Klimek Milan

Spôsob vytvrdzovania preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátnach a ich kombináciách zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270501

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vavrovič Ján, Kramár Miroslav, Školník Juraj, Klimek Milan

MPK: F26B 3/04, B24D 11/08

Značky: kombináciach, vytvrdzovania, plátnach, papieroch, lepidla, preterovej, vrstvy, kotúčov, zvinutých, brusných, spôsob

Text:

...papierov, plátien a ich kombinácií podla vynálezu, ktoreho podstatou je to, že sa použije tlakový predhriaty vzduch o teplote S 0 až 100 °C a pretlaku 10 až 100 kPa.vyšší účinok vynálezu sa dosiahne vplyvom predhriateho vzduchu, ktorý sa vháña medzi závity kotúče pretlakom 10 až 100 kPa, čo je v porovnaní so známym spâsobom, kedy sa predhriaty vzduch nasava medzi závity podtlakom značne výhodnejšie, pretože je možné dosiahnut vyšší tlakový...

Zariadenie na upevnenie elektrickej izolácie pílového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 264734

Dátum: 12.09.1989

Autori: Klimek Milan, Frais Jindřich

MPK: B27B 5/30

Značky: kotúča, zariadenie, upevnenie, elektrickej, pilového, izolácie

Text:

...osadenie pre pílový kotúč má väčší priemer ako hriadeľ, na prirube je upevnené matica rovnako z nevodivého materiálu s opačným zmyslom otáčania ako hriadeľ, medzi prirubou a maticou je pomocou kolíkov upevnený pílový kotúč, pričom priruba i matica s pilovým kotúčom a kolikmi sú na hriadeliVyšší účinok a výhody vynálezu sú v tom, že technicke vyriešenie priruby z elektricky àevodivého materiálu vylučujú prechod elektrického prúdu z obrábaného...

Zariadenie na vytvrdzovanie preterovej vrstvy lepidla na brúsnych papieroch, plátna a kombináciach, zvinutých do kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256551

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kramár Miroslav, Klimek Milan, Školník Juraj, Vavrovič Ján

MPK: B24D 11/08

Značky: zariadenie, brusných, papieroch, kotúčov, vrstvy, preterovej, lepidla, kombináciach, vytvrdzovanie, plátna, zvinutých

Text:

...zariadenia spočíva v tom, že oproti dosiaľ používanému zariadeniu je vybavené snímačom vlhkosti vzduchu v okoli kotúča, ktoré je napojené na riadiacu jednotku, ktorá ovláda výmenniktepla, deliaci ventil a zvlhčovacie zariadenie. Doteraz používané zariadenie nie je obdobnou reguláciou vybavené. Vyšší účinok tohoto popísaného zariadenia spočíva V optimalizácii vytvrdzovacieho procesu.Na priloženom výkrese je schematicky znáNa- priloženom...

Tesniacie zariadenie kotúča brúsného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255400

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klimek Milan, Vavrovič Ján, Tvrdík Josef, Školník Juraj

MPK: B24D 11/00

Značky: brusného, tesniacie, kotúča, zariadenie, pásu

Text:

...priestoru a tiež ich tepelnú dilatáciu počas vytvrdzovania. Ďalšie výhody tesniaceho zariadenia spočivajú v tom, že umožnia rýchlejšie prestup tepla do stredu .kotúča brúsneho páse a» prehriatie kotúča V celom objeme. Tesneniepodľa vynálezu umožní rýchlejší prestup tepla a tým skrátenia vytvrdzovacieho cyklu na 25 pôvodného času.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornená tesniace zariadenie uložené vo vytvrdzovacom...

Zariadenie na elektrochemické značenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254684

Dátum: 15.01.1988

Autori: Školník Juraj, Mrva Milan, Šutta Peter, Klimek Milan

MPK: B41M 5/20

Značky: zariadenie, výrobkov, elektrochemické, značenie

Text:

...vynálezu sa dosiahne dokonalé farebne odlíšitelné, podľa potreby 0,01 až 0,5 mm hlboké značenie vý 4ronbkov, čo zaručuje nezmazatelnost značenia, pričom elektrolyt zmača len značené miesta. Elektrolyt nevyteká mimo .značkovacieho razítka, nekoroduje povrch výrobku. Na výrobku zostáva len jemný film elektrolytu na značených miestach, ktorý postačí priamo konzervovat olejom. Pracovisko,kde zariadenie pracuje sa stáva zdravotne nezávadné....

Polypropylen a jeho kopolymery s ethylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246766

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vavrovie Ján, Klimek Milan, Sládeeek Linhart, Ulrych Jioí, Školník Juraj

MPK: C08K 5/13, C08L 23/12, C08L 23/16...

Značky: ethylenem, polypropylén, kopolymery

Text:

...zpracování práškového polymeru na granulát -a granulátu na konečné výrobky. Při testoch dlouh-odobé stability za snížených teplot vy,ikazuje poměrně nízkou účinnost fair-ll,Proto bylo překvapivé zjištění, že jeho kombinace s látkou A 0 49 vykazuje mimořádně vysoký synergidký stabilizační efekt při teplotách blížícícih se teplotám praktické apliikace. iPři tom, »aniž by došlo k porušeníto-hoto synergického efektu může polymer obsahovat...

