Kodýtek Vilém

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260150

Dátum: 15.12.1998

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: způsob, výluhu, čištění, wolframové

Text:

...železitý v poměru hmotnosti železa a hořčíku 20 80 až 70 30. S výhodou se postup podle vynálezu provádí tak, že se roztok železité a hořečnaté soli před přidáním k výluhu smísí s vodným roztokem u amoniaku. Výhodou postupu podle vynálezu je dobrý čistící účinek, stejně jako dobrá filtrovatelnost sraženiny a mae lé ztráty wolframu. Tohoto efektu se nedosáhne žádným z dosud známých postupů a ani tehdy, dávkují-li se železitá a hořečnatá...

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260149

Dátum: 15.12.1998

Autori: Huňková Alena, Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: čištění, wolframové, výluhu, způsob

Text:

...postupu podle vynálezu je, že sespolu s kyselinou křemičitou oddělí od kapalné fáze výluhu prakticky věechen přebytečný sodík nebo jeho převážná část ve formě štavelanu nebo hydrogenuhličitanu, resp. uhličitanu sodného. Vyčištěný výluh obsahuje jen velmi nízké množství cizího aniontu. Oddělenou pevnou fázi je možné využít v chemické výrobě. Štavelan sodný lze konvertovat nakyselinu štavelovou a tu znovu použít k neutralizàci výluhu o ....

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260148

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: wolframové, čištění, způsob, výluhu

Text:

...9,5 až 12,5 k výluhu přidá manganistan a/nebo manganan alkalického kovu a redakční činidlo jako hydroxylamin v množství dostatečném k redukci převážně části mengananu-à/nebo manganistanu na hydroxid manganatý a oddělí se vzniklá sraženina. Výhodou postupu podle vynálezu je mohutný čistící účinek. Další výhodou postupu podle vynálezu je vznik dobře sedimentující sraženiny. Převážná část sraženiny se usadí během několikodesítek minut. Při...

Způsob zpracování odpadů obsahujících karbid wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270796

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hrdličková Eva, Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: způsob, wolframu, obsahujících, zpracování, karbid, odpadů

Text:

...zpravidla asix 8 až asi 10 1. Podmínkou dosažení vysokého výtěžku je přítomnost hydroxidu alkalického kovu v reakci směsi v poměru látkových množství hydroxidu a wolframu aspoň 2 1, výhodně asi 3 až asi 7 1. Je-li tento poměr větší než 10 1, začíná do roztoku přecházet i kobalt. Podrobněji je vliv množství oxidovadla a hydroxidu znázorněn na obr. 1 a 2,na základě výsledků získaných postupem podle příkladů 1 a 3. V obr. 1 je znázorněna...

Způsob odstraňování chemických nečistot, zejména arsenu, fosforu, síry, křemíku a molybdenu z wolframových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268745

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: nečistot, molybdenu, fosforu, zejména, arsenu, odstraňování, způsob, křemíku, materiálů, chemických, wolframových, síry

Text:

...k roztoku před přidáním 2,lv,6-trianino-1,LS-triazinu přidá sulfid sodný nebo amonný nebo hydrogensulfid sodný v poměru látkových množství k molybdenu h až 12 l.Postup podle vynálezu má ve srovnání se známými postupy čištění wolframové suroviny řadu výhod Na rozdíl od známých postupu lze jím odstranit řadu aniontotvomých nečistot, jako je křemík, fosfor, arsen, molybden, síra, cín, fluor, hliník atd., v jediněm pochodu. současně s nimi...

Způsob získávání wolframu ze zředěných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263308

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: způsob, roztoku, wolframu, získavání, zředěných

Text:

...zásadu nelze izolovat a znovu použít.Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsob získávání wolframu ze zředěných roztoků jako matečných roztoků z krystalizace parawolframanu amonného nebo odpadních vod z výroby wolframu nebo jeho sloučenin srážením wolíramu z těchto roztoků působením organické dusíkaté zásady podle tohoto vynálezu. Tento způsob spočívá V tom, že se wolfram z těchto roztoků sráží 2,4,6-triamino-l,3.5-triazinem (melsminem) při pH...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 263307

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: amonného, parawolframanu, výroby, způsob

Text:

...podle vynálezu má podobné prednosti jako známý postup podle DE 3 601 304, navíc je jednodušší. Je výhodou postupu podle vynálezu, že se melamin snadno oddělí od vodného roztoku po extrakci a lze jej znovu použít. Protože v roztoku po extrakci zůstává jen velmi málo melaminu, lze jej odpařit hlouběji než při provádění uvedeného známého postupu,a dosáhnout tak podstatne vyšší výtěžek parawolframanu amonného. Při postupu podle vynálezu...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 263306

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: způsob, amonného, výroby, parawolframanu

Text:

...se oddělí od zbylé pevné fáze a z tohoto roztoku se krystalizuje parawolframan amonný. Postup podle vynálezu má všechny přednosti známého postupu podle DE 3 601 304 a postrádá jeho nedostatky. Je výhodou postupu podle vynálezu, že se melamín snadno oddělí od vodněho roztoku po extrakci a lze jej znovu použít. Při zhruba stejné ceně melamínu a urotropinu se tím řádově snižují náklady na srážecí činidlo. Protože v roztoku po extrakci zůstává...

Způsob výroby kyseliny wolframové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263305

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: způsob, wolframové, výroby, kyseliny

Text:

...zinu (melamínu) při pH l až 7, vzniklá sraženina se oddělí od zbylého roztoku, z této sraženiny se extrahuje wolfram vodným roztokem amoniaku, vodný roztok po extrakci se oddělí od zbylé pevné fáze, k tomuto roztoku se pridá silná minerální kyselina a vyloučená kyselinawolframová se odděli od kapalné fáze. Výhodou postupu podle vynálezu je vysoká kvalita produktu a jednodušši provedení ve srovnání se známým postupem....

Způsob výroby silně bázického kvarterního amoniového anexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261127

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kodýtek Vilém, Šrejber Josef, Kuranda Ladislav

MPK: B01D 41/00

Značky: amoniového, výroby, způsob, silně, bazického, anexu, kvarterního

Text:

...je však upoměrně vysoká spotřeba dimethylami-noethamolu. K »dosažení uspokojivého výtěžku aminace je nutné přidávat »axminačuní činidlo v přebytku, zlpravidla 10 až 20 , někdy .až 200 . Znač-nä část přebytku dimethylami. noethanolu odpadá po aminaci při vymývá-ní aunexu ve formě velmi zředěného roztoku a představuje ztráty aminačního činidla a vede ke znečištěni odpadních vod.Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsobvýroby bazického kvartérního...

Způsob stanovení wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261282

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kodýtek Vilém, Hrdličková Eva

MPK: G01N 31/02

Značky: způsob, stanovení, wolframu

Text:

...až 850 OC a v gravimetrickém stanovení wolframu jako oxidu wolframového W 03. Tento způsob spočíva v tom, že se wolfram z vodného roztoku vysráží působením 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinu (melamínu) při pH 4,5 až 6,5 a sraženina se před vyžíháním promyje vodou.výhodou postupu podle vynálezu je rychlost a jednoduchost stanovení vesrovnání soinchoninovou metodou při zachování prakticky stejné přesnosti. Jinou výhodou je náhradadrahého cinohoninu...

Způsob výroby N-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259490

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Kršňák František, Šíp Martin, Zadák Milan, Ježek Zdeněk, Zelenka Pavel

MPK: C07F 9/22

Značky: výroby, n-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu, způsob

Text:

...reakcí dimetylfosfitu s akrylamidem v přebytku dimetylfosfitu za přítomností metanolátu sodného při teplotě 45 až GS °C, přidáním dalšího metanolátu sodného v závěru reakce, oddestilováním metanolu a näslednou metylolací vzniklého 3-dimetoxyfosEorylpropionamidu mírným přebytkem formaldehydu při teplote 50 až 90 °C a pH udržovaným v rozmezí 7 až 9 přídavky vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, podle tohoto vynálezu. Tento způsob...

Způsob přípravy velmi čistého parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 258950

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: přípravy, velmi, způsob, čistého, amonného, parawolframanu

Text:

...amonný. Tento vynález je založen na zjištění, že přidáním vodného roztoku amoniaku k tomuto peroxidíckému roztoku vznikne čirý roztok wolframanu amonnćho a dále ra poznatku, že při odpařování tohoto roztoku se vylučuje krystalický parawolframan amonný. obsahující pouze stopy močoviny.Postup podle vynálezu lze použit nejen k přípravě velmi čistého parawolframanu amonnüho, ale též k zjednodušení známých postupů výroby parawolframanu amonného....

