Kollárik Dušan

Upínací prvok sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260367

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: upínací, prvok, skľučovadlá

Text:

...1 000. V sty.kovej rovine 101 upínacej čeľuste 110 a zá kladnej čeľuste 120 je vytvorené rybínové ozubenie 102 pozostávajúce z radu rybinových zubov 103 a rybinových drážok 104 usporiadaných striedavo za sebou po celej dĺžke h upínacej čeľuste 110 i po celej dĺžke l 2 základnej čeľuste 120. Rozstup zubov tz a rozstup drážok tm rybinového ozubenia 102 je rovnaký pre obe čeľuste upínacieho prvku 100 a preto je možné radiálne prestavovať...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260366

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo

Text:

...je čelná plocha skľučovadla a jednou rovinou z dvojice vo 4diacich rovín zasúvacej časti Lipinacich prvkov je základná rovina zasúvacej časti.Skľučovadlo s radiálnymi vedeniami podľa vynálezu umožňuje zmenšiť hĺbku radiálnych vedení a tým i zmenšiť výšku zasúvacej časti upinacich prvkov, čo má za následok zmenšenie hmotnosti upinacích prvkov, zvýšenie tuhosti skľučovadla priblíženim miesta pôsobiska upínacej sily k miestu zachytávania...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260363

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, klieštinový

Text:

...nie je klieštinovy upinač odtrhávaný od vretena. Orientácia upínacicłi sil je priaznivejšie i z hľadiska tuhosti upnu 4iia. Navyše nie je potrebné veko, čím sa zmenšuje jednak stavebná výška klieštinového upínača a otvára sa možnosť zmenšenia priemeru základného telesa voči stávajúcim riešeniam, Klieštinové puzdro je blokované voči základnemu telesu a teda sa pri upinaní nepohybuje. Pri aplikácii rýchlorozpojiteľnej spojovacej väzby medzi...

Blokovacie zariadenie mäkkých čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260362

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, mäkkých, čelustí, zariadenie, blokovacie

Text:

...polomeru hmitť od rotačnej osi 202 skľučovadla 200 a pevná odstredivá blokovacie plocha 104 na vzdialenosť najväčšieho blokovacieho polomeru h max. Celkový radiálny odstup ai v tomto prípade musi byt väčší, než je súčet dĺžky d mäkkej čeľuste 201 a jej prestavovacieho rozsahu. p. V prípade, že výška v blokovacieho segmentu 110 odpovedá jednému prestavovacicmu skokumäkkej čeluste 201, JOČFJÍ blokovacich seg~ meniov 110 v jednom hlokovacom...

Spojovacie zariadenie na spojenie delených čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260361

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, čelustí, dělených, zariadenie, spojenie, spojovacie

Text:

...hmotnosť a zároveň je prevádzanie spevnenia jednoduché a ľahké.Príklad spojovacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkre-se, kde na obr. 1 je vidiet spojenie delenýchčeiusti V priečnom reze, na obr. 2 je iný priklad vytvorenia spojenia.Spojovacie zariadenie 100 na. spojenie delených čeľusii skľuížovadla pozostávaInatice 110, spevňovacej matice 120 a zo skrutky 130, ktorá má vytvorený jeden závit s ľavotočivým stúpanim...

Čelný unášač s automatickým uvolnením z vretena

Načítavanie...

Číslo patentu: 260360

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: čelný, unášač, automatickým, vřetena, uvolnením

Text:

...vo vretene, na obr. 3 je V bočnom pohľade čelný unášač uvoľnený vymieňacím prostriedkom, obr. 4 je priečny rez čelným unášačom.Čelný unášač 100 s automatickým uvoľnenim z vretena 150 pozostáva zo základného telesa 110 s kužeľovou stopkou 115, 4unášacích hrotov 111 rozmiestnených synietricky okolo strediaceho hrotu 112 uloženého odpružene v základnom telese 110. Na základnom telese 110 je s axiálnou vôlou a uložený axiálne posuvne...

