Kolesár Ján

Spôsob výroby cyklohexénu alebo súčasnej výroby cyklohexénu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283482

Dátum: 14.07.2003

Autori: Lichvár Milan, Žiak Jozef, Macho Vendelín, Králik Milan, Kavala Miroslav, Hronec Milan, Komora Ladislav, Kolesár Ján, Surový Jozef, Kovaĺ Eugen

MPK: C07C 13/20, C07C 5/02, C07C 5/05...

Značky: súčasnej, výroby, cyklohexanolom, spôsob, cyklohexénu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje parciálnou hydrogenáciou benzénu na cyklohexén alebo parciálnou hydrogenáciou benzénu s konjugovanou hydratáciou na cyklohexanol na homogénnom alebo heterogénnom katalyzátore, alebo na atypickom katalytickom systéme, pričom hydrogenačnú zložku tvorí najmenej jeden kov alebo zlúčenina kovu VIII. Skupiny periodického systému prvkov, prípadne s lantanidmi a zlúčeninami zinku, kadmia a prechodných kovov pri teplote 90...

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Olejník Vincent, Lichvár Milan, Jureček Ľudovít, Kolesár Ján, Ambrož František, Rendko Tibor, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Jurečeková Emília

MPK: C07C 67/08

Značky: výroby, monoacylesterov, hexaacylesterov, spôsob

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266118

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fehér Pavol, Juhás Stanislav, Bratský Daniel, Bučko Miloš, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Braunsteiner Michal

MPK: C10L 1/18

Značky: palív, motory, komponent, zážihové, kyslíkatý

Text:

...alkoholov cs až ce, od 0,1 do 3 š,1 z hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,1 do 17,1 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,1 do 41 hmot. cyklických ketônov C 5 a C 6. Kyslíkatý komponent podľa vynálezu sa pripraví vzájomnou homoqenizáciou uhľovodíkovej frakcie a zmesi kyslíkatých zlúčenín vznikajúcich ako vedľajší produkt pri výrobe cyklohexanőnu oxidáciou cyklohexánu v takom pomere, aby výsledný produkt mal vyššie popísané zloženie. V...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Miškovič Tibor, Futrikanič Jozef, Banhedyi Erich, Džamba Peter, Záremba Emanuel, Chocholáček Ľudovít, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Košuth Jaroslav, Sabadoš Július, Ambrož František, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Tomčík Kazimír, Jesenský Ján, Kováč Pavol, Bakoš Ján, Hronec Milan, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Juhás Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, zmesí, získavanie, zariadenie, cyklohexanolu

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sabadoš Július, Lichvár Milan, Hlinšťák Karol, Olejník Vincent, Mihočko Peter, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Ambrož František, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Magur Ján, Mikula Oldřich, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanón, cyklohexanol, spôsob, zvýšenia, oxidácie, selektivity, cyklohexanu

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Bakoš Ján, Molnár Gabriel, Košuth Jaroslav, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Banhedyi Erich, Ambrož František, Kopernický Ivan, Záremba Emanuel, Futrikanič Jozef, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Mikula Oldřich

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: oxidáciu, kvapalnej, cyklohexanu, fáze, selektívnu, zariadenie

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Ambrož František, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Barta Stanislav, Hronec Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: výroby, cyklohexanonu, cyklohexanolu, spôsob

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Chocholáček Ľudovít, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Hronec Milan, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Jesenský Ján, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Ambrož František, Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanu, výrobu, cyklohexanaolu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Ambrož František, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, spôsob, výroby, zmesí, cyklohexanonu

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Ambrož František, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, výroby, spôsob, cyklohexanonu

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kováč Pavol, Olejník Vincent, Ambrož František, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Záremba Emanuel, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zariadenie, selektívnu, oxidáciu, cyklohexanu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Košuth Jaroslav, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Banhedyi Erich, Molnár Gabriel, Bakoš Ján, Barta Stanislav, Futrikanič Jozef, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, cyklohexanonu, oxidáciou, spôsob, výroby, cyklohexanolu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Ambrož František, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Futrikanič Jozef, Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Záremba Emanuel, Ždenyi Mikuláš, Jesenský Ján, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, oxidácie, selektívnej, zariadenie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob výroby konzervačného a/alebo silážneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260772

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Kolesár Ján, Ambrož František, Střešinka Jozef, Lichvár Milan, Rendko Tibor, Olejník Vincent

MPK: A23K 3/03

Značky: výroby, spôsob, prostriedku, silážneho, konzervačného

Text:

