Kluževič Milan

Zařízení k loupání vrbového proutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269342

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ženatý Pavel, Kluževič Milan, Hošek Jan

MPK: B27J 3/00

Značky: proutí, zařízení, loupání, vrbového

Text:

...válci uspořádán dnzhý .loupaoí váleo.výhodou zařízení podle vynálezu Je odstranění namáhavá ruční práce při současném zvýšení její produktivity, bezpečnosti a hygieny.Na výkresu je sohemstioky v řezu znázorněno v příkladném provedení zařízení k loupání podle vynálezu.Zařízení k loupání vrbového proutí v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno skfčíní í s protihlukovou izolací. Skříň §, jež Je opatřena odsávacím ústredím 1, má v čelní...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Slouka František, Fiala Jaroslav, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Hošek Jan, Bohuš Jiří, Chvojka Jan, Varta Jiří, Hromek František, Hladký Jan, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Šigut Ivan, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Kluževič Milan, Pavlík Oldřich, Lesniak Adolf

MPK: C21C 5/46

Značky: trysky, hlavice, horní, oceli, konvertorech, kyslíkových, dmýchání, výrobe, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Chvojka Jan, Kluževič Milan, Peška Rudolf, Slováček Jiří, Varta Jiří, Jasinský Zdeněk, Kodrle Luděk, Sobek Oldřich, Pavlík Oldřich, Raška Pavel, Hošek Jan, Záviský Jaromír, Bohuš Jiří, Hladký Jan, Lesniak Adolf, Hromek František, Matějka Čestmír, Kuběna Slavoj, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav

MPK: C21C 7/04

Značky: agregátu, taveniny, dmýcháním, výroby, způsob, směsi, proudu, prachových, hutnickém, plynů, oceli, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Beňa Miloslav, Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Raška Pavel

Značky: úpravy, způsob, výrobe, strusky, chemického, oceli, tandemové, složení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Divák Břetislav, Lesniak Adolf, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Hošek Jan, Kuběna Slavoj, Šigut Ivan, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Hromek František, Kodrle Luděk, Slouka František, Chvojka Jan, Peška Rudolf, Sobek Oldřich, Kluževič Milan

Značky: hutnických, uzáver, panví, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bohuš Jiří, Hladký Jan, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Sobek Oldřich, Raška Pavel, Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Peška Rudolf, Varta Jiří, Hromek František, Fiala Jaroslav, Kuběna Slavoj, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk

Značky: železa, zkujňování, surového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Šigut Ivan, Varta Jiří, Raška Pavel, Hromek František, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Hošek Jan, Hladký Jan, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Pavlík Oldřich, Slouka František, Lesniak Adolf, Kodrle Luděk, Sobek Oldřich, Chvojka Jan, Divák Břetislav, Bohuš Jiří

Značky: čištění, hrdla, způsob, konvertoru, vyzdívky, límce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pavlík Oldřich, Matějka Čestmír, Bohuš Jiří, Kuběna Slavoj, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Šigut Ivan, Řehoř Josef, Hladký Jan, Kluževič Milan, Peška Rudolf, Hromek František, Chvojka Jan, Raška Pavel, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Hošek Jan, Kodrle Luděk

Značky: způsob, konvertoru, oceli, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Záviský Jaromír, Raška Pavel, Beňa Miloslav, Měrka Pavel, Kluževič Milan, Turek Jiří

Značky: způsob, pecním, oceli, výroby, pochodem, agregátu, kyslíkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Lesniak Adolf, Jasinský Zdeněk, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Raška Pavel, Kluževič Milan, Peška Rudolf, Pavlík Oldřich, Jekl Jiří, Kodrle Luděk, Záviský Jaromír, Bohuš Jiří, Hladký Jan, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Hill Eduard, Kuběna Slavoj, Divák Břetislav, Hromek František

Značky: tryska, látek, lázně, tekutin, sypkých, hladinu, roztaveného, dmýchání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.