Kohout Josef

Způsob přípravy epoxidových lisovacích kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270387

Dátum: 13.06.1990

Autori: Machovec Jiří, Vogel Tomáš, Šíma Milan, Kohout Josef, Koreček Zdeněk, Balcar Miroslav, Kaška Jiří, Fencl Miloslav

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidových, kompozic, přípravy, způsob, lisovacích

Text:

...hHdell a regulace teplotního režimu v extruderu.V rychlomíchacím zařízení ee zhomogenizuje smče práškdvých surovín. obsahující 174 hmot. díly mletého vápence. 52 hmot. díly práäkovćho oatldu křemičllého zn. Komell. 2 hmot. díly eteerábu zlnečnatého. 1 hmot. an nevodlvývch eezí e 16.25 hmot. dnů emně mletého eduktu tvrdldla. přlpreveného z 9.75 hmot. dllů 4.4 Ždlamlnodltenylmethanu obeahujícího 15 96 hmot. pryekyřlčných produktů...

Statorová labyrintová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269413

Dátum: 11.04.1990

Autori: Svoboda Michal, Kohout Josef

MPK: F16J 15/447

Značky: ucpávka, statorová, labyrintová

Text:

...apooifikována.Uvedené nedostatky odstraňuje statorová labyrintovú ucpávka turbontroje, tvořená tělosom 3 břity, akloněnými proti průtoku plynu ą vytvářeáícími komory labyrintu podle vynálozu. Jeho podstata apočívá v tom, že úhel náběhu břitu činí 12 až 18 °, úhel sklonu komory 36 až 54 °, rozteč břitů 0,04 až 0,08 průměru hřidale a poloměr komory 0,1 rozteče břitů. Vůle břitu bývá derinována dynamikou rotoru dle interních předpisů...

Závitová ucpávka hřídele ložiskového stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269412

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kohout Josef

MPK: F16J 15/447

Značky: stojanu, závitová, ložiskového, hřídele, ucpávka

Text:

...vytvoření několinachodé äroubovice e protilem nälká drážky v těaněné ětěrbíně. Nevýhodou těchto ucpávek je velká citlivost na dodržaní souetředností táenicíspáry a značná funkční závislost na stupni zehloení uopávky.Uvedená nedostatky odstraňuje závitová ncpávke hłídele 1 ožiekověho etojanu turbostroje, tvořemá tělesem s břity, vytvářejíoím komory labyrintu, podle vynálezu. Jeho podstata epočívá v tom, že stäna náběh břitu je v podstatě kolmá...

Modifikující přísada na bázi výšekondenzovaného naftalensulfonanu pro silikáty a ostatní keramické suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269230

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bažout Zdeněk, Zhoř Jiří, Zlesák Ivan, Hradský Josef, Bezemek Jiří, Prachař Otakar, Votápek Václav, Chlumecký Jan, Kohout Josef

MPK: C04B 24/30

Značky: keramické, modifikující, suroviny, naftalensulfonanu, bázi, ostatní, prísada, silikáty, výšekondenzovaného

Text:

...záměsově vody, vykazují poměrně nízky obsah vzduchu ve směsi, nevykezují retardační efekt při tvrdnutí betonu, nevykazují korozivní účinky na výatuž. Jsou mimořádně stále v elkelickém prostředí a při peření i autoklávování, lze jimi dosáhnout pevností v tlaku více jak 100 MPa.výhodných ztekucovacích vlastností těchto látek se dále využívá při přípravě ke ramických surovin na bázi stealitů, korundu, jílů a dalších pro přípravu zákledního...

