Kolník Stanislav

Sposob určenia textúry keramického výlisku ultrazvukom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260266

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kalužná Marta, Kozík Tomáš, Kolník Stanislav, Štubňa Igor

MPK: G01N 29/04

Značky: spôsob, ultrazvukom, určenia, keramického, výlisků, textury

Text:

...zložitú aparatúru a špeciálnu prípravu vzorky elektrónový rastrovaoí mikroskop).Ďalšou metódou je primlešavanie zafarbe.ných kusov cesta do vstupnej časti vákuového lisu. Týmto spôsobom sa dá orientačne.posúdiť .pravvidelnost ukladania cesta vo výlisku, čo súvisí s textúrou, neda sa však určit smer uloženia anizometrických kryštálov surovín. Metóda vlhčenia plátku a metoda zmrazovanla piatku vyrezaného z výliskuumožňujú objavit len oblasti...

Kryštalický materiál s nízkou elastickou inazotrópiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258652

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zhmurova Ziuaida, Kolník Stanislav, Trnovcová Viera, Sobolev Boris

MPK: G02F 2/02, G02F 2/00, G02F 1/33...

Značky: krystalický, elastickou, materiál, inazotrópiou, nízkou

Text:

...podla vynálezu, ktoreho podstata je V tom, že pozostáva z 50 až 99,5 0/0 mólových luoridu barnatého s obsahom od 0,5 do 50 mólových fluoridu vybraného zo skupiny tlworidiovV závislosti od vybraného druhu fluoridu a jeho koncentrácie tiet-o materiály majú elastickú anizotropiu blízku jednej a elastické koeficienty blízke el-astickým koeficientom fluorldu barnatého. Výhodou materiálu podľa vynálezu je, že značne znižuje náročnosť na...

Optický detektor akustických vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: 238810

Dátum: 15.05.1987

Autori: Turek Ivan, Kolník Stanislav

MPK: G01H 5/00

Značky: opticky, detektor, akustických

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je polovodičový prvok pre vizualizáciu akustických vĺn, využívajúci jav samoabsorpcie luminiscenčného žiarenia vo vrstve akusto-elektricky aktívneho polovodivého materiálu, ako je GaAlAs, CdS a p. Podstata takýchto prvkov spočíva v tom, že pozostávajú z vrstvy akusto-elektricky aktívneho materiálu orientovaného tak, že akustická vlna v takejto vrstve vytvára drift nosičov náboja vyvolaných osvetlením povrchu vrstvy. K...

Spôsob zisťovania výskytu porúch optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 236811

Dátum: 15.03.1987

Autori: Turek Ivan, Kolník Stanislav

MPK: G02B 5/14, G01J 1/14, G02B 7/26...

Značky: výskytu, optických, spôsob, zisťovania, vlákien, poruch

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa riešenia sa dá kontrolovať kvalita vláknového svetlovodu tak, že sa nechá svetlovodom prechádzať intenzívny svetelný impulz a súčasne sa sleduje deformačná vlna, ktorú svetelný impulz vyvolá v mieste zvýšenej absorpcie svetla vo vlákne. Vznik deformačnej vlny indikuje, že vo vlákne je závada, ktorá sa vyznačuje zvýšenou absorpciou svetla. Oneskorenie deformačnej vlny sledované vo vybranom mieste svetlovodu vzhľadom na okamžik vyslania...

Způsob měření okamžité rychlosti kolejového vozidla a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234365

Dátum: 15.10.1986

Autori: Slunská Judita, Kolník Stanislav, Slunský Lubomír

MPK: G01P 3/64

Značky: měření, okamžité, způsob, zapojení, kolejového, vozidla, rychlostí, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zapojení pro měření okamžité rychlosti kolejového vozidla podle vynálezu řeší měření okamžité rychlosti kolejového vozidla bez ohledu na velikost skluzu hnacích dvojkolí. K měření se využívá principu změny relativní rychlosti šíření ultrazvukového signálu prostředím kolejnice v závislosti od okamžité rychlosti kolejového vozidla. Základem měření rychlosti je zapojení pro číslicové měření časového intervalu šíření ultrazvukových vln od...

Spôsob zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229413

Dátum: 15.04.1986

Autori: Turek Ivan, Kolník Stanislav

MPK: G01N 27/20

Značky: vodivosti, zisťovania, nehomogenít, elektrickej, mernej, spôsob, vzoriek

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek pomocou elektrického výboja, význačný tým, že sa na sústavu pozostávajúcu z elektród, vzorky a medzery vyplnenej plynom pôsobí elektrickým napätím, vytvárajúcim v medzere výboj a z rozloženia intenzity tohto výboja sa určuje rozloženie mernej elektrickej vodivosti vo vzorke.

Spôsob zviditeľnenia akustického poľa v polovodičoch pomocou luminiscencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214911

Dátum: 30.10.1984

Autori: Turek Ivan, Kolník Stanislav

Značky: spôsob, akustického, polovodičoch, poľa, zviditeľnenia, pomocou, luminiscencie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá novým spôsobom zviditeľnenia akustického poľa, pri ktorom sa využíva priestorová modulácia koncentrácie elektrónov spôsobená interakciou elektrónov s akustickou vlnou šíriacou sa v polovodivom materiáli. Vtedy, keď je elektrická vodivosť materiálu nerovnovážna, napríklad keď je spôsobená jeho osvetlením, bude pri vhodných parametroch materiálu dochádzať i k luminiscencii, t. j. k rekombinácii nosičov elektrického náboja....

Spôsob vytvorenia opticky čitateľného záznamu akustického poľa v elektroopticky aktívnych materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 217664

Dátum: 16.07.1984

Autori: Kolník Stanislav, Tyrek Ivan

Značky: záznamu, čitateľného, elektroopticky, poľa, aktívnych, vytvorenia, spôsob, akustického, materiáloch, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Ak sa elektrická vodivosť akustoelektricky aktívneho materiálu, napríklad osvetlením, moduluje koherentne s akustickou vlnou, ktorá sa týmto prostredím šíri, vytvorí sa priestorové rozloženie nosičov náboja, ktoré má mimo periodickej zložky i stacionárnu zložku, svojím tvarom zodpovedajúcu akustickej vlne. Vďaka tejto stacionárnej zložke rozloženia voľných nosičov náboja sa v materiáli vytvorí i značná modulácia koncentrácie nosičov zachytených...