Knoll Jozef

Výsevná pätka s flexibilným prítlačným kotúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3106

Dátum: 07.01.2002

Autor: Knoll Jozef

MPK: A01C 7/16, A01C 5/06

Značky: kotúčom, pätka, výsevná, prítlačným, flexibilným

Text:

...uložený na čape, pričomoceľový prstenec je s planžetou pevne spojený spojom.Prehľad obrázkov na gýkresochNa obrázku 1 je znázornený bočný pohľad výsevnej pätky sflexibilným kotúčom anaobrázku 2 detailný prierez flexibilného kotúča.Výsevnú pätku s flexibilpým kotúčom, ktorá je predmetom tohto riešenia tvoria v podstatedva kotúče, jeden tvoriaciĺgjktorý vytvára brázdičku pre vysievané semeno a druhý flexibilnýfĺ ktorý zabraňuje predčasnému...

Agroturistický povoz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3012

Dátum: 08.10.2001

Autor: Knoll Jozef

MPK: B62C 1/02, B62B 19/04

Značky: povoz, agroturistický

Text:

...1 znázomený agroturistícký povoz s osadenim na pneumatikách a naKonštrukčná riešenie predmetu úžitkového vzoru je zrejmé z obrázkov na výkresoch. Agroturistický povoz pozosáva z karosérie i, ktorá je uložená na odpruženom podvozku Q. Na nosnej ploche karosérie sú upevnené sedačky pre pasažierov m (napr. autosedačky) s nastavitelnými operadlami 1 l a sedačka pre pohoniča 2, tzv. kozlik, ktorá je vyvýšená. Proti nepriazni počasia je na...

Jednokotúčová výsevná pätka s bočnou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2274

Dátum: 10.09.1999

Autor: Knoll Jozef

MPK: A01C 7/16

Značky: bočnou, pätka, jednokotúčová, výsevná, clonou

Text:

...na gjlueseTechnické riešenie zariadenia je zrejmé z výkresu, na ktorom je mázomený nârys a pôdorys jednokotúčovej výsevrtej pätky s bočnou clonou. Smer pohybu zrna z dávkovačaje znázornený šipkamLV pôdoryse je znázornená nastavenie kotúča pod ostrým uhlom voči smeru pojazdu sejačky, vyklonenie zadnej časti clony pod malým uhlom. iJednokotúčovú výsevnú pätku s bočnou clonou tvorí nosníkJ, na ktorom je upevnená luubostenná mirka 2 na prívod...

Zariadenie na odlučovanie oxidu siričitého zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 384

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: B01D 24/28, B01D 15/02

Značky: spalin, oxidů, zariadenie, odlučovanie, siřičitého

Text:

...ktorého podstatou je, že pozostáva z vertikálne uloženého reaktora tvaru valca,v ktorého dolnej časti je umiestnené vstupné hrdlo a v hornej časti výstupné hrdlo a dávkovač sorbentu. Vovnútri reaktora je vertikálne otoćne uložený hriadeľ poháňaný pohonnou jednotkou,ktorá môže byt uložená aj mimo priestoru reaktora, pričom na hriadeli sú upevnené perforované kužele. V dolnej časti reaktora je vytvorený odpadový priestor. Kvôli zvýšeniu...

Radiálno axiálny filter vzdušnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 383

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: B01D 35/02

Značky: vzdušnin, filter, axiálný, radiálno

Text:

...posuvnejtyče smerom dolu nastáva radiálny pohyb nosných líšt tkanín vo vodiacich lištách a v dôsledku toho pohyb a ohyb tkaniny, čim je tkanina uvedená do kmitavého pohybu a prach striasaný a vytláčaný smerom k výsypným otvorom.Prehľad obrázkov na yýkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornený priečny rez filtrom a na obr. 2 pôdorys filtra.Príklad uskutočnenia technického riešeniaFilter s...

Výmenník tepla pozostávajúci z doskových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 382

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: F28F 3/02

Značky: článkov, doskových, pozostávajúci, výmenník, tepla

Text:

...výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že vďaka pevnému spojeniu trojic dosiek do článku sú od seba odtláčané iba tlakom pôsobiacim na priereze prietočných otvorov medzi článkami,čim sú potrebné menšie pritlačné čelné dosky a spojovacie skrutky.Prehľad obrázkov na gýkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornený priečny rez výmennikom, na obr. 2 je bokorys a na obr. 3 je znázornený axonometrický...

