Kopecký Ivan

Záchranársky prístroj na paralelné dýchanie v zamorenom a kontaminovanom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7443

Dátum: 01.06.2016

Autori: Lipták Peter, Kopecký Ivan

MPK: A62B 7/02, A62B 9/00

Značky: kontaminovanom, dýchanie, záchranársky, prostředí, prístroj, paralelně, zamorenom

Text:

...a zariadení V nadbytočnosti, zaradených V rezortoch civilnej ochrany a silových zložiek. Tieto časti sú cenovo dostupné, respektíve nadbytočné a sú poskytované za symbolickú cenu alebo bezodplatne prevoditeľné.Pod pojmom zamorené a kontaminované prostredie sa rozumieb) Vzduch zamorený plynom, pred ktorým neposkytuje ochranu plynová maska.c) Na ochranu pred vzduchom zamoreným biologickými nečistotami a vírusmi.d) Na ochranu pred...

Způsob výroby pryžových dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245217

Dátum: 01.07.1988

Autori: Macek Vladimír, Kolena Jioí, Kopecký Ivan, Paoízek Miroslav, Jasanský Zdenik

MPK: B29D 29/00

Značky: dopravních, tohoto, výroby, způsob, zařízení, způsobu, pryžových, pásu, provádění

Text:

...brzdou(11). Jednotlivé pogumované textilní vložky(7) jsou vzájemně slepová.ny na slepovacím dvouválci(3), kde horní válec(12) je přitlačován pružinou(13) nebo jiným pružným zařízením a spodní válec(1 A) je volně otočný. Prosnadnění zavádění pogumovanýoh textilních245 217 V 10 Žek(7) je spodní válec (14) opatřen pohonom, který se při pracovním cyklu odpojí a zapojení se provede pouze při zavádění nových textilních vložek do tažného...

Způsob přípravy modifikovaných polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244359

Dátum: 11.06.1988

Autori: Macek Vladimír, Pokorný Pavel, Paoízek Miroslav, Kopecký Ivan, Jasanský Zdenik

MPK: C080 63/20

Značky: přípravy, způsob, polyesterů, modifikovaných

Text:

...alkoholy v počtu dvou až šesti, s výhodou ve směsivytvořené při jejich průmyslové výrobě. Pŕídavek polyfunkčních~ alkoholů lze provést například na počátku eeterifikece kyseli ny tereftalátové nebo reesterifíkace dimetyltereftalátu etylenglykolem, během této esterifikece či reesterifíkace nebo po jejím ukončení, na počátku polykondensační reakce nebo v jejím průběhu, nejpozději však před ukončením polykondsnsace tak, aby došlo k reakci...

Způsob odstraňování iontů mědi a železa z elektrolytické niklovací nebo kobaltovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 244358

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubieka Rudolf, Kopecký Ivan

MPK: C25D 21/22

Značky: železa, způsob, lázně, iontů, odstraňování, elektrolytické, kobaltovací, niklovací, mědi

Text:

...do kolony a prolěvat lázeñ touto kolonou. Toto jsou jen příkladná zabezpečení styku elektrolytickê niklovací lázně s kaseinem.Doba dostaěujícího styku lázně s kaseinem se snadno experimentálně stanoví z analýzy elektrolytickê niklovací lázně na obsah iontů mědi a železa.Hodnotaph lázně není kritickým znakem pro způsob tohoto vynálezu. Výhodné rozmezí pH je 2 až 5. Zbytky kaseinu se od lázně mohou oddělit výhodně Piltrací, a to zejména přes...

Způsob odlučování fenolu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245780

Dátum: 15.12.1987

Autori: Martinka Pavol, Kme? 1udovít, Kukuea Ján, Michalková Jana, Kováe Anton, Raeek Eduard, Kopecký Ivan

MPK: C02F 1/58

Značky: způsob, odlučování, fenolů

Text:

...dia-ninové sloučeniny, dimery p-isopropenyltenolu, trlsfenoly a také bisienol A a jeho isomerý, může se tpodstatná část fen-olu získat zpět sníženim jeho koncentrace ve vodě z 6 až 10 0/0 hmotnostních na 0,3 až 2 hmotnostni.Bylo rovněž zjištěno, že když se emulse,vytvořena z vodného roztoku fenolu, a frakce vedlejšich produktů, přivede do kontaktu s kationtoměničem ve vodĺkovém cyklu, 4může se koncentrace ienolu ve...

