Komora Ladislav

Strana 2

Plastifikačná prísada do cementových zmesí s prevzdušňujúcim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270549

Dátum: 12.07.1990

Autori: Leško Zoltán, Šveda Mikuláš, Komora Ladislav, Hubaľ Ján

MPK: C04B 24/10

Značky: plastifikačná, prísada, účinkom, zmesí, cementových, prevzdušňujúcim

Text:

...spracovanie použije predhydrolyzát a obsahom 40 až 50 hmot. sušiny, je pred pridaním hydroxidu eodného výhodná vo forme vodného roztoku 40 až 50-ného, resp. hydroxidu vápenatého vo forme suspenzie, pridat k roztoku matečný lúh z výroby pentaerytritolu. Metečná lúhy z pentaerytritolu rozriedia zakoncentrovaný predhydrolyzát tak, že pri spracovaní v alkalickom prostredi nedochádza k tvorbe hustoho nemiešetelneho podielu.Množstvo pridaneho...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Komora Ladislav, Olejník Vincent, Vanko Milan, Komorová Eva, Bindas Ján

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, podielov, vyššievrúcich, získavania, spôsob

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lichvár Milan, Komora Ladislav, Bindas Ján, Komorová Eva, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Vanko Milan

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: spracování, vznikajúcich, výrobe, spôsob, hydrolýzou, cyklohexanolu, podielov, získavania, vyššievrúcich, cyklohexanonu

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Spôsob výroby suspenzného homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267378

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mišeje Gabriela, Komora Ladislav, Fabini Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Daubnerová Viera, Velický Viktor, Rusina Miroslav

MPK: C08F 14/06, C08F 2/20

Značky: výroby, suspenzného, homopolymerů, vinylchloridu, spôsob, kopolymerů

Text:

...sa uskutočňuje pri teplote 5 až 100 °C najvhodnejší rozsah je od 40 do 90 °C. Modiíikáciu možno síce uskutočňovať i pri teplotách pod 5 °C a nad 100 °C, ale pri teplotách pod 5 C prebieha pomaly a nad 100 °C prebiehajú aj nežiadúce vedľajšie reakcie, vrátane degradačiiých poly/reakcií.Doba modifikácie závisí ako od druhu modilikačného činidla, tak aj teploty modifikácie. S teplotou sa doba modifikácie skracuje.Modilikovaný polyvinylalkohol...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesi cyklohexanónu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267343

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sakálošová Alžbeta, Sakaloš Štefan, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Vanko Milan, Sabadoš Juraj, Komora Ladislav

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: spôsob, ľahkých, cyklohexanolom, zmesí, podielov, oddelenia, cyklohexanonu

Text:

...komplexnàmu účinku procesu analogickému extrakčnej a azeotropickej rektltikácii. Predpokladom je, že pridaním vody so vytvoria take azeotropické zmesi oddeľovaných látok, ktorá zvyšujú účinnosť eeparácie od cyklohexanónu. Tieto zmesi nie sú známe, můžeme ich len predpokladať. Pre hexanal nie sú známe ani základné rovnovážne údaje,takže sa nemůžu použiť známe metódy na predpovedania procesu rektitikácie uvedených mnohozložkových zmesí.Nový...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesí cyklohexanónu a cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267342

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sakaloš Štefan, Lichvár Milan, Vanko Milan, Juhás Stanislav, Komora Ladislav, Žedényi Mikuláš, Sakálošová Alžbeta

MPK: C07C 49/403, C07C 27/28

Značky: podielov, zmesí, cyklohexanolu, oddelenia, cyklohexanonu, spôsob, ľahkých

Text:

...postupy automatickeho riadenia rektifikaönáho procesu sú podobne popísané napr. v monograiii I.V.Anisimov Avtomaticeekoje regulirovanije proosesa rektifikaoii,Gostoptechizdat 1961 i v novšíchvydaniach tejto monografie a v roznych článkoch v periodickej literatúre, napr. v Chem. Engng.Tieto známe postupy automatickej regulácie nie sú však vhodna pre rektifikaöný proces, v ktorom sa vyžaduje eoparácia relativne nepetrnýoh množetiev látok...