Spojovací prvok najmä pre spevnenie základnej a upínacej čeluste sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260359

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10, B23Q 3/10

Značky: najmä, prvok, čeľuste, spojovací, upínacej, spevnenie, skľučovadlá, základnej

Text:

...pozostá 4va zo spevňovacej časti 12 a vodiace časti 11. Vodiaca časť 12 je usporiadané v dražke 21, napríklad tvaru l zakladnej čeľuste 2 U posuvne a otočne okolo svojej osi, čo umožňuje vodiace presadenie 14 rotačného tvaru. S touto časťou je pevne spojená spevňovacia časť 12 tvorená hlavou 13, napríklad tvaru T usporiadanou vo vybraní 32,vytvorenom na upínacej čeľusti 3 U zo strany stykovej roviny 31, v ktorej môže byt vytvorené...

Sklučovadlo s automatickou výmenou upínacích čelustí z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 260358

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: čelustí, automatickou, čela, výměnou, skľučovadlo, upínacích

Text:

...časti sklučovadia V čiastočnom reze, na obr. 3 je príklad nedelenej upínacej čeľuste, na obr. 4je príklad delenej upinacej čeľuste a naobr. 5 je príklad delenej upínacej čeľuste s prestaviteľnostou.Skľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa 110, upínacieho mechanizmu 120, zakladnej čeľuste 130, upinacej čeľuste 140 a alternatívne z nosiča 150 upiuacích čeľusti 140. Na obr. 1 je znazornený priklad prevedenia skľučovadla...

Nožový unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260356

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zsigó Zoltán, Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, nožový

Text:

...hrotov 103 a s axiálnym vedením 104 strediaceho hrotu 102. Strediaci hrot 102 podobne ako unášacie hroty 103 sú vytvorené ako plastiky posuv 4né vo vedeniach 105, respektive v axiálnom vedení 104. Uzavretá dutina 106 je zaplnená tlakovým médiom 108, napríklad olejom. V tomto pripade (obr. l je nutné medzi zadným telesom 111 a základným telesom 101 usporiadať tesnenie 113 a na Lmášacich hrotoch 103 ako i strediaconi hrote 102 umiestniť...

Čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260355

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, čelný

Text:

...guľôčky a vyrovnavacej plochy unášacieho hrotu zviera s osou unášacieho hrotu uhol u 9 m.Riešením čelného unášača podľa vynálezu sa odstraňuje nerovnomerné zaťaženie unášacích hrotov.Na pripojenom výkrese sú príklady prevedenia vynálezu, kde na obr. 1 je čelný unášač v osovom reze a na obr. 2 a obr. 3 sú príklady vytvorenia vyrovnávajücej plochy unášacieho hrotu pre styk s gulôčkami.Čelný unášač 10 pozostáva zo základného telesa 11, známym...

Radiálne prestavovacie zariadenie polohovacích resp. unášacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260354

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: resp, zariadenie, prestavovacie, unášacích, prvkov, polohovacích, radiálně

Text:

...v čiastočnom priečnom reze.Radiálne prestavovacie zariadenie 100 polohovacich, respektive uuašacích prvkov 110 pozostáva z radiálnych drážok 105 uspo 4riadených symetricky okolo strediaceho hrotu 104, respektíve medzi vedeniami 103 upínacich čelustí 102 a zo samotných polohovacích, respektive unášacíoh prvkov 1.1.0,ktorých funkčná čast 111 prečnieva axiálne nad čelnú rovinu 101 upínacíeho, respektíve unášacieho mechanizmu 120 a spevñovacia...

Radiálne prestavovacie zariadenie unášacích prípadne polohovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260353

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: zariadenie, radiálně, polohovacích, prestavovacie, prvkov, případně, unášacích

Text:

...unášacích, prípadne polohovacich prvkov je znázornená na pripojených výkresoch, kde naobr. 1, 2, 3 a 4 je vidieť rôzne príklady vyhotovenia prestavovacieho zariadenia v čiastočnom reze, na obr. 5 je V priečnom reze vidieť spevnený unäšací, prípadne polohovací prvok v radiálnej drážke a na obr. B je v pričenom reze spevnený unášecí, pripadne polohovací prvok medzi opernou plochou drážky a čelom upínacieho, prípadne unášacieho...

Odkladacie zariadenie pre čelný unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260352

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: čelný, unášač, zariadenie, odkladacie

Text:

...uchytený uiektoirýni zo známych spôsobov. Bubnový zásobník zo má vo svojom teleso 21 vytvorené dutiny 23,napriklad valcové. V každej dutina 23 je otočne uložený rotačný prvok 24, ktorý má na sebe vytvorenú uchytávaciu plochu 25,napríklad kužeľovú, pre záber s povrchom 41 čelného unášača 40. Povrch 41 môže byt vytvorený ako čelný kužeľový povrch 42 pre samosvorné uchytenie v uchytávacej ploche 25 rotačného prvku 24. Pri rotačnoin uvoľnení...

