Kluževič Milan

Zařízení k loupání vrbového proutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269342

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hošek Jan, Kluževič Milan, Ženatý Pavel

MPK: B27J 3/00

Značky: loupání, vrbového, zařízení, proutí

Text:

...válci uspořádán dnzhý .loupaoí váleo.výhodou zařízení podle vynálezu Je odstranění namáhavá ruční práce při současném zvýšení její produktivity, bezpečnosti a hygieny.Na výkresu je sohemstioky v řezu znázorněno v příkladném provedení zařízení k loupání podle vynálezu.Zařízení k loupání vrbového proutí v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno skfčíní í s protihlukovou izolací. Skříň §, jež Je opatřena odsávacím ústredím 1, má v čelní...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šigut Ivan, Bohuš Jiří, Hošek Jan, Kuběna Slavoj, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Hromek František, Slouka František, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Fiala Jaroslav, Kluževič Milan, Raška Pavel, Varta Jiří, Peška Rudolf, Hladký Jan

MPK: C21C 5/46

Značky: dmýchání, trysky, horní, kyslíkových, výrobe, konvertorech, kombinované, oceli, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bohuš Jiří, Hošek Jan, Kodrle Luděk, Raška Pavel, Divák Břetislav, Hromek František, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Sobek Oldřich, Slováček Jiří, Varta Jiří, Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír, Chvojka Jan, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Matějka Čestmír, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf

MPK: C21C 7/04

Značky: směsi, plynů, látek, dmýcháním, taveniny, výroby, agregátu, prachových, způsob, hutnickém, proudu, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Raška Pavel, Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Beňa Miloslav

Značky: chemického, tandemové, složení, strusky, oceli, úpravy, výrobe, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Divák Břetislav, Šigut Ivan, Chvojka Jan, Hromek František, Sobek Oldřich, Hladký Jan, Slouka František, Kluževič Milan, Raška Pavel, Lesniak Adolf, Hošek Jan, Varta Jiří

Značky: panví, hutnických, uzáver, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jasinský Zdeněk, Kluževič Milan, Lesniak Adolf, Hladký Jan, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Peška Rudolf, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Varta Jiří, Fiala Jaroslav, Záviský Jaromír, Bohuš Jiří, Hromek František, Chvojka Jan, Divák Břetislav, Pavlík Oldřich

Značky: zařízení, zkujňování, surového, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Pavlík Oldřich, Šigut Ivan, Slouka František, Chvojka Jan, Hladký Jan, Peška Rudolf, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Varta Jiří, Divák Břetislav, Hromek František, Raška Pavel, Lesniak Adolf, Kluževič Milan, Sobek Oldřich, Hošek Jan, Fiala Jaroslav

Značky: čištění, límce, hrdla, vyzdívky, způsob, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Jasinský Zdeněk, Kuběna Slavoj, Šigut Ivan, Kodrle Luděk, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Hromek František, Peška Rudolf, Řehoř Josef, Hladký Jan, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Chvojka Jan, Hošek Jan, Matějka Čestmír

Značky: způsob, konvertoru, výroby, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kluževič Milan, Raška Pavel, Záviský Jaromír, Měrka Pavel, Turek Jiří, Beňa Miloslav

Značky: výroby, oceli, způsob, kyslíkovým, pecním, pochodem, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Bohuš Jiří, Hill Eduard, Pavlík Oldřich, Sobek Oldřich, Hladký Jan, Raška Pavel, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Varta Jiří, Kuběna Slavoj, Fiala Jaroslav, Jekl Jiří, Hromek František, Záviský Jaromír, Lesniak Adolf, Jasinský Zdeněk, Peška Rudolf

Značky: dmýchání, hladinu, tekutin, látek, lázně, roztaveného, tryska, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.