Klimeš Stanislav

Spôsob výroby modifikovaného papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 264703

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tauc Jaroslav, Zeman Svatopuk, Tomis Bořivoj, Moravcová Jarmila, Klimeš Stanislav, Milichovský Miloslav, Dimun Milan

MPK: D21H 3/36

Značky: výroby, spôsob, papiera, modifikovaného

Text:

...so zníženou plošnou hmotnosťou pri zachovaní jeho užitnýoh vlastností, t. j. najmä belosti, opacity, hladkosti, mäkkosti atd., teda ušetria sa suroviny a energia.Pod pojmom vodonerozpustný zosietený močovino-formaldehydový kondenzát sa rozumie chemizačný prostriedok tvorený 4 až 100 kondenzatu s 0,1 až 6 hmot. povrchovo viazaných metylol skupín.Výroba modifikovaného papiera je ilustrované príkladmi prevedenia, nie je nimi však nijako...

Zařízení pro čištění trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244263

Dátum: 11.05.1988

Autor: Klimeš Stanislav

MPK: B08B 9/04, F28G 1/12

Značky: trubek, zařízení, čištění

Text:

...v ústí čištěné trubky.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schématicky zobrazen na výkrese, kde značí obr. 1 celkový podélný řez v uzaà vřené poloze ventilu a obr. 2 tentýž řez v otevřené poloze ventilu.V základním tělese l (obr. 1) je vytvořena válcová komora ll, jež je vyústěna na jednom konci válcovým otvorem lg e na druhém konci neznázorněným otvorem nástevce ga. K nástavci je převlečnou maticí gl vzduchotěsně...

Spôsob výroby modifikovaných plnidel a pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256163

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klimeš Stanislav, Tauc Jaroslav, Milichovský Miloslav, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Moravová Jarmila

MPK: C08L 61/32, C08L 61/24, C08L 61/28...

Značky: modifikovaných, plnidel, pigmentov, výroby, spôsob

Text:

...»na povrchu častic plnidla sa rozdisperguje V 100 mililitroch vody, K takto pripravenej suspenzii sa za intenzívneho miešania pridá 13 g 45 Vo-ného vodného roztoku 2,3-epoxypropyltrimetylamóniumchloridu. Reakčná zmes sa potom zohrieva pod spätným chladičom po dobu 30 minút .pri 90 °C v mierne alkalických podmienkach pri pH 8. Potom sa zmes ochladí, zneutralizuje kyselinou mravčou a suspenzia častíc poyrchovo-kationizovaných kvartérnymi...

Zařízení pro přestavitelné uložení trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243606

Dátum: 15.05.1987

Autor: Klimeš Stanislav

MPK: D03D 47/28

Značky: zařízení, přestavitelné, trysky, uložení

Text:

...pro prestavitelné uložení trysky, obr. 4 schematický nákres zarízení s použitím odtlačovacího šroubu.Tryska lg je válcovou částí lg otočně uložena v koncové části g držáku l a utěsněna těsněním 3. Do tangenciálních zářezů lg ve válcové části gg trysky lg zasahují dva seřizovací šrouby 5. Do koncové části g držáku l ústí i přívodní potrubí § prohozního média o poloměru R, utěsněné těsněním § v koncové části 3. Mezi koncovou částí g...

Zařízení k odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238078

Dátum: 01.04.1987

Autori: Klimeš Stanislav, Vystrčil Karel

MPK: D03D 47/36

Značky: odměřování, stanovené, předem, strojů, tkacích, délky, útku, bezčlunkových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů, kdy rozřazovací kolečko plynule rotuje spojitě s dutým hřídelem zařízení pro přípravu útku, přičemž přesouvá po zásobním bubnu složeném ze segmentů ve směru odtahu útku v zubové mezeře mezi dvěma ozuby rozřazovacího kolečka vždy nejméně jednu úplnou prohozní délku útku, přidržovanou vodicím členem v mezeře mezi ozuby rozřazovacího kolečka, kterou...