Elektromagnetický klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269519

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 9/02, B23Q 3/08

Značky: elektromagnetický, klieštinový, upínač

Text:

...príklad usporiadenia vyhadzovacíeho zariadenia vo veku v čiastočnom reze.Elektromagnetický klieštinový upínać lgg pozostáva zo základného telesa lgl uchytenéno známym spôsobom na vreteno lgl sústružníckeho stroja ggg napriklad pomocou skrutiek. V ňom je usporiadaný známy upinaci mechanizmus pre upinanie pomocou klieštiny lgl. Klieština lgl je v základnom telese lgl zaistená voči axiálnemu posunutiu vekom lgl prepojeným so základným telesom lgl...

Ofukovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269014

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 11/10

Značky: zariadenie, ofukovacie

Text:

...odfukovanie trlesok respektive chladiacej kvapaliny smerom od upínacieho zariadenia pri obrábani. U upinacich systémov s radiálne prestaviteľnými axiálnymi dorazmi umiestnenými na spoločnom nosiči sa zjednotením ich lôžok s lbžkami ofukovacích trysiek každé kodované lôžko nosiča může využiť raz na umiestnenie axiálneho dorazu a raz na umiestnenie ofukovanich trysiek. Naviac tlakový vzduch môže byt privedený i na odkladacie miesto nosiča...

Upínacie zariadenie rotujúcich obrovkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266294

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kollárik Dušan, Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23Q 11/10

Značky: obrovkov, rotujúcich, zariadenie, upínacie

Text:

...lgl je prepojený s mazničkou lll umiestnenou v základnom telese llg plniacim kanálom ll prechádzajúcim základným telesomllg i ozubeným kameňom 121 b. Z akumulátora 131 je mazivo 200 vedené rozvodnými kanálmi 133ku klzným plochám 124 prvkov 12 l kinematického mechanizmu 120, v tomto prípade ku klzným plochám 131 ozubeného kameňa 1213 a klzným plochám 133 zubu 122 šmýkadla 121 a, ktorý jevedený v šikmcj drážke lg ozubenőho kameňa l 21 b,...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265795

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/16

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...lil, na ktorých je vytvorená upínacia plocha łgg a klopná vedenie ljg, ktorým je upínací segment łgł vedený v klopných dražkach lll. Pre prenos upínacej sily Eu je medzi základnou čeľustou łgg a upínacími segmentami lil usporiadaný spojovací prvok łgg, ktorý je svojimi radiálnymi plochami lgá v zábere s tangenciálnou drážkou łgg základnej čeluste łgg a svojimi tangenciálnymi zubami ljg spoluzaberá s ovládacími drážkami łgl upinacích...

Upínacia čelust sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265794

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/16

Značky: skľučovadlá, upínacia, čeľusť

Text:

...upínacej čeluste s jej plynulým prestavením v priečnomUpínacia čelusť lgg pozostáva z vodiacej časti lll, ktorá je usporiadaná v radiálnych drážkach lll základného telesa llg uchyteného skrutkami llg na vreteno obrábacieho stroja svojimi klopnými vedeniami lll. Vodiaca časť lll upínacej čeluste lgg je prepojená so silovým kinematickým mechanizmom lgg skľučovadla lgg. Upínacia časť lll upínacej čeľuste lgg prečnieva axiálne nad rovinu...

Zariadenie na meranie upínacích síl sklučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265756

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23Q 15/00

Značky: meranie, skľučovadiel, zariadenie, upínacích

Text:

...spojovacích vedení ggg cez známe zberná krúžky ggg, ktorých jedna časť je spojená s vretenom otáčacieho zariadenia ggg napríklad obrábacieho stroja a druhá je nepohyblivá. Spojovacie vedenie ggg je radiálne axiálne usporiadané v kryte ggl, ktorý ho chráni proti poškodeniu pri manipulácii a je na teleso ggł uchytený známym spôsobom napríklad skrutkami ggg. Kryt § 91 umožňuje bezpečné sústredenie všetkých spojovacích vedení § 33 do...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265742

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tóth Imrich, Jakab Vojtech, Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...v potrebných miestach.Na pripojenom výkrese sú znázornená príklady vyhotovenia skľučovadla podľa vynálezu,kde na obr. 1 a obr. 2 sú príklady skľučovadla bez segmentov v čiastočnom pohľade, na obr. 3až obr. 6 sú príklady sklučovadla so segmentami v čiastočnom pohľade.va zo základného telesa 110, silového kinematickéhoskľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostá nakoľko priamo nesúvisímechanizmu, ktorý nie je znázornený na pripojených...

Stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 265519

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/06

Značky: sústava, stavebnicová, upínacia

Text:

...komplikovanej skladby jednotlivýchNa pripojených výkresoch je znázornený na obr. 1 príklad telesného vytvorenia stavebnicovej upinacej sústavy podľa vynálezu v čiastočnom bočnom pohľade Š upnutým predmetom a na obr. 2 je schematicky znázornený príklad cyklu tvorby prvkov stavebnicovej upfnacejStavebnicová upinacia sústava ggg v príklade podľa vynálezu pozostáva zo spoločného polotovaru 110 amorfného materiálu lgg. Podľa...

Zariadenie na meranie upínacích síl skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265514

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich, Gyurkovics Gustáv

MPK: B23B 31/10

Značky: meranie, zariadenie, upínacích, skľučovadiel

Text:

...v skľučovadle a jeho prepojenie so známym vyhodnocovacim zariade nim.Zariadenie gg na meranie upinacich sil Eu skľučovadiel gg pozostáva zo základného telesa ł a z deformačných telies gg. Základné teleso 3 má V sebe vytvorených n radiálnych vedeníÉ podľa počtu čeľusti gl meraných sklučovadiel gg, v ktorých je s vôlou Q posuvne uložených n deformačných telies Q tvoriacich jednu sadu gg. Proti samovoľnému vypadnutiu sú deformačné telesá łł...

Silovoovládané sklučovadlo s pákovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 265350

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: mechanizmom, skľučovadlo, pákovým, silovoovládané

Text:

...a samozrejme sa zvyšuje tuhosť základného telesa.silovoovládané sklučovadlo podľa vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je vidieť priklad sklučovadla V čiastočnom priečnom reze a na obr. 2 je vidieť priklad iného riešenia uloženia páky V čiastočnom reze.Silovoovládaně skľučovadlo łgg podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa lłg, ktoré má vytvorené axiálne vedenie lłi pre šmýkadlo łgg a radiálne vedenie ll pre...

Pákové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265349

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: pákové, skľučovadlo

Text:

...pozostáva zo základného telesa llg, v ňom usporiadamän pákového mechanizmu lgä. Pákový mechanizmus lg tvori šmýkadlo llg usporiadané axiálne posuvne v axiálnom vedení lll základného telesa llg, čeľuste llg usporiadané v klopných vedeniach lll radiálne posuvne a páky lgg usporiadané v pákových vybraniach lll a kinematicky spájajúce čeľuste lll so šmýkadlom llg. Šmýkadlo llg má vytvorenú známu obvodovú drážku lll otvorenú z predného čela...

Lapovacie zariadenie ozubených ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 265330

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kollárik Dušan, Juhász Ladislav

MPK: B24B 37/04

Značky: zariadenie, lapovacie, ozubených, ploch

Text:

...ráme łgg, pričom lapovacia doska lłg alebo držiak § 39 sú prepojené so silovým prvkom łgg, ktorý vyvodzuje ich pohyb v smere zúbkovania Ěb. Silový prvok łgg môže byť napríklad tvorený dvojčinným priamočiarym hydromotorom łgl, rozvádzačom lg ovládaným oyklovacím zariadenímlg 3 a hydraulickým čerpadlem134 ako zdrojom tlakového média 135. Držiak 120 súčiastok 200 pozostáva zo základného telesa111, spevňovacej lišty 111 spojenej so základným...

