Koláo Karel

Chemicky odolný smaltový povlak na ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244169

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koláo Karel, Václavík Leoš, Kůr Jan

MPK: C23D 5/00

Značky: smaltový, odolný, povlak, chemicky

Text:

...1 hmot. oxidu antimonitého, od Oido 1,5 hmot. oxidu manganatého, od 10 do 18 hmot. oxidu sodného a/nebo draselného, od 051 do 3,5 oxidu íitného, od 0,1 do 5 hmot. oxidů prvků II. skupiny periodického systému, hapňíklad oxidu vápenatého a/nebo barnatého, od 0,5 do 4 hmot. přídržných oxidů kohaltnatého a/nebo nikelnatého a od 0,1 do 7 hmot. rluoru. Je výhodné, obsahuje-li povlak dále od 0,1 do 2,5 hmot. oxidu zirkoničitého.Tento...

Zařízení k obracení dýhových listů, zejména u svislých krájecích strojů s horním řezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239993

Dátum: 01.02.1988

Autor: Koláo Karel

MPK: B27L 5/00

Značky: dýhových, strojů, krájecích, svislých, horním, řezem, zařízení, obracení, listů, zejména

Text:

...nárysný řez a obr. 2 bokorysný řez.Na nepohyblivé trubce l opatřené otvory g, pevné spojené s clonami Q a distančními kroužky 5 jsou otočné uloženy podtlakové prstence vytvořené z kotoučů 1 a pláště § opatřeného štěr lbinami g. Kotouče 1 jsou pevné spojené s ložisky §. Mezi jed notlivými podtlakovými prstenoi jsou uloženy vložky Q pevné připojené k ložiskům Q. Jedna vložka § je opatřena pohonom. Součástí zařízení je nosník lg s příčkami...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240881

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pokorný Milie, Heinrich Petr, Röschel Miroslav, Koláo Karel, Vrba Zdenik, Skokan Karel, Jarolím Václav, Buoie Karel

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidel, polyaminových, způsob, přípravy

Text:

...kompozice vhodné zejména pro venkovní aplikace v chladných obdobích, např. při lepení vyzdívkových oihel cementářských pecí, tmelení podlah ve stavebnictví apod.. . 240 B 81 Další výhodou tvrdídel získaných podle vynálezu je jejich použitelnost i pro kompozice nanášené na vlhké podklady.Z aminů jsou pro přípravu tvrdidel postupem podle vynálezu vhodné zejména aminy alifatické, jako např. diethyb lentriamin, triethylentetramin,...

Způsob přípravy dihydrogencitronanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 246781

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Koláo Karel

MPK: C07C 51/41

Značky: způsob, přípravy, sodného, dihydrogencitronanu

Text:

...kyseliny citrónové. Popsaný postup poskytuje zásadní technicko-ekonomické výh-ody, protože použitá surovina pro výrobu dihydrogencitnonanu sodného je méně nákladná než dosud používaná krystali-cká kyselina citrónová a to ve výrobě přinese snížení výrobních nákladů na tento výrobek. současně lze racionalizovat i manipulaci při výrobě, protože surovinu je možno jke spotřebě udopravovat čerpánim. Neméně důležitý přínos spočíva dál-e v tom, že...

Vodou ředitelné modifikované alkydové disperze a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246484

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koláo Karel, Kukla Milan, Žiárek Jaroslav, Ružieka Karel, Formánek Zdenik, Maxa Milan

MPK: C09D 3/66

Značky: přípravy, ředitelné, modifikované, disperze, jejich, způsob, vodou, alkydové

Text:

...acyklické monoalkoholy, lkopolymery ethylenoxidu a propylenoxidtt), rozlivová činindla glykolethery, glykoletherestery a jiná organické rozpouštědla a biocidy sloučeniny rtuti, mětli. cínu, zinku a olova).vodou ředitelné modifikované alkydove disperze se podle tohoto vynálezu najčastěji připravuji nasledovné. Vychází se z alkydových pryslçyřic obvykle o olejové délce 23 až 65 a ~čísle kyselosti 10 až 20 mg KOH.1. Nejprve se zčasti nebo...