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255920

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém, Pácha Jaroslav

MPK: C22B 34/36

Značky: práškového, wolframu, způsob, výroby

Text:

...vzduchuzapřítomnosťi malého množství vodíku, na tzv. modrý oxid wo 1 f~ oramu,W 0 x,vkdoĺxą 292 hąžL 2,98, avo druhém stupnm.ae připra~ vený oxid redukuje vodíkem na wolframą Dvoustupňový pochod jeřnulomefrické složoníoxidú.Přidvoustuýňovém pochodu jaou však takřka dvojnásobné investiční náklady, nehoř konverze WA na výěohozí oxid pro redúkci probihá v pecíohľoťeáného typu jako vlastěrNejdůležitějšzlíĺąmi pàrametàýfovlivňújĺicími...

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255919

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Černohorský Jiří, Grunt Miloslav, Pácha Jaroslav

MPK: C22B 34/36

Značky: výroby, práškového, způsob, wolframu

Text:

...na tzv. modrý oxid wolframu,wox, kde x 2,92 až 2,98, a ve druhém stupni se připraveny oxid redukuje vodíkem na wolfram. Dvoustupňový pochod je výhodný také V případě, kdy je třeba před redukcí upravit granulonetrické složení oxidu. Při dvoustupňovém pochodu äsou však takřka dvojnásobne investiční náklady, nebot konverze PWA na výchozí oxid pro redukci probíhá v pecích stejnéhc typu,jaANejdůležitějšímiparametry ovlivňujícími průběh...

Pec pro výrobu práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255658

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Pácha Jaroslav, Grunt Miloslav, Černohorský Jiří

MPK: C22B 34/36

Značky: wolframu, výrobu, práškového

Text:

...nízké investiční náklady a jednoduchost provedení, nízká spotřeba elektrické energie a stejnoměrnost zrna vyráběného prášku.Tyto výhody jsou vyvážený některými nedostatky. vedle už zmíněného pracného plnění misek je, zvláště v případě muflových pecí s dvěma topnými sekcemi, nevýhodou poměrně nízky výkon ve srovnání s pecemi rotąčními a také s moderními čtrnáctitrubkovými pecemi s šesti teplotními sekcemi. Principiálně lze zvýšení výkonu...

Prostředek pro nehořlavou úpravu textilních materiálů na bázi N-hydroxymetyl-3-dimetoxyforylpropionamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255211

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kršňák František, Ježek Zdeněk, Zadák Milan, Zelenka Pavel, Kodýtek Vilém, Šíp Martin

MPK: D06M 13/34, D06M 13/44

Značky: n-hydroxymetyl-3-dimetoxyforylpropionamidu, nehořlavou, úpravu, textilních, materiálů, bázi, prostředek

Text:

...množství nszrsagovaného dimetylfosfitu a düsledkem pak zkrácená doba skladovatelnosti. konečně tuhost upravené textílie je stále ještě o poznání větší než u textílie neupravené. To je na závadu v těch případech, kdy je nehořlavá úprava aplikována na pracovní oděvy.Výše uvedené nevýhody ve značné míře odstraňuje prostředek pro nehořlavou úpravu textilních materiálů na bázi N-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu, obsahující 6 až 25 Q vody...

Litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 247120

Dátum: 28.09.1987

Autori: Müller Karel, Kodýtek Vilém, Melichar Bohuslav, Fikar Jioí, Hemer Ivan, Vachta Jaromír, Jaromioský Jaroslav, Khol Miroslav

MPK: C22C 37/10

Značky: litina

Text:

...neqn c xucnoü yTep 0 BKOň c ncnonbsoaanneu B xaqecrae mmxronux Marepuanoà H oöasox nuweňHoro«uyryHa, rpauTa, CYPBMH, cnnuxoMnmMeTanna, Qeppocnnanon Maprauna n KpeMHnn HnTeňuuň uyryu aarpyxann B neqh, pacnnaansnn, neperpesanu no 1430-1450 °C, noöannanu 3 neqb pacuernoe xónnqecrso CYDBMN, a nepen sannnxbň 3 qyryn anonnnu 0,05-0,152 cnnnxonnmneranna. Hs ornunox qyryna Ksrorasnąaanu Hanpaañnmmne BTYHKH xnananoa nnurareneň, xoropue...