Kluževič Milan

Zařízení k loupání vrbového proutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269342

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ženatý Pavel, Kluževič Milan, Hošek Jan

MPK: B27J 3/00

Značky: vrbového, loupání, proutí, zařízení

Text:

...válci uspořádán dnzhý .loupaoí váleo.výhodou zařízení podle vynálezu Je odstranění namáhavá ruční práce při současném zvýšení její produktivity, bezpečnosti a hygieny.Na výkresu je sohemstioky v řezu znázorněno v příkladném provedení zařízení k loupání podle vynálezu.Zařízení k loupání vrbového proutí v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno skfčíní í s protihlukovou izolací. Skříň §, jež Je opatřena odsávacím ústredím 1, má v čelní...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sobek Oldřich, Hromek František, Peška Rudolf, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Kodrle Luděk, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf, Hladký Jan, Šigut Ivan, Slouka František, Kluževič Milan, Hošek Jan, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Bohuš Jiří, Varta Jiří, Pavlík Oldřich

MPK: C21C 5/46

Značky: dmýchání, výrobe, kombinované, kyslíkových, oceli, konvertorech, horní, trysky, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lesniak Adolf, Hromek František, Chvojka Jan, Matějka Čestmír, Slováček Jiří, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Hladký Jan, Peška Rudolf, Fiala Jaroslav, Bohuš Jiří, Záviský Jaromír, Divák Břetislav, Pavlík Oldřich, Raška Pavel, Kluževič Milan, Hošek Jan, Kodrle Luděk, Sobek Oldřich, Jasinský Zdeněk

MPK: C21C 7/04

Značky: taveniny, způsob, oceli, prachových, výroby, proudu, látek, hutnickém, směsi, plynů, agregátu, dmýcháním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Beňa Miloslav, Raška Pavel, Kluževič Milan, Záviský Jaromír

Značky: strusky, chemického, oceli, výrobe, tandemové, způsob, úpravy, složení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Fiala Jaroslav, Kodrle Luděk, Hošek Jan, Varta Jiří, Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Šigut Ivan, Slouka František, Hromek František, Hladký Jan, Kluževič Milan, Bohuš Jiří, Peška Rudolf

Značky: rotační, uzáver, hutnických, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jasinský Zdeněk, Hladký Jan, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Divák Břetislav, Varta Jiří, Peška Rudolf, Pavlík Oldřich, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Kluževič Milan, Kodrle Luděk, Záviský Jaromír, Fiala Jaroslav, Sobek Oldřich, Bohuš Jiří, Hromek František

Značky: surového, zařízení, železa, zkujňování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Kodrle Luděk, Varta Jiří, Lesniak Adolf, Hromek František, Hošek Jan, Raška Pavel, Divák Břetislav, Hladký Jan, Kluževič Milan, Sobek Oldřich, Slouka František, Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Bohuš Jiří, Šigut Ivan

Značky: hrdla, konvertoru, límce, čištění, vyzdívky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bohuš Jiří, Divák Břetislav, Hromek František, Řehoř Josef, Jasinský Zdeněk, Pavlík Oldřich, Raška Pavel, Kodrle Luděk, Hladký Jan, Peška Rudolf, Šigut Ivan, Varta Jiří, Chvojka Jan, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Fiala Jaroslav, Matějka Čestmír, Hošek Jan, Sobek Oldřich

Značky: konvertoru, způsob, výroby, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Raška Pavel, Záviský Jaromír, Kluževič Milan, Turek Jiří, Beňa Miloslav, Měrka Pavel

Značky: pecním, výroby, kyslíkovým, agregátu, pochodem, oceli, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hill Eduard, Záviský Jaromír, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Fiala Jaroslav, Kuběna Slavoj, Peška Rudolf, Hromek František, Kluževič Milan, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Varta Jiří, Jasinský Zdeněk, Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Hladký Jan, Jekl Jiří

Značky: tryska, dmýchání, roztaveného, hladinu, sypkých, tekutin, látek, lázně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.