Kluževič Milan

Zařízení k loupání vrbového proutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269342

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hošek Jan, Kluževič Milan, Ženatý Pavel

MPK: B27J 3/00

Značky: vrbového, proutí, zařízení, loupání

Text:

...válci uspořádán dnzhý .loupaoí váleo.výhodou zařízení podle vynálezu Je odstranění namáhavá ruční práce při současném zvýšení její produktivity, bezpečnosti a hygieny.Na výkresu je sohemstioky v řezu znázorněno v příkladném provedení zařízení k loupání podle vynálezu.Zařízení k loupání vrbového proutí v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno skfčíní í s protihlukovou izolací. Skříň §, jež Je opatřena odsávacím ústredím 1, má v čelní...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Bohuš Jiří, Šigut Ivan, Pavlík Oldřich, Slouka František, Hromek František, Hošek Jan, Peška Rudolf, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Divák Břetislav, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Kuběna Slavoj, Hladký Jan

MPK: C21C 5/46

Značky: horní, konvertorech, kyslíkových, výrobe, oceli, hlavice, dmýchání, kombinované, trysky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sobek Oldřich, Pavlík Oldřich, Varta Jiří, Kuběna Slavoj, Peška Rudolf, Raška Pavel, Slováček Jiří, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Matějka Čestmír, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav, Hromek František, Záviský Jaromír, Fiala Jaroslav, Hladký Jan, Hošek Jan

MPK: C21C 7/04

Značky: způsob, prachových, dmýcháním, látek, proudu, výroby, směsi, taveniny, plynů, hutnickém, oceli, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Záviský Jaromír, Beňa Miloslav, Raška Pavel, Kluževič Milan

Značky: úpravy, chemického, výrobe, způsob, strusky, složení, oceli, tandemové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hošek Jan, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Hladký Jan, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Peška Rudolf, Slouka František, Šigut Ivan, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Kuběna Slavoj, Hromek František, Kodrle Luděk, Lesniak Adolf

Značky: uzáver, panví, rotační, hutnických

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pavlík Oldřich, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Divák Břetislav, Kodrle Luděk, Chvojka Jan, Raška Pavel, Kluževič Milan, Lesniak Adolf, Jasinský Zdeněk, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Záviský Jaromír, Kuběna Slavoj, Hromek František, Bohuš Jiří

Značky: zařízení, surového, železa, zkujňování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Šigut Ivan, Hladký Jan, Pavlík Oldřich, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Peška Rudolf, Kodrle Luděk, Varta Jiří, Hromek František, Raška Pavel, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Fiala Jaroslav, Hošek Jan, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Slouka František

Značky: čištění, konvertoru, límce, hrdla, vyzdívky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Peška Rudolf, Hošek Jan, Raška Pavel, Bohuš Jiří, Matějka Čestmír, Kluževič Milan, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav, Hromek František, Šigut Ivan, Hladký Jan, Kodrle Luděk, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Řehoř Josef, Chvojka Jan, Pavlík Oldřich, Jasinský Zdeněk

Značky: výroby, způsob, konvertoru, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Beňa Miloslav, Kluževič Milan, Měrka Pavel, Záviský Jaromír, Turek Jiří, Raška Pavel

Značky: oceli, agregátu, pecním, kyslíkovým, výroby, pochodem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kluževič Milan, Chvojka Jan, Pavlík Oldřich, Varta Jiří, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Lesniak Adolf, Sobek Oldřich, Hromek František, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Záviský Jaromír, Hladký Jan, Jekl Jiří, Hill Eduard, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří

Značky: roztaveného, látek, hladinu, sypkých, tryska, lázně, tekutin, dmýchání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.