Kmetty Gejza

Spôsob prípravy hydrogenhalogenidov etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej a medziprodukty na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284526

Dátum: 28.04.2005

Autori: Gattnar Ondrej, Kmetty Gejza, Mandúch Milan, Michalák Karol, Berkeš Dušan, Varga Ivan, Šnupárek Vladislav, Marko Milan, Šiška Karol

MPK: C07D 211/64

Značky: kyseliny, hydrogenhalogenidov, medziprodukty, přípravy, vykonávanie, spôsob, 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylovej, etylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy hydrogenchloridu, resp. hydrogenbromidu etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej (petidínu) všeobecného vzorca (I), kde X je chlór alebo bróm, spočívajúci v katalytickej debenzylácii kvartérnych piperidíniových solí 1-benzyl-1-metyl-4-etoxykarbonyl-4-fenyl-l-metylpiperidínium chloridu, resp. bromidu vodíkom na Pd katalyzátore v polárnom protickom rozpúšťadle pri teplote 20 °C až teplote varu...

Spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283473

Dátum: 14.07.2003

Autori: Varga Ivan, Kmetty Gejza, Gattnar Ondrej, Šnupárek Vladislav, Škoda Alojz

MPK: C07B 57/00, C07D 489/02, C07B 63/00...

Značky: pentahydrátu, spôsob, síranu, stabilného, výroby, morfínia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu so zníženým obsahom rozkladných produktov a nečistôt. Prečistený morfín reaguje s ekvivalentom kyseliny sírovej vo vode s prídavkom látky s antioxidačným účinkom. Prečistený morfín na prípravu soli sa výhodne pripraví čistením surového morfínu cez jeho soli s kyselinou vínnou. Síran morfínia pentahydrát vyhovuje liekopisným požiadavkám na kvalitu, t. j. je vhodný na výrobu...

Spôsob izolácie ópiových alkaloidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270168

Dátum: 13.06.1990

Autori: Varga Ivan, Morovic Ján, Brezovský Zdenko, Černý Jozef, Šiška Karol, Proksa Bohumil, Valašík Tibor, Gattnar Ondrej, Kmetty Gejza

MPK: G07G 5/00

Značky: alkaloidov, spôsob, izolácie, opiových

Text:

...odstránit.c) V K/Na cykle sa dosahuje vysoký stupeň sorpcie őpiových alkaloidov čo sa praje. vuje vo vysokom výtažku izolácie (vyše 90 1 G počítené ako morrín).d) Tým, že sa vylúči použitie aoetőnu a amoniaku, zabráni sa vznikuneprírodnýoh balastných látok, ktoré bránili izoláoii većlĺajäích őpiových alkaloidov.e) Pri použití K/lĺa cyklu a eluáoii roztokom príslušného hydroxidu sa dosiahne stmäia eluačná krivka, čo má sa následok zníženie...

Spôsob výroby 7-(2-hydroxyetyl)-teofytínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267313

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tegza Marian, Gömöry Juraj, Hesek Dušan, Kacina Roman, Kmetty Gejza, Šmahovský Vendel

MPK: C07D 473/08

Značky: spôsob, 7-(2-hydroxyetyl)-teofytínu, výroby

Text:

...jodidov alkalicwch kovov.Hlavnou výhodou uvedeného postupu podĺa vynílezu oproti. dopoaiaĺ popísanýu, je vznik len 7-/2-hydronety 1/-teory 1 ínu bez aprievodnej prínosy jeho izonerneho derivátu 9-/2-hydrowety 1/-teory 1 ínu vzorce IIo E 30 -n/čĺm 0 x 3 0820820 /u/, ktorýrnie je aožní dokonale odstranit bežnou čistiacou operíciou. napr. krydtalizáciou, čo ná za následok zníženie kvality subetancie pre farmaceutické využitie. Ďalšie...

Sposob prípravy narkotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250797

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kmetty Gejza, Valašík Tibor, Morvic Ján

MPK: A61K 31/485, C07D 491/153

Značky: přípravy, narkotínu, spôsob

Text:

...u. »d Balogh. E Ann. Utniuv. Sci. Buda.pestinensis, Sect. Chim., S, 149 /l 9 b 4/, Zsadon B. a Deszéjri E. Maigy. Kém. Folyóiírart 70, 126 /l 964/, Prołkłsa B., Piikala M. Farmayceultivciký obzor - L II, 1983, str. 73. Uvedené nevýhody prípravy narkotinu metylizáciou narkotolínu tvrimety-lfenylamó 4niumhydroxidom odstraňuje spôsob podľa vyná-iezu, ktorého podstata spočíva v tom,že sa .narkotolín suspen-dulje v toluésne a »do suspenzie...

Sposob izolácie narkotolínu a narkotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248220

Dátum: 12.02.1987

Autori: Morvic Ján, Kmetty Gejza, Valašík Tibor

MPK: C07D 519/00

Značky: izolácie, narkotínu, spôsob, narkotolínu

Text:

...saeluuje zmesou vody s obsahom 80 0/0 obj. etaneolu v celkovom objeme 24 l. Eluácia sa prevádza cirkulaciou roztoku stlpcom katexu počas 8 hodin, a to 2 razy po 12 l. Eluát sa zahusti za zníženého tlaku pri teplote do 50 °C na objem 0,45 l. Pridá sa 0,080 l etanolu, pH suspenzie sa upraví 20 U/o-ným vodným roz 248220tokom amoniaku na hodnotu 7 a chladí počas 12 hodín pri 4 °C. vylúčená latka sa odfiltruje 10 g vlhrká a lúhy sa extrahujú...

Dveře koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 239249

Dátum: 15.05.1985

Autori: Polák Jozef, Kmetty Gejza, Varga Ivan

MPK: C10B 25/06

Značky: komory, dveře, koksovací

Text:

...surového koksárenského plynu,a tím zlepšují pracovní a životní prostředí. Dále zabraňují deformacím hlavy Koksovací pece, čímž snižují nutnost údržbářských zásahů, zlepšují jakoli koksárenského plynu a koksuía tím zvyšují životnost koksárenské baterie.Vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiložených výkresů, kde obr. l znázorňujev nárysném řezu první provedení, obr, 2 druhé provedení a obr. 3...