Způsob regulace pořadí zastavení v soustavě tkalcovských stavů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245760

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kme? 1udovít

MPK: D03D 51/00

Značky: stavu, regulace, soustavě, zařízení, způsobu, tkalcovských, tohoto, pořadí, způsob, provádění, zastavení

Text:

...z hradła NOR 15-2 zvýši a uvede V činnost brzdový ovládač 6-2. Když doba zpoždění uplyner dřív,než dojde k novému Spuštění prvního» tkalcon/ského stavu 1-1, uvede časovací obvod 12-2 v činnost spínač 13-2, který uzavře svoje kontakty A, rozpojí kontakty B,7 takže signál z délkvového detektoru 5-2 prochází přes klontakty A spínače 13-2 a přes součtové hradlo 14-2 do brzdového ovládače 6-2. Druhý tkalco-vský stav 1-2 se tedy zastaví okamžitě,...

Flotačné činidlo a-alebo komponent flotačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252896

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rendko Tibor, Kopecký Ivan, Šnyta Bohumír, Šaffa František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: B03D 1/02

Značky: a-alebo, flotačně, flotačného, komponent, činidla, činidlo

Text:

...osvedčenia 205 769 a 203 716. Ich ilotačný účinok však jednak sotva dostanhttje účinnosti .kvalitných komerčných .prostriedkov a jednak ich zdroje sú limitované.Tieto problemy však v značnej vmiere rieši ilotačne činidlo a/alelbo komponent flo~ tačnéshvo ~činivdla, či činidiel predovšetlkýínita báze -kysliíkatých organických zlúčertí-n po dla tohto vynálezu, ktoré pozostáva z 15 až 100 hmot vča-stí najmenej »trojzložkového vystripovaného...

Způsob přípravy derivátů kyseliny karbazové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240967

Dátum: 14.08.1987

Autori: Rubáš Vlastimil, Kopecký Ivan, Strážnický Karel, Kolena Jioí, Koudele Václav, Macek Vladimír, Kaeín Jan

MPK: C07C 109/14, A23K 1/16, C07C 109/16...

Značky: způsob, karbazové, derivátů, přípravy, kyseliny

Text:

...vzorce III může být rovněž použito reaktivního derivátu této sloučeniny odvozeného na aminové skupině. Tyto sloučeniny odpovídají obecnému vzorci, R 6 C N - NH- co 0 R 3 /VIII/,RZ//// ve kterém R 7 znamená atom vodíku, nižší alkylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, R znamená atom vodíku nebo nižší alkylovou skupinu nebo R 6 a R 7 tvoří dohromady s atomem uhlíku, ke kterému jsou vázâny, cykloalkylidenový kruh se 3 až 7 uhlíkovými atomy za...

Podpěra hromosvodového vedení pro ploché střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242955

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jasanský Zdenik, Kopecký Ivan

MPK: H02G 13/00

Značky: podpera, střechy, vedení, hromosvodového, ploché

Text:

...základových opěr, jejichž těžiště spojuje rovnoramenný trojúhelník, a vytváří tak v dotykových plochách stabilní rovinnou soustavu, bez ohledu na nerovnost povrchu střechy.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení podpěry hromosvodového vedení plochých střech podle vynálezu, a to na obr. 1 v nárysu, na obr. 2 v bokorysu a na obr. 3 v rozvinutém tvaru základního pásu.Podpěra hrcmosvodového vedení plochých střech sestává z tělesa ł...

Způsob částečně protiproudé regenerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 239722

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petržela Jan, Kopecký Ivan, Plíva Jioí, Pokorný Oldoich

MPK: C02F 1/42

Značky: regenerace, protiproudé, způsob, částečně

Text:

...ionexu, kdy upravovaná kspalins protékň nejprve shora dolů dolní vrstvou ionexu a pak shora dolů horní vrstvou ionexu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že regenerační činidlo se vede najprve zdola nahoru horní vrstvou ionexu a odpadem z horní vrstvy ionexu se regeneruje shora dolů dolní vrstva ionexu.Výhodou způsobu podle vynálezu je především skutečnost, že se slučují výhody protiproudć regenerace, tj. nízká spotřeba regenerantu a vysoká...

Způsob hydrogenace aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248317

Dátum: 12.02.1987

Autori: Grosser Vojtěch, Macek Vladimír, Círová Alena, Kopecký Ivan, Huml Miroslav, Antkowicz Erich

MPK: C07C 29/14

Značky: aldehydů, způsob, hydrogenace

Text:

...vrstvě katàlyzátoru. jehož výohozi nikelnatou sloučeninou je uhličitan nikelnatý a jehož makroporězni systém je vytvořen tepelným rozkladem uhličitanu nikeĺnatého. Katalyzátor se připravuje tak. že se roztok křemičitanu sodného eráži kyselinou eolnou za přitomnosti elektrolytu, sraženina se odfiltruje, promyje a přímo nebo po vysušeni se smisi s uhličitanem nikelnatým, vodou, pojidlem a granulačnimi přisadami. Vzniklá hmota se pak tváří...