Oběhový mazací systém zubového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242686

Dátum: 01.04.1988

Autori: Žuffa Tomáš, Knoll Jozef

MPK: F04C 29/02

Značky: čerpadla, oběhový, systém, mazací, zubového

Text:

...viekőzní kepalinotąpřiváděnou příslušnými vrtamími ksnálky uvnitř tělese čerpadlmDopravovená viskőzní kepaline Je přívedene do prostoru záběru ozubemích kol 251,32 kenálemĺ Při eměru otáčení označeném Le dále .je mezeramí v zubech ozubených kol g 51,§ 2 pď-eváděna do tlakové strany označené písmenem 1.0 dtud .je přes odlehčovaoí komůrlw § 32 dále vedene kanállqłgąàłlí do mazacích drážek « 11,1 g,§,.1 pouzder gl,2 i,§,24 čepů 26,g 1...

Zařízení pro měřicí optický atenuátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 246538

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benák Peter, Knoll Jozef

MPK: G02B 6/244, G02F 1/135, G02F 1/17...

Značky: měřicí, zařízení, atenuátor, opticky

Text:

...zadní plochou.Nový vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočíváv tom, že optické čočky jsou tyčinkového typu miniaturních rozměrů, které umožňují podobnou funkci optického zobrazení a přenosu zářivého výkonu jako čočky selfoc, to znamená s nízkým vložným ütlumem pod 3 dB za cenu menších nákladů než u známých systémů. Umístění ohniskové roviny první tyčinkové čočkypřed její čelní plochou, respektive za zadní plochou druhé tyčinkové čočky...

Trenažér pre modely lietadiel rádiom riadených s vlastným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252549

Dátum: 17.09.1987

Autor: Knoll Jozef

MPK: G09B 9/08

Značky: riadených, lietadiel, vlastným, trenažér, modely, rádiom, pohonom

Text:

...je usmernený na krídelká modelu lietadla osmerñovačom prúdu vzduchu.Zariadenie podľa Vynálezu má hlavnú výhodu v tom, že umožňuje lietadlo uviesť do akejkolvek polohy ako pri pilotaži V prie 4store, bez nebezpečie havárie. Pilot riadi vysielačkou model lietadla s.malej vzdialenosti a môže sledovať reakcie lietadla na povely pilota, alebo naopak nacvičit si reakcie na jednotlivé polohy lietadla.Na výkrese je znázornená zariadenie v...

Zapojenie obvodov na meranie využitia paliva a pracovného času spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 234327

Dátum: 01.03.1987

Autori: Knoll Jozef, Vachal Ladislav

MPK: F02M 37/00

Značky: spaľovacieho, času, motora, zapojenie, pracovného, meranie, využitia, obvodov, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodov na meranie využitia paliva a pracovného času spaľovacieho motora. (Obr.) Využitie vynálezu sa týka poľnohospodárskych, zemných, stavebných a cestných strojov. Vynález rieši sledovanie ekonomicko-exploatačných ukazovateľov strojov vybavených spaľovacími motormi. Podstata vynálezu je v tom, že je rozlišovaná spotreba paliva a čas prevádzky v závislosti na technologickom pohybe stroja. Tieto informácie umožňujú získať prehľad...

Filter vody pre kvapkovú a bodovú závlahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236610

Dátum: 15.02.1987

Autori: Žúži Imrich, Knoll Jozef

MPK: B01D 25/04

Značky: filter, bodovú, závlahu, kvapkovú

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je čistiť vodu pre kvapkovú alebo bodovú závlahu rôznych poľnohospodárskych plodín ako napríklad ovocné stromy, vinohrady, chmeľ, zelenina atď. Kvapkové alebo bodové zavlažovače sú založené na princípe malých štrbín alebo tenkých kapilár, preto je potrebné vodu filtrovať. Filter pre kvapkovú, alebo bodovú závlahu je tvorený vonkajším obalom a vnútorným valcom, na ktorom sú pripevnené - porézna vložka, tenká vrstva látky a...

Kvapkový zavlažovač s regulovateľným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235353

Dátum: 15.02.1987

Autori: Žúži Imrich, Knoll Jozef

MPK: G01F 11/00, B05B 1/30

Značky: regulovatelným, kvapkový, zavlažovač, prietokom

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapkový zavlažovač s regulovateľným prietokom je určený pre zavlažovanie ovocných stromkov a iných poľnohospodárskych plodín vodou, prípadne tekutými hnojivami vo vegetačnom období. Zavlažovanie rastlín je možné aplikovať prerušovane alebo neprerušovane s možnosťou regulovania intenzity kvapkania. Zariadenie je možné využiť pri zavlažovaní ovocných stromkov v sadoch, vinohradov, zavlažovať zeleninu pestovanú v skleníkoch atď.

