Kolouch Jaromír

Zapojení číslicově kmitočtového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268312

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kolouch Jaromír, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: číslicové, převodníku, zapojení, kmitočtového

Text:

...přímo na kmitočet. Další výhodou je, že se v něm neuplatňují nežádoucí vlastnosti elektronického spínače v sepnutém stavu jako je konečný odpor sepnutého spínače a jeho teplotní závislost, protože z hlediska spínání proudu příliš na těchto reálných vlastnotech spínače nezáleží. Výhodou také je, že elektronický spínač lze realizovat velmi jednoduše pomocí dvou diod, přičemž není zapotřebí uvažovat jejich zbytkový odpor v sepnutém stavu ani...

Zapojení převodníku čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268304

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Kolouch Jaromír

MPK: H03M 1/66

Značky: kmitočet, čísla, zapojení, převodníku

Text:

...analogověho převodníku l je spojen s invertujícím vstupem operačního zesilovače Q. Mezi invertující vstup operačního zesilovače § a společný vodič Z je připojena sériová kombinace zdroje g referenčního napětí, elektronického spínače 1 a rezistoru 5. Mezi invertující vstup operačního zesilovače Q a jeho výstup je zapojen kapacitor Ž. Neinvertující vstup operačního zesilovače § je spojen se společným vodičem a jeho výstup potom s neinvertujícím...

Přesný číslicově kmitočtový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 268039

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Přikryl Hynek, Kolouch Jaromír

MPK: H03M 1/66

Značky: kmitočtový, převodník, číslicové, přesný

Text:

...převodu nemá Vliv citlivoat koaparátoru ani stabilite čeeovó konatanty monoatebilního klopného obvodu, které určuje dobu. po kterou ee bude kapacitor ve zpětne vazbě operečního zeailovače vybíjet. Doba vybíjení je totiž odvozene od signálu o raferenčnim kmitočtu, který se přívádí na hodinový vetup číelicového obvodu. Další výhodouje. že ee v něm neupletňují nežadoucí vlastnoetí elektronického spínače v aepnutàm etavu jako je konečný odpor...

Přesný převodník čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268035

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Kolouch Jaromír

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník, kmitočet, přesný, čísla

Text:

...přzłladná provedení přesnáho pívvodníku čísla na knzitočet.Vstupní kődová kombinace, odpovídající převádčnému číelu, se přivádí na číslioový vstup číslioovč analogového převodníku 1. Přímý proudový výstup číslioovä ana~ logového převodníb. l je spojen s invertujíoím vstupom operačního zesilovače 6. Mezi invertující vstup opersčního zesilovače § s spoločný vodič 1 je připojena sériová kombinace zdroje g referenčního napätí, elektronického...

Konzervačný olej, najmä pre lisovanie a odmasťovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243566

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dostál Jan, Kolouch Jaromír

MPK: C10M 169/04, C10N 40/20

Značky: konzervačný, lisovanie, olej, najmä, odmasťovanie

Text:

...minimálne šesť mesiacov proti atmosférickej korózii a má dobré odmasťovacie vlastnosti, s vodou v ľubovolnom ,pomere emulguje, čím sa znižuje spotreba alkálií a energie pri odmasťovaní, ako napriklad pri spracovaní karosériových plechov určených pre ďalšiu povrchovú úpravu.Príklady zloženia konzervačného oleja » podľa vynálezuKonzervačný olej s podielom komplexného inhibítora korózie obsahujúcej 3,5 0/0 mahagónsulfonátu sodného o molekulovej...

Zapojení napaječe impulsně řízeného pohonu s krokovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253173

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hlavatý Jaroslav, Přikryl Hynek, Holubec Stanislav, Rádek Igor, Kolouch Jaromír

MPK: H02P 8/00

Značky: napaječe, pohonů, řízeného, motorem, krokovým, zapojení, impulsně

Text:

...generátoru impulsů, pak v žádném případě nemůže způsobit poškození pohyblivých částí pohonu a proto není nutná provádět opatření k omezení úrovně řídicího kmitočtu. Protože omezení rychlosti pohybu je dàno vlastním řešením napaječe podle vynálezu, je príslušný pohon v porovnání s dosud užívanými provedeními chráněn podstatné spolehlivěji.Na přípojeném výkrese je snázorněn pŕíklad provedení zapojení napaječe impulaně řízeného pohonu s...

Regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240375

Dátum: 15.08.1987

Autori: Poikryl Hynek, Prokop Mojmír, Kolouch Jaromír

MPK: A01N 43/66

Značky: rastlín, rastu, regulátor

Text:

...odkoncentrácie vodného riztoku kyseliny kyanúrovej ako aj neutralizovanéhos, či zmydelneného roztoku kyseliny kyanürovej, pôsobením hydrovxidu sodného. Získané výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1 a sú aritmetickým priemerom troch opakovaní. Súčasne sa v trojtýždennom pokuse pod sveteluott rampou s podobnými variantami ako pri stanovení klíčivosti preveruje stimulujúci účinok vodnýchroztokov kyseliny kyanúrovej, resp. vodného roztoku...

Zapojení řídicího obvodu ovládače krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237043

Dátum: 15.02.1987

Autori: Přikryl Hynek, Kolouch Jaromír, Prokop Mojmír

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, motorů, krokového, řídicího, ovládače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicího obvodu ovládače krokového motoru řeší problém stability chodu motoru při nízkých krokovacích kmitočtech a současně umožňuje chod motoru vysokou rychlostí, danou možnostmi samotného motoru. Řídicí obvod ovládače vytváří dvojice kroků motoru vzdálených časově od sebe o polovinu periody vlastních kmitů motoru. V případě požadavku na vyšší krokovací rychlosti zajišťuje samočinně přechod do režimu, kdy vzdálenost kroků je dána...

Mechanizmus núdzového ovládania hydraulicky riadenej zubovej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244340

Dátum: 17.09.1985

Autori: Prokop Mojmír, Spanilý Jaroslav, Kolouch Jaromír, Poikryl Hynek

MPK: F16H 39/00

Značky: riadenej, ovládania, zubovej, hydraulický, núdzového, spojky, mechanizmus

Text:

...vytvorený priebežný otvor 28, cez ktorý prechádza prestavovacia tyč 27. Na konci hnaného hrladela 16 je upevnený kotúč 15,opatrený vnútorným drážkovaním a synchronizačným koželom. Oproti kotúču 15 je na konci hnacieho hriadeľa 13 od pohonu čiastočne posuvne uložený pevný kotúč 8, opatrený synchronizačným kužeľom a vunkajším dräžkovaním, na ktorom je nasunutý presúvaci kotúč 12. V kuželovej časti 30 pevného kotúča 8 sú vytvorené otvory 25,cez...