Zařízení na kontinuální odstraňování ropných produktů z odpadní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243065

Dátum: 15.11.1987

Autor: Klimek Milan

MPK: C02F 1/40

Značky: odpadní, kontinuální, odstraňování, produktů, zařízení, ropných

Text:

...nát-okovou komorou 4, přilehlou stenou sběrného prostoru olejů 5 a vnějším pláštěm nádoby 1 je umístěn prostor pracích V-od 12 a pod ním je prostor mechanického filtru 13 s plovoucí filtrační vrstvou 14,která je držena děrovaným mezidnem 15. K nádobě 1 v místě prostoru mechanického filtru 13 je připevněno hrdlo 23 pro odvod pracích vod a přítdkové hrdlo 25, na které je napojen výtlajk čerpadla 24. Na protilehlé straně mezi stěnotí sběrného...

Zariadenie na defektoskopiu veľkoplošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239108

Dátum: 01.11.1987

Autori: Adamča Martin, Tomčala Jaroslav, Kasza Štefan, Király Ernest, Baláž Pavel, Trčka Alojs, Klimek Milan, Školník Juraj, Beničák Jozef, Jasenek Jozef

MPK: G01N 3/38

Značky: defektoskopiu, materiálov, zariadenie, velkoplošných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť kontroly defektov veľkoplošných materiálov pomocou merania intenzity zvukových impulzov vybudených bodových úderom na povrch skúšaného materiálu. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne usporiadaním zariadenia tak, že na horných výkyvných ramenách sú uchytené elektromagnetické kladivka, spojené s radiaciou jednotkou a na dolných výkyvných ramenách sú uchytené snímacie zariadenia spojené s vyhodnocovacou jednotkou....

Zariadenie na meranie reznej geometrie pilových kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252900

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mrva Milan, Klimek Milan, Vavrovič Ján, Školník Juraj

MPK: B27G 23/00

Značky: zariadenie, kotúčov, meranie, reznej, geometrie, pílových

Text:

...spočívajú V jednoduchosti zariadenia, ktoré značneurýcihluje meranie reznej geometrie pilovýoh nklotúčov. Meranie je presnejšie a pritom menej .prácne .ako pri znamych spôsoboch doposial väčšinou ručných meraní.Na priloženom výkrese je na obr. 1 znázornený celkový pohľad na zariadenie podla vynálezu a na obr. 2 je zobrazený detail zariadenia s pootočenim »meracieh-o -mikroiskopu na hornom ramene.Zariadenie na meranie repnej geomet-rie...

Značkovacie razítko pre elektrochemické značenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252885

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šutta Peter, Školník Juraj, Kramár Miroslav, Klimek Milan, Vavrovič Ján

MPK: B41K 1/44

Značky: značenie, elektrochemické, razítko, značkovacie, výrobkov

Text:

...ktoré je nezmazateľné. Použitím značkovacieho Ľazfaka ,podľa vynalezu sa docieli rovnomernej .a intenzívnej výmeny elektrolytu počas značenia na celej značenej .ploche, elektrolyt sa nerozteká po značenom výrobku .a značí len miesta, ktoré sú .požadov.ané. V spojenís elektrochemiokým zariadením sa dosiahne toho, že značené miesta sú po skončení .pracovnej operácie zbavené zbyiikov elektrolyďu.Nie je potrebné vyrábať pre každý znak ra zívtko,...

Hermetický chladicí kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240419

Dátum: 15.12.1986

Autori: Klimek Milan, Mrva Milan, Zdarsa František, Kramár Miroslav

MPK: F25B 31/02

Značky: chladicí, hermetický, kompresor

Text:

...110,11 JIQBJIBHJZIGM -aaa Jxemammn Komnpeccopa n OTBOIUITL ocwaxonąeeca wemo no Bosmomocm Hamcpamammm nyTeM ou em ero ZBOBIUZIKHOBGIMH B oxpyvnalw amo cpeny.3 m nocTaHoBKa saaaqn GOOTBGTOTBYBT mame Boauomiocm TotHOI 0 owperyJmpoBamm B conmpeccope MepTBoro IIPOGTDBHCTBB.,onwmvlaabnoro mu Benelux nponecca. 32 mm coanalowca npemxo-cHJIIm mm amomawnsnpyemoro z IIIJOYIBBOILGTBGIHIO-(ĎHBMOJIOĽK 116 cm ĎJIBIWIIPHHTHOPO MOHTaRBImran aaąiaqa...

Zariadenie na kontrolu nánosu lepidla a dodatočné nanášanie na nenanesené miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 214396

Dátum: 01.06.1984

Autori: Vavrovič Ján, Klimek Milan, Školník Juraj, Žilinec Ján

Značky: nanášanie, zariadenie, lepidla, nenanesené, dodatočné, nánosu, miesta, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu nánosu lepidla a dodatočné nanášanie na nenanesené miesta na veľkoplošné materiály v drevárskej výrobe. Drevársky. Účelom vynálezu je odstránenie miest z veľkoplošných materiálov, na ktorých nie je celistvo nanesené lepidlo a tým súčasne aj zabránenie vzniku nezlepených miest medzi dýhami alebo dýhami a laťovkovými stredmi. Toto má za následok zvýšenie pevnosti a kvality preglejok. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením...