Kopec Svatopluk

Zařízení k otáčení dvou nezávislých ramen otočného licího stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269732

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bláha Milan, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 11/14, B22D 11/10

Značky: nezávislých, otáčení, stojanu, ramen, otočného, zařízení, licího

Text:

...a podobně. Výhodou je i to, že umožňuje vyeliminovat výrobní nepřesnosti a zabraňuje zaklíncvání ozubeného převodu.Na pripojených výkresoch je pčíkladně znazorněno zařízení podle vynálezu, kreslené ve svislém částečném řezu na obr. l jsou na každé rameno otočného licího stojanu dvě pohonné jednotky, přičemž pro lepší srozumitelnost je horní část od dolní části tohoto zařízení pootočena o 90 ° a na obr. 2 je detail uchycení jedné pohonné...

Kolejový tahač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267884

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kopec Svatopluk, Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Kršek Petr

MPK: B61J 3/12

Značky: tahač, kolejový

Text:

...distanćní kostky, jež zapadají do vybrání vytvorených ve spodní částí zátěže.Výhodou kolejového tahače podle vynálezu je, že pohony jsou umístěné nad hnacími nápravami ve vybráních zátěže, takže jsou velmi dobře prístupné prakticky ze tří stran, takže pro montáž či demontáž částí nebo celého pohonu je možno použít jeřâb nebo jiná zdvihadla. Pro údržbu pohonu nemusí mít kolejíšté montážní kanál. Další výhodou je, že celý pohon i s rámkem...

Zařízení k příčné dopravě a sdružování slitků u víceproudého zařízení plynulého odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266096

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beneš Josef, Nykl Vítězslav, Lukáš Josef, Cagaš Jaroslav, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 11/128, B22D 11/14

Značky: zařízení, dopravě, sdružování, plynulého, slitků, odlévání, příčné, víceproudého, kovů

Text:

...mezi roštnice druhé části łł pevného roštu a jsou spojenýs příčníky lg, ktoré jsou svými pojezdovými drahami łg upevněnými pod jedním koncem a vodioi mi pojezdovými drahamí il, upevněnými pod druhým koncem příčníku łg, pojízdně uloženy nakladkách gg uložených otočně na klikách gł zvedacích jednotek lg a 19 druhé přêstavitelné části 2 pohyblivého roštu. Hnaci páky 23, 23 těchto zvedacich jednotek 19, 19 jsou tažnou tyčí Ä spojeny s pákou 21,...

Zátěž, zejména kolejového tahače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264621

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kopec Svatopluk, Kršek Petr, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír

MPK: B61C 15/04, B61C 13/00

Značky: kolejového, zejména, zátěž, tahače

Text:

...tahače s částečným řezem, na obr. 2 je půdorys zátěže,na obr. 3 je řez zátěží vedený rovinou A-A z obr. 2, na obr. 4 je pohled vedený směrem-P- z obr. 3, na obr. 5 je pohled vedený směrem -R- z obr. 3, na obr. 6 je půdorys zátěže bez betonových bloku s naznačenou ocelovou výztuží železobetonové desky, na obr. 7 je řez vedený rovinou E-B z obr. 6 a na obr. 8 je řez vedený rovinou C~C z obr. 6.Zátěž, zejména kolejového tahače podle vynálezu je...

Zařízení pro uložení a vážení pánve, zejména na hutním kolejovém vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264544

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kopec Svatopluk, Kuchař Antonín

MPK: B22D 39/04, B22D 41/12

Značky: kolejovém, zařízení, vozidle, uložení, zejména, vážení, pánve, hutním

Text:

...pánve při stejné délce koleje. Další výhodou je snadný přístup k montáži, údržbě a opravám i k ustayování nosných těles tvaru T, siloměrných čidel 1 ostatních zařízení na vozidle a že se docílíestetičtější tvar a tím i vzhled jak tohoto zařízení, tak i celkového vzhledu hutního kolejového vozidla. Toto řešení je odolnější proti poškození nebo zničení, než původní horní nosný rám. přičemž při eventuelním poškození se vyřadí zpravidla jen jeho...

Dvounápravový podvozek, zejména hutního kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261325

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lankočí Aleš, Kršek Petr, Kopec Svatopluk, Koláček Jaromír

MPK: B22D 41/12

Značky: hutního, kolejového, zejména, dvounápravový, vozidla, podvozek

Text:

...Rovněž je výhodou to, že rám kolejového vozidla není zatižen krutem, což se příznivě odrâží v jeho dimenzi a jeho konstrukcí. Řešení je zvláště výhodné v těžkých hutních provozech a v provozech závodních drah, kde značné snižuje nároky na údržbu vlastního kolejového vozidla a kolejového svršku.Na priložených výkresech je znázorněno příkladné provedení dvounápravového podvozku podle vynálezu, kde na obr. 1 je nárys kolejového vozidla, na obr....

Zařízení pro uvolňování čelisťové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238565

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kopec Svatopluk, Baroš Lubomír

MPK: F16D 49/16

Značky: zařízení, brzdy, čelisťové, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je umožnění velmi jednoduchého a rychlého uvolnění brzdy při bezrizikové manipulaci. Uvedeného účelu se dosáhne uložením otočné napínací páky (1) na nosný čep (2), jenž je upevněn v oku horního konce pák (3) brzdy. Na otočné napínací páce (l) je nasunut kyvný vidlicový konec prvního spojovacího táhla (4), který je spojen s krajní částí napínací páky (1) čepem (5). Druhý konec prvního spojovacího táhla (4) je upevněn v...

Způsob přípravy 6-methylen-5-hydroxytetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240388

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kopec Svatopluk, Horych Emil

MPK: C07C 103/19

Značky: způsob, 6-methylen-5-hydroxytetracyklinu, přípravy

Text:

...provedení dehydratace látky A v kapalném bezvodém fluorovodíku při teplotě nepřevyšující 15 °C po dobu nutnou ke kventitativníínu proběhnutí dehydratace. Reakční směs obsahující látku B a přebytečný fluorovodík s reakční vodou je vhodným způsobem zbavena části fluorovodíku a po naředění methanolem, popřipadě vo dou použíta k redukci. Redukce na zínkuprobíhá v silně kyselém prostředí mlneralění kyseliny, popřípadě také dithioničitanem...

Zařízení pro přesun víka hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251839

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hromek František, Kuchař Antonín, Kopec Svatopluk

MPK: C21C 1/06

Značky: železa, přesun, nádoby, víka, zejména, pojízdného, zařízení, hrdla, surového, mísiče

Text:

...nedochází při nedkrytí hrdla nádoby víkem, kdy nalávací otvor ve víku je umíetěn pod plnioím otvorom nádoby. k polití tohoto hrdla, čímž na jeho horní ploäe nevznikají nárůsty elitkú, ktoré tímto není nutno pracně odanreňovat, zakrytí hrdla je dokonalé e tím ee podstatmä snižuje únik teple z nádoby, přičeml horní plocha víka je chráněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, ie odkrytí i zakrytí hrdla víka nádoby ee provádí při plne i prázdne...

Zařízení k zakrytí hrdla nádoby, zejména pojízdného mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 251838

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hromek František, Kopec Svatopluk, Kuchař Antonín

MPK: C21C 1/06

Značky: železa, nádoby, surového, mísiče, pojízdného, zakrytí, zařízení, hrdla, zejména

Text:

...zakrytí hrdla je dokonalé a tím ee podstatne sniiuje únik tepla z nádoby, přičemž horní plocha víka je chraněna žárobetonem.Další jeho výhodou je, že odkrytí i zakrytí hrdla nádoby víkem se provádí pouze jeho posunem ve vodorovnám aměru a to při plnú i prázdné nádobä, čímž není nutné víko nadzvedávat dalším samostatným ovlddacím ústrojím, Konstrukční řešení je jednodušäí sa zvýäanou apolehlivostí, tím se snižují výrobní náklady i. náklady na...

Krystalizátor pro horizontální plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250267

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kopec Svatopluk, Bajda Miloslav, Baroš Lubomír

MPK: B22D 11/00, B22D 11/07

Značky: plynule, oceli, kryštalizátor, horizontální, odlévání

Text:

...vynalezu je rovněž to, že polrézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,3 až 5 0/0 bórnitrldu.Rovněž je podstatou vynálezu také to, že porézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,5 až 5,0 0/0 kobaltu.Výhodou krystalizátoru podle vynálezu je.podstatné, zvýšení životnosti vnitřní části krystalízátoru o 150 0/0, jehož stěny jsou opatřeny otěruvzdornou porézní vrstvou,schopnou väzat maziva, která snižují třecí odpory. Také je...