Rozvod pohonu ústrojí ovládajících útky na vzduchovém tkacím stroji s mísicím ústrojím útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249316

Dátum: 12.03.1987

Autori: Plička Ladislav, Vašíček Vladimír, Kalina Jaroslav, Směták Vincenc, Klimeš Stanislav

MPK: D03D 47/34

Značky: ovládajících, ústrojím, vzduchovém, pohonů, ústrojí, mísicím, rozvod, stroji, útku, útky, tkacím

Text:

...ozubené dvojkolo lg, uspořádáné v bočnici l a otočné uložené na výstupním hřídeli lg převodové skříně gg, do níž zasahuje menší kolo ll druhého ozubeného dvojkola lg. V převodové skříni gg je s tímto menším kolem ll v záběru převodové kolo 33 otočné uložené na čepu gg pevné uloženém ve stěně prevodové skříně gg.. K tomuto převodovému kolu ll je vyměnitelně připojeno první výměnné ozubené kolo ll,které je v záběru s druhým výměnným ozubeným...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových plnidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230015

Dátum: 15.09.1986

Autori: Klimeš Stanislav, Tomis Bořivoj, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Milichovský Miloslav

MPK: C08G 12/12

Značky: močovinoformaldehydových, výroby, spôsob, plnidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby močovinoformaldehydových plnidie1 reakciou močoviny s formaldehydom za prítomnosti kondenzačného činidla, vyznačujúci sa tým, že sa kondenzuje močovina s formaldehydom v molárnom pomere 1:0,6 až 2 vo vodnej suspenzii s obsahom vody 3 až 26 mólov, vztiahnuté na 1 mól močoviny, pri teplote 20 až 105 °C a pH 1 až 5,5 po dobu 5 až 120 minút, s výhodou za prítomnosti tenzidu a/alebo ochranného koloidu aplikovaného v množstve v rozmedzí...

Způsob výroby syntetického alumosilikátového aktivního pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229557

Dátum: 15.09.1986

Autori: Boček Bohumil, Neuvirt Jiří, Morávek Jaroslav, Hančil Jan, Klimeš Stanislav

MPK: C09C 1/40, B01J 13/02

Značky: aktivního, pigmentů, alumosilikátového, výroby, syntetického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Připravuje se suspenze aktivního pigmentu, která nemá gelovitý charakter, lze ji po přidání pojidla použít k nánosu příjmové vrstvy obvyklým natíracím zařízením a při vhodné volbě reakčních složek neobsahuje rozpustné soli. Srážení se provádí směšováním solu SiO2 (5 až 30%) a vodného roztoku hlinité soli (10 až 57 g Al3+/dm3) ve směšovací nádobě za kontrolovaného pH (3,5 až 8), pomocí alkalicky reagující látky a za intenzivního míchaní určeného...

Odměřovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 232263

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vystrčil Karel, Klimeš Stanislav

MPK: D03D 47/36

Značky: odměřovač

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o odměřovač útku pro bezčlunkový tkací stav, opatřený navíjecím ramenem k ukládání ovinů útku na povrchu bubnu složeného z pevného segmentu a alespoň jednoho variabilně radiálně stavitelného segmentu, přičemž povrch bubnu odměřovače je složen z většího počtu pásových nastavitelných segmentů (31) a jednoho pevného segmentu (38), přičemž i při nastavení maximálního průměru bubnu zůstává konec předcházejícího segmentu překryt začátkem...

Zařízení k odměřování útkové niti na neortodoxním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 225865

Dátum: 15.10.1985

Autori: Klimeš Stanislav, Vystrčil Karel, Kuda Vladimír

Značky: odměřování, zařízení, stroji, tkacím, útkové, neortodoxním

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odměřování útkové niti na neortodoxním tkacím stroji, zahrnující zejména přítlačnou odměřovací kladku, která je v záběru s nuceně naháněným otočným odměřovacím bubnem vyznačené tím, že odměřovací kladka (3) je opatřena alespoň dvěma ventilačními plochami (14), přičemž kolem části povrchu odměřovací kladky (3) je upraven kryt (15) pro usměrnění proudu vzduchu od ventilačních ploch (14).

Zařízení k odměřování a ukládání útkové niti zanášené do prošlupu na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 225211

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vystrčil Karel, Vašíček Vladimír, Klimeš Stanislav, Kuda Vladimír

Značky: ukládání, bezčlunkovém, prošlupu, útkové, tkacím, stroji, zanášené, odměřování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odměřování a ukládání útkové niti zanášené do prošlupu na bezčlunkovém tkacím stroji, zahrnující zejména nuceně otočně naháněný zásobní buben pro uložení útkové niti spřažený s odměřovacím elementem, vyznačené tím, že u čela zásobního bubnu (2) je upraven nuceně otočně naháněný rotor (14) s alespoň dvěma lopatkami (15), přičemž rotoru (14) přilehlá část zásobního bubnu (2) je opatřena soustavou vzduchových kanálů (17) pro rozvod...