Konečný Dušan

Spôsob získavania alfa-metylstyrénu polymerizačnej kvality z produktov oxidácie kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278803

Dátum: 04.03.1998

Autori: Bučko Miloš, Šarfická Ildikó, Sochor Jiří, Pavlíček Jiří, Souček Ivan, Trněný Jaromír, Tuba Ivan, Konečný Dušan, Zajačik Anton, Tatranský Ivan, Mandík Ladislav, Vyoral Leopold, Kadaňka Jaroslav

MPK: C08F 20/18, C08F 6/12

Značky: kuménu, kvality, spôsob, polymerizačnej, produktov, oxidácie, alfa-metylstyrenu, získavania

Zhrnutie / Anotácia:

alfa-Metylstyrén polymerizačnej kvality sa získava úpravou vedľajšieho produktu z procesu oxidácie kuménu na fenol a acetón, t. j. alfa-metylstyrénovej frakcie obsahujúcej kumén, acetofenón, terc-butylbenzén, diméry alfa-metylstyrénu, fenol a alfa-metylstyrén. Odpadová frakcia alfa-metylstyrénu s vyšším obsahom alfa-metylstyrénu sa najprv podrobuje extrakcii vodným roztokom alkalickej zásady a v ďalšom stupni sa podrobuje rektifikácii na...

Zapojenie na kódovanie a dekódovanie obrazovej a zvukovej informácie, najmä televízneho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278111

Dátum: 10.05.1995

Autor: Konečný Dušan

MPK: H04N 9/64, H03M 13/00

Značky: zvukovej, najmä, signálu, obrazovej, zapojenie, kódovanie, televízneho, informácie, dekódovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je vybavené vstupmi obrazovej modulácie, ktoré sú prepojené prostredníctvom snímkových pamäťových obvodov (11 až 1N) na vstupy modulátorov (21 až 2N). K modulátorom (21 až 2N) sú pripojené vstupy (Z1 až ZN) zvukovej modulácie, ďalej zdroj (5) referenčného kmitočtu a cez elektronické rozhranie (9) prostredníctvom zbernice (8) počítač (6) kódovacieho systému. K snímkovým pamäťovým obvodom (11 až 1N) a k elektronickému rozhraniu (9) je...

Způsob přípravy N-fenylmaleamových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269909

Dátum: 14.05.1990

Autori: Konečný Dušan, Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří, Matouš Vladimír

MPK: C07C 125/00

Značky: přípravy, způsob, kyselin, n-fenylmaleamových

Text:

...produktu z roztoku ve formě větších dobře filtrovatelných krystalků. Některé z použitých aminů Jsou ve vodném prostředí velmi málo rozpustné. V tom případě je nutno jich použít ve formě vodné suspenze nebo emulze, kterou lze snadno příprnvít pomocí běžných tenzidů ne bo smáčedel.llaleinanhydrid lze do reakce vnášet přímo v pevné fázi ve formě komerčné dodávaných lístku. Postup vyžaduje ovšem dobrá míchání, například vrtulovým...

Způsob přípravy N-fenylmaleinimidu a jeho substituovaných derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269846

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří, Matouš Vladimír, Konečný Dušan

MPK: C07C 119/14

Značky: substituovaných, n-fenylmaleinimidu, derivátů, přípravy, způsob

Text:

...prektickćm použití nebyl nalezen zásadní rozdíl v účinku ne průběh reakce, který by mohl svädčit pro větší výhodu použití některeho z nich. O výhodnosti lze rozhodnout pouze na základě jejich dostupnosti, cenová relace, popřípadě toxicity.Způsob využívající neutralizaei reakční směsi pre výrobu vedlejšího produktu - octanu sodnáhc má výhodu v tom, že reakční směs nemusí být tak ředěna, protože solnost vznikláho roztoku stačí k vyloučeni...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení akrylonitril-butadien-styrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269292

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grmela Vladimír, Konečná Věra, Pavlíček Jiří, Dvořák Václav, Hašová Věra, Peiger Pavel, Konečný Dušan, Sedláček Jiří, Čermák Jiří