Zariadenie pre zrovnomernenie vrstvy objemových hmôt a poréznych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234991

Dátum: 15.01.1987

Autori: Záhorský Ján, Knoll Jozef

MPK: A01K 5/00

Značky: poréznych, objemových, vrstvy, materiálov, zariadenie, hmot, zrovnomernenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zrovnomerniť vrstvu objemovej hmoty, ktorá je určená na kŕmenie zvierat alebo na ďalšie technologické spracovanie. Zariadenie pozostáva z vodorovného dopravníka, ktorý je poháňaný elektromotorom. Nad dopravníkom sa otáča zrovnávací bubon, ktorý nadbytočnú hmotu vrhá na šikmú dosku. V prípade, že je vrstva menšia ako žiadaná hodnota vrstvy, snímač vrstvy, ktorý je spojený s regulátorom vrstvy, dá impulz k zvýšeniu otáčok...

Zariadenie na meranie dotyčnicovej zložky rezného odporu nástroja v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227291

Dátum: 15.06.1986

Autori: Knoll Jozef, Lobotka Jozef

Značky: materiáloch, nástroja, dotyčnicovej, meranie, zložky, zariadenie, odporu, monolitných, řezného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie dotyčnicovej zložky rezného odporu nástroja v monolitných materiáloch konajúceho rotačný pohyb vyznačujúce sa tým, že pozostáva z hriadeľa (6) uloženého v ložiskách (2), na ktorom je otočne uložená objímka (3), na ktorej je pripevnené rameno (5) na konci osadené nožom (4).

Zariadenie pre meranie horizontálnej a vertikálnej zložky rezného odporu v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229436

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lobotka Jozef, Knoll Jozef

MPK: B23Q 23/00

Značky: řezného, horizontálnej, zariadenie, zložky, vertikálnej, materiáloch, monolitných, odporu, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je meranie rezných odporov, pôsobiacich na rezný nástroj v horizontálnom a vertikálnom smere, ktorý sa pohybuje v siláži. Na reznom nástroji je možné meniť geometriu rezných hrán a určiť najvhodnejší tvar tak, aby najmä horizontálna zložka bola minimálna. Minimálna horizontálna zložka sily potom potrebuje minimálnu energiu, vynaloženú na odrezanie, prípadne rozrušenie materiálu a teda v značnej miere šetrí vynaloženú energiu pri...

Dávkovacie zariadenie pre tvarované krmivá a sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 220970

Dátum: 15.03.1986

Autor: Knoll Jozef

Značky: materiály, zariadenie, sypké, krmiva, tvarované, dávkovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie presnosti v hmotnosti dávkovania najmä tvarovaného krmiva, resp. iných sypkých materiálov s rôznymi mernými hmotnosťami. Tohoto účelu je dosiahnuté zmenou objemu dávkovacej komory tak, aby objem komory bol prispôsobovaný hmotnosti dávke jednej komory. Dávkovacie zariadenie, ktoré je predmetom vynálezu, je možné využiť pri dávkovaní krmiva v kruhových dojárňach a maštaliach s voľne ustajneným dobytkom pri programovom...

Mechanický presuvník vstreku paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 227640

Dátum: 01.09.1985

Autori: Knoll Jozef, Vachal Ladislav

Značky: presuvník, paliva, mechanicky, vstreku

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický presuvník vstreku paliva pre vstrekovacie čerpadlá vznetových motorov, založený na princípe vzájomného uhlového natočenia kľukového hriadela a hriadela vstrekovacieho čerpadla sa vyznačuje tým, že na klukovom hriadeli /1/ je upevnené ozubené koleso /2/ so šikmým čelným ozubením, ktoré zaberá s ozubeným čelným kolesom /3/, ktoré je axiálne posuvné po hriadeli, ktorý je spojený so vstrekovacím čerpadlom.

Výkonnostný a obmedzovací regulátor otáčok pre vstrekovanie paliva vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225098

Dátum: 01.12.1984

Autor: Knoll Jozef

Značky: vznětových, obmedzovací, paliva, otáčok, vstrekovanie, motorov, regulátor, výkonnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka regulácie dodávky paliva, palivového čerpadla vznetového motora. Na reguláciu dodávky paliva palivového čerpadla vznetového motora sa používa výkonnostný alebo obmedzovací regulátor s odstredivými závažiami. Výkonnostný regulátor je používaný väčšinou u traktorov a v iných poľnohospodárskych motoroch, obmedzovací je používaný v automobilových vznetových motoroch. U doteraz známych odstredivých regulátorov sú použité odstredivé...