Spôsob výroby homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267333

Dátum: 12.02.1990

Autori: Glos Ján, Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Bobula Stanislav, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav, Mišeje Gabriela, Glevitzký Edmund

MPK: C08F 14/06, C08F 2/20

Značky: kopolymérov, spôsob, homopolymérov, vinylchloridu, výroby

Text:

...skupín.Pri modiflkácii polyvinylelkoholu ee síce tento može oxidovať kyslíkom alebo kyslík-obsehujúcim plynom aj vo forme prášku, ala najvhodnejšie jeho oxldácia je vo forme vodného roztoku, reap. sőlu, lebo ide v podstata o koloidné roztoky, najvhodnejšie o koncentrácii polyvinylalkoholu A až 208. Pri nižších koncentráciach je zapotreby väcší reakcný priestor a pri vyšších je zasa vzhľadom na značnú viakozltu roztoku, resp. sőlu zasa...

Spôsob výroby modifikovaného polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267327

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fabini Miroslav, Glos Ján, Rusina Miroslav, Komora Ladislav, Bobula Stanislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mišeje Gabriela

MPK: C08F 8/06, C08F 16/06

Značky: výroby, spôsob, polyvinylalkoholů, modifikovaného

Text:

...hydrclýzy I BB mol. re 1. číslo kyelosti roztoku (prepočítaná na sušinu) 2,69 as KOH/3. Autokldv sa uzavrie a prepláchne trikrát kyslíkom pri tlaku 0,4 lľa potom ss pretlak kyslíka vypustí (zostane tlak kyslíka 0,1 MPa) a obsah autoklávu sa za neustaleho miešania vyhreje na teplotu 200 °C a pri tejto sa s presnosťou 3 2 °C udržuje počas 4 h. nato sa reakčná zmes ochladí a vypustí do pripravenej nádoby. získaný vodny roztok, resp. sől...

Spôsob výroby pentaerytritolu so žiadaným obsahom monopentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267084

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komorová Eva, Vanko Milan, Čorný Jozef, Paľo Ondrej, Žedényi Mikuláš, Komora Ladislav, Lichvár Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: obsahom, spôsob, monopentaerytritolu, výroby, pentaerytritolu, žiadaným

Text:

...sústave viacerých reaktorov.S prekvapením sme našli, že je možné regulovať zloženie produktu vo všetkých uvedených systémoch, bez ohľadu na použitie katalyzátora, to znamená hydroxidu sodného, resp. hydroxidu vápenatého za predpokladu, že koncentrácia zásaditěho katalyzátora v uvedenom mieste odberu, t. j. po ukončení reakcii, ale pred odstraňovaním formaldehydu a neutralizáciouroztoku je vyššia ako 0,3 g.dm 3, optimálne 2 až 3.g.dm 3.Takáto...

Sposob výroby húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266975

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tribulík Ján, Szulényi František, Micka Miloň, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Komora Ladislav

MPK: C08F 265/04, C08F 214/06

Značky: výroby, húževnatého, spôsob, polyvinylchloridu

Text:

...redukčné činidlá, regulatory molekulovej hmotnosti, prenášače, regulatory pH prostredia,povrchovoaktívne látky, prípadne prísady amoniaku.Pomocnou látkou, resp. modifikátorom priebehu polymerizácie, resp. Očkovania (štiepenia),či kopolymerizácie je najmenej jedna vápenatá a/alebo horečnatá soľ karboxylovej kyseliny C 1 až C 6. Rozumie sa tým, že môže to byt aj zmes vápenatých a horečnatých solí zmesi kyselín C 1 až C 5, pričom ku...

Zariadenie na výrobu kyseliny mravčej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266138

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vanko Igor, Chocholáček Ľudovít, Paľo Ondrej, Surový Jozej, Komora Ladislav

MPK: C07C 53/02

Značky: mravčej, kyseliny, výrobu, zariadenie

Text:

...nádoba roztokom močoviny po vrchný prepad. Po nadávkovaní močoviny cca 1/3 z nádoby (stredný odber) a pri spustenom miešadle v reaktore je uzatvárací ventil odblokovaný a na signál štart začne dávkovanie kyseliny dusičnej do suspenzie mravčanu vo vode resp. kyseline mravčej. V prípade stúpania teploty sa regulačný ventil uzatvára, pri zvolenej teplote napr. 50 OC sa uzatvorí zatvárací ventil. Tým je dávkovanie kyseliny dusičnej...