Zařízení pro střídavou nebo současnou výrobu etanolu a isopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247732

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kubička Rudolf

MPK: C07C 29/04

Značky: etanolu, isopropanolu, zařízení, výrobu, současnou, střídavou

Text:

...a recirkulaci prlopylenu. ak bylo zjlštěnvo, je výhodné instalovat kompresor, který by střídavě cirkulloval etylén a propylen.Při výrobě 50 000 t/r etanolu a 25 000 t/r isoproptamolu je církulaění tuirbokoxmjíresxor vybaven znáhonem umožüujícím měnit otáčky a má např. tyto parametrysací tlak 5,9 MPa tlak na výstupu 9 MPa teplota na sání 50 C teplota na výstupu 84 C otáčky 880 za minutuprosazení 105 000 kg/ h sací tlak 3 MPa tlak na...

Katalyzátor pro hydrogenaci aldehydů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247454

Dátum: 15.01.1987

Autori: Círová Alena, Macek Vladimír, Huml Miroslav, Antkowicz Erich, Grosser Vojtěch, Kopecký Ivan

MPK: B01J 23/84

Značky: přípravy, způsob, katalyzátor, aldehydů, hydrogenaci

Text:

...niklu i chromu v katelyzátoru rovněž zvýšit jednostupñovým dosyce ním a následným tepelným zprecováním.Pokud nejsou příliš vysoké požadavky na selektivitu katalyzátoru, je možné pro snazši tvářeni přidávat k čistému aktivnímu syntetickému S 102 při hnětení i určité množství přírodních křemelin, Výhody uvedeného způsobu prípravy katalyzátoru spočívají zejména v tom, že se neprovádí energeticky náročné žíhání nosiče na vysoké teploty ( až 200...

Autobenziny se sníženou náchylností ke tvorbě ledu v karburátorech zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233100

Dátum: 01.01.1987

Autori: Macek Vladimír, Švajgl Oldřich, Vitvar Milan, Tomanová Alena, Staněk Vladimír, Kopecký Ivan

MPK: C10L 1/06

Značky: náchylnosti, zážehových, tvorbě, sníženou, motorů, karburátorech, autobenziny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje autobenziny, vyznačující se sníženou náchylností ke tvorbě ledu v karburátorech zážehových motorů a dávají při spalování snížené koncentrace toxických látek ve výfukových plynech. Těchto vlastností se dosahuje přídavkem směsi C3 - C16 alifatických alkoholů, diolů a etherů, s výhodou hydrogenovaných produktů oxosyntézy skládající se převážně z n- a i-butanolu a 2-etylhexanolu.

Způsob čištění syntézních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231888

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pokorný Pavel, Kubička Rudolf, Jasanský Zdeněk, Kopecký Ivan, Macek Vladimír, Pařízek Miroslav

MPK: C10K 1/08

Značky: čištění, způsob, syntézních, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění syntézních plynů, určených k oxonaci olefinů, syntéze metanolu a dalším syntézám, při kterém se z plynu odstraňují obsažené karbonyly železa a niklu a současně se snižuje podíl obsažených sirných sloučenin praním vodným roztokem kyseliny manganisté nebo chromové nebo/a jejich solí při 5 až 90 °C a při tlaku 0,1 až 35 MPa.

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230823

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kopecký Ivan, Jasanský Zdeněk, Kubička Rudolf, Macek Valdimír

MPK: C07C 2/30, C07C 47/02

Značky: propylenu, způsob, oxonace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oxonace propylenu na C4 aldehydy při tlaku 20 až 35 MPa za přítomnosti syntézního plynu obsahujícího kysličník uhelnatý a vodík, který probíhá za katalytického působení karbonylů kobaltu připravených ve výrobním zařízení z olejorozpustných kobaltnatých solí a následujícím oddělením produktů oxonace od těžkých podílů, při němž se tyto těžké podíly oxonace vypírají zředěnou anorganickou kyselinou, výhodně 5 až 50%...

Spôsob výroby tenzidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225024

Dátum: 15.02.1986

Autori: Paulovič Milan, Kubička Rudolf, Kopecký Ivan, Polievka Milan, Čulák Ladislav, Glevitzký Edmund, Kúnovský Jozef, Novák Ladislav, Macek Vladimír, Macho Vendelín, Petrus Teodor

Značky: spôsob, výroby, tenzidov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tenzidov polyadíciou alkylénoxidu a/alebo kopolyadíciou alkylénoxidov alebo zmesi alkylénoxidov s 2 až 4 atómami uhlíka na organické oxyzlúčeniny obsahujúce aktívny vodík vo forme hydroxylových skupín pri teplote 10 až 220° C, spravidla za prítomnosti katalyzátora alebo zmesi katalyzátorov, prípadne ďalšou úpravou produktov polyadície, vyznačujúci sa tým, že olefínoxid alebo zmes olefínoxidov s 2 až 4 atómami uhlíka sa polyaduje...