Stavební hmota na bázi cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267725

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kohout Josef, Bažout Zdeněk, Prachař Otakar, Zlesák Ivan, Chlumecký Jan, Hradský Josef, Votápek Václav, Bezemek Jiří, Zhoř Jiří

MPK: C04B 24/22

Značky: bázi, cementů, stavební, hmota

Text:

.... Vykazuje velmi malé provzdušnění,max.2 Š oproti srovnávncí cementobetonově směsi, noovlivnující pevnosti ani při použití technologie urychleněho tuhnutí betonu. Snížení ztekucujících učínků 5 časom je malé. Měřeno snížením kužel po 30 minutách je menší nei 20 mm ą ještě po 60 min od zanícháuí směsi dosahuje hodnoty cca 80 š původní, což řâdově převyäuje obdohný účinek dosavndních přísod. Předmětnú přísada způsohuje rovněž vysoký nirůst...

Statorová labyrintová ucpávka turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267295

Dátum: 12.02.1990

Autori: Boháč Miroslav, Šeda František, Kohout Josef, Kodym Jaroslav

MPK: F04D 29/10, F16J 15/447

Značky: labyrintová, ucpávka, turbokompresoru, statorová

Text:

...turbokompresoru e zvýšení potrebného příkonu.Uvedené nedostatky odstraňuje stetorová labyrintová ucpávka turbokompresoru,tvořená tělesem s břity labyrintu,podle výnálezu. Jeho podstate spočívá v tom, že těleso e břity labyrintu je opatřeno nosnou částí, v níž jsou vytvořeny alespoň tři nosné segmenty, jejichž vnitřní průměr je shodný s vnitřním prüměrem břitů.Základní výhoda ucpávky podle vynálezu spočívá ve snížení měrného tlaku na...

Způsob výroby polykondenzátu 2 naftalensulfonové kyseliny s formaldehydem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266095

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zlesák Ivan, Zhoř Jiří, Prachař Otakar, Bezemek Jiří, Votápek Václav, Kohout Josef, Hradský Josef Csc, Bažout Zdeněk, Chlumecký Jan

MPK: C08G 10/04

Značky: výroby, polykondenzátu, způsob, kyseliny, naftalensulfonové, formaldehydem

Text:

...kg.mo 1) met Ku, Po napuštění sulfokyseliny, se reakčni objem dostal do intenzivního varu a teplota V reaktoru vystoupila na 105 OC. Po odzněnl bouřlivého varu, byla reakční směs mírně přihřivá~ na parou. Po 3 hodinách kondenzace teplota vystoupila na 112 °C. Vysoce viskozni produkt kondenzace byl zředěn 900 kg vody a vypuštěn do neutralizačnl kádě, kde byl po ochlazeni na 40 DC zneutralizován cca 40 roztokem hydroxídu sodného na pu 7,2....

Tvrditelné epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266034

Dátum: 14.11.1989

Autori: Skalský Jiří, Balcar Miroslav, Kohout Josef, Lidařík Miloslav, Kašpar František, Jelínek, Fencl Miloslav

MPK: C08L 63/04

Značky: kompozice, tvrditelné, epoxidové

Text:

...v tom, že se novolaková pryskyřice při určité teplotě roztaví a za míchání se přidá potřebné množství katalyzátoru. Tato směs se ochladí a při potřebné teplotě se vmísí epoxidová pryskyřice, která je předem ohřátá na teplotu reakční směsi. Během přidávání epoxidové pryskyřice, se současně mohou dávkovat pigmenty, plniva,separátory apod. podle druhu aplikace. Tato směs se po dobu 10 až 15 minut míchá a pak se vypustí na chlazenou kovovou...

Tvrditelné epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266033

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kašpar František, Fencl Miloslav, Kohout Josef, Balcar Miroslav, Skalský Jiří, Lidařík Miloslav

MPK: C08L 63/04

Značky: epoxidové, tvrditelné, kompozice

Text:

...fenolického či krezolového typu se připravuji kondenzacĺ fenolu či krezolu s vodným roztokem formaldehydu v molárním poměru složek 11 a za přítomnosti kysele púsobicich katalyzátorů (kyseliny chlorovodikové nebo kyseliny štavelové).kde R je alkylová skupina s obsahem uhlíkových atomú 1 až 10, upravuje povrchové napětí reakčni směsi a usnadňuje smísení jednotlivých složek. zlepšuje homogenitu reakčnĺ směsi což se přiznivě odráži v menším...

