Komorová Eva

Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej z jej roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286299

Dátum: 19.06.2008

Autori: Komorová Eva, Kavala Miroslav, Komora Ladislav

MPK: C07C 51/42, C07C 59/00, C07C 69/00...

Značky: 2,2-dimetylolpropiónovej, spôsob, izolácie, roztokov, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej z reakčných roztokov z jej prípravy, z materských roztokov po izolácii hlavných podielov alebo z preplachových vôd získaných premývaním surového produktu, pozostávajúci z oddestilovania časti vody pred alebo po úprave pH roztoku prídavkom anorganických kyselín na 1,0 až 3,0
z ochladenia zmesi a z izolácie kyseliny 2,2-dimetylolpropiónovej filtráciou alebo odstreďovaním.

Heterogénny katalyzátor kyselinami katalyzovaných reakcií a/alebo chemickotechnologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1726

Dátum: 04.02.1998

Autori: Komora Ladislav, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Komorová Eva, Macho Vendelín, Dérer Tibor

MPK: B01J 21/00, B01J 23/00

Značky: chemickotechnologických, kyselinami, katalyzovaných, heterogénny, reakcií, katalyzátor, procesov

Text:

...sírová, síran amonný a heteropolykyselina. Kyselina trihytdrogénfosforečná a oxidy fosforu sú takisto použiteľné, ale sú málo stabilné za zvyčajnych podmienok aplikacie katalyzátora.Uvedeným acidifikačným činidlom sú aj vodorozpustné karboxy-lové kyseliny, ako aj ich amónne soli, ttajmä kyselina mravčia, šťavelovà a ich amónne soli.Hlavne z dôvodov nevnášania voľných kyselín s heterogennylm katalyzátorom do reakčného prostredia, vhodné...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Juhás Stanislav, Bindas Ján, Komora Ladislav, Vanko Milan, Olejník Vincent, Komorová Eva, Lichvár Milan, Molnár Gabriel

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: spôsob, vyššievrúcich, získavania, cyklohexanolu, cyklohexanonu, podielov

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Vanko Milan, Olejník Vincent, Bindas Ján, Molnár Gabriel, Komorová Eva, Komora Ladislav

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: hydrolýzou, cyklohexanolu, podielov, cyklohexanonu, výrobe, vyššievrúcich, spracování, spôsob, vznikajúcich, získavania

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Spôsob výroby pentaerytritolu so žiadaným obsahom monopentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267084

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lichvár Milan, Paľo Ondrej, Komorová Eva, Komora Ladislav, Čorný Jozef, Žedényi Mikuláš, Vanko Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: žiadaným, výroby, pentaerytritolu, spôsob, monopentaerytritolu, obsahom

Text:

...sústave viacerých reaktorov.S prekvapením sme našli, že je možné regulovať zloženie produktu vo všetkých uvedených systémoch, bez ohľadu na použitie katalyzátora, to znamená hydroxidu sodného, resp. hydroxidu vápenatého za predpokladu, že koncentrácia zásaditěho katalyzátora v uvedenom mieste odberu, t. j. po ukončení reakcii, ale pred odstraňovaním formaldehydu a neutralizáciouroztoku je vyššia ako 0,3 g.dm 3, optimálne 2 až 3.g.dm 3.Takáto...

Sposob zníženia korozívneho účinku organických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254914

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Komorová Eva, Komora Ladislav

MPK: C23F 11/04

Značky: účinků, organických, kyselin, korozívneho, zníženia, spôsob

Text:

...a zlúčeniny, pričom korôziu spôsobuje len prímes aspoň jednej kyseliny, ktorá dokonca môže vzniknúť napr. hydrolýzoíl esterov so vzdušnou vlhkosťou, či oxidáciou aldehydov vzduchom ap.Inhlbitor korózie sa do prostredia obsahujúceho aspoň jednu kyselinu alebo zmes kyselín jaridáva jednorázove alebo po častiach, teda cliskontinuálne, polokontlnuálne alebo kontinuálne. Pritom pod jednorázovým pridaním rozumieme tiež predsadenie do prostredia či...

Zařízení pro uložení kontaktního čidla pro zajišťování výšky sypných látek v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 240770

Dátum: 01.08.1987

Autori: Komorová Eva, Both Ladislav

MPK: G01F 23/00

Značky: zásobnících, kontaktního, zajišťování, výšky, uložení, látek, čidla, zařízení, sypných

Text:

...na kovovém ohebném lenulprovlečeném izo- lační průchodkou,upevněnou v nosiči připevněném ke vnitřní stěně zásobníku a podstata vynálezu spočívá v tom, že k izolační průchodce je připevněno válcové vodítka, ve kterém je suvně uložena trubice, jež je po výšce opatřena řadou radiálních otvorů a která je příčným kolíkem,zasunutým skrze jednu z dvojic radiálních otvorů,zevěšena na horní braně válcového vodítka, přičemž v trubici je zavěšeno...