Spôsob výroby kyseliny mravčej z mravčanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266137

Dátum: 14.11.1989

Autori: Komora Ladislav, Paľo Ondrej, Chocholáček Ľudovít, Vanko Igor

MPK: C07C 53/02, C07C 51/02

Značky: výroby, spôsob, mravčanu, mravčej, kyseliny, vápenatého

Text:

...mravčanu vápenatého resp. voľnej kyseliny dusičnej. Optimálnym sa potom javí obsah volnej kyseliny dusičnej nižší ako 1 mg/ml. V tomto pripade potom vo vydestilovanej kyseline mravčej je menej ako 0,1 mg/ml kyseliny dusičnej. To je dôležitépre jej dostatočnú stabilitu i rôzne možnosti použitia. Z reakčněho roztoku sa potom časť vedie na oddestilovanie kyseliny mravčej a druhá časť sa nechá ako roztok na doplnenie močoviny a suspendovanie...

Spôsob výroby kyseliny mravčej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266136

Dátum: 14.11.1989

Autori: Paľo Ondrej, Komora Ladislav, Vanko Milan

MPK: C07C 51/02, C07C 53/02

Značky: výroby, kyseliny, spôsob, mravčej

Text:

...vody, výhodne v množstve dvojnásobnom počítané podľa množstva kyseliny V zbytku a v destilácii kyseliny mravčej sa pokračuje až po dosiahnutie požadovanej teploty.Postup podľa vynálezu má rad prednosti. V prvom rade je to získanie viac ako 90 až 95 kyseliny mravčej viazanej v mravčane. Prvoradou podmienkou pri tom je, že dávkovanie kyseliny dusičnej je za prítomnosti tlmiacej látky močoviny za intenzívneho miešania, za chladenia, pri...

Spôsob kontinuálnej výroby polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261843

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paľo Ondrej, Čorný Jozef, Komora Ladislav, Vanko Igor, Sakaloš Štefan

MPK: C07C 29/38

Značky: kontinuálnej, polyolov, spôsob, výroby

Text:

...prostredí, pričom sa rýchlo, v zlomkoch sekúnd, vytvoria medziprodukty vedřajších nežiadúcich reakcií. Istú úlohu zohrávajú aj lokálne zmenené podmienky v jednotlivých častiach cirkulačného okruhu pri různom cirkulačnom pomere a pri různom spôsobe pridávania reagujúcich aldehydov zistenie súvislosti medzi cirkulačným pomerom reakčného roztoku a spôsobom pridávania reagujúcich aldehyd-ov podporuje predpokladané vysvetlenie o vysokej...

Prísada do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261523

Dátum: 10.02.1989

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 24/10

Značky: prísada, zmesí, cementových

Text:

...priemysle a podobne.Ďalšou výhodou je to, že postup je všeobecný a možno ho použiť nielen s čistými roztokmi sacharidov, ale i s rôznymi Zl 1 l 0 ~ sami obsahujúcimi Sacharidy, či ako nežiadúce prímesi alebo doprovodné látky.B Na jnrikladoch, ktoré nevyčerpávajú všetky možne kombinácie, uvádzame konkrétne spôsoby úpravy sacharidov, ako i aplikačné skúšky výsledkov V cementových zme400 g sacharozy sa rozpustí v 600 g vody, pridá sa 5 g...

Sposob kontinuálneho sušenia pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258234

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chocholáček Ľudovít, Vanko Milan, Komora Ladislav, Paľo Ondrej, Čorný Jozef, Vajda Jozef, Kováč Jozef

MPK: F26B 17/10

Značky: sušenia, kontinuálneho, spôsob, pentaerytritolu

Text:

...Pri vyššom prietoku vzduchu je úlet nevysušený, takže zalepuje trasy do cyklônov i samotné oyklônové odlučovače a armatúry pri odbere prachového podielu z odlučovačov. Okrem toho nevysušený úlet nemôže sa spájať s vysušeným hlavným podielom produktu, odchadzajúcim zo sušiarne, lebo by zvýšil vlhkost produktu nad dovolenú hranicu.Dôležitým prvkom nového spôsobu sušenie pentaerytritolu je frekvencia a amplitúda vibrácií roštu. Medzi...