Nátěrová a tmelicí hmota pro hydroizolační úpravu stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264782

Dátum: 12.09.1989

Autori: Prachař Otakar, Zárybnický Eduard, Štucbart Vojtěch, Kohout Josef, Adamec Dalibor

MPK: C09D 3/80

Značky: konstrukcí, úpravu, hydroizolační, hmota, stavebních, tmelící, nátěrová

Text:

...používané v kompozici, dodávají nátěrové hmotě barevný odstín a spolu s plnivy dotvářejí krycí vlastnosti nátěru.Pro bílý barevný odstín je vhodným typem pigmentu titanová běloba. Kasein vytváří s alkalickou maltovinou stavební konstrukce sklovitou hmotu, která brání postupu vlhkosti v kapalnému stavu, nezabraňuje však postupu vodních par. V kombinaci s použitou polymerní disperzí tak tvoří subjektivně teplý povrch, na kterém...

Způsob výroby kationaktivního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264073

Dátum: 12.05.1989

Autori: Krob Václav, Šmidrkal Jan, Kršňák František, Prachař Otakar, Hromas Josef, Kořínek Jaroslav, Kohout Josef, Kadeřábková Jitka, Nováček Alois, Šmidrkalová Eva, Šimek Stanislav, Novák Jan, Hrdina Pavel, Votápek Václav, Mikulcová Dagmar

MPK: C11D 1/62

Značky: způsob, kationaktivního, výroby, tenzidů

Text:

...např. laurová, stearová, nebo to mohou být technické směsi, např. stearin (směs kyseliny stearovê a palmitovê)nebo hydrogenovanê řepkovê kyseliny.Způsob výroby kationaktivnêho tenzidu podle vynálezu jePříklad 1 Do duplikovanêho smaltovanêho reaktoru o celkovêm obje mu 1,2 m 3 opatřenêho kotvovým míchadlem a sestupným chladičem se napustí postupně 601 kg (3 kmol) roztavenê kyseliny laurovê, 281 kg (3,15 kmol) 2-dimethylaminoethanolu,...

Polyesterové lisovací kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 263925

Dátum: 12.05.1989

Autori: Balcar Miroslav, Vlček Jaroslav, Lohr Jiří, Klaban Jiří, Kašpar František, Špatenka Petr, Vogel Tomáš, Kohout Josef

MPK: C08L 67/06

Značky: kompozice, lisovací, polyesterové

Text:

...i azeotnopického činldla se odstraní destilací za sníženéłro tlaku. Po skončení evakuace se polyester případně stabilizuje přídavikem inhibitoru a po ochlazeni se vypouští na chladící a granulační pás.Důležitou. součástí polyesterových lisova 263925cích hmot podle tohoto vynálezu jsou plniva. jejich vyběrem a množstvim lze ovlivñovat jejich vlastnosti, a to nejen vlastnosti fyzikálzní, ale i jejich sypkost podle tohĎto vynálezu lze...

Způsob výroby kationaktivního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263749

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kořínek Jaroslav, Novák Jan, Nováček Alois, Šmidrkalová Eva, Šmidrkal Jan, Kohout Josef, Mikulcová Dagmar, Votápek Václav, Kršňák František, Krob Václav, Kadeřábková Jitka, Hromas Josef, Hrdina Pavel, Šimek Stanislav, Prachař Otakar

MPK: C11D 1/62

Značky: tenzidů, způsob, výroby, kationaktivního

Text:

...vodě čiře rozpustný a lzeVtedy jej použít do čirých avivážních prostředků, které lzeaplikovat i ve formě sprejů. Pokud se nepoužije organickêho rozpouštědla, má kationaktivní tenzid pastovitý .vzhled a nelze jej aplikovat do čirých avivážních prostředků. Další výhodou kationaktivního tenzidu podle vynálezu je, že ješlze vzhledem k jeho nízke viskozitě použít do koncentrova ných avivážních přípravků. Výhodou rovněž je, že vzhledem k tomu, že...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258071

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fencl Miloslav, Balcar Miroslav, Lohr Jiří, Kohout Josef, Klejch Jiří, Vogel Tomáš, Kaška Jiří, Matějíček Alois

MPK: C08L 63/00

Značky: způsob, lisovacích, epoxidových, přípravy

Text:

...předmětel je způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic, tvŕdidel, plniv s dalších aditiv, zejména pigmentů, barviv, změkčovsdel, stabi~ lisétorů, separátorů, retardérů hoření arkatelyzátorů. Podstata způsobu přípravy těchto lisovacích hmot spočívá v tom, že se nejprve práäkové složky udržované ve vířivém pohybu impregnují složkami pojivověho systému o teplotě měknutí 30 až 270 °C ze skupiny zahrnující...

Ligninsulfonanová ztekucující přísada pro betonové směsi a malty s cementovým pojivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254423

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šestauer Karel, Kohout Josef, Máca Karel, 0

MPK: C04B 24/18

Značky: betonové, malty, cementovým, prísada, směsi, ligninsulfonanová, pojivem, ztekucující

Text:

...vlastností.254 423 2 Při dávkování této přísady do betonovć směsi nedojde k jejímu provzdušněną dosáhne se vysokých pevnosti vytvrzenćho betonu.Aplikační vlastnosti přísad připravených podle příkladů 1 až 4 jsou shrnuty V tabulkách 1 a 2. Z uvedených hodnot vyplývá vyšší technický účinek přísady podle vynáležu. Uvedené příklady však ncvyčerpávąjí všechny možné kombinace.K 90 hmotnostním dílům roztoku ligninsulfonanu sodnćho sušiny 33 ...

Kmen mikroorganismu Corynebacterium glutamicum CCM 3866

Načítavanie...

Číslo patentu: 246669

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kohout Josef, Wolf Karel, Bhattacharyya Sumanta, Prachao Otakar, Šimek Stanislav, Vitamvás Zdenik, Nevoala Milan

MPK: C12N 1/20

Značky: corynebacterium, mikroorganismu, glutamicum

Text:

...šikmém aqaru vytváří intenzívní bílý nárůst po celém povrchu agaru,k pigmentaci nedocházi.Na krevnim agaru tvoří kulaté, hladké, šedé kolonie, 5 rovnými okraji, nehemdlyzujíci.Lakmusové mléko odbarvuje, ale nesráži. Gluközu, fruktózu a sacharózu zkvašuje. Škrob hydrolyzuje jen slabě.Celulôzu nerozkládá Dusičnany neredukuje, Sírovodík netvoří.Test na katalázu pozitivní.Test na methylenovou modř negativní.Výchozí kmen Corynebacterium...

Kmen mikroorganismu Brevibacterium flavum CCM 3868

Načítavanie...

Číslo patentu: 246668

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zigmund Josef, Votápek Václav, Kohout Josef, Prachao Otakar, Šimek Stanislav, Konopáe Vladimír

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganismu, flavum, brevibacterium

Text:

...aminokyselín homoserin a leucín. Je schopen růst v mediu se 60 melasy.Výchozi kmen, Brevibacterium flavum CCM 3 736, rezistentni k S-(2-aminoethyl)-L-cysceinua dependentní na homoserin a leucin, se submerzně kultivuje 24 h v kompletním mediu a buněčná suspenze po promytí fosfátovým pufrem (pH 7,2) se vystaví l 8 hod. působení 0,05 M roztoku ethylmethansulfonátu ve fosfátovém pufru (pH 7,2). Buněčná suspenze po aplikaci mutagenuse promyje...

