Kollárovits Štefan

Vodná emulzia s mákčiacim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267054

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horák Jozef, Niepel Wiliam, Kollárovits Štefan

MPK: D06M 15/263

Značky: mákčiacim, emulzia, vodná, účinkom

Text:

...adsorbcii prostriedku na prírodných vláknach ako sú bavlna resp. viskőza a syntetických vláknach PÄD a PES.Prítomnosťou stabilizátora emulzie sa získa pružný film, ktorý priaznivo vplýva na ohmat a zároveň zabraňuje migrácii prostriedku a farbív pri sušení, čo sa prejaví zvýšenou stálosťou vyfarbenia za sucha a za mokra a obmedzuje problémy vznikajúce pri nadmernejkondenzácii zbytkov upravárenského prostriedku vo výrobných zariadeniach.Do...

Spôsob zošlachtovania polyesterových textilných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256748

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kollárovits Štefan, Kostolániová Viera, Hulík Milan, Niepel Wiliam

MPK: D06B 21/00, D06M 1/06

Značky: materiálov, zošľachťovania, polyesterových, spôsob, textilných

Text:

...hydroxidu alkalického kovu s prídavkom, alebo bez pridavku zmáčacieho prostriedku v- množstve 1,5- až 2,5 násobku teoretického- množstva, požadovaného na daný stupeň odbúrania polyesterového reťazca »a následný tepelný šok s prehriatou vodnou parou po dobu 10 a-ž 60 sekúnd.Výhoda uvedeného spôsobu, je v tom, že počas relatívne krátkeho času pri pôsobenítepelného šoku nastane rovnomerné zmydelnenie po celej dĺžke a po celom obvode...

Dobývací pluhová souprava pro polostrmé a strmé sloje s odtěžením rubaniny samospádem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240744

Dátum: 15.08.1987

Autori: Králik Milan, Drozdík Ján, Brezina Igor, Truchlik Štefan, Kováeik 1ubomír, Kollárovits Štefan

MPK: E21C 27/34

Značky: strmé, pluhová, samospádem, odtěžením, souprava, sloje, rubaniny, polostrmé, dobývací

Text:

...zařízení.Výhodou navrženého řešení pluhové soupravy je, že pri přetržení tažného nekonečného řetězu zůstává dobývací stroj zakiínován mezi pilířem a vedením pluhu. Při přetržení kotvících řetězů nebo lan züstávají vodicí plechy s vedením piuhu zavěšeny na ukotvených přesouvacích válcích a po cele délce pluhové soupravy je zajištěno účinné zkrápění, což má za následok podstatné sní 4žení prašnosti vůči používaným dobývacím strojüm. Tok...

Plnidlo požerových přípravků na hubení hlodavců

Načítavanie...

Číslo patentu: 240768

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kollárovits Štefan, Kostolániová Viera, Cvengroš Ján

MPK: A01N 25/10

Značky: požerových, plnidlo, přípravků, hlodavců, hubení

Text:

...na hurvynález je zaľožen na zjiätěním, že jako komponentu plně nahrazujíoí sušené mléko lze použít karhoxymetyicälulőáuą Tau to zámäna přináší nejen úsporu důležité potraviny, ale çvyšuje užitnou hodnotu nástrahy Obsah karboxymetylcelulőzy 33 pohybuje v rozmezí 1 až 7 hmot.55 kg pšeničného ärotu, 27,5 kg ovesnáho šrotu,2,8 kg karboxymetylcelulőzy a 6 kg fosfidu zinku bylo smicháno a grannlováno. Grannlát je méně rozpadavý než přípravek,...

Zařízení pro ovládání technologické soustavy válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240230

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kollárovits Štefan, Zeman Svatopluk, Belko Dušan

MPK: B21B 45/02

Značky: tratě, soustavy, technologické, válcovací, ovládání, zařízení

Text:

...obtoku.Informační výstup pl štvrtého spínacího.bloku- 13 je zapojen na druhý blokovací vstup m časovacího bloku 5, jehož první b-lokovací vstup 1 je spojen s íntormačním výstupem o třetího spínacího bloku 12, jehož výkonový výstup 7 je zapojen k nezakreslenému uzavíracímu prvku chladící vody. Na ovládací vstup y třetího spínacího bloku 12,- jepřipojen~ jednak první rozhodovací výstup y druhého v-yhodnocovacího bloku 8 a jednak výstup...

