Klejch Vlastimil

Zařízení pro valchování vlnařských tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262745

Dátum: 14.03.1989

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06C 17/02

Značky: valchování, zařízení, vlnařských, tkanin

Text:

...jskýchkoliv rázů a to i při pevnćm uchycení hřídelů obou kol. U strojů s tuhým povrchem válců musí být jedenválec uložen posuvné a pružně dotlačován k provazci.Uváděné provazce do pohybu a jeho vymrštování oproti odpalovscí stěnč pomocí dvojice nebo dvojíc válců je umocněno rovněž tím,že povrch těchtová 1 cü tvoří pružný běhoun pneumatiky. Zatímcou válců s tuhým povrchem má provazec tendenci ulpívat po průchodu2 s 2 745 mezi válcí na Jejich...

Pracovní válec provazcových pracích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258891

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06B 23/02

Značky: pracích, strojů, pracovní, válec, provazcových

Text:

...1 to rozměry vá 1 ců,pře ąouatružit je na novýmenší průměr. Tyto operace jsou složité a vyžadují vždy dlouhodobé odstavení stroje z provozu.Tyto nevýhody Jsou oďàtraněny praoovním váloem provaze oovýoh-praoích strojů podle vynálezu, který sestává z ooé 258391lového bubnu a jehož podstatou je, že na povrchu ooelovéhow bubnu je nalaminována nosné vrstva laminátu so skleněnou tka» ninou ana ní krycí vrstva lamihátu 5 polyesterovým...

Způsob zjištění línavosti vláken u vlasových textilií a přístroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256518

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klejch Vlastimil, Malčík Pavel, Mahelka Zdeněk, Rudolf Miroslav, Švejdová Alena

MPK: G01N 33/36

Značky: vláken, línavosti, tohoto, způsob, provádění, textilií, prístroj, zjištění, vlasových, způsobu

Text:

...uělé kožeěinw, obse,hujíoí dve druhy vláken, eimulující podsedu e pesíky kožešiny, í jj tato metoda vůbec neodhàeliie línavoat podeady.Tyto nevýhody odstraňuje způsob zjištování línavosti vláken 1 u vlasových textilií .používající porovnávacíoh etelonů, jehož podstatou je, že celá ploche vzorku vlasové textílie daného rozmäru je po určitou dobu e e určitým přítlakem etíránístěr-e.kou ve eměru vlasu e pak se veškerý uvolněný vles rozprostře...

Spôsob prípravy 1, 3,6, 8-tetrahydroxyantrachinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247278

Dátum: 15.01.1988

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: C07C 60/18

Značky: 8-tetrahydroxyantrachinónu, spôsob, přípravy

Text:

...g zmesi antrachinónových metabolitov sa rozpustí V 20 m 1 acetónu, pridá sa 2,5 ,g silikagélu a metabolity sa. iabsorbujú na sorbeint -odparením rozpúštadüa za znížeméiho tlaku. Sorbent sla nonosie na kolónu silikagélu 3 30 cm, pripravená lv zme 4si benzén - yacetón (41, potom 23, eluát sa zachyti po 20 m 1 do frakcií. Prítomnost látky F-745-8 vo frakciäch sa kontroluje tenkovrstvovou chromratografiou na föliách Silufol,...

Zařízení pro automatické řízení výpusti kalového koryta pracích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253381

Dátum: 12.11.1987

Autori: Klejch Vlastimil, Müller Jiří, Longin Jan

MPK: G05D 9/00, D06F 33/06

Značky: automatické, řízení, pracích, kalového, výpustí, koryta, strojů, zařízení

Text:

...lázně se vrací přepadem zpět do vany stroje a snižuje tak účinnost oplachování ve stroji.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení pro automatické řízení výpusti kalového korýta pracíoh strojů podle vynálezu, jehož podstatou je, že v kalověm korytu je upraven přepad ústíoí mimo prostor praoího stroje a výpust, ústíoí do vany praoího stroje. Uzávěr této výpusti je spojen s plovákem, takže poloha uzšvšru koresponduje s výškou hladiny lázně ve vanä...

Oplachovací zařízení provazcového pracího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252769

Dátum: 15.10.1987

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06B 3/24

Značky: pracího, stroje, oplachovací, provazcového, zařízení

Text:

...jeho prinCip.Odpalovací válec 1, jehož povrch je podélnš hrubě rýhovaný. je umístěn za spodním hladkým pracovním válcem g.Pod odpalovacím válcem 1 je po celé jeho délce umístěno ko ryto 5 s oplachovací vodou přiváděnou do koryta 5 pomocí děrované trubky 5. Odpalovací válec 1 je částečně ponořen do oplachovací vody.Odpalovací válec 1 se otáčí V korytu 5 s oplachovaci vodou, svým rýhovaným povrchem nabírá oplachovací vodua vrhá ji vysokou...

