Koňařík Milan

Zařízení k blokování minimální mezery mezi pracovními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262149

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koňařík Milan, Halaška Zdeněk, Raida Antonín

MPK: C14B 1/02, C14B 17/04

Značky: blokování, válci, mezery, zařízení, pracovními, minimální

Text:

...vodicím členem, který je přestaivi-telný podle uzavřené p~o-.lohy pokládacího válce a oba tyto prvky společně ovlivňují spinaci ústrojí, ktoré blokuje další přestavování pokládacího válce při dosažení požadované .mezery a zabraňuje současně styku nožového .a p-okládacího válce. Nevýhodou těchto zařízení je jejich složltost, a to, že jsou poměrně drahé. l Uvedené nevýhody odstraňuje zařízenílpodle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na...

Zařízení pro ustavování krátkých dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259111

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koňařík Milan, Halaška Zdeněk

MPK: C14B 1/40

Značky: zařízení, dopravníku, krátkých, ustavování

Text:

...třídy malých válcových strojů značný vzrůstvýrobnich nákladů.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož puktata spočívá v tom, ženapínaoím válečkem prochází pevná csa, která je spojena S napínaoimi-čepy.exoentrickými ořeohyv B aretační pákou.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že ustavení doak pravníku do pracovní polohy je jednoduchá, rychlá operace- a nedocházi k délkovým deformaoím dopravníku. Zařízení je pokvýrobní...

Hydraulická zařízení k vymezení provozních vůlí pracovních válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255921

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čech Jan, Raida Antonín, Koňařík Milan

MPK: C14B 1/02

Značky: válců, koželužských, zařízení, pracovních, vůlí, provozních, strojů, hydraulická, vymezení

Text:

...elektro»-3 4 magnetemvvg, la propojen -po přeaunuti piětuujg šla-ah, Akfarý je tvořen progtorem 11 za. piatam-íg hydrauliokőho váłge g vývoz-rvý -rdzvaděč 1 x 19 vřazĺenĺ přeppuätěcí ýentil 32, kftàrgľmá funkci ĺą poaiäřofacího ventilu láři jazavíräní a .otQvíz-Áni» stroje Mgal. Abřepouätěci ventil. L 4 a łàydromctpr je vždzen přeppuštěoiventil a, lçtaraf-má runkozgventilu. pagąäłpvąeąiho pro chod hy-dromotoru jj při uząvřenéntstrojig...

Bezpečnostní kryt rotujících nožových válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236245

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koňařík Milan, Posecký Jaroslav

MPK: C14B 17/12

Značky: rotujících, válců, strojů, bezpečnostní, koželužských, nožových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Vynález řeší zvýšení bezpečnosti práce na koželužských strojích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bezpečnostní kryt rotujících nožových válců koželužských strojů opatřený rozhrnovacími výstupky, ovládaný pomocí řetězového, pákového či jiného převodu, je upevněn na ramenech otočných kolem určené osy umístěné v prostoru před rotujícím nožovým válcem a je opatřen rozhrnovacími...

Nožový válec pro měkčení usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 234527

Dátum: 01.11.1987

Autori: Koňařík Milan, Prosecký Jaroslav

MPK: C14B 17/02

Značky: usní, nožový, válec, měkčení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny, přesněji vratných válcových měkčicích strojů. Vynález řeší jednodušší výrobu nožů a snížení hlučnosti`u měkčicích nožových válců. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nožový válec je opatřen noži šroubovitě stočenými pod stejným úhlem stoupání od středu válce vpravo i vlevo, mezi které je vložen stejný počet nožů s jiným, dvojím úhlem stoupání, jejichž vrcholy mění svou polohu...

Zapojení diagnostického kanálu filmové rotorové odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252221

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vytopil Oldřich, Bánovec Josef, Vorel Lubomír, Koňařík Milan

MPK: C23F 14/00

Značky: odparky, filmové, zapojení, rotorové, kanálu, diagnostického

Text:

...společně připojeny na vstup akustické signalizace, přičemž ovládací vstup přepínače je současně spojen s ručním řízením. Výhodou navrhovaného zapojení je především možnost trvalé kontroly provozního a technologického stavu. Příklad provedení zapojeníje znázorněn na přiloženém schematickém výkresu.Izolační zesilovač Ä zesilujíoí signál čidla l víbrací na úroveň optimální pro jeho další zpracování, zároveň zesilovač galvanicky odděluje...

Zapojení indikace plynových bublin v tekutém sodíku proudicím v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252220

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vorel Lubomír, Vytopil Oldřich, Koňařík Milan, Bánovec Josef

MPK: G21C 17/04

Značky: bublin, plynových, tekutém, zapojení, potrubí, sodíku, indikace, proudícím

Text:

...jsou umístěny diferenční elektroda a diferenční elektroda a společné elektroda je spojena se zemnící svorkou a diferenční elektrody jsou připojeny na diferenční vstupy diferenciálního zesilovače, za nímž jsou kaskádně řazeny horní propust, usměrňovač a dolní propust s výstupními svorkami signálu.Při měření prováděném na stendu bylo experimentálně potvrzeno, že při vzniku plynovýchbublin V proudícím sodíku vzniká na elektrodách střídavě...

Zapojení zdroje izolačně oddělujícího napájení vstupní a výstupní části izolačních zesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250373

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vytopil Oldřich, Bánovec Josef, Koňařík Milan, Vorel Lubomír

MPK: H04B 15/02

Značky: částí, oddělujícího, napájení, zesilovačů, zapojení, výstupní, izolačních, vstupní, zdroje, izolačné

Text:

...jehož podstata spočíva v 110 m, že oscilátor, spí-nač a primární vinutí »oidděllovacího transfovrímátoíru jsou napájeny ze stejnosměrného napájení výstupní části íz-olačního zesilovače a sekundární vinutí oddělovacího transformátoru napájí přes usměrňovače a filtry vstupní části zesilsovačů, přičemž primární .a sekundární vinutí oddělovacího transfonmátoru jsou navinuto na nejméně dvłou prosto-rově. oddělených jádrech a vazba mezi...

