Konečný Jiří

Plocha s reliéfnym typom reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1149

Dátum: 08.05.1996

Autor: Konečný Jiří

MPK: G09F 19/12, B32B 3/00

Značky: reklamy, typom, reliéfnym, plocha

Text:

...nákladného automobilu z PVC plachtoviny sa položia vystrihnuté prvky z rovnakého. účelne farebne odlišného materiálu, tvoriace reklamný text alebo obrázok podľa vopred dodanej predlohy, ktoré sa na základnú plochu v určenej polohe zafixujú. Zafixovanie sa uskutoční prilepenim prvku k základnej ploche lepidlom na báze tetrahydrofuranu, ktoré pri následnom zváraní znáša vysoké teploty bez straty svojej kvality.Fixovanie prvku je možné...

Čeľusťová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1096

Dátum: 06.03.1996

Autori: Konečný Jiří, Lhotecký Jiří

MPK: B66D 5/08

Značky: brzda, čeľusťová

Text:

...s obložením. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že obloženie je vytvorené zo segmentov, medzi ktorými sú medzery. Toto riešenie je umožnené použitím kovokeramického materiálu, ktorý umožňuje použitie väčšieho merného tlaku Jednotlivé segmenty sú k čelustiam pripevnené skrutkami, čo umožňuje ľahkú výmenu obloženia. Medzery medzi segmentami spôsobujú spolu s väčšou tepelnou vodivosťou použitého materiálu lepšie chladenie brzdového...

Zariadenie na osadenie čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 927

Dátum: 09.08.1995

Autori: Konečný Jiří, Lhotecký Jiří

MPK: F16C 35/07, F16C 35/06

Značky: čapu, zariadenie, osadenie

Text:

...tlaku.. . . 5 , M, , . zlešenle umoznude Jeunoąuche s 1 manLe 1 ba, vodiacej alebo vyravrto te hnické riešenie jenez nárokov na var 2 ad obrázkov na vjkrzsccaTechniclé riešenie bude podrobnegsle ozve mene pomocou pipcgs .ÚP-Ě Vrr 1-v~.~V nr- 54435 31 in fr .v 15 70 mr N r ~.-,.r ip UÍ...Í 1 t, . JJ , -.a b.- ą- uv 7- auąàdhcą ĺ. L 1 k. U -lr.kamenom Q je umlestnené čićlqjpnimača tlaku a nad kameňom 3 sú v telesa 1 zainštalované...

Závěs příklopu nebo dvířek s aretací koncové polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256983

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vojáček Jan, Konečný Jiří, Hladeček Karel, Kamarád Ladislav

MPK: E05F 1/04

Značky: koncové, polohy, příklopu, aretaci, dvířek, závěs

Text:

...ploché pero 3 a tvarový čep 3 tak, že rovina otvoru pro ploché pero 3 je rovnoběžná s oeou otvoru pro tvarový čep Ž. Tvarový čep 5 je zhotoven např. úpravou válcové tyče nebo použitím čtyřhranné tyče apod. Uloženíp 1 ochého pera 3 a tvarového čepu 3 v tělese závěeu l je rozměrově provedeno tak, že funkční plochy tvarového čepu Q a plochého pera 3 jsou po smontování sestavy závěsu v přesahu, tzn. že ploché pero 2 je tvarovým čepem §...

Rotor synchronního stroje s trvalými magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 234276

Dátum: 01.03.1987

Autori: Konečný Jiří, Stolařík Milan, Krumpolec Eduard

MPK: H02K 21/00, H02K 21/08

Značky: synchronního, stroje, magnety, rotor, trvalými

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor synchronního stroje s trvalými magnety, uspořádanými po vnějším obvodě jha rotoru, tvořícími póly s prostřídanou polaritou v tangenciálním směru, má mezi jednotlivými póly uspořádány distanční vložky z nemagnetického materiálu, jejichž přilehlé plochy se jhem rotoru jsou opatřeny vzájemně do sebe zapadajícími výstupky a zahloubeními. Tím je dosaženo zmenšení rozptylového magnetického toku trvalých magnetů.

Závěs girlandové stolice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248444

Dátum: 12.02.1987

Autor: Konečný Jiří

MPK: B65G 15/00

Značky: stolice, pásového, závěs, girlandové, dopravníku

Text:

...na obr. 2 je boční pohled ve směru P z obr. 1Závěs girlandová stolice pásovćho dopravníku je tvořen dělenou objímkou 1, mezi jejíž horní částí ll a dolní částí 12 je vytvořena dotyková plocha pro dvě souběžně orientovaná nosné lana 3, 3, mezi nimiž jsou v dělené objímce l průchozí otvory, jimiž prochází třnen g tvaru písmeno U. 0 ba konce tŕmenu g jsou opatřenjr závity s maticemi g pro svěrné spojení horní části 11 a dolní části 12...

Závěs girlandové stolice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248443

Dátum: 12.02.1987

Autor: Konečný Jiří

MPK: B65G 15/00

Značky: závěs, girlandové, pásového, dopravníku, stolice

Text:

...znázorněn předmět vynálezu, kde na obr. 1 je zdvčš girlandovć stolice vZávěs girlandové stolice pásověho dopravníku je tvořen dělenou objímkou l, mezi jejíž horní částí 11 a dolní částí 1 g je vytvořena dotyková ploche pro dvě souběžně orientovaná nosné lano A, j. Pro svěrné spojení dvojice nosných lang, j s dčlenou objímkou 1, je mezi nosnými lsnv A, Ľ umístěn äroubový spoj 2 tvorený například dvěma závrtnými šrouby, tmístěrąými v...

Zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 218211

Dátum: 15.02.1985

Autori: Regner Karel, Konečný Jiří, Jareš František, Procházka Jiří, Burda Václav

Značky: indukční, ohrev, zapojení, chodu, řízení, generátoru, rozběhu, vysokofrekvenčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev a řeší problém dosažení klidného startu a chodu vysokofrekvenčního generátoru i při velmi zatížených stavech. Účelu se dosahuje tím, že do obvodu k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pomocí mřížkového obvodu, který obsahuje žárovky, je mřížkový odpor složený pouze ze žárovek, doplněn do série zapojeným neměnným lineárním...

Zařízení ke snímání vzájemné polohy stran zařízení vedených v pevné dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 217580

Dátum: 15.09.1984

Autor: Konečný Jiří

Značky: vzájemné, snímání, pevně, vedených, polohy, zařízení, stran, dráze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález lze použít pro jeřáby, překládací mosty a podobná zařízení, vedená v pevných drahách, u nich dochází k nežádoucímu příčení. Vynález řeší snímání vzájemné polohy stran pro spojení se systémy pro indikaci nebo odstranění příčení. Na obvodě centricky uloženého otočného elementu, spojeného se systémem pro indikaci nebo automatické odstranění příčení, jsou v pravidelných odstupech umístěny magnety, které jsou prostřednictvím magnetických...

Dopravní stolice sklopného pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216076

Dátum: 15.05.1984

Autor: Konečný Jiří

Značky: pásového, stolice, sklopného, dopravníku, dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravní stolice sklopného pásového dopravníku, umístěná na nosné konstrukci pásového dopravníku, vyznačující se tím, že je tvořena nejméně jedním vahadlem (11) opatřeným nejméně dvěma řadami korýtkově uspořádaných nosných válečků, kde střední nosný váleček (12) každé řady je uložen na rámu (111) vahadla a následný boční nosný váleček, po obou stranách středního nosného válečku (12), je jedním koncem výkyvně uložen na rámu (111) vahadla a...