Kolínský Jiří

Spôsob výroby N-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, terlipresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278755

Dátum: 04.02.1998

Autori: Krojidlo Milan, Princ Břetislav, Kolínský Jiří, Lepša Luděk

MPK: C07K 7/16

Značky: spôsob, výroby, terlipresínu, n-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza syntetického analógu hormónu vazopresínu, označovaného terlipresín, sa vykonáva princípom výstavby peptidového reťazca v tuhej fáze.

Zařízení pro automatickou výrobu peptidů na pevném nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 266630

Dátum: 12.01.1990

Autori: Strnad František, Jareš Václav, Kolínský Jiří, Lepša Luděk, Šimek Petr, Krchňák Viktor, Krojidlo Milan

MPK: C07K 1/04

Značky: výrobu, pevném, nosiči, peptidů, zařízení, automatickou

Text:

...3 přívodem gl přes oplachovací zařízení g anebo plnicím hrdlem ll, které může být spojenc s pomocným reaktorem ll pro přípravu aktivovaných aminokyselín.Ve dně reaktoru je vtavená skleněná frita 5, kterou je oddělen polymerní nosič od dalších částí aparatury a která umožňuje odsávání pevné pryskyřioe od kapalných reagencií a rozpouštědel V reaktoru á. Reaktor je v horní části vybaven pojistkou přetlaku míchaněho média gg. K míchání...

Způsob výroby polymerního nosiče pro syntézu peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266062

Dátum: 14.11.1989

Autori: Engstová Jarmila, Krojidlo Milan, Setínek Karel, Jeřábek Karel, Jareš Václav, Lepša Luděk, Kolínský Jiří, Šimek Petr

MPK: C07K 1/04, C08F 8/24

Značky: polymérního, syntézu, nosiče, peptidů, způsob, výroby

Text:

...činidla připravenáho postupem popsaným v publikaci J. S. Amato, S. Karady, M. Sletzinger, L. M. Weinstock Synthesis (1979) 970. Reakci dimetoxymetanu s acetylchloridem za katalytickěho působení malé příměsi metanolu při něm vzniká equimolárni směs chlcrmetyl-metyleteru a metylacetátu. Alternativně by bylo možné použít i chlorderivát jiné kyseliny, např. thionylchlorid, sulfurylchlorid apod. Podstatou postupu podle vynálezu je provádění...

Způsob výroby (2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255616

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jareš Václav, Kolínský Jiří, Krchňák Viktor, Lebl Michal, Geisler Adolf, Šimek Petr, Krojidlo Milan, Lepša Luděk

MPK: C07K 1/06, C07K 7/64

Značky: 2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu, výroby, způsob

Text:

...z uvedeného vyplývá, spojuje způsob podle vynálezu výhody obou známých metod.Rozhodujíeím momentem bylo nalezení vhodného stupně, kdy přerušit syntézu na pevném nosičia přijít na provedení zbývajících stupňů V roztoku, k němuž přispěly systematické srovná vací pokusy. způsobem podle vynálezu došlo ke zvýšené výrobě žádaného peptidu při současném snížení materiálových nákladů, úspoře surovín i pracovních sil, přičemž získaný...

Adamantylamid N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253779

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kolínský Jiří, Krojidlo Milan, Mašek Karel, Seifert Jaroslav, Flegel Martin

MPK: C07K 9/00, A61K 31/70

Značky: adamantylamid, n-acetylmuramyl-l-alanyl-d-isoglutaminu

Text:

...složky také složku sacharidovou,je nutno vždy zvážit relativní výhodnost biologických vlastností látek v protikladu s nevýhodnými vlastnostmi chemickými, které se později mohou promítnout do nákladů při realizaci. To by mohl být například případ známých analogů, obsahujících V molekule složku disacharidu(podle P. L. Durette, E. P. Meitzner and T. S. Shen, Carbohydr. Res. 77 C 1 /1979/), které sice mají adjuvantní účinek vyšší ve srovnání...

Zařízení pro automatické oddělování kapalné a pevné báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252167

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krojidlo Milan, Flegel Martin, Juříček Bedřich, Kolínský Jiří, Krchňák Viktor

MPK: B01D 29/38

Značky: zařízení, automatické, báze, kapalné, oddělování, pevně

Text:

...která dosahuje až k fritě 2 a její vnější konec je zaveden do odpadní nádoby 11. Hadička 4 je před odpadní nádobou 11 opatřena ventilem 7. Ventily 8 a 9 slouží pro přívod a odvod inertního plynu, kterým lze plně nahradit promíchávání reakční směsi bez použití mechanického michadla. Ze zásobni nádoby 13 je mož 4no plynule dávikovíat reakční komponenty,které po zreagování v nádobé 1 pro aktivaci se jednak použijí pro další reakciv nádobě 12...

Způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237944

Dátum: 15.03.1987

Autori: Krojidlo Milan Chemik, Krchňák Viktor, Lebl Michal, Flegel Martin, Kolínský Jiří

MPK: C07K 7/16

Značky: přípravy, karbaanalogů, peptidů, cyklických, vasopressinů, způsob, oxytocinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu, přičemž se vlastní syntéza peptidu a cyklizace odpovídajícího peptidického řetězce provádí na nerozpustném nosiči, na který je cyklizovaný peptid kovalentně vázán.