...a konzervačných prostriedkov.Ďalšie podrobnosti spôsobu podla tohto vynálezu .ako .aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu katalytickou oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vo-dy z expandéra odpadných vôd DZ-107 vo v.ýrobni PS-103, pozostávajúca prevažne z vodného roztoku súdnych solí karboxylo-vých kyselín C 1 až...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Ambrož František

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: spôsob, oxidácie, cyklohexanu, cyklohexanón, cyklohexanol

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Způsob kontroly vyvolávání fotochemických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244095

Dátum: 01.06.1988

Autor: Kolesár Ján

MPK: G03F 7/00

Značky: kontroly, vyvolávání, způsob, fotochemických, materiálů

Text:

...světla na ekvidistantních obrazových prvcích,se podstatným způsobem mění při změnách tlouštky těchto obrazových prvků.Předností postupu podle vynálezu je snížení nároků na přesnost s reprodukovatelnost řady technologických kroků a veličín n skutečnost, že se technologický proces řídí a přeruäuje podlepožadovaného výsledku. Důsledken je znenšení náročnosti procesu a/nebo zvýšení jeho výtěžnosti.Při postupu podle vynálezu se na podložku nenese...

Zapojenie obvodu fázového závesu pre dekódovanie sériového fázovo kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257488

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kolesár Ján

MPK: H03M 9/00

Značky: zapojenie, dekódovanie, kódovaného, obvodů, fázovo, fázového, závěsu, signálu, seriového

Text:

...dalej zabezpečuje schopnost dolačovania pomalých zmien rýchlosti média V rozmedzí Í 25 menovitej rýchlostí. Jednoduchosťzapojenia umožňuje napájanie jedinou hladinou napätia.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad zapojenia obvodu fázového závesu pre deködovanie sériového fázovo kódovaného signálu, podľa vynálezu.Zapojenie obvodu fázového závesu pre deködovanie sériového fázovo ködovaného signálu používa na dekčdovanie interval, ktorého...

Zapojenie na spätné získavanie kobaltu z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257459

Dátum: 16.05.1988

Autori: Ferenčík Ján, Kolesár Ján, Ambrož František, Berežný Viktor, Lichvár Milan, Lelko Jozef

MPK: B01D 11/00

Značky: kobaltu, oxidácie, cyklohexanu, zapojenie, špatně, procesu, získavanie

Text:

...v ktorom súčasne prebieha extrakcia kobaltu 1 organických zvyškov do vodnej fázy. V extrakci g pre bieha druhý stupeň extrakcie Co 2 ionov vodou.Ako extraktor 2 hydrolyzovanej reakčnej zmesi sa môže využiť aj kontinuálna rotačnáodstredivka na kvapalné fázy. Extrakčným činidlom je vodná fáza z odstredívky.Zmiešanie extrakčných činidiel z extraktov l a 3 nastáva v zmiešavači Ä, ktorým môže byť v najjednoduchšom prípade aj rozšírené potrubie....

Spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Ambrož František, Lichvár Milan, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/404, C07C 35/08

Značky: cyklohexanol, spôsob, zmesí, cyklohexanón, výroby, obsahujúcej

Text:

...je proklamované zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánn, publikované a tiež vo výrobníspotreby surovín poukazujú na značné rezervy V tejto oblasti. Experimentálne bolo zistené, že vhodnouvoľbou reakčných parametrov je možné ďalšie zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánu smerom na cyklohexanón a cyklohexanol. Predmetom toho vynalezu je spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol v kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom...

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Molnár Gabriel, Barňák Štefan, Gaško Pavol, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Ambrož František

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: zlúčenín, absorpcie, spôsob, odplynov, cyklohexanu, organických, procesu, oxidácie

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256584

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Ambrož František, Lichvár Milan, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: cyklohexanu, selektívnej, cyklohexanol, spôsob, oxidácie, cyklohexanón

Text:

...jednotiek indikujú dalšie možnosti zvyšovania selektivity oxidácie cyklohexänu, a tým aj ekonomickejšie využitie surovín a energií.Pri štúdiu oxidácie cyklohexánu bolo zistené, že na selektivitu reakcie výrazne vplýva objemový prietok cyklohexánu k reakčnému objektu.Predmetom tohoto vynálezu je spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanön a cyklohexanol V kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík Vjednom alebo...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na zmes obsahujúcu cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256583

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabadoš Július, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Ambrož František

MPK: C07C 49/404, C07C 35/08

Značky: cyklohexanol, obsahujúcu, oxidácie, cyklohexanón, spôsob, cyklohexanu

Text:

...možnosť využitia odpadného prúdu z výroby cyklohexanonu je velmi zaujimavá.Z uvedeného dôvodu bol skúmaný proces oxidácie cyklohexánu s cielom zvýšiť selektivltu na dikarboxylové kyseliny pri rovnakej alebo len nepodstatnej nižšej selektivite cyklohexánu na zmes cyklohexanonu a cyklohexanolu o cca 0,5 hmot),a to na úkor tvorby nežiadúcich vedľajších produktov. Experimentalne bolo zistené, že tento efekt je možno dosiahnút vhodnou...

