Klumpar Karel

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 268384

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uhlířová Jarmila, Klumpar Karel, Chládek Otokar, Šalomoun Vladimír, Piálek Josef

MPK: D04B 15/58

Značky: vodičů, zařízení, nití, ovládání

Text:

...4 pro zdvih vodiče g proti působení, tažné pružiny 1. Elektromegnet i je upevnčn na držáku l. Dále je k remeni 2 l vodičepřižazenn výlqvná západka i, která zapadá svým svislým ramenem do jeho zářezu. K druhému vodorovném rameni zápedky i je uchycena bežná pružina Q, jejíž dzuhv koneo je upevněn také k držáku. L.Kolmo ke všem vbdorovným ramenům zápedek Ž jednotlivých vodičů g nití je přiřazena do pravého ĺhlu zehnutá část páky I. Péks 1 je...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265023

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nováček Jindřich, Piálek Josef, Chládek Otokar, Uhlířová Jarmila, Šalomoun Vladimír, Klumpar Karel

MPK: D04B 15/34

Značky: okrouhlého, stroje, pletacího, soustava, zámková

Text:

...tak, že ve epod~ ni užši části je zasazen kroužek yg, jak je vidět na obro 3,a v horní části se nachází podložka łj jištěná matici łi, oboji uepořádané na válcové části gg čepu 2. Vüle mezi kroužky yo a stěnami łł, resp.265 O 2) 13 a vůle mezi podložkemi g a vodorovnými stêênami drúžlcgr g, wresp..L 2 l dovoluji pohyb čepů 9, resp. vnějších pohyblivých platinových zámu ků Ive směrech zmíněných drážek LL, Lig. Excentricky uspořádaná válcová...

Zařízení pro pohon přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264071

Dátum: 12.05.1989

Autori: Chládek Otokar, Klumpar Karel, Piálek Josef, Šalomoun Vladimír, Uhlířová Jarmila

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: pohon, zařízení, prístroje

Text:

...k ose přítroje ł a posuvné uložen spoovací člen 5 tvaru plochého klínuo Do průchozí drážky Q spojovecího členu 5 zasahuje rameno páky Q otočně uložené v hlavě 1. Na druhé rameno páky Q je uchycena svislé tyč llposuvně uložená v hlavě 5 e jejíž horní část je otočné uložena V trubce 4 tělesa i pří- ľ stnnje L. Na vršek tyče 1 dosedá rameno páky Q úložené na konzole Q,výkyvně uspořádaně na neznázorněném rámu stroje Na druhé rameno páky 2...

Protizkrucovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263794

Dátum: 11.04.1989

Autori: Piálek Josef, Chládek Otakar, Šalomoun Vladimír, Uhlířová Jarmila, Klumpar Karel

MPK: D04B 15/92

Značky: zařízení, protizkrucovací

Text:

...v pracovní polozeobr. 3 totéž co obr. 2, jenže klapka je v nepracovní poloze.Známy jednoválcový okrouhly pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen protizkrucovacím zařízením sestávajícím z následujících dílců. Pod známým neznázorněným jehelním válcem je na odtahovou trubku ł napojena neotočná trubka g uvnitř ní je uspořádána perforovaná trubka 3. Perforovanâ trubka 5 je poháněna známým převodem od jehelního válce. spodek trubky g...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262031

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uhlířová Jarmila, Piálek Josef, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Chládek Otokar, Klumpar Karel

MPK: D04B 9/46

Značky: výrobu, okrouhlý, zboží, punčochového, stroj, pletací

Text:

...nemůže nestat případ, že Jehly nejsoupod přitlakem zminěiých pružin. 232 nnUapořádáni podle vynálezu je v přikladném provedení znázorněno na přiloženém výkrese. známý Jednoválcový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen Jehelním válcem L, v jehož podélných drážkách g jaau posuvné uloženy jehly l. Stvol každé Jeh ly 1 se směrem od kolénka k háčku snižuje. Po obvodě .jehelniho vál- gce l jsou vytvořena zahloubeni i, v...

Okrouhlý jednoválcový pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261977

Dátum: 10.02.1989

Autori: Klumpar Karel, Uhlířová Jarmila, Chládek Otokar, Piálek Josef, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 9/46

Značky: jednoválcový, okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...s odhazovými platinami 3. Odhazové platiny 3 jsou radlálně posuvné uloženy v platin-ovém .kruhu 4 a jsou ovládány platlnovými kroužky 5 uloženými Ve víku 6. Pro» zatahování oček jsou jednotlivé pleta-cí systémy vybaveny zatahov-acími zámky 7 (obr. 1 s přiřazeçnými protízámky 8.Odhaz-ovê plati-ny 3 jsou ve své přední části opatřeny vodorovnou pracovní hranou 31 obr. 4, která v bodě 32 se lomí, a dále je tu vytvořena ši-kmá pracovní hrana...

Zařízení na vydrolování kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244920

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kabátek Jan, Klumpar Karel, Trnka Jan, Nováeek Jindoich, Šalomoun Jan

MPK: A01F 11/O6

Značky: zařízení, kukurice, vydrolování

Text:

...palic a vysokou produktivitu zařízení, ve značné širokém rozsahu změny fyzikálne mechanických vlastností kukuřlčných palic. Nepatrné drcení Vřeten kukuřičných palic má za následek výrazný pokles spotřebý energie a zvýšený stupeň čištění zrn. Polohou tyčí protibubnu ve směru povrchové přímky se podstatně zjednodušuje jejich výroba.vynález bude nyní blíže popsán podle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 schematický podélný pohled na...

Zařízení pro mazání zejména okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251431

Dátum: 16.07.1987

Autori: Trnka Jan, Krulová Jarmila, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Klumpar Karel, Kabátek Jan

MPK: D04B 35/28

Značky: zejména, stroje, pletacího, mazání, okrouhlého, zařízení

Text:

...zmíněného vnitřního prostoru tělesa ll ústí sací a výtlačný otvor llg a llz, které jsou napojeny na neznázorněné vedení ústící do nádrže s olejem, resp. k mazsnému místu. Na horní části tělesa ll jeqpevně nslisováne objímks lg (obr. 4) s dorazem lg přiřazenýmk stojanu li , resp. jiné pevné části pletacího stroje. Tato objímka lg má vytvoreny další dva dorazy s dorszovými šrouby łgg a gggv mezi něž zasahuje další doraz lil objímky li. Tato...

Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro vedení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 228482

Dátum: 15.07.1986

Autori: Štork Otakar, Klumpar Karel, Kejnovský Bohumil, Oliva Jiří

Značky: vedení, nití, zařízení, okrouhlého, stroje, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení okrouhlého pletacího stroje pro vedení nití a prodlužování jejich konců pomocí prodlužovacího vodiče. Zařízení řeší bezprostřední prodlužování nití před vodicí částí hlavního vodiče za účelem spolehlivého držení v hubicích, což je řešeno tím, že zařízení obsahuje alespoň jeden pohyblivý prodlužovací vodič, jehož vodicí část přímo předchází před vedením nitě hlavním vodičem, přičemž prodlužovací vodič je uspořádán...