Kočiš Štefan

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260193

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kočiš Štefan, Bystriansky Pavol

MPK: G01P 5/02

Značky: plynného, priestore, číslicové, prúdenia, meranie, media, směru, zariadenie, rychlostí, ultrazvukové, kvapalného

Text:

...ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9,druhého zosilňovače 1 U a tretieho zosilňovača 11. Recipročné meniče 4, 5 sú cez dvojpólový prepínač 14 pripojené na štvrtý zosilňovač 12 a na bndiaci obvod 13. Preplnenie mőžebyt bezkontaktné. Prepínač 14 je ovládaný ovládačom 16, ktorý je budený z výstupu riadiaçehci obvodu 21 so štartovacĺm vstupom 15. Prvý časovač 17, druhý časovač 18, tretí časovač 19 a štvrtý časovač 20 sú...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v rovine

Načítavanie...

Číslo patentu: 260192

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bystriansky Pavol, Kočiš Štefan

MPK: G01P 5/02

Značky: rovině, ultrazvukové, zariadenie, plynného, rychlostí, media, směru, prúdenia, číslicové, kvapalného, meranie

Text:

...alebo magnetostrikčné. Svorkami 5, 6, 7, 8 je merania sonda pripojená k elektronickému obvodu merače.Z obr. 2 je zrejme, že menič 1, 2 sú pripojené ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9 a druheho zosilňovače ll). Recipročné meniče 3, 4 sú cez dvojpôlový prepínač 13, riadený ovládačom 14 pripojené na tretí zosilňovač 11 a na výstup budiaceho obvodu 12. Riadiaci obvod 18 so štartovacou svorkou 19 je budiacimi výstupmi pripojený ku...

Lineárny krokový polarizovaný elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 269537

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kočiš Štefan

MPK: H01F 7/08

Značky: polarizovaný, lineárny, elektromagnet, krokový

Text:

...polarizovaný elektromagnet podla vynólezu má jednoduchšie, výrob ne lacnejšie a technicky dokonalejšie vedenie lineárneho pohybu kotvy, ktoré súčasneumožňuje lepšie uzatvorenie vnútrajšku magnetu a tým aj jeho účinnejšiu ochranu proti vplyvom okolia.Na obrázku je znázornený lineárny krokový polarizovaný elektromagnet podla vynálezu. Na posuvnej osi i je upevnený permanentný magnet 5 a po jeho stranách pravé jadro g s pravou cievkou Q a...

Bezkontaktný rozkladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264181

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kočiš Štefan, Sarka Karol

MPK: G01B 7/30, H01F 21/10

Značky: rozkladač, bezkontaktný

Text:

...i tvar drážok v medenej fólii plošného vinutia, ktoré sa s výhodou dá vyhotoviť ako dvojstranné. Toto umožňuje prostredníctvom prekovenia medzi začiatkami a koncami jednotlivých cievok vinutí ~ na obr. 3 body v Strede cievok, vytvárať viacpólové vinutia.Prvé sekundárne vinutie 1 l a druhé sekundárne vinutie 13 sú vzájomne pqsjinuté natočené 0 1/2 pólovej nozteče, respektíve uhlu jej odpovedajúcemuíalebo 1 V 42 r~ozteče odpovedajúcemu...

Transformačný snímač uhlovej polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256708

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čierny Jozef, Kočiš Štefan, Sarka Karol

MPK: H01F 21/04

Značky: snímač, polohy, uhlovej, transformačný

Text:

...nakreslené i šípky znázorñujúce smery prúdu v prepojoch pri uvedenom smere prúdu v privodoch od vstupnej svorky 4. Prepoje sa môžu realizovať napríklad prekovením dier.Podobne je k sekundárnemu jadru 2 elektricky izolovane pripevnené sekundárne plošné vinutie 9, ktoré je vyvedené .na výstupné svorky 10, 11. Sekundárne plošné vinutie 9 je zhotovené ako dvojstranné plošné vinutie podobne ako primárne plošné vi.nutie 3. Primárne jadro 1...

Elektroakustický číslicový rovinný snímač súradníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 222855

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kočiš Štefan, Oravec Július

Značky: elektroakustický, súradníc, rovinný, číslicový, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti elektroakustických metód snímania rovinných objektov a rieši elektroakustický číslicový snímač súradnic. Jeho podstata je v tom, že pozostáva zo snímacích mikrofónov umiestnených v rovine, z akustického budiča a z troch zosilňovačov, z troch komparátorov, z troch bistabilných obvodov, z troch hradiel, z troch čítačov, z procesora, z dvoch displeyov, zo zdroja impulzov a generátora hodinových impulzov.

Číslicový kompenzačný snímač uhlovej rýchlosti s elektroindukčným prevodom a magnetoelektrickou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218180

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kočiš Štefan

Značky: rychlostí, spätnou, magnetoelektrickou, snímač, elektroindukčným, prevodom, kompenzačný, číslicový, uhlovej, vazbou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši snímanie uhlovej rýchlosti a v podstate pozostáva z mechanickej a elektronickej časti. Výstupný číslicový signál sa získava elektroindukčným prevodom uhlovej rýchlosti na moment, ktorý je kompenzovaný momentom magnetoelektrického systému zapojeného spolu s čítačom a číslicovoanalógovým prevodníkom do spätnej väzby kompenzačného obvodu. Stav čítača udáva číslo úmerné uhlovej rýchlosti.

Elektroakustický číslicový priestorový snímač súradníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 214290

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kočiš Štefan, Oravec Július

Značky: súradníc, snímač, číslicový, priestorový, elektroakustický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti elektroakustických metód snímania súradníc a rieši priestorové snímanie súradníc rádove jednotiek centimetrov až jednotiek metrov. Jeho podstata je v tvare a usporiadaní mikrofónov do osí súradnicového systému a jeho počiatku. V tomto priestore je umiestnený ešte akustický budič. Mikrofóny a budič sú guľového, alebo miniatúrneho tvaru. Vynález je znázornený ne pripojenom výkrese na obr. 1.