Zařízení k dělení tenkostěnných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240931

Dátum: 01.10.1987

Autori: Koneený Jioí, Klejch Vlastimil

MPK: B21D 24/16

Značky: trubek, zařízení, tenkostenných, dělení

Text:

...plochy. Tím, že vodorovný střižník v prvé fázi stříru odñčlí zároveň horní i spoční kruhovou úseč stěny trubky, je očstraněno čokončování střihu svíslým střižníkem do plné stěny zároveň se všemi negatívními ćůsleőřy ne kvalitu střižné nlochy í životnost svislého střížníku, protože zbývející část stěny trubky je pak svísljm střížníkem plynule čostřižena. Tím jsou také oőstraněny jdynemické rázy vznikající při nárazu svisléřo střižníku do plné...

Vyhazovač textilních provazců

Načítavanie...

Číslo patentu: 252693

Dátum: 17.09.1987

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06B 3/24

Značky: textilních, provazců, vyhazovač

Text:

...přívod elektricke energie k elektromotoru.Tyto nevýhody odetreñuje vyhezoveč textilních provaeců podle vynáleeu, jeho podstatou je, že na hřídeli telneho válce je pevnä ulołeno hnaná kolo, spojené převodem e hnecím kolem pevně uloženým na hnená hřídeli, která je ojnicí spojene s vozíkam neaoucím tałný válec.Příklad provedení vyhezovače textilních provaeců je uveden na výkrese, kde je nakreslen echematicky princip zařízení.letný válec l je...

Pohon pracovních válců provazcových pracích a valchovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249697

Dátum: 15.04.1987

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06B 3/34

Značky: pracovních, valchovacích, válců, strojů, pracích, provazcových, pohon

Text:

...válce a kolem předlohověho hřídele tak, že jim udává vzájemně opačný směr otáčení. Předlohový hřídel je na obou ávých koncích opatřen hnacími koly spojenými řetězovými převody s kcly na hřídeli horního, kyvně uloženého pracovního válce,který je neeen rameny, majícími osu kývání totožnou s osou předlohového hřídele.Řešení podle vynálezu zajištuae dokonalejší dodržování atejnoměrnoati přítlaku mezi pracovními válcí ve všech režimech práce stroje...

Směšovací komora pro přímý ohřev vody parou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249405

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hošek Zdeněk, Klejch Vlastimil

MPK: D06F 39/04

Značky: ohrev, párou, přímý, směšovací, komora

Text:

...do uklidňovaoího prostoru vstupuje kruhovou Btěrbinou pouze ohráta voda.Výsledkom je klidné a rounoměrne míeení vody s parou, pri něm nedochssí k vibracím komory ani připojeného potrubí. To opät vede k poklesu hlučnosti celého zařízení. Při bežnú činnosti komory nemůie docháeet k pronikání páry do výstupu teplá vody. Komoru lze montovat v kterékoliv poloze bez vlivu na její funkci.Príklad provedení směšovací komory je uveden ne výkrese, kde...

Dvouúčelové skládací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247666

Dátum: 15.01.1987

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: B65H 45/08

Značky: dvouúčelové, zařízení, skládací

Text:

...nakreslen princip zařízení.Zakladem dvouúčelového skladacího zařízení je volně kyvně uložené skladací rameno 1, jehož osa kyvu je totožné s osou odtahovacího valce 2, Skladací rameno 1 je opatřeno na svém spodním konci valečky g, mezi kterými trvale prochází textilie 1, V ose skladacího ramene 1 je kyvně uložena i unašecí páka g opatřena na svém konci zapadkou 4, jejímž protikusem je čep § na hornín konci skladacího ramene J, Unašecí páka...

Substituované 10-(piperidinoalkyl)-10,11-dihydrobenzo/b,f/thiepin-10-karbonitrily

Načítavanie...

Číslo patentu: 240697

Dátum: 13.06.1985

Autori: Smejkal Josef, Kunovský Jioí, Klejch Vlastimil

MPK: C07D 409/06

Značky: substituované

Text:

...deriváty vzorce Il jsou látky vesměs známé e na literaturu je odkazováno v jednotlivých přík 1 edech.Substitučni reakce se provedou za hříváním komponent s uhličitanem draselným ve vhodnám rozpouětědle, s výhodou v acetonu. Produkty se získají budvve formě hydrochloridů, které se čistí krystalisaci, nebo ve formě besí, která se čistí chromatografií na silikagelu. Látky podle vynálezu jsou nové e k jejich identifikaci bylo použito kromě...