MPK: C08J 3/22, C08L 55/02

Značky: akrylonitril-butadien-styrenových, kopolymerů, koncentrát, polymerní, sazový, barvení

Text:

...isobutylstearát, soli a estery kyseliny stearová, hydrogenované, ztuženě ži vočišné tuky, stearin, di - stearyàexylendiamidea jiné. Jako saze lze použít saze rezortové, kanálové nebo termícké, případně i černá organickú barviva.Přednosti směsí připravených podle vynálezu Je dosažení vyšší houževnatosti vůči směsím připravených na bázi sazových koncentrátů s plasty.V rámci přípravy sazového koncentrátu bylo k práškovému ABS (Forsenu 548)...

Směs na bázi polymeru ABS se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269145

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečná Věra, Sedláček Jiří, Konečný Dušan, Rozehnal Ivan, Trněný Jaromír, Grmela Vladimír, Pavlíček Jiří

MPK: C08L 55/02

Značky: polymerů, směs, zvýšenou, hořlavostí, houževnatostí, bázi, sníženou

Text:

...nebo extruzí) termoplastíckého kaučuku s aditivy, především na bázi prěškovýoh anorganicluých přísad (s výhodou kovových kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (například z důvodu zlepšení hygieny práce) jedovatý organooíničitý stabilizátor, halogenovenou organickou sloučeninu, (používanou také v práškové tj. prášivá fomě), jakož i piga menty a maziva.Přednceti směsi připravených podle vynálezu jsou doloženy následujícími příklady...

Polyfenylenoxid s vyšší vrubovou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268001

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vyroubal Čestmír, Fikerová Adéla, Konečná Věra, Konečný Dušan, Spousta Eduard, Weigl Lubomír, Ambros Dušan, Petrů Vladimír

MPK: C08L 71/04

Značky: houževnatostí, polyfenylenoxid, vyšší, vrubovou

Text:

...266907. Je to hP 5 5 roubovanou elastomerní íází na bázi vázaného butadienu a vázaných akrylátcvýcn monomerů, které spolu 5 vázaným butadienem tvoří l až S 0 hmotnostních X z celkovú hmotnosti hPS, přitom alespoň ho nmotnustních X elastomerní íázc po odećtení hmotnosti roubů a inkluzí je vc urmć cástic o velikosti 0,05 al 0,5 m. Jadro elastomcrních Cásticje tvořeno převážně akrylátovými vázanými monomerními jednotkami a jejich vnejsí část...

Houževnatý polystyren a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264907

Dátum: 12.09.1989

Autori: Fikesová Adéla, Petrů Vladimír, Spousta Eduard, Vyroubal Čestmír, Konečný Dušan, Konečná Věra, Weigl Lubomír, Ambros Dušan

MPK: C08F 265/04, C08F 279/02

Značky: houževnatý, způsob, polystyren, výroby

Text:

...butadienu V reakční směsi,která obsahuje latex, pŕipravený v prvním stádiu polymerace. V nejjednodušším případě může být do latexu z prvního stádia přípravy elastomerní fáze dávkován butadien nebo monomerní směs, obsahující butadien v množství, které po ukončení druhého stádia polymerace odpovídá zastoupení butadienových jednotek V polymeru, vzniklémve druhém stádiu polymerace, alespoň 60 hmotnostních. Z důvodů, které souvisejí zejména s...

Vrstvený plošný materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264630

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dort Ivan, Konečný Dušan, Hradecký Gustav, Varhaník Jiří, Drag Jiří

MPK: D06N 3/14, B32B 27/30

Značky: materiál, vrstvený, výroby, plošný, způsob

Text:

...papírovou separační podložku byla v množství 100 g/m 2 nanesena vrstva roztoku kopolymeru akrylonitril-butadíen-styren. Po vysušení této vrstvy při 80 až 100 °c byla pak v množství 180 g/m 2 nanesena střední vrstva expandovatelné polyvinylchloridové pasty, která byla předželatinována při 150 °c. Do další vrstvy - laminačního nánosu (V množství E 0 g/m 2) byla potom kašírována tkanina. Po expanzi celého útvaru při teplotách 180 až190 OC a...