Zařízení pro ohřev a dolévání oceli v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 238670

Dátum: 15.01.1987

Autori: Baroš Lubomír, Terlecký Jiří, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 27/06, B22D 7/10

Značky: dolévání, kokile, ohrev, oceli, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení možnosti provedení obou technologických operací, to je ohřevu a dolévání ingotu, v rychlém časovém sledu. Uvedeného účelu se dosáhne otočným uložením ramena (1) na podstavci (7). Na rámu (1) je suvně v horizontálním směru uložena plošina (2) s nosiči (3) elektrod (9) a k jejíž volnému konci je připevněna konzola (4) pro uložení ponorné nálevky.

Krokové chladicí lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 230182

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Nykl Vítězslav

MPK: B21B 43/00

Značky: krokové, chladicí, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové chladicí lože, sestávající z jednoho pevného ozubeného a jednoho pohyblivého roštu, tvořeného rovnými roštnicemi, který je opatřen odvalovací kladkou, která přiléhá ve výchozí poloze pohyblivého roštu na jednu z pracovních ploch vodicí kulisy, vyznačené tím, že k pohyblivému roštu (2) je prostřednictvím táhel (3) a jednoramenných pák (4), otočně uchycených k základu (10), kloubově připevněn podávací rošt (5), tvořený nejméně dvěma...

Přípojka vzduchu, zejména pro pojízdné mísiče surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 230050

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kuchař Antonín, Kopec Svatopluk

MPK: C21C 1/06

Značky: pojízdné, železa, vzduchu, surového, přípojka, zejména, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Přípojka vzduchu, zejména pro pojízdné mísiče surového železa, pro převádění stlačeného vzduchu tlakovým potrubím z jeho jedné na druhou podvozkovou část, vyznačené tím. že sestává z vnitřního tělesa (1), uloženého v dutině vnějšího tělesa (2), jehož čelo je uzavřeno víkem (7), mezi nimiž je uložen kroužek (3) s labyrintem (21) a po jeho stranách těsnicí kroužky (4), uložené v drážkách (22) vnitřního tělesa (1), které je opatřeno slepým...

Nosný prstenec rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228853

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Koláček Jaromír, Klečka Boris, Kršek Petr, Lankočí Aleš

MPK: B22D 41/12

Značky: nosný, zejména, prstenec, rotační, mísiče, pojízdného, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný prstenec rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče, jež sestává z dutého válce, jež je svou čelní plochou připevněn k nádobě pojízdného mísiče, a na jehož vnějším povrchu jsou vytvořeny dvě funkční válcové plochy, po stranách opatřeny nákružky, kde mezi funkčními válcovými plochami je upraven ozubený věnec, přičemž na vnitřním povrchu dutého válce je u jeho konce, který je blíže k nádobě, vytvořena příruba, vyznačený tím, že...

Pracovní valník pro horizontální plynulé odlévání kovů, zejména oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 233019

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tučník Drahomír, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 11/128

Značky: odlévání, pracovní, plynule, kovů, valník, zejména, oceli, horizontální

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení třecích odporů a velikost sil, potřebných k vyvození kmitavého pohybu odlévané tyče. Uvedeného účelu se dosáhne pracovním valníkem podle vynálezu, kde poháněné válečky (5) jsou umístěny mezi volnými válečky (6), které jsou upraveny na prvních ramenech (8) dvojramenných pák (9) a jejich každé druhé rameno (10) je čepem (11) spojeno se společným táhlem (12), jež je napojeno na ovládácí ústrojí (13).

Zabezpečovací brzda kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232437

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Kuchař Antonín

MPK: B61H 13/20

Značky: zabezpečovací, kolejového, brzda, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení zabrzdění kolejového vozidla za klidu po odpojení lokomotivy. Uvedeného účelu se dosáhne uložením pohybového šroubu 1 do závitového otvoru vodicího tělesa 4, které je připevněno na čele příčníku 5. Tlačnou hlavou 2 je pohybový šroub 1 opřen o konec tlačné tyče, která se svým druhým koncem opírá o vidlici 7 s vodítkem 8, která je kyvně spojena čepem s volnou pakou 12 a okem prvního stavěcího šroubu 13, který je...

Pohon otočného ramena zařízení pro ohřev a dolévání oceli v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 231050

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stolařík Oldřich, Baroš Lubomír, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 27/06, B22D 9/00

Značky: kokile, ohrev, zařízení, dolévání, pohon, ramena, oceli, otočného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení přesného úhlového natočení plošiny regulací rychlosti otáčení, a tím i jejího přesného nastavení. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním kyvného hydromotoru (4) v prostoru vnitřního kroužku centrálního ložiska. Tento kyvný hydromotor (4) je táhlem (7) připevněn k rámu otočného ramena (1) a jeho pastorkový hřídel (5) je pevně spojen s podstavcem (3).

