Klugar Jindřich

Samolepící plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 266874

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mandík Lumír, Ondra Josef, Huml Jiří, Žahourek Richard, Klugar Jindřich, Metzl Lubomír, Bourek Vladimír

MPK: B32B 7/12, B32B 7/10

Značky: plošný, samolepicí, materiál

Text:

...s výjimkou alkoholů tercíálních, o 1 až 14 atomech uhlíku, jako methanol, n-hexanol, n-dekanol apod. Průměrná délka alkylů ve směsi esterů kyseliny akrylovémusí být 4 až 12 atomů uhlíku, aby byly vytvořeny předpoklady k adhezi lepící vrstvy k různorodým materiálům. Další složky základního akrylového kopolymeru tvoří 0,5 až 15 hmot. kyseliny akrylové a/nebo methakrylové, případně jiných agůethylenicky nenasycených alifatických kyselín...

Polyaminakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260720

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šíp Martin, Šňupárek Jaromír, Klugar Jindřich, Lidařík Miloslav, Hájková Bohuslava

MPK: C08L 63/10, C08G 59/50

Značky: epoxidové, tvrdidla, vodné, polyaminakrylátová, systémy

Text:

...popisovanym v A 0 č.lüílmaji nižší viskozittl, což se příznivé projevuje při zpracovotelnosti a dále vykazují vyšší stabilitu visktozit s časem.Z polyaminů jsou pro připravu tvrdidel jnodle vynálezu vhodné typy aliñatioké, cykloalifatické, i aromatická ako .alifaticlcé polyaminy se nejlépe uplatňují polyalkylenpolyaminy, hlavně diethylentriamin, dipropylentriamin, triethylentetramin a tetraethylenpentamin. Z cyklolalifatickych aminů lze...

Polyaminoakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260717

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lidařík Miloslav, Šíp Martin, Hájková Bohuslava, Šňupárek Jaromír, Klugar Jindřich

MPK: C08G 59/50, C08L 63/10

Značky: tvrdidla, epoxidové, systémy, vodné, polyaminoakrylátová

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel podle vynálezu vho-dné typy alifatické, cykloalitatické i .aromatické. jako alifatické polya-míny se nejlépe uplatňují polya-lkylen-polyaminy, hlavně diethylentriamín, diprvopylentriamin, triethylentetramin a tetnaethylenpentvamin. Z cykloalitatických aminů lze použít například methylenbiscyklohexylamin, methylenbis methylcyklohexylamin 3,3-dimethy 1-4,4-diamino-dicyklohexylmethan aj. ako .aromatické amíny možno...

Snímatelná akrylátová kontaktní lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259825

Dátum: 15.11.1988

Autori: Klugar Jindřich, Kudrnáč Milan, Kudrna Stanislav, Poláček Karel, Mandík Lumír

MPK: C09J 3/14

Značky: kontaktní, lepidla, akrylátová, snímateľná

Text:

...Trojrozměrná sit akrylového kopolymert je nositelem elasticity, vysoké koheze a dostačujíci adheze lepící vrstvy, zabezpečujícl potřebnou pevnost slepeného spoje. V důsledku osmotického působení sítě se přitomne organické piastiiikátory v malé míře vylučují na povrchu lepící vrstvy a jsou zdrojem snímatelných vlastností tohoto lepidla. Tvorba trojrozměrné sítě je dokončená v okamžiku zreagování celého množství reakce-schopných funkčních...

Lepicí kompozice na bázi vodných disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253128

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kremel Ivan, Klugar Jindřich, Juračka František, Černý Čestmír

MPK: C09J 3/14

Značky: vodných, lepicí, bázi, kompozice, disperzí

Text:

...mastek,minerální vlákna apod. vzhledem k vysoké plnitelností předložených akrylových kopolymerů je možno připravit z nich pružné tmely, např. pro vyrovnávání, spárování apod. Méně plněné systémy se s výhodou používąjí pro lepení obkladů.Předložené kopolymery jsou viskuzitně závislé na změně pH, se vzrůstající hodnotou pH roste viskozita. K její úpravě je možno používat čpavek, roztoky hydroxidů alkalických prvků nebo s výhodou...

Vodné systémy tvrditelných kompozic na bázi epoxidových pryskyřic a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237072

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hájková Bohuslava, Rajdl Josef, Mikša Jaroslav, Klugar Jindřich, Svoboda Bohumil, Lidařík Miloslav

MPK: C08L 33/06, C04B 24/28, C08L 63/00...

Značky: způsob, jejich, bázi, kompozic, vodné, systémy, tvrditelných, přípravy, epoxidových, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Systémy jsou vhodné pro aplikace ve stavebnictví jako tmely, plastbetony, vyrovnávací a zalévací hmoty, nátěrové hmoty a prostředky pro snížení odpařivosti vody z čerstvých betonových ploch. Jsou snadno připravitelné ze složek, které mají výbornou skladovatelnost i při teplotách pod - 20 °C. Podstata řešení spočívá v tom, že tyto systémy se získají ze 100 hmot. dílu kapalné epoxidové pryskyřice, 5 až 80 hmot. dílů specifikovaných...

Vodné disperze akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251442

Dátum: 16.07.1987

Autori: Klugar Jindřich, Juračka František, Pivoňková Alena, Mach Miroslav, Blažková Dana

MPK: C08L 33/00

Značky: akrylových, disperze, vodné, kopolymerů

Text:

...hmot. dílů destilované vody, obsahující 0,009 hmot. dílu rozpuštěného FeS 04.7 H 20. Reaktorse vyhřeje na 55 OC a vypláchne dusíkem. V 60 hmot. dílech desm tilované vodmte rozpustí 0,4 hmot. dílu polyvinylalkoholu / Mo» wiol 4 ~ 88 / a 7 hmot. dílů alkylfenolpolyethylenglykolethersulu fátu amonného / Fenopon EP 110 / a v roztoku se zemulguje homogenní směs monomerů sestávající z 50 hmot. dílů Zwethylhexylaku rylátu, 18 hmot. dílů...

