Kollár Ladislav

Samoustavovací pneumatický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 265527

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollár Ladislav

MPK: F16L 37/12, F16K 3/26

Značky: samoustavovací, pneumatický, ventil

Text:

...ventile na vnútorné osadenie vytvorené vo valci pracovnej časti telesaventila. Teleso ventila je vodiacou častou plávajúca uložené v konzole. Výhody samoustavovacieho ventila sú v jeho jednoduchej konštrukcii a údržbe. Príklad prevedenia ventila je znázornený v pozdľžnom reze na pripojenom výkrese.vo vodiacej časti 3, telesa ventila opatrenej nábehovým púzdrom g pre zasunutie vstupnejdýzy l je uložené šupátko Ž. Vodiaca časť A je...

Zariadenie na reguláciu rýchlosti posuvu horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264819

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollár Ladislav

MPK: B23K 37/00

Značky: reguláciu, zariadenie, rychlostí, posuvu, horáka

Text:

...motor. Hriadeľ prídavnej závitovkovej prevodovky, na ktorý je pripojený jednosmerný motor má na opačnom konci pripojený tachogenerátor.Výhody zariadenia podľa vynálezu sú v tom, že umožňuje posuv horáka pri naváraní priamočiarom, v skrutkovici ako i rýchloposuv horáka.Príklad prevedenia zariadenia na reguláciu rýchlosti posuvu je znázornený schématickýHlavná prevodovka l je výstupným hriadeľom lg pripojená cez guličkovú spojku Q a...

Zariadenie na rovnanie tyčí a rúrok a ich zatláčanie do hrotovacích a orezávacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257456

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kollár Ladislav

MPK: B21D 43/18

Značky: hrotovacích, tyčí, ořezávacích, zariadenie, rúrok, strojov, zatláčanie, rovnanie

Text:

...na pneumatický zatláčací valec łâ, upravený spolu s koncovým mikrospinàčom ll a narážkoul§ na nosnej konzole lg. Na hornej časti konzoly lg sú upevnené lišty lg, v ktorých je posuvne uložená vodiaca doska lg, opatrenâ stolom ll, na ktorom je upravený pneumatický upínací valec lg, spolu 5 upínacím zariadením, tvoreným prítlačnou čeľusťou 1, spojenou s pneumatíckým upinacim valcom lg prostredníctvom piestnice Ž a prestavitelnou čeľusťou...

Kotevní diamantový brousek pro bezvrubovou preparaci zubních tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 243093

Dátum: 15.11.1987

Autori: Máriássy Gustáv, Kollár Ladislav, Martinec 1ubomar

MPK: A61C 3/02

Značky: preparaci, bezvrubovou, kotevní, diamantový, zubních, brousek, tkání

Text:

...přístup, obrys, retence s tím, že uvedená preparace má i antivrubový charakter, to znamená, že stěny kavity jsou relativně hladké, čisté a přech-odové hrany mezi jednotlivými stěnami a mezi stěnami a dnem kavity jsou zaoblené.Kotevní diamantovaný brousek podle vy 4nálezu je tvnořen hlavičkou 1, která je kuželovým krčkem 2 spojene s válcovou. stopkou 3. Hlavička 1 je kyj-ovltého tvaru s čelní kulov-ou částí o průměru 1.104 m, na kterou plynule...

Univerzálne zariadenie na tvarovanie zväzku kruhových predmetov do tvaru šesťhranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250036

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kollár Ladislav, Bačík Jozef

MPK: B21C 49/00

Značky: predmetov, zväzku, šesťhranu, tvaru, tvarovanie, univerzálne, kruhových, zariadenie

Text:

...posuvné rameno sú ,pri zdvihu vylkl-opeané d-o strán.Pohyby jposuvného dvojra-mena a posuvného ramena sú vzájomne viazané tak, že ich činné plochu spolu s činnou plochou pevného »dvojrarmena V každej polohe vytvárajú obrys ,pravidelného hore otvoreného šesťvhxrtanu. Zariadenie podľa vynálezu je u 4niverzállne, odpadá používanie množstva tvarovacích šaJblón .pre rôzne priemery predmetov.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad Ibľrevewdenia...

Prípravok pre kalenie kruhových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234833

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kollár Ladislav

MPK: C21D 9/40, C21D 1/68

Značky: prípravok, kruhových, súčiastok, kalenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabránenie vzniku axiálnych a radiálnych deformácií kruhových súčiastok pri ich kalení. Uvedeného účelu sa dosiahne prípravkom, ktorý má v telese vytvorené T drážky pre uloženie vodiacich kameňov, navzájom odpružených, opatrených čeľusťami pre upnutie kalenej súčiastky za jej obvodové plochy. Oproti čelu kalenej súčiastky sú v telese prípravku upravené vynášacie segmenty ovládané pneumatickými piestami. Nad telesom prípravku...