Sposob výmeny axiálnych dorazov a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265327

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: uskutočnenie, zariadenie, spôsob, axiálnych, výměny, dorazov

Text:

...výmeny axiálnych dorazov a zariadenie na jeho uskutočnenie podľa vynálezu sú znázornené na pripojených výkresoch, kde na obr. la,b,c,d je znázornený postup výmeny schematicky, na obr. 2 je priklad vymieñacieho prostriedku V pohľade, na obr. 3 je priklad usporiadania axiálneho dorazu V nosiči a vo vymieňacom prostriedku v čiastočnom reze a na obr. 4je iný priklad tohto usporiadania v čiastočnom reze.výmena axiálnych dorazov głg spôsobom podľa...

Blokovacie zariadenie čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265325

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, čelustí, blokovacie, zariadenie

Text:

...vytvorené v základnom telese ggg T-zub ggg a základná čelust 299 má vytvorený T-otvor ggg. T-hlava glg základnej čeluste ggg respektive T-drážka głg blokovacieho zariadenia ggg sú vytvorené tak, že blokovacie zariadenie ggg je možné radiálne z čela skľučovadla jpg zasunúť do záberu so základnými čeľustami ggg. Kedže však pri dostredivom blokovani sa základné čeluste ggg nachádzajú pri vkladaní blokovacieho zariadenia ggg V hornej úvrati E 1 a...

Klieštinový upínač a automatickou výmenou klieštiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264971

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: klieštiny, automatickou, výměnou, upínač, klieštinový

Text:

...zariadenia je v plnej miere realizovaná na uchopenie snimateľného veka, čim sa zvyšuje presnosť a spoľahlivosť držania snímateľneho veka.Klieštinový upínač podľa vynálezu dalej umožňuje jednak pri použití viacerých snímateľ ných viek spevnít požadované klieštiny V jednotlivých suimateľných vekách už dopredu, a manipulačné zariadenie uskutočňuje len jednoduchú výmenu snimateľného veka s jednou klieštinou za snimateľné veko s druhou klieštinou...

Stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 264955

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/06

Značky: sústava, stavebnicová, upínacia

Text:

...upinacej sústavy a upnutého predmetu, na obr. 2 je čiastočný rez dvoch prvkov stavebnicovej upinacej sústavy a na obr. 3 iný priklad zostavy tvorenej z prvkov stavebnícqvej upinacejStavebnicová upínacia sústava łgg pozostáva zo známych prvkov łłg ako upinacia doska łłł, úpínka łlg, podpera łłg, skrutka łłi, prípojka łłá a podobne av príklade podľa obr. 1 a 3 i z upnutého predmetu łgg. sústava pórov łłgg v jednotlivých prvkov łłg...

Vymieňacie zariadenie axiálnych dorazov pre sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264850

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/00, B23B 31/12

Značky: dorazov, skľučovadlo, axiálnych, vymieňacie, zariadenie

Text:

...o 180 ° v axiálnom odstupe 15. Medzi základnými telesami głg sú na nosnej tyči ggg vytvorené uchytávacie plochy ggł pre upinaoie prvky ggł manipulačného zariadenia 199. V uhlovom natočení odpovedajúcom uhlovému natočeniu axiálnych dorazov ggg v skľučovadle łgg sú vo vymieňacom zariadeni ggg vytvorené polohovacie otvory ggg pre axiálne dorazy ggg. Polohovací otvor ggg pozostáva z prepúštacej časti ggł a blokovacej časti ggg, ktoré sú vytvorené...

Spôsob výmeny axiálnych dorazov a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264849

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: výměny, zariadenie, spôsob, uskutočnenie, axiálnych, dorazov

Text:

...a reze znázornený príklad prepojenia vymieňacieho prostriedku so skľučovadlom.Postup výmeny axiálnych dorazov ggg v sklučovadle ggg je znázornený na obr. la, b, c, d. Na obr. la je znázornená skľučovadlo ggg uchytené na vretene lgł obráhacieho stroja łgg vybavené čeľustami ggł i axiálnymi dorazmi ggg a voči nemu je z čela napolohovaný vymieňaci prostriedok ggg držaný upinacimi prvkami Agł manipulačného zariadenia ggg. Vymieñací...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264846

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo

Text:

...na axiálnom doraze łâg, pričom axiálny doraz łäg má vytvorené v axiálnom odstupe vodiace plochy łäł a polohovaciu plochu łêg. Vodiacimi plochami lâl je axiálny doraz läg v zábere s radiálnym vedením ll vytvoreným v radiálnej drážke łlg. Prestavovacia skrutka lgł má 2 obvodovej strany skľučovadla łgg vytvorený ovládací otvor lg pre nástroj na natáčanie prestovacej skrutky łgł napriklad akrutkovač. Na obr. 3 je príklad riešenia plynulého...

