Kluževič Milan

Zařízení k loupání vrbového proutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269342

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hošek Jan, Kluževič Milan, Ženatý Pavel

MPK: B27J 3/00

Značky: vrbového, proutí, zařízení, loupání

Text:

...válci uspořádán dnzhý .loupaoí váleo.výhodou zařízení podle vynálezu Je odstranění namáhavá ruční práce při současném zvýšení její produktivity, bezpečnosti a hygieny.Na výkresu je sohemstioky v řezu znázorněno v příkladném provedení zařízení k loupání podle vynálezu.Zařízení k loupání vrbového proutí v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno skfčíní í s protihlukovou izolací. Skříň §, jež Je opatřena odsávacím ústredím 1, má v čelní...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kodrle Luděk, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Slouka František, Šigut Ivan, Hromek František, Hošek Jan, Chvojka Jan, Varta Jiří, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Peška Rudolf

MPK: C21C 5/46

Značky: kombinované, dmýchání, konvertorech, hlavice, kyslíkových, oceli, horní, výrobe, trysky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hromek František, Slováček Jiří, Kuběna Slavoj, Hladký Jan, Pavlík Oldřich, Kodrle Luděk, Matějka Čestmír, Varta Jiří, Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Hošek Jan, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Raška Pavel, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav, Kluževič Milan, Sobek Oldřich

MPK: C21C 7/04

Značky: oceli, hutnickém, látek, dmýcháním, taveniny, směsi, proudu, prachových, plynů, agregátu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kluževič Milan, Raška Pavel, Beňa Miloslav, Záviský Jaromír

Značky: oceli, výrobe, strusky, tandemové, způsob, úpravy, složení, chemického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Sobek Oldřich, Hošek Jan, Fiala Jaroslav, Kluževič Milan, Hromek František, Lesniak Adolf, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Raška Pavel, Varta Jiří, Šigut Ivan, Chvojka Jan, Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Slouka František, Peška Rudolf

Značky: hutnických, uzáver, rotační, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Peška Rudolf, Záviský Jaromír, Chvojka Jan, Raška Pavel, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Bohuš Jiří, Hladký Jan, Pavlík Oldřich, Kodrle Luděk, Hromek František, Jasinský Zdeněk, Kuběna Slavoj, Kluževič Milan, Divák Břetislav, Lesniak Adolf, Fiala Jaroslav

Značky: surového, zařízení, železa, zkujňování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Sobek Oldřich, Chvojka Jan, Šigut Ivan, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Kluževič Milan, Slouka František, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Hromek František, Pavlík Oldřich, Varta Jiří, Hladký Jan, Lesniak Adolf, Peška Rudolf, Bohuš Jiří, Hošek Jan

Značky: hrdla, způsob, čištění, vyzdívky, konvertoru, límce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Sobek Oldřich, Fiala Jaroslav, Jasinský Zdeněk, Šigut Ivan, Hromek František, Peška Rudolf, Kluževič Milan, Hošek Jan, Matějka Čestmír, Raška Pavel, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Chvojka Jan, Divák Břetislav, Řehoř Josef, Hladký Jan, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Kuběna Slavoj

Značky: výroby, způsob, konvertoru, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Záviský Jaromír, Kluževič Milan, Měrka Pavel, Raška Pavel, Beňa Miloslav, Turek Jiří

Značky: agregátu, pecním, pochodem, způsob, výroby, kyslíkovým, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Pavlík Oldřich, Záviský Jaromír, Hill Eduard, Kodrle Luděk, Jekl Jiří, Raška Pavel, Hromek František, Lesniak Adolf, Bohuš Jiří, Jasinský Zdeněk, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Kluževič Milan, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Hladký Jan

Značky: lázně, tryska, látek, tekutin, hladinu, sypkých, roztaveného, dmýchání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.