Způsob výroby nitrilů beta-alkylmerkaptopropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264405

Dátum: 14.08.1989

Autori: Konečný Dušan, Pavlíček Jiří, Švarc Josef, Kroupa Jaroslav, Klátil Miroslav, Sochor Vladimír, Petrů Miroslav, Konečná Věra, Matouš Vladimír

MPK: C07C 149/237

Značky: beta-alkylmerkaptopropionové, způsob, kyseliny, výroby, nitrilu

Text:

...a snížení barevnosti produktu. který může být pro některé aplikace použitelný bez dalšího dočiščování nebo po málo nákladné dočištění, např. po extrakci reakční směsi vodou. Postup je zvlášt vhodný pro výrobu solí kyselín, které se získají hydrolýzou nítrilové skupiny aduktu merkaptanu a akrylonitrilu.P ř í k 1 a d 1 (srovnávací) Příprava nitrilu kyseliny beta-teme.dodecylmerkaptopropionové.Do 1 litru trojhrdlé baňky s michadlem, teploměrem...

Způsob výroby alkylesterů beta-alkylmerkaptopropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264404

Dátum: 14.08.1989

Autori: Matouš Vladimír, Konečný Dušan, Souček Ivan, Grmela Vladimír, Švarc Josef, Kroupa Jaroslav, Klátil Miroslav, Konečná Věra, Trněný Jaromír, Závodský Pavel

MPK: C07C 149/20

Značky: způsob, výroby, beta-alkylmerkaptopropionové, kyseliny, alkylesterů

Text:

...reakčních složek je z hlediska nároků na doěištování produktu obvykle výhodné volit co nejblíže stechiometrickému.Výhodou postupu podle vynálezu je zejména vysoká reakční rychlost, nízká náklady na katalyzátor, nízká spotřeba vedlejších surovín a nízky obsah zhytkového merkaptanu V produktu,který pro některé aplikace může být použit bez dalšího dočištování nebo po málo nákladném V dočištění (např. po extrakci vodou). Postup je zvlášč...

Způsob výroby roubovaných polystyrenových plastů emulzně suspenzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262356

Dátum: 14.03.1989

Autori: Konečná Věra, Pavlíček Jiří, Trněný Jaromír, Konečný Dušan, Dušek Stanislav, Zach Jiří, Závodská Věra, Závodský Pavel, Švarc Josef

MPK: C08F 279/04, C08F 55/02

Značky: suspenzní, výroby, způsob, emulzně, polystyrenových, polymeraci, plastů, roubovaných

Text:

...v kombinaci. Stahilní suspenze se získávají při dávkování 0,03 až 1,0 hmotnostních dílů stabilizátoru (vztaženo na organickoufázi), s výhodou však 0.07 gž 0,6 hmotnoetních dílů. stabilizátory lze přidávat ve forměprášku nebo ve formě vodného roztoku, přeaŕzahájením nebo v průběhu třetí fáze přípravy,nejpozději však před dosažením B 0 konverze celkového množství monomerů. stabilizátor suspenze lze přidávat v jedné nebo více dávkách. Pro...

Způsob izolace polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 256688

Dátum: 15.04.1988

Autori: Konečná Věra, Švarc Josef, Konečný Dušan, Očenášek Vojen, Pavlíček Jiří, Rosík Ladislav

MPK: C08F 6/22

Značky: pryskyřic, izolace, polymerů, způsob

Text:

...RSCH 2 CH 2 CO 2 M ve vodě, roste vískozita vodných roztoků při stejné koncentraci a klesá těkavost odpovídajících karboxylových kyselín při zpracovatelských podmínkách. Pro většinu aplikací v technické praxi je z uvedených důvodů nejvhodnější počet C-atomů ve skupině R V rozmezí 8 až 16.V závislosti na způsobu izolace pryskyřice z disperze se mění forma-původně dávkovanésoli karboxylové kyseliny pokud se provede izolace za...

