Kolihová Dana

Kovový elektrotermický atomizátor pro bezplamennou atomovou absorpční spektrometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 270351

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hlaváč Robert, Sychra Václav, Püschel Petr, Kolihová Dana, Doležal Jiří, Formánek Zdeněk

MPK: G01N 21/31

Značky: absorpční, elektrotermický, atomizátor, kovový, atomovou, bezplamennou, spektrometrii

Text:

...podla vynálezu eeetévející z kovového epodního tvorovenaho pásku e horního tverovaného pásku, tyto pásky Jeou ve etřední čéati opetřeny příćnými proliey tvoňícímí vdloovítou dutinu pro přívod proudu. Podototo vynélezu epoäívé v tom. že nejméne Jedno rameno epodního tvaroveného Püeku a horního tvoroveneho péeku etcmizétoru mé menlí příčný průřez. hež je Jeho přićný pruřez v míaté příčného prolieu. Podle dalšího význeku vyndlszu mé apodní...

Způsob atomizace v elektrotermickém atomizátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263787

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sychra Václav, Püschel Petr, Hlaváč Robert, Kolihová Dana, Doležal Jiří, Vyskočilová Olga, Formánek Zdeněk

MPK: G01N 33/18

Značky: provádění, atomizace, způsob, způsobu, atomizátoru, zařízení, elektrotermickém, tohoto

Text:

...a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v płíkladu jeho provedení pomocí pripojených výkresů. Na obr. 1 je snázorněn schematioky pohled a na obr. 2 je hokorysný pohled na zařízení podle vynalezu. Na obr. 3 jsou snisornäny průbšhy atomizačních signálu promäłovaná ho vzorku.Způsob atomlzace v elektrotermickém atomizátoru pro bezplamennou techniku atomové absorpční sektrometrie podle vynálezu byl příkladně ealizován na dále popsaném...

Způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255624

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hlaváč Robert, Kolihová Dana, Doležal Jiří, Sychra Václav, Püschel Petr, Formánek Zdeněk

MPK: B01J 23/34, G01N 21/31, B01J 23/74...

Značky: rtuti, termooxidační, katalyzátoru, způsob, výroby, stanovení, metodu

Text:

...množství vyrobeného katalyzátoru.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209, jehož podstatou je, že produkt spalování směsi paliva a okysličovadla je žihán na teplotu 1 100 až 1 200 °C po dobu nejméně 20 minut.Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209 vyrobený způsobem podle vynálezu má menší vnitřní povrch a větší pevnost, pamětový efekt je...

Způsob úpravy žáruvzdorné náplně amalgamátorů pro stav stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254813

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hlaváč Robert, Sychra Václav, Püschel Petr, Formánek Zdeněk, Kolihová Dana, Doležal Jiří

MPK: C01G 13/00

Značky: amalgamátorů, stanovení, žáruvzdorné, rtuti, náplne, způsob, úpravy

Text:

...zlata zasa hují jen povrchovou vrstvu materiálu, galvanické pozlacení neníW možné pro nevodivost materiálu. Pozlatit materiál přímo chemicky 1 není možné, protože zlato při redukci netvoří povlak na povrchuvloženého materiálu, ale tvoří krystalky, které při dalším průbě Š hu redukce rostou, takže jejich specifický povrch nedosahuje po třebné velikosti. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob pokovování žáruvzdornénáplně amalgamátorů pro...

Zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238233

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sychra Václav, Doležal Jiří, Püschel Petr, Král Jan, Valenta Svatopluk, Hlaváč Robert, Kolihová Dana, Šedý Václav, Formánek Zdeněk

MPK: G01J 3/42

Značky: stanovení, spektrometrie, atomové, obsahu, absorpční, rtuti, zařízení, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie v anorganických a organických materiálech, sestávajícího z měřicích kyvet (9, 10) a zdroje (14) záření. Meřicí kyvety (9, 10) jsou spojeny s amalgamátorem (8), který je napojen na spalovací trubici (3), do které je připojen přívod (1) oxidačního plynu a zaváděcí zařízení (6) pro zavádění vzorků. Měřicí kyvety (9 10) jsou umístěny mezi zdrojem (14) záření...

Zařízení pro měření obsahu rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií metodou studených par

Načítavanie...

Číslo patentu: 233981

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sychra Václav, Doležal Jiří, Püschel Petr, Kolihová Dana, Formánek Zdeněk, Hlaváč Robert

MPK: G01N 21/31

Značky: obsahu, zařízení, spektrofotometrií, absorpční, rtuti, měření, metodou, atomovou, studených

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro stanovení obsahů rtutí, zejména stopových. Zařízení sestává z první měřicí kyvety (1) a druhé měřicí kyvety (2), jejíž délka je 5 až 20 krát menší než délka první měřicí kyvety (1). První měřicí kyveta (1) a druhá měřicí kyveta (2) jsou souosé a jsou spojeny zpožďovací trubičkou (3), jejíž objem je roven 5 až 20 násobku objemu první měřicí kyvety (1). Poměr délek první měřicí kyvety (l) a druhé měřicí kyvety (2) určuje poměr...

Způsob měření obsahu rtuti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233980

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kolihová Dana, Doležal Jiří, Sychra Václav, Formánek Zdeněk, Hlaváč Robert, Püschel Petr

MPK: G01N 21/31

Značky: obsahu, způsobu, zařízení, měření, rtuti, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení slouží pro měření obsahu rtuti, zejména stopových. Oblak par rtuti v nosném plynu se po proměření zředí nosným plynem a znovu proměří s citlivostí o řád nižší. Zařízení sestává z měřicí kyvety (5), opatřené vstupem (1) se vstupním ventilem (2), která je spojená se zřeďovací nádobou (6). Za zřeďovací nádobou (6).je zařazen druhý výfuk (7), opatřený druhým výfukovým ventilem (8). Ze vstupu (1) před vstupním ventilem (2) je ke...

Kovový elektrotermický atomizér

Načítavanie...

Číslo patentu: 225790

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kolihová Dana, Doležal Jiří, Formánek Zdeněk, Püschel Petr, Mostecký Jiří, Sychra Václav, Hlaváč Robert

Značky: atomizér, elektrotermický, kovový

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový elektrotermický atomizér pro atomovou absorpční spektrometrii vyznačený tím, že povrch vlastního kovového atomizéru je opatřen vrstvou 0,1 až 100 ?m dalšího kovu o bodu táni od 2500 °C do 3500 °C, například rhenia nebo iridia.