Kluževič Milan

Zařízení k loupání vrbového proutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269342

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ženatý Pavel, Kluževič Milan, Hošek Jan

MPK: B27J 3/00

Značky: vrbového, loupání, zařízení, proutí

Text:

...válci uspořádán dnzhý .loupaoí váleo.výhodou zařízení podle vynálezu Je odstranění namáhavá ruční práce při současném zvýšení její produktivity, bezpečnosti a hygieny.Na výkresu je sohemstioky v řezu znázorněno v příkladném provedení zařízení k loupání podle vynálezu.Zařízení k loupání vrbového proutí v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno skfčíní í s protihlukovou izolací. Skříň §, jež Je opatřena odsávacím ústredím 1, má v čelní...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bohuš Jiří, Sobek Oldřich, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Šigut Ivan, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf, Pavlík Oldřich, Hromek František, Kluževič Milan, Slouka František, Hladký Jan, Kodrle Luděk, Varta Jiří, Hošek Jan, Divák Břetislav, Raška Pavel

MPK: C21C 5/46

Značky: oceli, kombinované, kyslíkových, horní, hlavice, výrobe, trysky, dmýchání, konvertorech

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pavlík Oldřich, Lesniak Adolf, Hošek Jan, Kluževič Milan, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Hladký Jan, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Chvojka Jan, Raška Pavel, Kodrle Luděk, Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Slováček Jiří, Hromek František, Varta Jiří, Matějka Čestmír

MPK: C21C 7/04

Značky: způsob, plynů, prachových, dmýcháním, výroby, látek, taveniny, hutnickém, oceli, agregátu, směsi, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Záviský Jaromír, Kluževič Milan, Raška Pavel, Beňa Miloslav

Značky: výrobe, strusky, složení, způsob, oceli, chemického, úpravy, tandemové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hošek Jan, Hladký Jan, Kluževič Milan, Varta Jiří, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Hromek František, Kuběna Slavoj, Šigut Ivan, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Sobek Oldřich, Slouka František, Bohuš Jiří

Značky: panví, uzáver, rotační, hutnických

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pavlík Oldřich, Jasinský Zdeněk, Varta Jiří, Hromek František, Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Fiala Jaroslav, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Lesniak Adolf, Kodrle Luděk, Hladký Jan, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Peška Rudolf

Značky: zařízení, zkujňování, surového, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Chvojka Jan, Peška Rudolf, Pavlík Oldřich, Bohuš Jiří, Divák Břetislav, Kluževič Milan, Hromek František, Fiala Jaroslav, Kodrle Luděk, Slouka František, Hošek Jan, Šigut Ivan, Hladký Jan, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Kuběna Slavoj, Raška Pavel

Značky: vyzdívky, hrdla, límce, čištění, konvertoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hromek František, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Sobek Oldřich, Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Jasinský Zdeněk, Peška Rudolf, Kluževič Milan, Řehoř Josef, Šigut Ivan, Hošek Jan, Raška Pavel, Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Kodrle Luděk, Matějka Čestmír

Značky: výroby, konvertoru, oceli, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Záviský Jaromír, Raška Pavel, Kluževič Milan, Turek Jiří, Beňa Miloslav, Měrka Pavel

Značky: způsob, oceli, pecním, pochodem, kyslíkovým, výroby, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Lesniak Adolf, Sobek Oldřich, Jekl Jiří, Raška Pavel, Hladký Jan, Záviský Jaromír, Hill Eduard, Kodrle Luděk, Hromek František, Kluževič Milan, Pavlík Oldřich, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Jasinský Zdeněk, Peška Rudolf, Bohuš Jiří, Divák Břetislav, Varta Jiří

Značky: látek, hladinu, sypkých, dmýchání, lázně, tryska, tekutin, roztaveného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.