Kolena Jiří

Spôsob výroby izobutylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283806

Dátum: 12.01.2004

Autori: Levering Willem, Kolena Jiří, Smejkal Quido, Macek Vladimír, Hanika Jiří, Lederer Jaromír, Morávek Pavel, Bailer Oliver

MPK: C07C 69/14, C07C 67/08

Značky: vykonávanie, zariadenie, tohto, výroby, izobutylacetátu, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba izobutylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej izobutylalkoholom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddeľovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a izobutylalkohol oddelene uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10 a v definovanom množstve na jednotku katalyzátora do systému rozdeleného do troch zón. V reakčnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek. Nástrek kyseliny octovej...

Spôsob výroby butylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281144

Dátum: 10.04.2000

Autori: Kolena Jiří, Levering Willem, Macek Vladimír, Bailer Oliver, Smejkal Quido, Lederer Jaromír, Hanika Jiří, Morávek Pavel

MPK: C07C 69/14, C07C 67/08

Značky: spôsobu, vykonávanie, výroby, spôsob, zariadenie, tohto, butylacetátu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba butylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej butanolom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddelovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a butanol uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10, v definovanom množstve do systému, v ktorom reakcia a destilačná separácia prebieha v troch zónach. V rekreačnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek s rozdielnymi bodmi varu. V hornej...

Způsob alkylace fenolů a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270694

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kolena Jiří, Morávek Pavel, Janáček Leoš, Lenský Roman, Svoboda Karel

MPK: C07C 39/06

Značky: fenolů, jejich, alkylace, derivátů, způsob

Text:

...Cr. Mg. Mn. Si v množství odpovídajícím atomárnímu poměru každého přítomného prvku z uvedené řady vůči železu maximálně 0,1 1.nebo/a síranový aniont v množství odpovídajícím molárnímu poměru SO z Fe. maximálně 0.2 r 1.4 Katalyzátor se při způaobu podle tohoto vynálezu připravuje tavením směsi oxidů železa.vanadu. případně oxidu jednoho či několika prvků z výše uvedené řady promotorů. popřípadě sí ranu některého z uvedených prvků. nebo...

Způsob alkylace fenolických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256996

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šafářová Marcela, Šuberová Ivana, Kolena Jiří, Felklová Jarmila, Morávek Pavel

MPK: C07C 39/06

Značky: alkylace, fenolických, sloučenin, způsob

Text:

...činidla (A) nebo Fe soli (B). Vzniklá suspenze se ponechala max. 4 hodiny v klidu, potébyl dekantován matečný louh a usazená sraženína byla několikrát pormyta destilovanou vodou22 °C teplou s následnou dekantací. Množství prací vody potřebné k vyprání SOŽ- iontů na žádanou zbytkovou koncentraci v katalyzátoru bylo závislé na druhu a kvalitě výchoziho Fes 04a bylo nutno jej předem experimentálně ověřit. Vypraná sraženina byla...

Způsob alkylace fenolických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247994

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šafářová Marcela, Morávek Pavel, Kolena Jiří

MPK: C07C 39/06

Značky: fenolických, sloučenin, alkylace, způsob

Text:

...rysy postupu .přípravy katalyzatoru podle tohoto vynalezu je společně arážení hydroxidů uvedených prvků ze emlsnáho roztoku jejich rozpustných solí pomocí alkalicky reagující látky, praní a sušení vzniklé sraženiny, nebo alternativnä srálení pouze- hydro 3 g 247994idú Fa, Gr a Si uvedeným způsobem, praní a sušení vzniklé araženmy takto vzniklé základní kutolyticlcó hmoty vodmłm roztokom solí Mg a Hn a nově sušení naaycené hmoty. V obou...

Způsob přípravy katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220532

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kolena Jiří, Macek Vladimír, Kopecký Ivan, Oháňka Vlastimil

Značky: způsob, alkenů, katalyzátoru, přípravy, hydroformylaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy homogenního kobaltového katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů, při němž je výchozí složkou směs mastných kyselin, obsahující alifatické kyseliny nasycené i nenasycené s uhlíkatým řetězcem v osmi až dvacetičtyřech uhlíkových atomech. Reakce probíhá za přítomnosti organického rozpouštědla a při molárním poměru aromátů mastných kyselin ke kationtu kobaltnatému 1,1 : 1 až 6 : 1, při teplotách v rozmezí 60 až 90 °C...