Knorr Andreas

Proliečivo adrenomedulínu na báze polyetylénglykolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20843

Dátum: 30.10.2012

Autori: Schohe-loop Rudolf, Wittrock Sven, Redlich Gorden, Griebenow Nils, Knorr Andreas, Flamme Ingo, Köllnberger Maria, Köbberling Johannes, Wunder Frank, Pritchard Iain, Lerchen Hans-georg, Marley July

MPK: A61P 11/00, A61K 47/48, A61K 38/22...

Značky: proliečivo, adrenomedulínu, použitie, polyetylénglykolu, báze

Text:

...injektovateľné ako hydrogély, mikročastice alebo micely. V prípade vysokej variability medzi pacíentami môže byť kinetika uvoľňovania takých liečebných produktov pomerne nespoľahlivá. Príprava takých polymérov môže poškodiť citlivú liečivú látku alebo vpriebehu jej rozkladu môže dochádzať kvedľajšímPermanentné PEGylácia peptidov alebo proteínov, ktoré zvyšujú ich rozpustnosť,obmedzujú imunogenicitu a zvyšujú polčas života obmedzením...

Rozvetvené deriváty kyseliny 3-fenylpropiónovej a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20437

Dátum: 28.03.2012

Autori: Schlemmer Karl-heinz, Li Volkhart Min-jian, Wunder Frank, Knorr Andreas, Hahn Michael, Lampe Thomas, Stasch Johannes-peter, Stoll Friedericke, Woltering Elisabeth, Becker-pelster Eva-maria

MPK: A61K 45/06, A61K 31/195, A61K 31/196...

Značky: kyseliny, deriváty, rozvetvené, použitie, 3-fenylpropiónovej

Text:

...katalytickú bazálnu aktivitu, t.j. stále sa tvorí cGMP. Zostávajúca katalytická bazálna aktivita enzýmu, ktorý neobsahuje hem, sa nedá stimulovať žiadnym z vyššieuvedených stimulátorov Evgenov a spol., rovnakoOkrem toho sa našli aktivátory sGC, ktoré sú nezávislé od NO aj hemu, ako je prototyp tejto triedy, BAY 58-2667. Spoločná charakteristika týchto látok je, že v kombinácii s NO je ich účinok na aktiváciu enzýmu iba adítívny a že aktivácia...

Agonisty adenozínového receptora A1 na liečenie glaukómu a očnej hypertenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20845

Dátum: 29.08.2011

Autori: Lerchen Hans-georg, Albrecht-küpper Barbara, Sandner Peter, Von Degenfeld Georges, Klar Jürgen, Meibom Daniel, Knorr Andreas

MPK: A61K 45/06, A61K 31/4439, A61K 31/4427...

Značky: receptora, adenozínového, očnej, hypertenzie, liečenie, agonisty, glaukómu

Text:

...V tomto prípade pôsobí ako látkapodobná hormónu alebo neurotransmiter prostredníctvom väzby na špecifické receptory.Prvým identifikovaným biologickým pôsobením adenozínu bol jeho účinok na srdcovú frekvenciu, atrioventrilçuláme vedenie a krvný tlak (Drugy A. et al., J. Physiol. 1929, 68, 213-237). Odvtedy sa publikovalo, že adenozínje zapojený do mnohých fyziologických procesov a že tieto účinky sú sprostredkované hlavne štyrmi známymi...

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Stasch Johannes-peter, Hartmann Elke, Li Volkhart Min-jian, Knorr Andreas, Redlich Gorden, Kroh Walter, Schlemmer Karl-heinz, Bierer Donald, Follmann Markus, Griebenow Nils, Ackerstaff Jens, Mittendorf Joachim, Jautelat Rolf, Becker Eva-maria, Wunder Frank

MPK: A61P 9/00, A61K 31/437, A61P 15/00...

Značky: 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, použitie, substituované

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...

