Koníček Zdeněk

Široký vtokový válec kruhové dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 263290

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kos Miroslav, Miklenda Jiří, Veselý Dobromil, Koníček Zdeněk

MPK: C02F 3/12

Značky: vtokový, nádrže, kruhové, válec, široký, dosazovací

Text:

...pro pomalé míchání,napomáhající flokuiaci bakteriálních částic velikosti 0.5 až 5)um na částice 25 až 1 600/um,které lépe eedímentují. Nevýhodou úzkého válce je, že v něm neprobíhá žádoucí flokulace. Nevýhodou širokého válce s pomalým mícháním je nutnost mechanického zařízení e energetickým příkonem. i.Uvedené nevýhody odstraňuje široký vtokový válec kruhové dosazovací nádrže s vtokem podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že vtokové...

Zařízení pro předčištění velkých průtoků dešťových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262942

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koníček Zdeněk, Pazdera Oldřich Ing

MPK: C02F 3/12, E03F 5/10

Značky: průtoku, dešťových, veľkých, předčištění, zařízení

Text:

...vynálezu, jehož podstata epočivá v tom, ne na spirálový koncentrátor je napojen nejméně jeden vírový separátor suspenzí. Při počátku deštového odtokupřípadně při nižší intenzitě deštšprotéká voda žlabem spirálového koncentrátoru do virového separátoru,přípedně do většího počtu seperátorů zapojených paralelné. V nich dochází k zachyceni usaditelných a plovoucích látek, které ve formě ka lu odtékají do čistírny odpadních vod. Předčištěná...

Způsob intenzifikace oddělování suspendovaných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259642

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tomíček Jaroslav, Drázský Josef, Fuchs Petr, Tomek Jindřich, Koníček Zdeněk, Fišer Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: tohoto, intenzifikace, způsobu, způsob, látek, zařízení, oddělování, suspendovaných, provádění

Text:

...osm až dvanáct.Na obr. 1 je půdorys a na obr. 2 svislý řez konstrukce vtokového objektu podle vynálezu. Do pevného středového válce 1 opatřeného výtokovoými otvory 2 je zaústěno přivádějící potrubí 3 aktivační směsi. Vnější otočný valec 4 opatřený na vnitřní straně radiálními přepážkami žebry 5 je upevněn na otočněm zařízení 6 pro stírání kalu otočném mostě).Aktivační směs vtéká výtokovými otvory 2 ze středního uklidňovacího válce 1 do...

Vertikální válcový dosazovák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256962

Dátum: 15.04.1988

Autori: Batěk Jiří, Topinka Otto, Koníček Zdeněk

MPK: C02F 3/12, C02F 3/00

Značky: válcový, dosazovák, vertikální

Text:

...jsou odstraněny vertikálním dosazovákem podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že tvar válce s plochým, mechanicky stíraným dnem, vtokový válec zavedený do hloubky 3/4 až 5/6 celkové hloubky nádrže a vločkovací zónu, která dosahuje nade dnem alespoň do poloviny celkové hloubky nádrže.Výhodou tohoto řešení je, že při poměru průměru nádrže ku její hloubce do 1,0 do 2,4 se proti vertikálním dosazovákům dosavadní konstrukce dosáhne vyšší...

Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233634

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koníček Zdeněk, Grau Petr, Veselý Dobromil, Sloup Václav, Fuchs Petr, Miklenda Jiří Ostrava

MPK: C02F 3/00

Značky: postupy, biologickými, čištění, zařízení, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na čištění odpadních vod biologickými postupy sestává z válcové nádrže ze smaltovaných plechů s bočními čely, která jsou opatřena přívodem odpadní vody a odvodem vyčištěné vody. Po délce nádrže jsou na dvou samostatných osách upevněny disky, na nichž se při pomalém otáčení vytváří biomasa, která při svém růstu spotřebovává organické nečistoty, obsažené v odpadní vodě. Biomasa z disků postupně odpadává a hromadí se na dně kovové nádrže,...

Rotační biofilmový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248891

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kos Miroslav, Koníček Zdeněk, Křižanovič František, Grau Petr, Wanner Jiří, Veselý Dobromil, Miklenda Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: reaktor, biofilmový, rotační

Text:

...čepy, jež jsou ctočně uloženy v rameneoh nosné konstrukce, a je spojen nejméně s jedním tímto ramenem aretačním šroubem, přičemž nejméně v jedné hraně podélné štěrhiny aeračníhožlabu jsou vytvořena vybrání.Výhodou rotačního biofilmového reaktoru podle vynálezu je dostatočný príjem vzdušnáho ą suspendcvanou v jeho nádrži,kyslíku jak pro biomasu pŕisedlou na nosiči, tak pro bioma kde stŕídavým plněním aeračních žlabů vodou nebo vzduchem a...

Štěrbinová nádrž pro sedimentační čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248392

Dátum: 12.02.1987

Autori: Miklenda Jiří, Krecich Zdeněk, Koníček Zdeněk, Pater Jindřich

MPK: C02F 3/00

Značky: štěrbinová, nádrž, sedimentační, odpadních, čištění

Text:

...s pomyalnou rovinou této hladiny svírají ostrý úhel.Výhodou štěrbinové nádräe podle vynálezu je spojení dvou samostatných zařízení v jeden kompaktní celek při využití jinak nevyužitého prostoru usmärňovacího tuhle a dále rovnoměrnější rozdělení přítoku vody do rozváděcího žlabu několika tvarovými potmbími, kde zskřivení a směr jejich vytokových koncd využívá kinetické energie vody k intsnzivnímu promíchćvání obsahu rozvdděcího žlabu, čímž se...