Kluževič Milan

Zařízení k loupání vrbového proutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269342

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ženatý Pavel, Hošek Jan, Kluževič Milan

MPK: B27J 3/00

Značky: vrbového, proutí, loupání, zařízení

Text:

...válci uspořádán dnzhý .loupaoí váleo.výhodou zařízení podle vynálezu Je odstranění namáhavá ruční práce při současném zvýšení její produktivity, bezpečnosti a hygieny.Na výkresu je sohemstioky v řezu znázorněno v příkladném provedení zařízení k loupání podle vynálezu.Zařízení k loupání vrbového proutí v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno skfčíní í s protihlukovou izolací. Skříň §, jež Je opatřena odsávacím ústredím 1, má v čelní...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Hladký Jan, Šigut Ivan, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich, Raška Pavel, Peška Rudolf, Kluževič Milan, Slouka František, Lesniak Adolf, Hromek František, Varta Jiří, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Fiala Jaroslav, Hošek Jan

MPK: C21C 5/46

Značky: kombinované, kyslíkových, hlavice, oceli, výrobe, dmýchání, horní, trysky, konvertorech

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Chvojka Jan, Hladký Jan, Pavlík Oldřich, Bohuš Jiří, Matějka Čestmír, Jasinský Zdeněk, Slováček Jiří, Kluževič Milan, Kodrle Luděk, Hromek František, Lesniak Adolf, Raška Pavel, Hošek Jan, Sobek Oldřich, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Peška Rudolf, Záviský Jaromír, Fiala Jaroslav, Divák Břetislav

MPK: C21C 7/04

Značky: směsi, proudu, plynů, agregátu, způsob, látek, dmýcháním, prachových, taveniny, výroby, hutnickém, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Záviský Jaromír, Raška Pavel, Kluževič Milan, Beňa Miloslav

Značky: strusky, tandemové, oceli, výrobe, chemického, úpravy, způsob, složení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Raška Pavel, Slouka František, Pavlík Oldřich, Hromek František, Divák Břetislav, Lesniak Adolf, Varta Jiří, Chvojka Jan, Hladký Jan, Hošek Jan, Peška Rudolf, Fiala Jaroslav, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Sobek Oldřich, Šigut Ivan

Značky: uzáver, panví, hutnických, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Sobek Oldřich, Záviský Jaromír, Hladký Jan, Lesniak Adolf, Kluževič Milan, Fiala Jaroslav, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Peška Rudolf, Hromek František, Kodrle Luděk, Varta Jiří, Jasinský Zdeněk, Pavlík Oldřich, Raška Pavel, Divák Břetislav, Chvojka Jan

Značky: zkujňování, surového, zařízení, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Slouka František, Peška Rudolf, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Šigut Ivan, Kodrle Luděk, Hošek Jan, Hladký Jan, Varta Jiří, Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Hromek František, Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Lesniak Adolf, Sobek Oldřich, Chvojka Jan

Značky: způsob, hrdla, konvertoru, vyzdívky, límce, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Divák Břetislav, Raška Pavel, Hladký Jan, Hromek František, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Řehoř Josef, Jasinský Zdeněk, Šigut Ivan, Hošek Jan, Matějka Čestmír

Značky: oceli, konvertoru, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Beňa Miloslav, Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Raška Pavel, Měrka Pavel, Turek Jiří

Značky: způsob, agregátu, kyslíkovým, pochodem, oceli, pecním, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hill Eduard, Jekl Jiří, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan, Varta Jiří, Divák Břetislav, Bohuš Jiří, Záviský Jaromír, Kodrle Luděk, Fiala Jaroslav, Lesniak Adolf, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Jasinský Zdeněk, Peška Rudolf, Hladký Jan, Kluževič Milan, Hromek František, Sobek Oldřich

Značky: tekutin, sypkých, dmýchání, tryska, lázně, látek, roztaveného, hladinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.