Krokové obracecí chladící lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 230107

Dátum: 01.05.1986

Autori: Baroš Lubomír, Kopec Svatopluk, Tučník Drahomír

MPK: B21B 43/00

Značky: lože, krokové, chladicí, obraceči

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové obracecí chladící lože, sestávající z jednoho pevného roštu tvořeného ozubenými roštnicemi a jednoho pohyblivého roštu uloženého na kladkách úhlových pák spojených se silovým ústrojím, vyznačené tím, že pohyblivý rošt (2) tvořený rovnými roštnicemi (3) je opatřen odvalovací kladkou (10), která přiléhá ve výchozí poloze pohyblivého roštu (2) na jednu z pracovních ploch (11, 11') vodící kulisy (12) uchycené k základu (13) a je kloubově...

Rošt chladicího lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 229743

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kopec Svatopluk

MPK: B22D 11/124, C21D 1/84

Značky: chladicího, lože, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uchycení nástavců, které tvoří pracovní část roštnic stykající se s horkým materiálem, k nosné časti roštnic. Toto uchycení je provedeno bez použití spojovacích elementů. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením roštu z příčných nosníků, na nichž jsou uloženy roštnice. Na dosedacích deskách 2 nosných částí 1 každé roštnice jsou uloženy nástavce 3, které mají na spodní části vytvořen ozub 4. Tyto ozuby 4 zapadají do...

Odnímatelné víko nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228243

Dátum: 15.03.1986

Autori: Láncoš Josef, Koláček Jaromír, Kršek Petr, Kopec Svatopluk, Lankočí Aleš

Značky: víko, pojízdného, nádoby, mísiče, odnímatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce víka pro zachycení sil působících na konce nádoby od vyzdívky při jejím optimálním tvaru. Uvedeného účelu se dosáhne spojením obvodu základního dílu víka tvaru kulového vrchlíku s přírubou mezikruhového tvaru. Poloměr zakřivení základního dílu víka je totožný s poloměrem kulového zakřivení vnitřního povrchu konce nosného prstence připevněného k nádobě pojízdného mísiče a kulového zakřivení boční plochy...

Vylévací hrdlo rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 226484

Dátum: 15.11.1985

Autori: Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Kršek Petr, Kopec Svatopluk, Láncoš Josef

Značky: mísiče, vylévací, rotační, pojízdného, hrdlo, nádoby, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vylévací hrdlo rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče, sestává z oválného otvoru, vytvořeného v plášti nádoby, po jehož stranách jsou připevněny k plášti nádoby dvojice dvakrát zalomených žeber, kde rovina procházející každým žebrem je kolmá na podélnou osou nádoby a horní hrany dvojic žeber jsou navzájem spojeny horním a bočními plechy, přičemž každé žebro, jehož střední díl je vodorovný, se ve středu své délky dotýká nejvyšší...

Vahadlo zařízení pro otočné uložení rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224995

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kršek Petr, Hýl Zdeněk, Lankočí Aleš, Kopec Svatopluk, Koláček Jaromír

Značky: mísiče, uložení, nádoby, rotační, otočné, zejména, vahadlo, pojízdného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vahadlo zařízení pro otočné uložení rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče tvořen dvěma dvojicemi válcových kladek, z nichž každá dvojice je otočně uložena na jednom konci tělesa vahadla, upraveného na ložisku, kterým prochází čep připevněný v konzole, jež je součástí kolébky podvozku, vyznačené tím, že ložisko (12) vahadla (10) je kloubové, přičemž střed křivosti funkčních kulových ploch tohoto ložiska (12) leží uprostřed mezi osami...

Zařízení pro přenos osového zatížení nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222597

Dátum: 01.02.1984

Autori: Lankočí Aleš, Kršek Petr, Kopec Svatopluk, Koláček Jaromír, Burda Petr

Značky: prenos, zařízení, nádoby, pojízdného, mísiče, zatížení, osového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení přenosu všech sil působících ve směru podélné osy mísiče z nádoby na podvozek a opačně. Uvedeného účelu se dosáhne uložením nákružku 16, kterým je opatřen nosný prstenec 3 nádoby 4, do průběžné drážky vytvořené v pohyblivém tělese 5 tvaru koule, jež je uloženo v pevném tělese 6, které je spojeno s podvozkem 2 mísiče. Ve středu pohyblivého tělesa 5 je vytvořen svislý průchozí otvor, do něhož je vsazen čep 14, jehož...