Uložení čepů pák zavíracího ústrojí koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234603

Dátum: 01.01.1987

Autori: Langer Rudolf, Koňařík Milan

MPK: C14B 17/00

Značky: uložení, ústrojí, zavíracího, koželužských, strojů, čepu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Vynález řeží uložení čepů pák zavíracího ústrojí koželužských strojů k zamezení jejich opotřebení a vnikání nečistot do uložení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi valivá ložiska je vložen distanční a distribuční kroužek s otvorem větším než je průměr čepu, s drážkami v otvoru zasahujícími do jeho zúžené části přes nákružek, přičemž těsnicí kroužky vložené do otvoru...

Zapojení regulátoru výkonu elektrického topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236580

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vorel Lubomír, Koňařík Milan, Vytopil Oldřich, Bánovec Josef

MPK: G05D 23/19

Značky: výkonu, zapojení, elektrického, topení, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zapojení je dosáhnout toho, aby nedocházelo ke spínání a rozpínání zátěže a rovněž umožnění jak ručního, tak elektrického ovládání výkonu a konečně i možnost řízení žádané hodnoty počítače. Tohoto účelu se dosáhne tak, že výstup impulsů generovaných zdrojem řídicích impulsů při průchodu napětí sítě nulovou hodnotou se připojí na čítací vstup čítače impulsu vpřed a zároveň na čítací vstup programovatelného čítače impulsu vzad, kdy zmíněný...

Zařízení ke stanovení kyslíku a jiných nečistot v sodíku destilační metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235606

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bánovec Josef, Bár Jaromír, Červinka Jiří, Koňařík Milan

MPK: G01N 25/14

Značky: destilační, jiných, nečistot, metodou, sodíku, stanovení, kyslíku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je tvořeno nádobou, zhotovenou z elektricky nevodivého materiálu, opatřené přírubou, dále je tvořeno potrubím k vývěvě s hlavním ventilem a přívodem argonu s argonovým ventilem, a uvnitř nádoby je pod napouštěcí tryskou se sodíkovým ventilem umístěn kelímek zhotovený z feromagnetického kovu a pohyblivě zavěšený na závěsech, a nádoba je na vnější straně opatřena elektrickým indukčním topením posouvatelným podle vnějšího...

Zařízení pro automatické otevírání koželužského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219249

Dátum: 15.08.1985

Autori: Novotný Jiří, Koňařík Milan, Rožanský Zbyněk

Značky: stroje, zařízení, otevírání, koželužského, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší jednodušší ovládání koželužského stroje pomocí nožní šlapky, snížení počtu sešlápnutí na četnost odpovídající zdravotnickým předpisům. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po průchodu koželužské usně strojem, se stroj automaticky otevře, aniž by bylo nutné sešlápnout nožní šlapku.

Zapojení čidel pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225361

Dátum: 30.06.1985

Autori: Koňařík Milan, Bánovec Josef, Vytopil Oldřich

Značky: dvojitých, trubkovnic, kontrolu, generátoru, zapojení, článkového, parního, čidel, těsnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení čidel pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru s kapalným kovem, zejména sodíkem, vyznačující se tím, že všechna čidla pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru jsou zapojena na příslušné společné řádkové a sloupcové vodiče.

Zařízení pro spouštění podávacích válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 217904

Dátum: 15.12.1984

Autori: Koňařík Milan, Langer Rudolf

Značky: zařízení, spouštění, podávacích, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů, vratných válcových strojů malé pracovní šíře jako jsou stroje mízdřicí, vyrážecí, měkčící apod. Vynález řeší spouštění válců u mechanických válcových strojů, kdy se podstatně snižuje čas, a tím i délka části kůže. Podstata vynálezu spočívá ve spouštění stojících podávacích válců s hnací předlohou, z nichž dolní podávací válec se odklápí a po nahození kůže se opět zavírá. Těsně před dovřením se pomocí...

Zařízení k zavírání pokládacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 217872

Dátum: 15.11.1984

Autori: Koňařík Milan, Langer Rudolf

Značky: válce, zavírání, zařízení, pokládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužských válcových strojů u kterých se kůže do stroje vkládá na zavírající se pokládací válec. Vynález řeší ovládání pokládacího válce, které je doposud zajištěno nožní šlapkou. Po opracování jedné kůže musí obsluha čtyřikrát sešlápnout šlapku, což je neekonomické a způsobuje únavu dolních končetin, jelikož obsluha pracuje vstoje. Vynález řeší ovládání stroje ovládací tyčí tak, že ovládací tyč je umístěna ve vhodném prostoru...

Zařízení pro brzdění pohybu pístu v úvrati hydraulického válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 216784

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novotný Jiří, Koňařík Milan

Značky: pístů, válce, zařízení, brzdění, pohybu, úvrati, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší přesouvání pracovních válců z pracovní polohy do přípravné polohy a zpět. Tento pohyb je vyvozen klikovým mechanismen, naháněným hydraulickým válcem. Tento rychlý pohyb musí být v koncových polohách ubrzděn. Při použití oleje jiné viskosity nebo změně okolní teploty související se změnou klimatického prostředí usně nastavení tlumení nevyhovuje. Podstata vynálezu spočívá v...