Sposob prípravy prísady do cementových zmesí na báze lignínsulfonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257480

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kundrlík Václav, Komora Ladislav, Šestauber Karel, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 40/00, C04B 24/18

Značky: přípravy, lignínsulfonanu, přísady, spôsob, báze, zmesí, cementových

Text:

...príslušný katiön nerozpust~né soli, resp. ktoré nemajú vo vodnom prostredí korozívne vlastnosti.Z uvedených dôvodov sme aplikovali a doporučujeme aplikovat najmä kyselinu mravčiu, ktorá ako sa podľa výsledkov ukazuje ešte zvyšuje pevnosti skúšaných teliesok.Vzorky je možné aplikovat tiež po zrieaení vodou, prídavkov odvzdušňovačov, stabilizá torov a pod., ktoré sa na úpravu zatiaľ používali.Tepelné spracovanie ligninsulfonanov v...

Spôsob regulácie rektifikácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256743

Dátum: 15.04.1988

Autori: Komora Ladislav, Kováč Jozef, Hrázský František, Chocholáček Ľudovít, Paľo Ondrej, Vanko Milan, Čorný Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: formaldehydu, regulácie, roztoku, spôsob, reakčného, pentaerytritolu, rektifikácie, výrobe

Text:

...rektifikačnej kolóny.Pri tomto spôsobe regulácie rektiľikácie formaldehydu sa dosahuje prekvapujúci účinok v zlepšení deliacej schopnosti spodnej časti kolóny pri súčasnom zmenšovani refluxného pomeru. Ďalej sa pri tomto spôsobe regulácie rektifikácie účinne zamedzuje prieniku formaldehydu do nadväzujúcich uziov výroby pentaerytritolu a aj tvorba si 256743rupovitých látok je menšia v porovnaní s inými spôsobmi regulácie rektitikácie....

Spôsob regenerácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256742

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vanko Milan, Komora Ladislav, Kováč Jozef, Paľo Ondrej

MPK: C07C 31/24

Značky: formaldehydu, reakčného, výrobe, spôsob, roztoku, pentaerytritolu, regenerácie

Text:

...kde pri tlaku 0,3 až 0,6 MPa a pri tlakovom spáde v rozmedzí 0,01 až 0,08 MPa sa získa destilát, obsahujúci 10 až 16 hmot. formaldehydu a 2,0 až 4,0 hmot. metylalkoholu, ktorý sa po oddelení metylíalkoholu v ďalšej rektifikácii za zníženého alebo atmosférickélío tlaku vracia ako regenerovaný vodný roztok formaldehydu na opätovné použitie v reakčnej sústave na výrobu pentaerytritolu.Nový spôsob regenerácia formaldehydu je výhodný najmä pri...

Stimulátor a/alebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256558

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondendt Sav, Komora Ladislav, Hudec Jozef

MPK: A01N 43/60

Značky: regulátor, rastu, stimulátor, rastlín

Text:

...spolu s ďalšími stimulátormi a regulátormi rastu, pesticídmi a hnojivami, koncentrácia účinnej látky podľa tohto vynálezu býva spravidla v množstve rádove 1.105 až 1 .105- hmot.V prípadoch, že účinná látka sa aplikuje na morenie v suchom stave, treba aplikovať primerané množstvo účinnej látky tak, abysa počítaľo jednak s nízkymi stratami účin nej látky, jednak, aby nedošlo k zbytočne vysokej koncentráoíiĺúčinnej látky, čo...

Sposob zníženia korozívneho účinku organických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254914

Dátum: 15.02.1988

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Komorová Eva

MPK: C23F 11/04

Značky: kyselin, spôsob, zníženia, organických, účinků, korozívneho

Text:

...a zlúčeniny, pričom korôziu spôsobuje len prímes aspoň jednej kyseliny, ktorá dokonca môže vzniknúť napr. hydrolýzoíl esterov so vzdušnou vlhkosťou, či oxidáciou aldehydov vzduchom ap.Inhlbitor korózie sa do prostredia obsahujúceho aspoň jednu kyselinu alebo zmes kyselín jaridáva jednorázove alebo po častiach, teda cliskontinuálne, polokontlnuálne alebo kontinuálne. Pritom pod jednorázovým pridaním rozumieme tiež predsadenie do prostredia či...

