Kohlstadt Markus

Výstražný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 279164

Dátum: 07.06.1995

Autor: Kohlstadt Markus

MPK: H02G 9/02, F16L 57/00

Značky: výstražný

Zhrnutie / Anotácia:

Výstražný pás na uloženie v zemine nad podzemným vedením elektrického prúdu, plynu, vody a podobne, ktorý hlavne pri strojných zemných prácach označuje pod ním ležiace vedenie, pozostáva z fólie z plastu s výstražnou farbou a s vysokou pevnosťou v ťahu. Tento pás (10) je opatrený perforovanými líniami (11) pretrhnutia, pričom každá línia (11) pretrhnutia je vytvorená šikmo k pozdĺžnemu smeru pásu.

Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281283

Dátum: 02.02.1994

Autor: Kohlstadt Markus

MPK: G01V 3/00, H01R 4/20

Značky: podobných, uložených, nekovových, predmetov, vyhladávanie, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi uspôsobený na uloženie spoločne s nekovovým potrubím v zemi nad potrubím a pozostávajúci z pásu z plastu s pomerne veľkou pevnosťou v pretrhnutí, na ktorého jednej strane je predovšetkým prilepením upevnený užší kovový pás, predovšetkým oceľový pás, na určenie miesta pri induktívnej, ako i pri galvanickej väzbe, pričom na vytvorenie dlhých pásov je usporiadaných...