Zariadenie na podávanie a pootáčanie rúrok a tŕňov pri valcovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 224032

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kollár Ladislav

Značky: podávanie, válcování, tŕňov, zariadenie, rúrok, pootáčanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na podávanie a pootáčanie rúrok a tŕňov pri valcovaní, pozostávajúce z prevodovej skrine, vačky, kladiek, pákového mechanizmu, sústavy ozubených kolies a volnobežných spojok, vyznačené tým, že v prevodovej skrini (1) je na hnacom hriadeli (27) pevne uchytené koleso (2), ktoré je v zábere s kolesom (28) uloženým na hnanom hriadeli (29) spolu s vačkou (3), ktorá je svojou funkčnou plochou v styku s dolnou kladkou (5) a hornou kladkou...

Upínacie puzdro pre pootáčanie rúrok na pútnických valcovacích stoliciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 224029

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kollár Ladislav

Značky: rúrok, pootáčanie, válcovacích, upínacie, puzdro, pútnických, stoliciach

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie puzdro pre pootáčenie rúrok na pútnických valcovacích stoliciach opatrené vonkajším závitom pre upnutie puzdra v rúrkovozíku a dierou pre upnutie rúrky, vyznačené tým, že diera pre upnutie rúrky je tvorená vstupnou kuželovou dierou (1) a upínacou samosvornou kuže1ovou dierou (2) ukončenou sedlom (6).

Pneumatická zverka pre otváranie kanálov výparníkov tlakovou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221032

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kollár Ladislav

Značky: tlakovou, pneumatická, výparníkov, otváranie, kanálov, zverka, kvapalinou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie a uľahčenie práce pri otváraní kanálov výparníkov. Uvedeného účelu sa dosiahne pneumatickou zverkou, ktorá má v telese (3) upravenú trysku (1) spojenú s vysokotlakovou hadicou (7) a na svojom výstupe je tryska (1) opatrená gumovou rúrkou (2). Teleso (3) je opatrené pohyblivou čelusťou (5), ktorá je spojená s piestom (4) pneumatického valca (10) opatreného hadicou (8) pre prívod tlakového vzduchu na uvolnenie...

Způsob přípravy 3-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]-4 nebo 5(substituovaných)cykloalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242871

Dátum: 22.08.1985

Autori: Vaoák Stanislav, Kollár Ladislav

MPK: C07C 33/36

Značky: 5(substituovaných)cykloalkanolů, 3-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]-4, přípravy, způsob

Text:

...3 a jestliže R 6 znamená acetylovou skupinu, znamená R 7 atom vodiku, W atom vodíku, pyridylovou skupinunebo skupinu obecného vzorce-w« kde znamená W 1 atom vodiku, atom chloru nebo atom fluoru, za podmínky, že V případě, kdy W znamená atom vodíku, znamená Z alkylenovou skupinu s 1 až 13 atomy uhlíku nebo skupinu vzorce /alkl/m -0- /alkz/n/alkl/ a lalkzl vždy alkylenovou skupinu s 1 až 13 atomy uhliku a m a n nulu nebo číslo 1za podmínky, že...

Zariadenie na snímanie veľkosti síl počas redukovania rúrok a profilov na ťahových stoliciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 218734

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kollár Ladislav

Značky: redukovania, profilov, počas, ťahových, rúrok, snímanie, stoliciach, veľkosti, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné zistenie veľkosti síl počas redukovania na ťahových stoliciach. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva zo základného telesa 1, ktoré je vložené do priestoru vložky ťahových krúžkov stredného stojanu ťahovej stolice a do jeho vnútorného obvodu je umiestnený merný element 3 medzi ľavú valcovú podložku 2 a pravú podložku 4 s guľovou plochou, ktorou sa opiera o veľkú valcovú podložku 5, ktorú pritláča...

Zariadenie na snímanie veľkosti síl počas redukovania na ťahových stoliciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 218732

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kollár Ladislav

Značky: stoliciach, ťahových, veľkosti, snímanie, redukovania, zariadenie, počas

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné zistenie ťahovej sily pri redukovaní na ťahových stoliciach za účelom stanovenia optimálneho postupu spracovania profilov a rúr na ťahových stoliciach. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na snímanie veľkosti síl, ktoré pozostáva z telesa 1 ktorého ľavý koniec je opatrený dolnou príložkou 2 a hornou príložkou 3, ktoré slúžia k upnutiu zariadenia do ťahového vozíka a pravý koniec telesa 1 je uložený v spodnej...

Zariadenie na presné dávkovanie tlakovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 225340

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kollár Ladislav

Značky: dávkovanie, zariadenie, tlakovej, přesné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na presné dávkovanie tlakovej vody pozostávajúce z pneumatického valca, výtlačného valca, nastaviteľných ciachovaných narážok a jednosmerných ventilov vyznačené tým, že pneumatický piest /2/ pneumatického valca /1/ je piestnicou /6/ spojený s výtlačným piestom /5/ výtlačného valca /7/, ktorý je opatrený výtlačným jednosmerným ventilom /8/ a plniacim jednosmerným ventilom /9/ pričom na výtlačnom valci /7/ sú v disku /13/ opatrenom...