Vodné disperze akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250445

Dátum: 15.04.1987

Autori: Klugar Jindřich, Juračka František, Pivoňková Alena, Kociánová Marcela

MPK: C09J 3/14, C08L 33/04

Značky: kopolymerů, disperze, vodné, akrylových

Text:

...dílech se přípraví roztok dvojsiřičitanu draselného. K předehřáté vodě V reaktoru se začne současně za míchání přikapávat uvedená emulze monomerů a roztoků lniciátorů tak, aby byla udržena v reaktoru teplota 55 až 60 °C a aby byly jak emulze, tak i roztoky ínlciátorů dávkovány pravidelně a v odpovídajícím poměru. Po ukončení příkapu se zvýši teplota v reaktoru na 70 °C a zvolna se přikape roztok 0,1 hmot. dílu peroxodisíranu amonného v 0,5...

Vodné disperze akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250439

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pivoňková Alena, Juračka František, Kaštánek Alois, Klugar Jindřich

MPK: C08L 33/04, C09J 3/14

Značky: kopolymerů, disperze, vodné, akrylových

Text:

...emulze monomerü a roztok iniciátorů tak, aby byla udržena v reaktoru teplota 55 až 60 C a aby byly jak eníulze, tak i roztoky iniciátorů dávkovány pravidelně a v odpovídajicím poměru. Po ukončení příkapu se zvýši teplota v reaktoru na 70 C a zvolna se přikape roztok 0,1 hmot. dílu peroxodisíranu amonného v 0,5 hmot. dílech vody a disperze se míchá při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny a při 80 °C ještě 1 hodinu a pak se ochladí na 25 až 30...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 250047

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ďurinda Ján, Klugar Jindřich, Chamko Dušan, Kováč Gabriel, Šňupárek Jaromír, Pivoňková Alena, Pánek Antonín, Nichta Jozef, Juračka František

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, syntetické, disperzné, univerzálne

Text:

...špecifiickej vilstkozity vodného roztoku uvedenej soli zabezpečí zvýšená lepłkćrvoisť lepidiel podľa vynálezumokra a teda možnosť spájania adherondov prostrednícrbvom IIlOKvFÉhO nánosu lepidla. Súčasne sa prostrednictvom nerozpustnosti vo vode kyseliny alkrylovej alebo metakrylovej vo forme interpolyme-ru s obsahom 10 až 400/0 hmvotn-oistných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmo.nostných Ikyseliny zabezpečí bezobtiažna priprava lepivdiel podľa...

Způsob přípravy polyamidových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249440

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lidařík Miloslav, Klugar Jindřich, Šíp Martin

MPK: C08G 59/50

Značky: přípravy, tvrdidel, způsob, polyamidových

Text:

...výrobł tvrdidln ao v prvá fázi postupuje s výhodou tak, že se aldetwd přidává k polyaminu, aš Již vo formě kupila((např. jako vodný roztok formaldehydu) nebo ve formě prášková ha. uko paraformaldełwd).Tvrdidla připravená uvedeným postupom aaou použitelná pro nejrdznějäi typy epoxidových pryskyřic a kompozic aplikovaná Jako lepidla, tmely, lici hmoty a podlahoviny, plutbctony, impregnační hmoty, kontaktní pryskyŕice pro lamináty a jiné...

Systémy tvrditelných kompozic na bázi vodných epoxidových disperzí s obsahem polyaminických tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247970

Dátum: 15.01.1987

Autori: Klugar Jindřich, Lízal Petr, Mikša Jaroslav, Horký Vladimír, Nevosád Zdeněk, Svoboda Bohumil

MPK: C08L 63/00

Značky: disperzí, vodných, epoxidových, tvrditelných, bázi, polyaminických, tvrdidel, systémy, kompozic, obsahem

Text:

...na bázi polyakrylátd a polysminových kondenzátd s alkylfenuly, které je vyrobeno z vodné dieperze obsahující reekční produkt kyseliny akrylově nebo methakrwlové, alkylesterd těchto kyselín s počtem uhlíkových stomů v alkylové skupině 2 až 8 a styrénů o suäině cca 25 5 hmotTato disperze je převedena reakcí s polyaminy, zejména dietľwléntriaminem s .jeho kondenzátory a s elkylfenoly a formeldełlydem ne vodny koloidní roztok odolný proti...

Tixotropní kontaktní lepidla na bázi vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247770

Dátum: 15.01.1987

Autori: Juračka František, Gračko Pavel, Klugar Jindřich

MPK: C08L 33/08, C09J 3/14

Značky: kontaktní, akrylových, kopolymerů, vodných, lepidla, disperzí, bázi, tixotropní

Text:

...s kumaronindenové pryskyrice, polyterpenové a terpenovć a terpenfenolické pryskyrice spod.Pryskyričná produkty se pridávají s výhodou ve formě disperzí s obsahom povrchové aktívníoh látek. K prodloužení doby lepivosti se pridávají pryskyričně látky s teplotou do 100 °C,s výhodou v rozmezí 50 až 75 °C. z interních práškových plniv je možno použít vápenec, kaolin,křída, těživec, bridličná moučka, blanc-fixe, živcový prach, mastek,...