Spôsob výroby usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 251481

Dátum: 16.07.1987

Autori: Komorová Eva, Kopný Ján

MPK: C14C 1/08

Značky: výroby, usní, spôsob

Text:

...olej na tureokú červeň, nízkomolekulový podiel z výroby polyetylénu.Výhodou »postupu podľa tohoto vynálezu je podstatne vyššie využitie chrómu v procese ičinenia holín, čím dochádza k zniž-eniu jeho výstupnej koncentrácie. V ldôsledku lepšieho využitia chrómu je možné i znížiť koncentráciu chrómu V činiacom kúpeli,čím na výstupe je ešte viac znížená jeho koncentrácia, tým sa sekundárne zníži stupeň znečistenia odpaldľnýlch vôd bez zhoršenia...

Komplexné tužidlo pre náterové hmoty a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236649

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bača Štefan, Komorová Eva, Komora Ladislav, Macho Vendelín, Babiaková Viera

MPK: C09D 7/00

Značky: přípravy, hmoty, spôsob, komplexne, tužidlo, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je komplexné tužidlo pre náterové hmoty obsahujúce aspoň jednu zlúčeninu silnej anorganickej a/alebo organickej kyseliny a amoniaku, resp. jeho organických alebo anorganických derivátov, ktoré sa pripravuje reakciou silných anorganických a/alebo organických kyselín prípadne vo forme roztokov najmä kyseliny p-toluénsulfónovej, chlorovodíkovej, fosforečnej s amoniakom a/alebo jeho zlúčeninami a derivátmi tak, že na 1 mól silnej...

Spôsob znižovania obsahu voľného forlmaldehydu v náterových hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 236631

Dátum: 15.02.1987

Autori: Babiaková Viera, Komora Ladislav, Komorová Eva, Macho Vendelín, Bača Štefan

MPK: C09D 7/14

Značky: forlmaldehydu, obsahu, nátěrových, spôsob, volného, znižovania, hmotách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zníženie volného a uvoľňovaného formaldehydu v náterových hmotách obsahujúcich viazaný formaldehyd. Podstatou vynálezu je prídavok amínov, amínozlúčenín, amoniaku alebo amoniak uvoľňujúcich látok k náterovým hmotám v množstvách 0,5 až 3,0 % hmot. podľa obsahu volného formaldehydu. Postup sa dá využiť pri výrobe éterov močovino- alebo melaminoformaldehydových kondenzátov, pri výrobe a spracovaní náterových hmôt.

Spôsob výroby organických kyslíkatých zlúčenín zo skupiny alkoholov, éterov, esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227744

Dátum: 15.05.1986

Autori: Macho Vendelín, Komora Ladislav, Komorová Eva

Značky: alkoholov, kyslíkatých, spôsob, éterov, esterov, skupiny, výroby, organických, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby organických kyslíkatých zlúčenín so skupiny alkoholov, éterov, esterov adíciou vody, alkoholov C1 až C12, alebo karboxylových kyselín C1 až C12 na olefíny C2 až C12 za katalytického účinku minerálnych kyselín, kyselín sulfonových, alebo katexov pri teplote -5 až 200 °C, vyznačujúci sa tým, že adícia sa uskutočňuje za prídavku aspoň jedného prvku alebo zlúčeniny z podskupiny medi, cínu, arzénu, chrómu, mangánu, železa periodickej...

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230443

Dátum: 01.04.1986

Autori: Komorová Eva, Suran Pavol, Rendko Tibor, Střešinka Jozef, Sýkora Stanislav, Macho Vendelín, Komora Ladislav

MPK: C08G 63/02, C08K 5/10

Značky: spôsob, monomérneho, polymérneho, zmäkčovadla, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby monomérneho a/alebo polymérneho zmäkčovadla plastických a/alebo elastických makromolekulových materiálov na báze kyslíkatých východiskových surovín, esterifikáciou a/alebo preesterifikáciou a/alebo polyesterifikáciou pôsobením organických hydroxyzlúčenín pri teplote 60 až 260 °C, spravidla za spolupôsobenia esterifikačného katalyzátora, pripadne za prítomnosti rozpúšťadiel, vyznačujúci sa tým, že na vedľajšie produkty z výroby...