Odpěňovače polymerních disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237395

Dátum: 01.08.1987

Autori: Fiala Vladimír, Kohout Josef, Šimek Stanislav, Votápek Václav, Vachuda Jiří

MPK: C11D 1/86

Značky: polymerních, odpěňovače, disperzí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou odpěňovače disperzí nebo výrobků je obsahujících, které se skládají z látek na bázi disperzí nebo roztoku solí mastných kyselin C8 až C22 a/nebo sulfokyselin C8 až a/nebo sulfoesterů mastných alkoholů C8 až C22 v produktech z oxosyntézy butyraldehydu a jeho následné aldolýzy. Ke stabilizaci těchto disperzí nebo roztoků se používá che atotvorných sloučenin, případně neinogenních nebo kationaktivních látek. Tyto látky se...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251736

Dátum: 16.07.1987

Autori: Balcar Miroslav Csc, Záhorovský Svatoslav, Kohout Josef, Matějíček Alois, Kaška Jiří, Fencl Miloslav, Mrázek Jaroslav, Lohr Jiří

MPK: C08L 63/02

Značky: lisovacích, přípravy, způsob, epoxidových

Text:

...tento reakční systém dávkuje do aditiv, která se udržuji ve viřivém stavu. Tím vzniknou častice převážně nepravidelného tvaru, v nichž jsou aditíva už smočena komponentami reakčniho systému, a třetí stupeň homogenizace kompozice probihá-za zvýšené teploty a zvýšeného mechanického namáhání ve vytlačovacim hnětáku. Tak se docili rovnoměrného rozděleni všech složek kompozice v celé hmotě, která hněták opouští. Tim jsouzaručenystejnoměrné...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251735

Dátum: 16.07.1987

Autori: Klejch Jiří, Kaška Jiří, Balcar Miroslav, Krejcar Emil, Matějíček Alois, Fencl Miloslav, Kohout Josef

MPK: C08L 63/02

Značky: lisovacích, způsob, přípravy, epoxidových

Text:

...a tedy i lisovací hmota je jednotnější ve svých finálnich vlastnostech než ta, která je připravena např.podle citovaného západoněmeckého patentu. Přednosti připra vy parciálniho aduktu je zároveň i to, že ve formě pevné látky je ho možno připravit do zásoby a při teplotě do 20 °C ho uchovávat po dobu max. šesti měsíců.Obecný postup přípravy spočivá v tom, že se připraví pouze jeden typ parciálního aduktu nízkomolekulárni epoxidové...

Způsob výroby lisovacích hmot na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230329

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kohout Josef, Diviš Karel, Seifried Miroslav

MPK: C08K 3/04, C08K 7/24, C08K 3/36...

Značky: způsob, pryskyřic, bázi, výroby, nenasycených, lisovacích, polyesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lisovacích hmot na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem vyztužujících i nevyztužujících plniv, iniciátorů, pigmentů, separátorů a stabilizátorů, vyznačený tím, že se smísí 100 dílů nenasycené polyesterové pryskyřice s 0,5 až 2,5 dílu organického peroxidu, do této směsi se zamísí 0,3 až 15 dílů sráženého dehydratovaného oxidu křemičitého a/nebo aktivního uhlí.

Lisovací hmoty na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230176

Dátum: 15.09.1986

Autori: Diviš Karel, Seifried Miroslav, Kohout Josef

MPK: C08K 7/24, C08K 3/04, C08K 3/36...

Značky: pryskyřic, polyesterových, lisovací, nenasycených, hmoty, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací hmoty na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic, které obsahují vyztužující i nevyztužující plniva, iniciátory, pigmenty, separátory a stabilizátory se zlepšenými mechanickými vlastnostmi a prodlouženou dobou životnosti, vyznačené tím, že obsahují 0,3 až 15 % hmotnostních, počítáno na hmotnost pryskyřice sráženého, dehydratovaného oxidu křemičitého a/nebo aktivního uhlí.