Sposob deionizácie a odfarbovania polyéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254212

Dátum: 15.01.1988

Autori: Karásek Otakar, Komora Ladislav

MPK: C08G 65/30, C08G 65/08

Značky: deionizácie, odfarbovania, spôsob, polyéterov

Text:

...vodydonesenej do procesu s kyselinou štavelovou resp. tostorečnotí odparenínrajednal. z dôvodov následnej filtrácie. Tu v dôsledkuzníženej viskozity polyéteru filtrácia prebehne rýchlo.Pri tom zlá filtrácia pomaláj, môžesvedčit o tom, že produkt má pH nad 8, t. j. že.množstvo pridanej kyseliny je nízke. V» alkaliekom ,prostredí sa doba filtrácie podstatnepredlžuje.Oxid, resp. hydroxid horečnatý je možné pridať ku vzorke následne po...

Odlievacia hmota k výrobe tepelnoizolačných obkladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247336

Dátum: 15.01.1988

Autori: Telecký 1udovít, Pašek Josef, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Komora Ladislav, Zlacký Alojz

MPK: C08L 61/24

Značky: hmota, odlievacia, výrobe, tepelnoizolačných, obkladov

Text:

...hrúbke 6 až 18 mikrometrov, 2 až 15 hmot. d. predpeneného polystyrénu o velkosti do 5 mm,2 až 2 D hmot. d. expandovaného perlitu, 2 až 12 hmot. d. tenzidov, 0,5 až 10 hmot. d. katalyzátorov sieťovanía živice a 10 až 200 hmot. d. vody.V pripade potreby je možné zlepšenie väzby medzi polystyrénom a pojivom docieliť jeho mineralizáciott sádrou. Toto opatrenie je výhodné u hmôt s vysokým obsahom polystyrénu. Dokonale rozvláknenie a...

Sposob kontinuálnej výroby butylacetátu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254048

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vanko Milan, Komora Ladislav, Antalík Ján

MPK: C07C 69/14

Značky: spôsob, výroby, spôsobu, uskutočňovanie, zariadenie, kontinuálnej, tohto, butylacetátu

Text:

...v tomto výrobnom uzle. Prevádzka esteriiikácie a rektitikácie je pri tomto spôsobe prekvaptrjjfizeo Stabilná, pravdepodobne v dôsledku. vyttžitta semzorreeulacných vlastností tejto vetlmi zloží-tej sústavy so vzájomným ovp-lyvňovaním rýchlosti rektifikacie a rýchlosti esterifikáłcle. Z toho vyplýva, že pri novom spôsobe sú nájdené také technologické podmienky, pri ktorých aj napriek vysokej citlivosti procesu je na minimum eliminovaný...

Počesávací zařízení zejména na příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 241922

Dátum: 01.12.1987

Autori: Macho Vendelín, Komora Ladislav

MPK: D02J 3/04

Značky: příze, počesávací, zařízení, zejména

Text:

...účinku se dosáhne při monofilním počesávání.Příklad počesávacího zařízení podle vynálezu je uveden na výkrese, kde je schematicky nakreslen princip zařízení.Dva podávecí bubny 5 jsou několikrát opásány počesávanou přízí 2. Mezi podávacími bubny A je umístěn vodicí opěrný můstek g /pro vedení příze 25 Z obou stran podávacích bubnů 1 WJsou kyvně uístěny počeeávací hlavy Q, vybavené stavěcími šrouby 1 pro regulaci přítlaku počesávacich hlav Q...

Spôsob izolácie pentaerytritolu a/alebo mravčanu vápenatého z roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253445

Dátum: 12.11.1987

Autori: Žedényi Mikuláš, Bindas Ján, Komora Ladislav, Chocholáček Ľudovít, Vanko Milan, Paľo Ondrej, Kováč Jozef, Vajda Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: spôsob, pentaerytritolu, vápenatého, mravčanu, roztokov, izolácie

Text:

...alebo s odrel-tifikovczníni nezreagovaneho fornialdehydu.V prvom prípade, ked vedľajším produktom reakcii sú kondenzáty Íormaldehydu,hydroxyaldehydy -~ sirupi, vzhľadom k ich viskozite a vzhľadom k viazaniu časti vápnika je potrebné pracovať s vyšším »obsahom vody v odťahu pentazsiríipov. V prípade, že kondenzáiy forínaldehydu nie sú v roztoku prítomné, je stupeň zahusteniči vyšší.Kontrolu obsahu kondenzátov iormaldehydu je možné robil na...