Polyolová zložka pre výrobu nášľapovej časti polyuretánových podošiev priamym napeňovaním na zvršok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246879

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šnýta Ostrava, Štoveíková Irena, Kolesár Ján

MPK: A43B 13/04, C08L 75/06, C08G 18/14...

Značky: výrobu, částí, zložka, polyolová, napeňovaním, priamym, zvršok, nášľapovej, podošiev, polyuretánových

Text:

...obsahuje prídavok 0,2 až 5 organickej zlúčeniny s terciárnym dusíkom a tromi aktivnymi vodíkmi a 0,1 až 3 antimonitěho derivátu esterov merkaptokarboxylových kyselín.Táto zmes pridaná do polyolovej zložky podľa vynálezu zabezpečuje podstatne kratšie formovacie časy, 2 až 3 minúty od zhomogenizovania izokyanátovej a polyolovejzložky. Do jednej minúty od zhomogenlzovania zložiek nastáva vypeňovanie materiálu, ktoré vzhladom na požadovanú...

Tlumičový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 240817

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kolesár Ján, Müller Štefan, Eižmárik Pavel

MPK: C10M 101/04

Značky: tlumičový

Text:

...(VI),a to buä polymetakrylát s velkou stálostí ve smyku s MW 100 ooo si~ 200 0 O 0,nebo polymer olefinů (např. polybutylen nebo ataktický polypropylen s MW 25 00005 40 000), resp. kopolymer olefinů70 ooo 100 000) K docílení dostatečně nízkého bodu tuhnutí se přídává do tlu mičového oleje i depresant, nejčastěji typu polyalkylmetakrylátu nebo kondenzační produkt chlorovaných parsfinů s naftalenemTlumičový olej takového složení je...

Sposob spracovania destilačných zvyškov z procesu rektifikačnej rafinácie cyklohexanón-cyklohexanolovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253921

Dátum: 17.12.1987

Autori: Filip Bohumil, Lichvár Milan, Ambrož František, Kolesár Ján, Halko Miron, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/303

Značky: zmesí, destilačných, zvyškov, cyklohexanón-cyklohexanolovej, procesu, spracovania, rektifikačnej, rafinácie, spôsob

Text:

...hydrolýzy so sodnými solami m-onokarboxyiových kyselín C 5 až Ce.Najdôležitejšie výhody postupu podla vynálezu predstavuje zvýšenie produkcie cyklohexanónu a zníženie mernej spotreby benzénu.Bližšie výhody postupu podľa vynálezu ilustrujú nasledujúce príkladyZ procesu rektifikačného čistenia zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu od tzv. ľahkých zlúčenín l-pentanol, hexanal, l-butanol, cykltopentanol, cyklojpentanón a ďalšie a ťažkých...

Spôsob prípravy roztokov spracovávaných na technický pentaerytritol a mravčan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 252869

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čorný Jozef, Žedényi Mikuláš, Chocholáček Ľudovít, Ambrož František, Kolesár Ján, Bindas Ján, Olejník Vincent, Lichvár Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: spracovávaných, roztokov, mravčan, pentaerytritol, technicky, vápenatý, přípravy, spôsob

Text:

...roztok zmesi kyseliny mrevčej a kyseliny nocbovej z výroby oylklohexarnórou y takom -mnionžstve, aby vzniľkol výsledný roztok o pH 4,5 »až 7,5. Pri tomto -spôsolbe Ipriprarvy rotzit-okoąv p~entae~rytriitovlu a imriarvčtasnu vápenatehzo vi Ílormwolvdveťhylďu oproti lľD/ĎTOVĚIIIIU p~omeru týrchto reawktantov pri postupe .príprovy roztokouv ~s pridávanim rsustperrzie hydroxidu vápenauteho v dvoch jpTÚdrOCh druhý prúd »do okvončcouvalnia...