Způsob výroby dienových polymerů a kopolymerů radikálovou polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249092

Dátum: 12.03.1987

Autori: Švarc Josef, Konečný Dušan, Rosík Ladislav, Konečná Věra

MPK: C08F 36/04

Značky: polymerů, způsob, výroby, radikálovou, dienových, polymeraci, kopolymerů

Text:

...konvenčních regulátorů nebo sítovadel není na překážku účinku vynálezu. Jako výchozí dienové monomery jsou zvlášt vhodné butadien-1,3, izopren, chloropren,ale obecně použitelná jsou i jejich složitější deriváty např.2,3-diohlorbutadien nebo piperylen. Jako vinylové monomery bývají nejčastěji používányvstyren,slfa-metyl.styren, akrylonitril, metylmetakrylát. Při použití viny lových monomerů, které reagují s merkaptany,je vhodné volit...

Způsob izolace polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247971

Dátum: 15.01.1987

Autori: Konečná Věra, Závodská Věra, Pavlíček Jiří, Švarc Josef, Konečný Dušan, Petrů Vladimír, Prokopec Ladislav, Vyoral Leopold

MPK: C08F 6/22, C08L 55/02

Značky: pryskyřic, způsob, polymerů, izolace

Text:

...formě vodného roztoku, ale v některých případech je možno polymer dávkovat do latexu í ve formě prášku dávkování lze provádět před, společně nebo elektrolytu, avěak před poklesem teploty latexu, respektive disperze koagulátu pod teplotu, při níž polymer ztrácí schopnost slinutí.Optimální koagulační teplota, případně teplota dozrávání koagulétu Je obvykle o 5 až 30 °C vyšší, než teplota tepelného prahu koagulace podle čs. A 0 | 73 244 bez...

Způsob izolace roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic z latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227842

Dátum: 15.04.1986

Autori: Trněný Jaromír, Vyoral Leopold, Prokopec Ladislav, Petrů Vladimír, Konečná Věra, Pavlíček Jiří, Konečný Dušan

Značky: roubovaných, kopolymerů, latexu, způsob, izolace, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic z latexů, obsahujících alkylarylsulfonátové emulgátory koagulací působením elektrolytu, vyznačující se tím, že se před koagulací k latexu přidá sloučenina obecného vzorce RYX nebo R1OCOCH(S03X)CH2COOR2, kde R je alifatiký alkyl nebo alkenyl a 8 až 20C atomy, R1 a R2 jsou alifatické alkyly se 4 až 12 C atomy, přičemž celkový počet C atomů v alkylech R1 a R2 je 8 až 24, X je Li, Na, K, NH4...

Způsob výroby polymerů typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 227841

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čihák Pavel, Konečná Věra, Konečný Dušan, Prokopec Ladislav, Bittner Stanislav, Petrů Vladimír, Trněný Jaromír

Značky: výroby, pryskyřic, způsob, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymerů typu ABS pryskyřic emulzní polymerací za přítomnosti alkylsulfonátových, alkylsulfátových, nebo alkylarylsulfonátových emulgátorů, vyznačený tím, že se do reakční směsi nebo v průběhu dalších technologických operací před izolací polymeru dávkuje 0,05 až 2 hmot. % sodné nebo draselné soli karboxylové kyseliny s 8 až 20 uhlíkovými atomy v molekule na celkové množství dávkované monomerní směsi a elastomeru.

Způsob výroby roubovaných kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222740

Dátum: 15.03.1986

Autori: Konečný Dušan, Pleska Alexander, Čihák Pavel, Konečná Věra, Petrů Vladimír, Trněný Jaromír

Značky: roubovaných, výroby, způsob, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřice se zlepšenou relací mezi tekutostí taveniny a houževnatostí produktu, založený na vytvoření termolabilních iontových vazeb mezi fragmenty persulfátu, vázanými ve sklovité polymerní fázi.