Použitie stimulátorov sGC, aktivátorov sGC, samostatných alebo v kombinácii s inhibítormi PDE5 na liečbu systémovej sklerózy (SSc)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19366

Dátum: 24.05.2011

Autori: Knorr Andreas, Follmann Markus, Hirth-dietrich Claudia, Sandner Peter, Stasch Johannes-peter, Hahn Michael, Von Degenfeld Georges

MPK: A61P 9/00, A61P 15/00, A61K 31/437...

Značky: sklerózy, samostatných, stimulátorov, inhibítormi, použitie, liečbu, kombinácii, systémovej, aktivátorov, ssc

Text:

...možnosťou liečby systémovej sklerózy (SSc).Preto sme skúmali stimulátory sGC a aktivátory sGC, t.j. príklad 27 podľa zlúčeniny vzorcaa jej kombinácie s ínhibítormi PDE 5 in vitro a in vivo na modeloch zvierat pre SSc. Experimenty in vivo sú vrátane štúdií na bleomycínom indukovanú kožnú a pľúcnu fibrózu u myší a štúdií na kožnú fibrózu u TSK-myší. Okrem toho, testované rozmedzie dávok na antifibrogénny potenciál bolo taktiež analyzované u...

Substituované bifenylpyridóny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279433

Dátum: 04.11.1998

Autori: Fey Peter, Kazda Stanislav, Hanko Rudolf, Stasch Johannes-peter, Müller-gliemann Matthias, Krämer Thomas, Beuck Martin, Wohlfeil Stefan, Hübsch Walter, Müller Ulrich, Dressel Jürgen, Zaiss Siegfried, Knorr Andreas

MPK: A61K 31/455, C07D 213/79, A61K 31/44...

Značky: spôsob, substituované, bifenylpyridóny, prostriedok, tieto, farmaceutický, látky, obsahujúci, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované bifenylpyridóny všeobecného vzorca (I), v ktorom významy jednotlivých substituentov sú uvedené v opisnej časti. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia tak, že sa pyridóny alkylujú na dusíkovom atóme. Substituované bifenylpyridóny sú vhodné ako účinné látky v liečivách, najmä v liečivách znižujúcich krvný tlak a antiaterosklerotických liečivách.

Trisubstituované bifenyly, spôsob ich výroby, liečivo s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279675

Dátum: 09.11.1994

Autori: Hanko Rudolf, Zaiss Siegfried, Krämer Thomas, Wohlfeil Stefan, Müller-gliemann Matthias, Kazda Stanislav, Müller Ulrich, Hübsch Walter, Dressel Jürgen, Stasch Johannes-peter, Beuck Martin, Fey Peter, Knorr Andreas

MPK: C07D 401/10, C07D 213/64, A61K 31/44...

Značky: spôsob, trisubstituované, obsahom, bifenyly, použitie, liečivo, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka trisubstituovaných bifenylov všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsobu ich výroby, ako aj ich použitia v liečivách, obzvlášť ako prostriedkov znižujúcich krvný tlak a ako antiaterosklerotických prostriedkov. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich pyridónov s bifenylmetylhalogénovými zlúčeninami.

Imidazolyl substituované deriváty cyklohexánu, spôsob ich výroby, medziprodukt spôsobu výroby, ich použitie na výrobu liečiv a liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281028

Dátum: 02.02.1994

Autori: Knorr Andreas, Hanko Rudolf, Hübsch Walter, Krämer Thomas, Wohlfeil Stefan, Dressel Jürgen, Beuck Martin, Fey Peter, Müller-gliemann Matthias, Müller Ulrich, Stasch Johannes-peter, Kazda Stanislav

MPK: C07D 233/92, C07D 233/68, A61K 31/415...

Značky: deriváty, substituované, použitie, medziprodukt, cyklohexanu, výroby, liečivo, spôsobu, liečiv, spôsob, imidazolyl, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané imidazolyl substituované deriváty cyklohexánu všeobecného vzorca (I), pričom významy substituentov A, B, D, R1 a R2 sú uvedené v opisnej časti, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie arteriálnej hypertónie a aterosklerózy. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich derivátov cyklohexánu so substituovanými imidazolmi a nasledujúcou variáciou substituentov. Je opísaný aj medziprodukt na ich...