Konečný Ivan

Zapojenie elektronického dohliadacieho obvodu pre výstražníky priecestného zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4053

Dátum: 04.02.2005

Autori: Gonda František, Maciak Ondrej, Konečný Ivan

MPK: B61L 7/08, B61L 29/24, B61L 7/06...

Značky: zariadenia, priecestného, dohliadacieho, zabezpečovacieho, elektronického, obvodů, výstražníky, zapojenie

Text:

...svietivosti prúdom je doplnená kontrolou napätia medzi dvoma vetvami prostredníctvom spoločného redundantného kanála, kde sa vyhodnocuje rozdiel napätia medzi samostatnými vetvami LED diód. Pri predpokladanej poruche jednej z vetiev terča výstražníka LED spôsobujúcej zhasnutie celého stĺpca svietivých diód LED, alebo viac než jednej svietívej diódy LED v stĺpci, je porucha dohlíadacímí obvodmi bezpečne zistená. Predpokladá sa pritom,...

Zapojení bezpečného dynamického součinného logického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269302

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečný Ivan, Chudáček Václav

MPK: B61L 27/04, G08B 1/08

Značky: zapojení, dynamického, součinného, logického, bezpečného, obvodů

Text:

...první výstup li druhého optočlenu lg je připojen na výstupní svorku l§, druhý vstup ll a druhý výstup lg druhého optočlenu lg jsou pripojeny na spoločnou zemní evorku lg.Funkce zapojení spočíva ve využití dokonalých izolačních vlastností optočlenů mezi vstupem s výstupom. Tyto vlastnosti zaručují, že ve všech uvnžcvaných poruchových atavech optočlenů ve smyslu požadavků železniční zabezpečovací techniky nedojde k falošnému pruniku vstupního...

Zapojení bezpečného dynamického logického obvodu s funkcí neekvivalence

Načítavanie...

Číslo patentu: 268637

Dátum: 14.03.1990

Autori: Konečný Ivan, Chudáček Václav

MPK: B61L 29/30

Značky: dynamického, logického, obvodů, bezpečného, zapojení, funkcí, neekvivalence

Text:

...Tyto vlastností zaručují, te ve vlech uvałovanýeh poruchových stavoch optočlenů ve sayslu požadavků elezníční zabezpečovací techniky nedojde k íalełnéau prüniku vstupního signálu na výstup optočlenu. V zapojení bezpečného dynaeického loqického obvodu s funkcí neekvivalence, podle obr. 1, je příveden budjeí íepulsní sígnél z výstupů 1 e 5 zdroje hodinového keitočtu 3 na vstupy 5 Q prvního °Dtočlenu 5. tento iepulsní signál budí vysíleč...

Zapojení detektoru spektrálně překrytých vstupních signálů liniového kanálu mobilní části vlakového zabezpečovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267973

Dátum: 12.02.1990

Autor: Konečný Ivan

MPK: B61L 7/06

Značky: signálu, zabezpečovače, vlakového, vstupních, částí, liniového, zapojení, překrytých, detektoru, mobilní, spektrálně, kanálu

Text:

...střídavým proudem průmyslováho kmitočtu 50 Hz a na všech nově budovaných trařových částech vlakového zabezpečovače s liniovým kanálem nizkofrekvenčniho typu. Diskrétní amplitudové spektrum klíčovaného nosného signálu je rozprostřeno souměrně okolo nosného kmitočtufN tak, že vytváří eoučtová e rozdílová postranní pásme, jejichž kmitočty odpovídají součtům,resp. rozdílům přísluěnáho nosného kmitočtu fN e základních hermonických...

Kontrolní obvod pro vyhodnocení rušivých signálů v zabezpečovacích zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264887

Dátum: 12.09.1989

Autori: Konečný Ivan, Chudáček Václav

MPK: B60L 3/00

Značky: signálu, kontrolní, zabezpečovacích, zařízeních, obvod, vyhodnocení, rušivých

Text:

...na vstup g prvního detektoru Q a na vstup Q selektivního obvodu É. Selektivní obvod É slouží k filtraci případných rušivých signálu ve spektru vstupního signálu. Na jeho výstupu 1 obdržíme referenční signál,který je přiveden na vstup g druhého detektoru g. Na výstupu 5 prvního detektoru 3 a na výstupu gg druhého detektoru 2 jsou stejnosměrné signály v přesném poměru, daném přenosovými charakteristikami signálového řetězce společný vstup l -...

Zapojení bezpečného bezkontaktního dekodéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262346

Dátum: 14.03.1989

Autor: Konečný Ivan

MPK: H03M 13/00

Značky: bezkontaktního, bezpečného, zapojení, dekodéru

Text:

...podle vynálezu, na obr. 2 je příklad praktické realizace bezpečného bezkontaktního dekodéru.V konkrétním provedení bezpečného bezkontaktního dekodéru podle obr. 1 se přivádí impulsní elektrický signál, jehož přítomnost je zapotřebí bezpečně deködovat na vstupní svorku l, která je pripojene na ovládací obvody g bezkontaktního přepínače 3. Ovládací obvody 3 bezkontaktního přepínače 3 pracují jako konvertor vstupního impulsního signálu na...