Spomalujúca prísada do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252516

Dátum: 17.09.1987

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 40/00

Značky: spomalujúca, cementových, zmesí, prísada

Text:

...s inými látkami, napríklad s močovinou, kde je možné vo viýslednvom produkte s obsahom voľného formaldehydu vyhriatim na teplotu 60 až 80 °C pridaním hydroxidu vápenatého previesť formaldehyd na jeho kondenzát, a tým vyrobiť žiadaný spuomalovač Čs. A 0 181 444/1977/ alebo z produktov zachytávaniia a likvidácie plynulého alebo kvapalného formaldehydu z exhalátov Čs A 0 181 471Pri príprave kondenzátov je výhodnejšie použitie hydroxidu...

Způsob čištění 2, 4-diamino-5-(3, 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242043

Dátum: 15.09.1987

Autori: Karásek Otakar, Šimon Jozef, Sroková Iva, Komora Ladislav, Maslonka František, Szegheo Mikuláš, Blažej Anton Akademik

MPK: C07D 239/49

Značky: čištění, 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu, 4-diamino-5-(3, způsob

Text:

...384 mmol) se rozpustí za horka v roztoku kyseliny chlorovodíkové připraveného z 800 ml demineralizoVané vody a 38,5 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmol). Výsledný roztok má hodnotu pH cca 6 a po přidání 5 g aktivního uhlí bez obsahu iontů těžkých kovů například Noritu se za horka zfiltruje. Filtrát se chladí 12 hodin při teplotě 5 stupňů Celsia a vykrystalovaný hydrochloriid 2,4-diamino-5- BA-dimethoacybenzyl...

Sposob zníženia obsahu alebo odstrátenia vápnika z roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252393

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lichvár Milan, Komora Ladislav, Bindas Ján, Olejník Vincent, Čorný Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: vápnika, zníženia, odstrátenia, pentaerytritolu, spôsob, roztokov, obsahu

Text:

...najčastejšie sa regenerácie uskutočňuje kyselinou chl-orovodíkovou), po neu-trallzácii ktorých sa zvyšuje solncst odpadových vôd z výrobne pentaerytritolu Výhodnejší je postup, ked sa v stupni odstraňovanie vápnika použije kyselina oxálová alebo fosforečná, problémy sú s ich zaistovanim.Pri štúdiu možnosti odstraňovanie vápnika z roztokov sur-svého pentaerytritolu sa zistilo, že na odstránenie vápnika je možné s výhodou použit odpadné...

Způsob měření rychlosti vzlínání kapalin délkovou textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240769

Dátum: 01.08.1987

Autori: Deanko Peter, Komora Ladislav

MPK: G01N 13/00

Značky: způsob, měření, délkovou, rychlostí, vzlínání, textilií, kapalin

Text:

...postihnout kapilární vzlínavostprůřezem délkové textílie a výsledkem je čas, potrebný k vyvzlíenání zkoušené kapaliny do stanovené výše. Měření samo a ukončení měření pnobíhá automaticky a naměřená hodnota času zůstane.zafíxována až do příchodu obsluhy.Zařízení k provádění měření je jednoduche, konstrukčněa investičné nenáročné a zaručuje bezpečnou práci. Jedno z možných jeho provedení je znázorněno na připojeném vůunat . Toto zařízení...

Pohon čerpadla pre pinenie cisterny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239366

Dátum: 15.06.1987

Autor: Komora Ladislav

MPK: B60P 3/22

Značky: pinenie, pohon, cisterny, čerpadla

Text:

...vozidla, alebo pracujú na miestach, kde nie je žiadny zdroj energie pre ich pohon. Pre tento účel sa vyrábajú konštrukcie čerpadiel, ktoré však svojou hmotnosťou znižujú úžitkoviú nosnosť vozidla, sú konštrukčne a výrobne náročné.ľieto nedostatky odstraňuje pohon padla pre jilnenie cisterny podľa vynálezu, ktorý má pohon odvodený od hydraulickej sústavy vozidla, a to pomocou hydromotora.Výhodou pohonu čerpadla pre plnenie cisterny podľa...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238445

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pašek Josef, Zlacký Alojz, Komora Ladislav, Juhás Stanislav, Lichvár Milan

MPK: C07C 47/02

Značky: formaldehydu, spôsob, výroby, metanolu, dehydrogenáciou, oxidačnou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie energetickej náročnosti odstránením nutnosti používania rektifikácie pri výrobe formalínu s nízkym obsahom metanolu a efektívne riešenie ekologických dôsledkov technológie výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore. Uvedený účel sa dosiahne tým, že k plynom vystupujúcim z absorpčného stupňa procesu sa pridáva kyslík alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,02 až 2,0 móly...

