Konečný Jaroslav

Zásobník oleja na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278344

Dátum: 12.04.1995

Autori: Konečný Jaroslav, Bukový Lubomír, Pavlík Jiří, Kříž František

MPK: F16N 3/04, F16C 33/10

Značky: vysokootáčkového, ložiska, domazávanie, zásobník, oleja

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje nádobku (1), v ktorej je prestaviteľne osadený piest (9) s prstencovým tesnením (10) spriahnutý s vodiacou maticou (13), ktorá je osadená na vonkajšom závite (8) a obvode nádobky (1), pričom na dne (16) nádobky (1) je vytvorený otvor, na ktorý nadväzuje uzatvárací ventil ústiaci do prívodnej rúrky (6). Nádobka (1) je pevne osadená na telese (19) ložiska, pričom prívodná rúrka (6) je ukončená vo vnútornom priestore (18)...

Zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 279201

Dátum: 12.01.1995

Autori: Konečný Jaroslav, Kříž František, Pavlík Jiří

MPK: D01H 4/20, D01H 4/12

Značky: ložiska, vysokootáčkového, domazávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zložené z nádobky (1), v ktorej je umiestnený piest (8) spojený s nasúvacou maticou (12). V kŕčku (2) nádobky (1) je umiestnený valček (3) z pórovitého materiálu. Kŕčkom (2) nádobky (1) prechádza prívodná rúrka (5) utesnená prachovkou (6) a vedená do vnútorného priestoru (22) ložiska. Cez kŕčok (2) nádobky (1) je domazávacie zariadenie upevnené do telesa (20) spriadacej jednotky. Nasúvacia matica (12) je pevne spojená s aretačným...

Zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 280997

Dátum: 10.08.1994

Autori: Konečný Jaroslav, Kříž František, Pavlík Jiří

MPK: F16N 27/02, D01H 4/12, D04B 35/28...

Značky: ložiska, vysokootáčkového, domazávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska, určeného najmä na osadenie spriadacieho rotora bezvretenového dopriadacieho stroja s otáčkami 9.10exp(4) min.-1, prípadne vyššími. Zariadenie je zložené z nádobky (1) s viečkom (2), v ktorej je umiestnený piest (5) spojený hornou časťou s krycím kalíškom (4). Otvorom v krčku (3) nádobky (1) prechádza prívodná rúročka (13), ktorej koniec je umiestnený vo vnútornom priestore (17)...

Ohýbací kotúč zariadenia na tvarovanie dvojvývodových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269502

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cingálek Ján, Chlapík Ján, Ševcech Marián, Istenik Peter, Kedro Miloslav, Václav Štefan, Straka Vladimír, Minarech Viliam, Durec Milan, Ondrejovič Anton, Konečný Jaroslav

MPK: H05K 13/00

Značky: zariadenia, dvojvývodových, tvarovanie, kotúč, súčiastok, ohýbací

Text:

...zaoblenie.Ohýbacim kotúčom zariadenia na tvarovanie dvojvývodových súčiastok sa docieli spoľahlivá a presná vytvarovanie vývodov. Výhodou je najmä to, že obidva vývody sú vytvarovaně rovnako bez ich polkodenią,bez možnosti vzniku zâdržiek. Výroba ohýbacieho kotúča nie je tak náročná na presnosť,čo je daně usporiadaním tvarovacích drážiek na ohýbacom kotúči.Na pripojenom výkrese je znázornenć prikladně riešenie ohýbacieho kotúče zariadenia...

Zariadenie na značenie najmä alternátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265336

Dátum: 13.10.1989

Autori: Konečný Jaroslav, Cingálek Ján, Ondrejovič Anton

MPK: H02K 15/00

Značky: najmä, značenie, zariadenie, alternátorov

Text:

...z obr. 1, na obr. 4 je nakresle ný rez rovinou B-B z obr. 3.Zariadenie na značenie alternátorov pozostáva z frémy Q ktorá je upevnená na indexe5, umiestnenom v mieste pracoviska na asynchrönnom dopravníku 1.Asynchrönny dopravník l je osadený dopravnými pásmi 3 na ktorých je upevnený nosič l. Na fréme Q je upevnený pneumatický valec 1 ktorého piestnica je opatrená telesom §.V telese § je na čapoch g uložená konzola lg, tvoriaca zadné čelo...

Přítlačný válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 265037

Dátum: 12.09.1989

Autori: Smatana Jozef, Kříž František, Pavlík Jiří, Konečný Jaroslav

MPK: D01H 5/74, D01H 5/22

Značky: válec, přítlačný

Text:

...výheůa přitlačného válce podle vynúlazu ve srovnání se snučaaným stavam techniky spočivá ve výrbní i montážní jedu neůuchcsti při zajištění funkční spslehlívastío Celá sestava má malý počet ůilů vyžadujících vysükou výrabni přesnast, přičemž spolehlivost je ââna použitím klasického ulnženi s jednoduchgm labyrintovým těsněnim.Přítlačný válec pošle vynálezu je v částečném osovém řezu,mnázorněn na přiloženém výkresu.Iřítlačný válec...