Potlačovacia alebo farbiaca pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 235558

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Králik Milan, Jerguš Peter, Holičková Gabriela, Kollárovits Štefan, Dimun Milan

MPK: D06P 3/00

Značky: potlačovacia, farbiaca, pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečenie dokonalého prefarbenia a zabránenie vzniku šedého závoja na objemových textíliach, pomocou tepelne respektíve chemicky labilných látok zo súboru zahrnujúceho azo-diizobutyronitril, 1,5-metáno-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktán aplikovaných, do farbiarskej alebo potlačovacej pasty v množstve 0,001 až 5,0 % hmot.

Spôsob penovej úpravy textilných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234821

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kollárovits Štefan, Truchlik Štefan, Zacková Anna, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: D06B 19/00

Značky: penovej, spôsob, materiálov, úpravy, textilných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob penovej úpravy textilných materiálov. Podstatou vynálezu je nanesenie fyzikálne vytvoreného penového systému disperzie s obsahom 0,001 až 5 % hmot. chemického nadúvadla a sformovaný útvar sa tepelne fixuje pri teplote 70 °C až 180 °C.

Spôsob kombinovanej špinuodpudzujúcej, antistatickej a antimikrobiálnej úpravy bytových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 229384

Dátum: 01.04.1986

Autori: Strýček Alojz, Masár Jozef, Kollárovits Štefan, Pollák Matej, Regec Vladimír

MPK: D06M 13/46

Značky: antimikrobiálnej, spôsob, textilií, antistatickej, špinuodpudzujúcej, kombinovanej, bytových, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie finálnych úžitkových vlastností bytových textílií, predovšetkým zníženie možnosti ich špinenia, tvorby elektrostatického náboja a možnosti ich napadnutia mikroorganizmami. Uvedený účel sa dosiahne úpravou bytových textílií pomocou jednej z amóniových zlúčenín všeobecného vzorca I v ktorom znamená R alkylový radikál s 1 až 18 atómami uhlíka alebo benzylový, fenylový, resp. 2-chloretylový radikál X(-) chloridový,...

Spôsob dispergácie kopolymérov polyesteréteru vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220939

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lacko Vladimír, Hodúl Pavol, Antoš Kamil, Kollárovits Štefan

Značky: spôsob, polyesteréteru, prostředí, kopolymérov, vodnom, dispergácie

Zhrnutie / Anotácia:

Prihlásený vynález opisuje spôsob dispergácie kopolymérov polyesteréteru vo vodnom prostredí. Jedná sa hlavne o oligomérne polyesterétery, ktoré sa vyrábajú preesterifikáciou dimetyltereftalátu s polyetylénglykolom. Podstata navrhovaného spôsobu spočíva v tom, že sa tavenina kopolyméru polyesteréteru zmieša s polyetylénglykolom o relatívnej molekulovej hmotnosti 300 až 600 s prísadou tenzidu na báze etoxylovaného glyceridu vyššej mastnej...

Způsob sledování změn disperzity azopigmentu na bázi kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 242028

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kubrický Imrich, Lakatoš Michal, Kollárovits Štefan

MPK: G01N 21/27

Značky: disperzity, 3-hydroxy-2-naftoové, kyseliny, změn, sledování, způsob, bázi, azopigmentu

Text:

...1 se přídavą kein dímetylformamidu převede na pravý roztok a jeho absorbance se změří při vlnové déloe 511 um hodnota A 511). jak suspenze za přídavku například oxetylovaného oleylalkoholu, tak i pravý roztok pigmentu v dimetylformamidu splňují Lambert-Beerův zákon (suspenze po korekci vlivu částečně rozpustoosti pigmentu a poskytují stálé hodnoty extinkcí po několik dní. Analytické suspenze pigmentu se musi ovšem vždy při měření...