Zařízení k chlazení fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240064

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hudec Pavol, Galovie Aloiz, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Tall Addej, Drobný František, Vodová Drahomíra

MPK: F28D 7/00

Značky: fermentoru, chlazení, zařízení

Text:

...chladící kanálky i sestupně vertikální chladící kanálky jsou propojeny se spodním sběračem chladící vody i s horním sběračem chlap dicí vody, přičemž takto vytvořena chladící plocha je nejměně o 30 větší, než činí plocha definovaná součinem délky vertikálního kanálku a vnitřního obvñdu nosného válcového pláště.výhody řešení podle vynálezu se projeví v tom, že chladicí plocha tvořená vzestupnými a sestupnými vertikálnímil kanálky...

Způsob výroby dlouhých kovových polotovarů, zejména tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242782

Dátum: 15.05.1987

Autori: Addew Prokopi Prokopiev, Sasín Miroslav, Kolesár Ján, Eermák Jioí, Slyško Pavel

MPK: B21H 7/00

Značky: způsob, tyčí, kovových, provádění, zejména, polotovarů, tohoto, výroby, zařízení, způsobu, dlouhých

Text:

...líbovolného výkonného zdroje příhřevu polotovarú, podlePodle příkladného provedení vynálezu se ve dvou fázích ohřivaly tyče určené k výrobě turbinových lopatek. V první fázi se odporově, přímým průchodem elektrického proudu ohřál výchozí materiál, jímž byly tyčové polotovary, na teplotu 115 °C, čímž se v tyčových polotovarech naakumulovalo 95 tepla potrebného k válcování. zbytek tepla, potřebný především k vytemperování vstupní části...

Zavěšení pojezdových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 242738

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ambrož František, Berežný Viktor, Kolesár Ján

MPK: B62D 61/00

Značky: zavěšení, pojezdových

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje čelní pohled na zsvěěení pojezdových kol a obr. 2 znázorňuje sxionometrický pohled na vozidlo se zsvěšením pojezdových kol podle vynálezu.Pojezdová kola 3, jsou otočně uložena v nábojí i kolem osy 4. Neboj i je otočné ulozen ve společné nápravě a. Společné náprava 2, je ulozene k rámu Q kolem výkyvné osy 1 která je ulozene výše než vrchol obrysu pojezdového kole 3.Osa á uložení náboje 2 svírá s osou i pojezdového...

Sposob ukončovania reakcie formaldehydu s acetaldehydom pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kolesár Ján, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Čorný Jozef, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: spôsob, pentaerytritolu, ukončovania, výrobe, formaldehydu, reakcie, acetaldehydom

Text:

...mravčanu vápenatého, z neutralizovaných reakčných roztokov sa uskutočňuje ich zakoncentrovanim s následnou trakčnou kryštalizáciou a filtráciou. Pretože zawhust-ovanie uvedených roztokov sa uskutočňuje vo viacstupñovej vákuovvej odparke v čs. technológii v trojstupňovej s indexom hospodárnosti vyšším ako 1,5, je výhodné na ukončovanie reakcie použit priamo roztok kyselín z oxidácie cyklohexánu bez predchádzajúceho zakoncentrovania.Octan...

Sposob regenerácie katalyzátora oxidácie cyklohexánu vzduchom v procese výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248995

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ferenčík Ján, Kolesár Ján, Lelko Jozef, Lichvár Milan, Ambrož František, Berežný Viktor

MPK: C07C 45/27, C07C 49/11, B01J 31/04...

Značky: spôsob, oxidácie, výroby, katalyzátora, vzduchom, cyklohexanonu, procese, cyklohexanu, regenerácie

Text:

...extrakcie reakčnej zmesi oxidácie cyklohexánií prepúštaná cez katex, ktorý sa následne regeneruje pôsobením kyselinami alebo ich soľami. Regenerät sa po úprave pH zásadami použije na prípravu oxidačného katalyzátora tým, že sa zmieša s organickými kyselinami, s výhodou s nafténovými kyselinami a ďalej sa spracuje známym postupom. Výhodné je regenerovat soľami kyselín, najmä soľami alkalických kovov,kde je možné otvoriť uzavretý cyklus...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ferenčík Ján, Lelko Jozef, Lichvár Milan, Ambrož František, Kurajda Pavol, Berežný Viktor, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Halko Miron, Kolesár Ján

MPK: C01G 51/00

Značky: produktov, kobaltu, výroby, spôsob, získavania, cyklohexanonu, odpadných

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...