Mazacie zariadenie rotujúcich upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264845

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/02, B23Q 11/12

Značky: zariadenie, mazacie, upínačov, rotujúcich

Text:

...čiastočnom priečnom reze,na obr. 2 je iný priklad usporiadania mazacieho zariadenia v čiastočnom reze a na obr. 3 je príklad prevedenia snímaoieho prvku v priečnom reze.Mazacie zariadenie ggg rotujúceho upinača ggg pozostáva zo zásobníka głg maziva ggg,tlakového mechanizmu § 33. mazacich kanálov ggg spájajúcich zásobník głg maziva ggg s mazanými funkčnými plochami ggg. zásobník głg maziva ggg pozostáva z valcovej dutiny gg vytvorenej radiálne...

Technologické pracovisko pre tyčové polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 264844

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/152

Značky: polotovary, tyčové, technologické, pracovisko

Text:

...ggg. V každom z nich je posuvne uložený istiaci kolík Aäł, ktorého dostredivý koniec i§łLł je uspôsobený pre záber s upínacím prvkom 440 a obvodový koniec g§Lg je uspôsobený pre záher s uchytávacím prvkom głg manipulačného zariadenia ggg. Istiaci kolík gžł je v radiálnom otvore ggg zabezpečený proti vypadnutiu blokovacím kolíkom ggg.Pokiaľ odkladacie miesto ggg upínacích prvkov § 30 je vytvorene podľa prikladu na obr. 2 výmena upínacieho...

Klieštinové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264843

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20, B23B 31/10

Značky: klieštinové, skľučovadlo

Text:

...toho vytvorené vybrania łgg, ktoré obsahujú dvojicu rovnobežných funkčných polôh lg s uhlovým sklonom °ä. základné čeľuste łgg spojené s upínacími čelustmi łgg Iubovoľnou známou spojovacou väzbou,ktoré sú svojimi klopnými vedeniami lil radiálne vedené v klopných vedeniach łgł snimatelného veka łgg majú na strmeni liłvytvorené dve rovnobežne ovládacie plochy lg odpovedajúce tvarom i rozmermi funkčným plcchám łgg vybrania łgg v silovom...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264842

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10, B23B 31/20

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...základnou čeľusćou ggg pomocou spojovacích prvkov gjg a z pružného prstence ggg usporiadaného v drážke ggg snimateľného veka ggg a spoluzaberajúci so základnými čeľustami ggg cez vybrania § 55 a svojim predpätim pritláča základné čeľuste ggg k blokovacim prvkom ggł. Na obr. 2 je znázornený iný priklad prevedenia polohovacieho zariadenia ggg. kde medzi každou základnou čelustou ggg samostatne a snimateľným vekom ggg je usporiadaný pružný prvok...

Prestavovacie zariadenie axiálnej polohy šnýkadla u posuvových mechanizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264817

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: axiálnej, šnýkadla, polohy, mechanizmov, zariadenie, posuvových, prestavovacie

Text:

...1 je realizované u šmýkadla ggg, ktoré ovláda základné čeluste lg silového sklučovadla. Prestavovacie zariadenie łłg pozostáva zo spojovaciet prvku łłł napríklad skrutky a z blokovacieho prvku łłä. Spojovací prvok lll je umiestnený v dutine łgł šmýkadla jpg, uzavretej závitovým krúžkom 393, ktorý má na sebe otvor lgá, cez ktorý je spojovací prvok łłł presunutý svojim závitom łłg. Je výhodné, ked axialna vô 1 ał 1v dutine 33 je väčšia ako...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 263398

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: upínacie, skľučovadlo

Text:

...v T-drážke łgg šmýkadla Lłgg sklonenej voči osi upínacieho sklučovadla jpg o uhol beta. základná čeľusť łgg je v základnom telese llg vedená vo dvojici klopných drážok lll vytvorených s uhlovým sklonom alfa k upínaciemu smeru 13, pričom základná čeľust ggg má na svojich bokoch łggàł vytvorené zdvojené klopné vedenie łgł s tým istým uhlovým sklonom alfa k upinaciemu smeru tu. základná čelust ggg má ešte vytvorené pero ggg a závitové...