Impregnačný prostriedok a/alebo komponent impregnačného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239194

Dátum: 15.05.1987

Autori: Voda Mirko, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Suran Pavol

MPK: A01N 31/08

Značky: impregnačného, prostriedku, impregnačný, komponent, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Impregnačný prostriedok a/alebo jeho prísada s antimikrobiálnym a antimykotickým účinkom, prípadne s prísadami pomocných látok sa pripravuje tak, že sa do východiskového oleja, alebo východiskovej náterovej látky jednorázove alebo po častiach pridá 0,1 až 40 % hmot. aspoň jednej z týchto zložiek: 2-kumylfenol, 4-kumylfenol, izoméry dikumylfenolu, 1-fenyl-1-(2-hydroxyfeny1) etán, 1-fenyl-1 (4-hydroxyfenyl)etán, dibenzylmetylfenoly a fenoxyfenol...

Spôsob prípravy pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237838

Dátum: 15.03.1987

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín, Sabadoš Július, Lichvár Milan

MPK: C07C 29/14

Značky: přípravy, pentaerytritolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy pentaerytritolu v reakčnom stupni podľa vynálezu umožňuje energeticky výhodný sp(sob izolácie pentaerytritolu v separačnom stupni tejto výroby. Pentaerytritol v reakčnom stupni sa pripravuje pri koncentráciach formaldehydu v reakčnej násade vyšších ako 15 % hmotnostných, s výhodou nad 20 % hmotnostných, pri mólových pomeroch formaldehydu k acetaldehydu vyšších ako 5 : 1, s výhodou nad 7,25 : 1 a pri mólovom pomere do reakčného...

Impregnačný prostriedok a/alebo komponent impregnačného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248993

Dátum: 12.03.1987

Autori: Komora Ladislav, Suran Pavol, Voda Mirko, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít

MPK: C09D 5/14

Značky: prostriedok, komponent, impregnačný, impregnačného, prostriedku

Text:

...a Vonné latky, toxitropné prísady ap.Ďalšie podrobnosti použitia a prednosti sú zrejmé z príkladov.Baktericídna a fungicídna účinnost sa stanovuje ako .rnivnimálna inhibičná koncentrácia MIC v ,zig účinnej látky na 1 cm 3 média vo forme vcdorozpustného seponátn ako roztokov -o koncentrácii 1, 2,5 a 5 ltinot, ťenyllçarbiúolu, či destilačrtého zvyšku z ľenolových smôl, t, j. frakcie s teplotou varu nad 165 °C/2,67 kPza. Tak sa stanovuje...

Komplexné tužidlo pre náterové hmoty a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236649

Dátum: 15.02.1987

Autori: Macho Vendelín, Babiaková Viera, Bača Štefan, Komora Ladislav, Komorová Eva

MPK: C09D 7/00

Značky: spôsob, přípravy, nátěrové, komplexne, tužidlo, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je komplexné tužidlo pre náterové hmoty obsahujúce aspoň jednu zlúčeninu silnej anorganickej a/alebo organickej kyseliny a amoniaku, resp. jeho organických alebo anorganických derivátov, ktoré sa pripravuje reakciou silných anorganických a/alebo organických kyselín prípadne vo forme roztokov najmä kyseliny p-toluénsulfónovej, chlorovodíkovej, fosforečnej s amoniakom a/alebo jeho zlúčeninami a derivátmi tak, že na 1 mól silnej...

Spôsob znižovania obsahu voľného forlmaldehydu v náterových hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 236631

Dátum: 15.02.1987

Autori: Babiaková Viera, Macho Vendelín, Komorová Eva, Bača Štefan, Komora Ladislav

MPK: C09D 7/14

Značky: forlmaldehydu, hmotách, znižovania, spôsob, volného, nátěrových, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zníženie volného a uvoľňovaného formaldehydu v náterových hmotách obsahujúcich viazaný formaldehyd. Podstatou vynálezu je prídavok amínov, amínozlúčenín, amoniaku alebo amoniak uvoľňujúcich látok k náterovým hmotám v množstvách 0,5 až 3,0 % hmot. podľa obsahu volného formaldehydu. Postup sa dá využiť pri výrobe éterov močovino- alebo melaminoformaldehydových kondenzátov, pri výrobe a spracovaní náterových hmôt.