Způsob úpravy nerozpustného polymerního nosiče při syntéze peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236028

Dátum: 01.02.1987

Autori: Krojidlo Milan, Krchňák Viktor, Kolínský Jiří, Flegel Martin

MPK: C07C 103/52

Značky: nerozpustného, způsob, úpravy, syntéze, peptidů, nosiče, polymérního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úpravu nerozpustného polymerního nosiče při syntéze peptidů na nerozpustném nosiči. Nosič se před každým reakčním stupněm opakovaně promyje rozpouštědlem typu etheru nebo petroletheru a okamžitě se použije pro další reakční stupeň přípravy peptidů, aniž by byla potřeba mechanického míchání reakční směsi. Celá syntéza peptidů probíhá bez přerušení.

Způsob izolace peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234938

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krojidlo Milan, Kolínský Jiří, Flegel Martin, Krchňák Viktor, Šimek Petr

MPK: C07C 103/52

Značky: způsob, peptidů, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace peptidů po závěrečném syntetickém stupni vysokotlakou kapalinovou chromatografií na reverzní stacionární fázi. Surové peptidy se po rozpuštění ve vhodném rozpouštědle, například ve vodném roztoku kyseliny octové, nanesou na kolonu pro kapalinovou chromatografii a selektivně se současně rozdělí a vyčistí vysokou průtokovou rychlostí mobilní fáze, například vodným roztokem methanolu o průtoku 5 až 10 l/h....

Způsob výroby gonadorelinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232977

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kolínský Jiří, Flegel Martin, Engstová Jarmila, Krojidlo Milan

Značky: způsob, gonadorelinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby gonadorelinu vzorce, který se označuje též jako faktor pro uvolňování luteinizačního a folikuly stimulujícího hormonu nebo LH/RH apod. Taktika nové syntézy vychází z nového reakčního schématu 3 + (2 + 5), který byl vybrán pro zřetelně odlišný charakter tripeptidu 1-3 od zbytku molekuly gonadorelinu.

Adamantylamid L-alanyl-D-isoglutaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231221

Dátum: 15.06.1986

Autori: Krojidlo Milan, Seifert Jaroslav, Kolínský Jiří, Mašek Karel, Flegel Martin

MPK: C07C 103/52

Značky: adamantylamid, l-alanyl-d-isoglutaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká adamantylamidu L-alanyl-D-isoglutaminu obecného vzorce I kde Ad značí zbytek adamantanu vázaného v poloze 1. Tato nová látka ze vyznačuje pozoruhodnou imunostimulační a imunoadjuvantní aktivitou, bez závažných vedlejších účinků, zejména pyrogenity.

Způsob přípravy cyklických peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230542

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kolínský Jiří, Lebl Michal, Krojidlo Milan, Flegel Martin

MPK: C07C 103/52

Značky: přípravy, peptidů, způsob, cyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklických peptidů ze skupiny dipeptidů až oktapeptidů, cyklizací s vytvořením amidické vazby a s použitím aktivního esteru protonací chráněného peptidu, vyznačující se tím, že se odpovídající peptid s volnou karboxylovou skupinou s aminoskupinou chráněnou protonací převádí nejprve reakcí s 1-hydroxybenztriazolem pomocí dicyklohexylkerbodiimidu v příslušný aktivní N-hydroxybenztriazolylester, který se působením prostředí s...

Způsob odsolování syntetických peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218348

Dátum: 15.02.1985

Autori: Lebl Michal, Krojidlo Milan, Kolínský Jiří, Flegel Martin

Značky: peptidů, odsolování, způsob, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odsolování peptidů. Vodný roztok, ve kterém jsou přítomny peptidy spolu s organickými a anorganickými solemi, je filtrován přes kolonu s náplní silikagelu, modifikovaného sloučeninami s alifatickými řetězci s počtem atomů uhlíku 5 až 20, načež jsou zbylé soli vymyty vodou a peptidy jsou potom eluovány organickým rozpouštědlem, příp. jeho směsí s vodou. Přitom nezáleží na koncentraci u peptidů a solí ve zpracovávaném...

Součást testačního pokrmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215693

Dátum: 15.03.1984

Autori: Kolínský Jiří, Pancová Marcela, Tichý Richard, Pospíšil Arnošt, Spálený Jiří, Kasafírek Evžen, Moravec Julius

Značky: součást, pokrmu, testačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nové formy součástí testačního pokrmu na bázi směsi kaseinátu sodného, glukosy a jedlého oleje, například olivového, tzv. testačního pokrmu podle Lundha. Obvyklé složky, tj. kaseinát sodný a glukosa, jsou zpracovány se stabilizátory, popřípadě antimikrobiálními látkami do formy stabilního granulátu, který se plní do obalů z hliníkových folií. Vynález představuje podstatná zjednodušení klinického důležitého vyšetření.