Varič liatych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259382

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sukup Jozef, Čajka František, Konečný Jaroslav, Paša Alojz, Iro Vendelín

MPK: C10C 3/12

Značky: vařič, liatych, zmesí

Text:

...a účinný ohrev celej aktívnej plochy varnej vane a dodržanie požadovanej konštantnej maximálnej teploty liatej zmesi, závislej od bodu varu použitého teplonosiča. Konštruk 4 ciou predohrievacej vane pojiva iatej zmesi nad varnou vaňou a bočným duplikatormi s teplonosičom sa zvyšuje celková tepelná účinnosť variča a jeho spracovatelský výkon.Varič liatych zmesi podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom z možných konštrukčných...

Spôsob tvorenia dalšieho životnostného cyklu dielcov vyrobených zo stabilizovaných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251460

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bernát Ján, Hrivňák Ivan Akademik, Kopernický Ivan, Číhal Vladimír, Mareček Václav, Konečný Jaroslav

MPK: C21D 9/00, C21D 1/26

Značky: vyrobených, tvorenia, austenitických, stabilizovaných, spôsob, oceli, životnostného, cyklu, dielcov, dalšieho

Text:

...druhý stupeň sa vyznačuje tým, že dielce sa výhrejú na teplotu V oblasti 850 - 950 °C, na ktorej sa ponechajú po dobu 90-240 minút a potom sa ochladia na teplotu okolia, zložité dielce v oleji, prípadne na vzduchu.Druhý stupeň. tepelného spracovania podľa vynálezu je možné V obdobnom usporiadení robit, prevažne pre ocele s pomerom stabilizačného prvku k Uhlĺku pod 5 v prípade titáuu, pod 10 v pripade niobu, i na nižšej teplotnej úrovni, a...

Napínací mechanizmus odporového pásika zariadenia na zváranie fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239190

Dátum: 15.05.1987

Autori: Konečný Jaroslav, Václav Štefan

MPK: B29C 65/02

Značky: mechanizmus, zváranie, odporového, fólie, napínací, zariadenia, pásika

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je napínanie odporového pásika bez nepriaznivého ohybu, čím sa zabráni jeho poškodeniu. Uvedeného účelu sa dosiahne napínacím mechanizmom odporového pásika zariadenia na zváranie fólie, ktorého podstatou je, že na spodnej čeľusti sú upevnené príchytky, na ktorých výkyvne sú uložené odpružené ramená. Na ramenách je upevnený odporový pásik.

Zapojení topné instalace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250251

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tesař Jaroslav, Houšť Karel, Kadleček Jaroslav, Konečný Jaroslav, Soukup Antonín

MPK: F24D 3/08, F24D 11/00

Značky: topné, zapojení, instalace

Text:

...směšovače 4 a druhá větev je představována přívodním potrubím 16, které je zapojeno na prvý vstup 13.1 třícestného směšovače 13. Čtyřcestný směšovač 4 je pak svým druhým vstupom 4.2 zapojen ke společnému vratnému vedení 8 od otápěcíoh těles 7, svým prvým výstupem 4.3 na společné vstupní vedení 6 k otápěcím tělesům 7 a druhým výstupem 4.4 jednak přes vedení lll na druhý vstup 13.2 třícestného směšovače 13 a jednak na jeho spojku 11 s hlavním...

Zapojení instalace k otopu a k výrobě teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249653

Dátum: 15.04.1987

Autori: Houšť Karel, Soukup Antonín, Konečný Jaroslav, Tesař Jaroslav, Kadleček Jaroslav

MPK: F24D 11/00, F24D 3/08

Značky: instalace, výrobe, zapojení, užitkové, teplé, otopu

Text:

...3 V249 653 gie je zadarmo, nebo téměř zadarmo, jsou s tím spojený opět pří~ davné investice a náklady na palivo k paralelní výrobě doplňko~ vého topného média. Tudíž ve většině takových případů musí jít obecně o nehospodárné využití tepelné energie, a proto lze o takových řešeních hovořit spíše jako o východiscích z nouze, musí-li se počítat s nedostatkom - byt přeohodným - základního topného média.Společným nedostatkom uvedených známých...

Zariadenie na dávkovanie najmä tenkých tvarových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234472

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ondrejovič Anton, Konečný Jaroslav

MPK: B65G 57/00

Značky: dávkovanie, najmä, tvarových, tenkých, plechov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je nadávkovanie presného počtu tenkých tvarových plechov do montážneho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že dávkovacie kotúče sú uložené na ramenách výkyvne uložených na podstave. Druhé konce ramien sú opatrené vodiacimi kladkami dosadajúcimi na vodiacu lištu a sú vzájomne spojené ťažnou pružinou. Ramená dosadajú zo strany vodiacej dráhy na prestaviteľné dorazy.