Válcový reaktor s dispergačním míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221369

Dátum: 15.02.1986

Autori: Konečný Dušan, Vlček Jiří, Vyoral Leopold, Hudcová Vlasta, Sochor Jiří, Trněný Jaromír, Fořt Ivan

Značky: reaktor, míchadlem, válcový, dispergačním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem válcového reaktoru s dispergačním míchadlem pro stripování těkavých monomerů z latexu vodní párou, případně inertním plynem je zlepšení ekonomických parametrů výroby, úspory tlakové páry a snížení spotřeby elektrické energie. Podle vynálezu činí poměr výšky k průměru reaktoru 0,5 až 0,7, poměr průměru dispergačního míchadla k průměru reaktoru 0,4 až 0,45, poměr výšky dispergačního míchadla nade dnem reaktoru k průměru dispergačního...

Způsob výroby polymerů typ ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222342

Dátum: 01.12.1985

Autori: Čihák Pavel, Petrů Vladimír, Bittner Stanislav, Konečný Dušan, Vyoral Leopold, Trněný Jaromír, Konečná Věra, Sochor Jiří

Značky: pryskyřic, výroby, polymerů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymerů emulzní polymerací vinylových monomerů za přítomnosti e1astomerního latexu o velikosti částic 200 až 600 nm, přičemž se do reakční směsi dávkuje též elastomerní latex s menšími částicemi.

Způsob výroby polymeru typu ABS pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 219440

Dátum: 15.08.1985

Autori: Trněný Jaromír, Švarc Josef, Petrů Vladimír, Konečná Věra, Prokopec Ladislav, Pavlíček Jiří, Konečný Dušan, Čihák Pavel

Značky: způsob, pryskyřic, polymerů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ABS polymeru emulzní polymerací dinylových monomerů za přítomnosti elastomerního latexu, při němž se za účelem zvýšení výsledného lesku polymeru dávkuje 30 až 65 % elastomerního latexu na začátku polymerace a zbývajících 70 až 35 % elastomerního latexu po zpolymerování 30 až 70 % monomeru.

Způsob výroby polybutadienového latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218765

Dátum: 15.04.1985

Autori: Seyček Otakar, Sufčák Miloslav, Antonová Elisabeth, Konečný Dušan, Urban Otto

Značky: výroby, polybutadienového, způsob, latexu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polybutadienového latexu s použitím nového emulgátoru na bázi alkalické nebo amonné soli kyseliny oligo-alfametylstyren-alfa, omega-dikarboxylové, který umožňuje dosažení větší velikosti latexových částic a vyznačuje se zlepšenou skladovatelností.

Způsob výroby roubovaných kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217211

Dátum: 15.03.1985

Autori: Večerka František, Petrů Vladimír, Konečná Věra, Konečný Dušan, Trněný Jaromír

Značky: způsob, výroby, roubovaných, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby roubovaných kopolymerů typu ABS pryskyřic se zlepšenou relací mezi tekutostí taveniny a houževnatostí produktu, založený na vytvoření termolabilních iontových vazeb mezi funkčními skupinami v elastomerní a sklovité fázi.

Způsob výroby akrylonitrilových polymerů se zvýšenou barevnou stablitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216028

Dátum: 01.09.1984

Autori: Rosík Ladislav, Konečná Věra, Pavlíček Jiří, Trněný Jaromír, Konečný Dušan, Petrů Vladimír

Značky: akrylonitrilových, výroby, stablitou, způsob, zvýšenou, polymerů, barevnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby akrylonitrilových polymerů se zvýšenou barevnou stabilitou. Ke zvýšení barevné stability polymery se používá dienofil, např. mano- a dialkylmaleáty, a redukční činidlo, např. tetrametylthiurem disulfid apod. Vynález se může využít ve výrobě akrylnitrilových polymerů.

Synergická směs pro zlepšení barevné stability akrylonitrilových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214344

Dátum: 01.06.1984

Autori: Konečná Věra, Petrů Vladimír, Pavlíček Jiří, Konečný Dušan, Trněný Jaromír

Značky: akrylonitrilových, stability, zlepšení, směs, barevné, synergická, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká synergické směsi pro zvýšení barevné stability akrylonitrilových polymerů. Synergická směs obsahuje dienofil a redukční činidlo. Výhodou synergické směsi podle vynálezu je snížení celkového obsahu stabilních složek v polymeru a zlepšení stabilního systému. Vynález může být využit ve výrobě akrylonitrilových polymerů.