Zařízení pro rozevírání pytlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243283

Dátum: 15.11.1987

Autori: Koláo Karel, Ovsjannikov Vladimír

MPK: B65B 43/26

Značky: rozevírání, pytlů, zařízení

Text:

...na obr. 2 je v bokorysu.Pytle 1 jsou do komory 5 dopravovány posunovacím zařízením 2 plných pytlů ze strany uzavíracího víka 3. Roštový sklopný stůl 4 tvoří dno komory 5, pod kterým jsou u 4pevněny trny 6 a síto 7, které je Limístěno nad výsypkou 8. Pytle 1 jsou rozřezávány nožem 1 ll uloženým na otočné hřídeli 15 upevnené v těle 15 pod roštovým sklopným stolem 4. Prázdne pytle 1 jsou odstraňovany pomocí posunovacího zařízení El prázdných...

Zařízení pro snímání útlumu světla ve světlovodném vlákně

Načítavanie...

Číslo patentu: 245628

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Koláo Karel, Velísek Radomír, Rybár Alfonz

MPK: G02B 6/44, G02B 6/00

Značky: světlovodném, vlákně, zařízení, útlumu, snímání, světla

Text:

...utlumu světla se skládá ze známého fotodetektoru 3 a z duté otočné hřídele 3 vyřešené tímto vynálezem. Fotodetektor 3 je nehybně uchycen na stroji pro talent světlovodných vláken 39 a prostřednictvím převlečně matice 31 je spojcn s výstupnín koncom otočné duté hřídele 3, jejíž první část 25 je určena pro spojení s hnacím ústrojímłg.Druhá část 3 g je uložena v cívce lg pro navíjení světlovodného v 1 ákna 2 g. V otočné duté hfídelig je...

Spojovací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 241764

Dátum: 10.08.1987

Autor: Koláo Karel

MPK: F16D 1/00

Značky: těleso, spojovací

Text:

...ěrouby.Vyšší účinek vynálezu se projeví jednak snedným dooílením souososti všech atředicích průměrů a kolmoeti dosedacíoh plech,které jsou podle vynálezu uspořádány tak, aby je bylo možno opracovat při jednom unutí odliťku spojovacího tělesa, jednak pak snížením hmotnosti s úsporami na materiálu, které jsou výsledkom nové konstrukce, kdy vlasťní spojovací těleso je tvořeno jednoduchým rotačním odlitkem a patka je vytvořena...

Vícehladinový napájecí zdroj s časovou sekvencí a zálohováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241761

Dátum: 10.08.1987

Autori: Kůr Jan, Václavík Leoš, Koláo Karel, Kirchner Stanislav

MPK: G05F 1/10

Značky: zálohováním, sekvencí, zdroj, vícehladinový, napájecí, časovou

Text:

...s prvním vstupom 3 obvodu 1 hlavní hladiny a s prvním vstupom gł obvodu Q vedlejši hladiny. Druhý výstup gâ oddělovacího členu g zálohováni je spojen se druhým vstupom gg obvodu 5 hlavní hladiny, druhým výstupom gg zálohového zdroje Q napájení a rovněž se druhým vstupom gg obvodu §° W V vedlejší hladiny Třetí vstup gg obvodu § vedlejší hladiny.je spojen o výstupom gg obvodu Q blokování vedlejši hladiny ojeho vstup gł Jo spojsn s prvním...

2-(Aryloxyacetyloxy)ftalimidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246333

Dátum: 13.03.1986

Autori: Škvára František, Zadák Kolan, Koláo Karel

MPK: C07D 209/02, A01N 43/38

Značky: 2-(aryloxyacetyloxy)ftalimidy

Text:

...predmet vynálezu.Zmes Z-hydroxyftalimidu 0,07 mol a 20 cm 3 pyridínu zahrievame na cca 50 °C aProtection Council). Herbicídy z radu italimivdu sa v poľnohospodárskej praxi nepoužívajú.Teraz sa zistili 2-aryloxyacetyl-oxyfialimidy všeobecného vzorca Ik zmesi za miešania postupne pridávame 2-metyl-4-chlóríenoxyetanoylchlorid 0,075 mol. 30 min. necháme dolreagovat pri teplote 80 ~ 90 °C. Po ochladení zriedíme vodou. Vylúčenú zrazeniu...