Zapojení pro měření časových intervalů programovatelnými čítači a počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257867

Dátum: 15.06.1988

Autori: Linek Jan, Konečný Ivan

MPK: G06F 7/38

Značky: programovatelnými, zapojení, měření, počítačem, intervalu, čítači, časových

Text:

...z počítače prostřednictvím šestého vstupu 55 zapojení, s datovým výstupem gg pro výstup dat do počítače prostřednictvím datového vstupu/výstupu gyg zapojení.Dále je uveden blok čítačů 5 s prvým vstupom gł pro nastavení počátačních hodnot do všech n čítačů, s n čítaoími vstupy ggl, i 1 až n, pro vstup čítaných impulsů do jednotlivých čítačů, s n.k násobným výstupem§gij, i 1 až n, j l až k, z jednotlivých k řádu každého z n čítačů. Dále...

Zapojení bezpečné dolní propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254276

Dátum: 15.01.1988

Autor: Konečný Ivan

MPK: B61L 23/00

Značky: bezpečné, zapojení, dolní, propusti

Text:

...prvků zapojení, dále snížení rozměrů a hmotnosti takto realizované dolní propusti.Na obr. 1 je zapojení bezpečné dolní propusti podle vynálezu, na obr. 2,je zjednodušený linearizovaný náhradní model bezpečně dolní propusti podle vynalezu, na obr. 3 je příklad praktické realizace bezpečné dolní prepustí, ve které se využívají kaskádně řazené bezpečnédolní propusti podle vynálezu.V konkrétním provedení bezpečné dolní propusti podle obr....

Zapojení bezpečného obvodu pro kontrolu bipolarity signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250601

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaska Miroslav, Konečný Ivan

MPK: H03K 5/00

Značky: obvodů, signálu, kontrolu, zapojení, bipolarity, bezpečného

Text:

...§, záporným napětím propouštěným diodou 2 se nabije kondenzátor 1. Z nabitých kondenzátorů Q a 1 je přivedeno napájecí napětí na napájecí svorky 11,15 zesilovače êp Signál ze vstupu 1 je přiveden na vstup lg zesilovače Q a projde na výstup 11 pouze v případě, že je zesilovač Q napájen. V praktickém provedení podle obr.2 ovládá vstupní signál dvojici komplementárních tranzistorů 21, gs Nabývá-lg vstupní signál periodicky kladných a...

Zapojení klíčovacího obvodu výkonového tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 233385

Dátum: 01.01.1987

Autor: Konečný Ivan

MPK: H03K 3/00

Značky: obvodů, střídače, klíčovacího, zapojení, výkonového, tranzistorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru průmyslové elektroniky. Vynález řeší zapojení klíčovacího obvodu výkonového tranzistorového střídače, pomocí kterého je možné nevýkonovým signálem bezkontaktně blokovat a spouštět tranzistorový střídač. Podstatou vynálezu je využití tyristorových spínačů, které jsou zapojeny do výstupu budicích obvodů výkonových tranzistorů střídače. Oproti jiným spínačům budicího obvodu výkonových tranzistorů mají tyristorové spínače řadu...

Zapojení oscilátoru laditelného jediným rezistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236095

Dátum: 01.12.1986

Autor: Konečný Ivan

MPK: H03B 5/08

Značky: rezistorem, oscilátoru, zapojení, laditelného, jediným

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je zapojení oscilátoru laditelného jediným rezistorem, vyznačené tím, že první výstupní svorka (11) je propojena jednak přes první rezistor (R6) s neinvertujícím vstupem (3) prvního operačního zesilovače (1), jednak přes druhý rezistor (R3) s invertujícím vstupem (2) prvního operačního zesilovače (1), jednak přes třetí rezistor (R4) s neinvertujícím vstupem (8) druhého operačního zesilovače (6) a dále je první výstupní svorka...

Zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223187

Dátum: 15.03.1986

Autori: Konečný Ivan, Chudáček Václav

Značky: zdroje, bezpečného, dohlédacího, kmitočtu, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru železniční zabezpečovací techniky. Řeší zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu, vyhovujícího požadavkům zabezpečovací techniky v železniční dopravě. Podstatou vynálezu je zapojení bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu, vyznačené tím, že vstupní svorka bezpečného dohlédacího obvodu zdroje kmitočtu je připojena na vstup kmitočtově-napěťového převodníku, výstup kmitočtově-napěťového převodníku je...

Zapojení dvojného kapacitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215728

Dátum: 15.10.1984

Autor: Konečný Ivan

Značky: kapacitoru, dvojného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká oboru slaboporudé sdělovací elektrotechniky. Vynález řeší zapojení dvojného kapacitoru a minimalizovaným počtem kativních a pasivních prvků. Podstatou vynálezu je využití kmitočtové závislosti napěťového zesílení reálného operačního zesilovače s interní nebo externí korekcí frekvenční charakteristiky, která u většiny běžných operačních zesilovačů odpovídá přenosové funkci ideálního integrátoru. Zapojení je vyznačené tím, že...

Zapojení bezpečného fázového detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213651

Dátum: 01.04.1984

Autor: Konečný Ivan

Značky: zapojení, bezpečného, detektoru, fázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru železniční zabezpečovací techniky. Řeší zapojení bezpečného fázového detektoru elektrických signálů,vyhovující požadavkům zabezpečovací techniky v železniční dopravě. Podstatou vynálezu je zapojení bezpečného fázového detektoru vyznačené tím, že na první vstupní svorky je připojeno primární vinutí transformátoru, na druhé vstupní svorky jsou připojeny ovládací obvody přepínače signálu, začátek sekundárního vinutí...