Způsob přípravy triisobutylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228975

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kubička Rudolf, Novrocík Jan, Malík Miloš, Vymětal Jan, Kopecký Ivan, Macek Vladimír

MPK: C07C 87/123

Značky: způsob, přípravy, triisobutylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy triisobutylaminu na zařízení o učinnosti nad 10 teoretických pater, s výhodou na zařízení o účinnosti 40 až 80 teoretických pater. Jeho podstatou je, že se těžké podíly z produktů hydrogenace isobutyraldehydu nebo butyraldehydu rektifikují za tlaku 5 až 100 kPa, s výhodou 5 až 10 kPa a triisobutylamin se získává jako hlavní frakce. Pro přípravu triisolbutylaminu je třeba použít rektifikační zařízení o účinnosti nad...

Způsob přípravy katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220532

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kolena Jiří, Macek Vladimír, Kopecký Ivan, Oháňka Vlastimil

Značky: přípravy, alkenů, katalyzátoru, způsob, hydroformylaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy homogenního kobaltového katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů, při němž je výchozí složkou směs mastných kyselin, obsahující alifatické kyseliny nasycené i nenasycené s uhlíkatým řetězcem v osmi až dvacetičtyřech uhlíkových atomech. Reakce probíhá za přítomnosti organického rozpouštědla a při molárním poměru aromátů mastných kyselin ke kationtu kobaltnatému 1,1 : 1 až 6 : 1, při teplotách v rozmezí 60 až 90 °C...

Heterocyklické amidy kyseliny syringové a jejich O-substituční deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 239440

Dátum: 13.06.1985

Autori: Paoízek Miroslav, Štipánek Karel, Kopecký Ivan

MPK: C07D 295/18

Značky: deriváty, jejich, amidy, syringové, kyseliny, heterocyklické, o-substituční

Text:

...(citovdno) vo 100 ul bonoonu. Solo so vari 3 h pod Ipltąýn chlodičon, ma oo 200 nl bonsonu. promyjo so vodou, 105 vodným ononiokom o novu vodou, vyoulí so uhlićitonom dřoooląýl o odpor do sucha. Ziokl so 19.9 3 (B 3 S) ourovdho produktu tojiciho při 114 o 121 °c. Kryotolionci s 505 othanolu oo oiokd onolyticb čistý produkt tojici pri 121,5 oi 123,5 °c. P i í k 1 o d u 2 InH-bonulou-J,...

Lakárske rozpúšťadlo a/alebo zrieďovadlo a spôsob jeho získavania

Načítavanie...

Číslo patentu: 224121

Dátum: 01.11.1984

Autori: Antošík Jozef, Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Kopecký Ivan, Suran Pavol, Macek Vladimír, Kubička Rudolf

Značky: zrieďovadlo, lakárske, rozpúšťadlo, spôsob, získavania

Zhrnutie / Anotácia:

Lakárske rozpúšťadlo a/alebo zrieďovadlo na báze kyslíkatých organických zlúčenín, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z 20 až 90 % hmot. zmesi n-butanolu s izobutanolom, 5 až 30 % hmot. 2-etylhexanolu a 5 až 25 % hmot. zmesi ďalších kyslíkatých i uhľovodíkových organických zlúčenín, ktorá pozostáva aspoň z dvoch alifatických zlúčenín z rady pozostávajúcej z aldehydov C4 a C8, alkoholov C5, ketónov C7, esterov C5 a C8, éterov, poloacetálov,...

Zařízení pro výrobu etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224108

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kubička Rudolf, Huml Miroslav, Kvapil Zdeněk, Černý Jaroslav, Maršík Jaroslav, Kopecký Ivan, Svoboda Karel, Sýkora Milan, Filip Petr, Nečesaný František

Značky: etylbenzenu, zařízení, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného katalytického komplexu připraveného z chloridu hlinitého, sestávající se z nejméně jednoho samostatně pracujícího alkylačního reaktoru a dále odlučovače katalytického komplexu, kondenzačního systému a návazných aparátů pro zpracování alkylačních produktů, vyznačující se tím, že na vstupu reakčních komponent do alkylačního reaktoru (1a) je zabudováno dispergační...

Způsob střídavé výroby etanolu a isopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214495

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novotný Bohumil, Kubička Rudolf, Kopecký Ivan

Značky: způsob, etanolu, isopropanolu, střídavé, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká střídavé výroby etanolu a isopropanolu přímou hydratací etylénu a propylenu na katalyzátorech obsahujících jako účinnou složku kyselinu fosforečnou, zakotvenou na křemelinovém nosiči. Mezi výrobním cyklem etanolu a isopropanolu se upravuje koncentrace kyseliny fosforečné na nosiči na 25 až 45 % hmot. pro výrobu etanolu a na 15 až 30 % hmot. pro výrobu isopropanolu. Využitím vynálezu se dosáhne dokonalejšího využití výrobních...