Kokeš Josef

Zapojení modulu pro sériovou komunikaci v lokálních mikropočítačových sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263663

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kokeš Josef, Hrejsa Jan

MPK: G06F 13/00

Značky: lokálních, komunikaci, modulu, mikropočítačových, zapojení, sériovou, sítích

Text:

...kapacitu těch účastníků, který se přenosu dat přímo neučastní. Mimoto je výhodné, že přenos dat nevyžaduje žádného řídioího,privilegovanáho účastníka.Na přiloženém výkrese je uvedena principiální zapojení modulu pro sériovou komunikaciv lokalních mikropočítačovýoh sítích podle vynálazu. Výstup 3 generátoru hodin ł je připojen na vstup 1 USART obvodu 1, který je pŕipojen k mikroprocesorové sběrnioi gg. USART obvod5 je vybaven datovým výstupom...

Jednotka paralelního rozhraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262354

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kokeš Josef, Dufek Jaroslav

MPK: G06F 13/14, G06F 13/36, G06F 13/00...

Značky: rozhraní, paralelního, jednotka

Text:

...504 je sšotožný se vstupom 20 povalu pre prevzatí sbłrnice a Leg s výstupem g žádosti o přidělení sbłrnice.ve výchozím stavu jsou všechny počítače, respektive jejich integrované obvody MHB 8 255 nsprogrsmovány stejně. Brány gg, gg i gg jsou v módu Q, pritom gg, gg s ggd jsou jako vstupy a PCQ jako výstupy. Výstupy ggzg 253 jsou( na logické úrovní L, rovněž ostatní výstupy včetně vodiče 1 - ACK a vodiče § - BUS jsou na úrovni L, jednak...

Zapojení jednotky s aproximačním nebo paralelním převodníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262218

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kokeš Josef

MPK: H03M 1/10

Značky: zapojení, převodníkem, aproximačním, jednotky, paralelním

Text:

...jNa přiloženém výkrese je znázorněno blokové schéma zapojení jednotky -s aproximačním nelbo paralelnim převodníkem .podle vynálezu.Detektor 1 imrpulsü je připojen ke vstupu 2 zesilovače 3, jehož výstup je připojen přes vrcholový .detektor 4 s vybíjecím obvodom 5 k analogovému vstupu 6 aproxímeíčníhonebo .par.a 1 elního~ převodníku 7. Digitální výstup 8 aproxímačního nebo .peratlelníhvo převodxníku 7 je -přes bránu 9 připojen ke...

Programovatelný řadič o konečném počtu stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257597

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kokeš Josef

MPK: G06F 9/00

Značky: stavu, řadič, konečném, počtu, programovatelný

Text:

...i počet, druh a charakter podmínek, kterými lze přechody mezi jednotlivými stavy podmínit. K výhodám zařízení podle vynálezu patří dále také to, že od jednotlivých stavů řa~ diče lze jednoduše odvozovat řídící signály a jeho obvodová realizace je jednoduchá a levná.Na obr. 1 je uvedeno principiální zapojení podle vynálezu, na obr. 2 jeho varianta podle bodu 2 předmětu vynálezu.zapojení na obr. 1 se skládá z alespoň jednoho multiplexeru 3,...

Vícedílné zařízení na jímání bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247814

Dátum: 15.01.1987

Autori: Losenický Karel, Fiala Miloš, Kokeš Josef

MPK: C02F 11/04

Značky: bioplynu, jímání, vícedílné, zařízení

Text:

...zvedání jednotlivých dílů zařízení a žlaby s těsněním ve funkci plynotěsných uzávěrů. VVíko vrchního lubu je opatřeno závěsem a popř. flexibilní membránou, která bud automaticky půeobením vlastní hmotnosti, popř. za pomoci plynu z vnějšího zdroje způsobuje vytlačovaní zbytků bioplynu z prostoru zvonu před odstavením fermentorů.Tvar lubu může být válcový či kuželový, ale není podmínkou. Z důvodu lepšího využití půdorysného prostoru uložiště...

Viřivý plynoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 236450

Dátum: 01.06.1986

Autori: Petřík Milan, Kokeš Josef, Rubek Ladislav, Kalivoda Lubomír, Mrkvička Václav, Strnad Vladimír, Novák Rudolf

MPK: G01F 1/32

Značky: plynoměr, vírivý

Zhrnutie / Anotácia:

Vířivý plynoměr tvořený vírovým tělesem (2) pro uložení v potrubí (l), přičemž k vírovému tělesu (2) je připojeno snímací křídlo (3) a vírové těleso (2) je opatřeno snímačem vyvozovaných kmitů, jehož výstup je napojen na vyhodnocovací elektronické zařízení. Ve virovém tělese (2) je vytvořena dutina (10), do níž je zavedeno raménko (11), pevně spojené se snímacím křídlem (3), přičemž raménko (11) je kinematicky spojeno s piezoelektrického...

Zařízení na kontinuální výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229761

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kokeš Josef

MPK: C02F 3/00, C01B 3/22

Značky: bioplynu, výrobu, zařízení, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kontinuální výrobu bioplynu z tuhých nebo polotuhých a hustě kašovitých organických látek, vyznačené tím, že sestává z dopravního šneku (1), který je umístěn v plášti (2), přičemž plášť (2) je opatřen násypkou (3) se vstupním kapalinovým uzávěrem (12), odtahem plynu (5) a výstupní troubou (7) ústící do jímky (8) s výstupním kapalinovým uzávěrem (13).

Zapojení bezpečného polovodičového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 230064

Dátum: 01.04.1986

Autor: Kokeš Josef

MPK: H03K 17/56

Značky: zapojení, bezpečného, spínače, polovodičového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojeni bezpečného polovodičového spínače napětí se spínacími trojpóly, vyznačené tím, že první pracovní elektroda prvního spínacího trojpólu /3/ je spojena s první svorkou /1/ zdroje napětí a přes ochrannou impedanci /7/ s uzlovým bodem, do něhož jsou připojeny řídící elektroda prvního spínacího trojpólu /3/, první elektroda nelineárního případně lineárního prvku /6/, jehož druhá elektroda je spojena s druhou pracovní elektrodou prvního...

Zapojení klávesnice pro ruční vstup informací do elektronických systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 227000

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kokeš Josef, Hutyra František

Značky: vstup, systému, zapojení, ruční, elektronických, informaci, klávesnice

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení klávesnice pro ruční vstup informací do elektronických systémů, vyznačující se tím, že je tvořeno soustavou spínacích tlačítek (1), kde každé z tlačítek (1) je zapojeno mezi jeden z řádkových vodičů (2) a jeden ze sloupcových vodičů (3), a nejméně jednou kombinací tvořenou sloupcovým vodičem (3), který je připojen na bázi (4) svého tranzistoru (5), jehož emitor je uzemněn a kolektor (6) je připojen na vstup druhé výstupní brány (7), a...

Zařízení k ovládání průmyslových mechanismů s lidskou obsluhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223103

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kokeš Josef

Značky: lidskou, průmyslových, zařízení, obsluhou, mechanismu, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání průmyslových mechanismů s lidskou obsluhou schopných provádět pohyby současně v několika stupních volnosti. Podstaty vynálezu spočívá v tom že snímače polohy všech podstatných pohyblivých spojení na manipulátoru jsou svými výstupy připojeny k vyhodnocovacímu zesilovači, k němuž jsou rovněž připojeny odpovídající snímače polohy podstatných pohyblivých spojení pracovního nástroje průmyslového mechanismu. Výstup vyhodnocovacího...