Klejch Jiří

Kompozice pro vytvrzování epoxidových práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268348

Dátum: 14.03.1990

Autori: Berková Jarmila, Jelínek Karel, Matějíček Alois, Hájek Karel, Tůma Zdeněk, Klejch Jiří

MPK: C08G 63/12, C08G 59/42

Značky: vytvrzování, práškových, epoxidových, kompozice

Text:

...kyselin, například kyselín stearové. olejové, pelargonové, rozvětvených mastných kyselín a počtom uhlíkových atomů 9 až 21 aj. Jako urychlovače reakce těchto složek se používají eloučeniny kovů 2. a 4,sloupce periodického systemu prvků, hlavně oxidy a soli. například octan a steeran zinečnatý, vápenatý, hořečnatý nebo barnatý, a dále organické dusikaté báze, například lauryldimethylbanzylamoniumbromid, benzyldimethylemin,...

Způsob přípravy kyselých tvrdidel epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268347

Dátum: 14.03.1990

Autori: Berková Jarmila, Tůma Zdeněk, Jelínek Karel, Matějíček Alois, Hájek Karel, Klejch Jiří

MPK: C08G 59/42, C08G 63/12

Značky: epoxidových, kyselých, způsob, tvrdidel, přípravy, pryskyřic

Text:

...vynálezu jsou stabilní, vyznačuji se výbornými vytvrzovacimi charakteristikami a poskytují při vytvrzováni epoxidových systémů nátěrových hmot dokonale rovné povrchy s vynikajicimi mechanickými vlastnostmi.Základními komponentami používanými při přípravě kyselých tvrdidel postupem podle vynálezu jsou zejména tyto látkyJako polyalkoholykpředevším ethylenglykol a polyethylenglykoly, propylenglykola polypropylenglykoly, glycerol,...

Disperzní odstraňovač nátěrů a polymerních filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268115

Dátum: 14.03.1990

Autori: Francová Jana, Matějíček Alois, Klejch Jiří

MPK: C09D 9/00

Značky: odstraňovač, nátěrů, disperzní, filmu, polymerních

Text:

...působicích látek a oarafinu. Tato kombinace povrchové ochrany koloidnich částic umožňuje ziskat na jedné straně disperzi o koncentraci do 85 Z hmot. účinne složky ve formě koloidnich částic, přičemž zbývajícich 15 Z hmot. vodně-alkoholické složky vytváří obal kolem těchto-koloidních čàstic, který zamezuje odpařovâni účinné složky odstraňovače. účinnou složkou odstrañovačc jsou pak chlorované aliiatickě uhlovodíky o počtu atomů uhliku 1 až 4...

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265155

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jelínek Karel, Hájek Karel, Klejch Jiří, Mižďoch Oldřich, Pospíšil Jan, Matějíček Alois, Birklen Radomír

MPK: C08G 59/40

Značky: kompozice, epoxidové, práškové, termoreaktivní

Text:

...až 18 atomy uhliku. Jako dusikatých bázi lze použít např. isochinolinu,chinolinu, N,N-dimethylcyklohexylaminu, 2-píkolinu, tributylaminu, trimethylaminu, N-ethy 1 morfolinu, monoethanolaminu, N,N~dimethylaminopropylamlnu, dianformaldehyddimethylaminopropylaminu, hexamethylentetraminu, bis dimethylaminomethylfenolu, benzylmethylaminu, lauryldimethylbenzylamoniumbromidu, imidazolu, 2 ~methylim 1 dazo 1 u, aminoethylolimidazolinu, N-(pa 1...

Zařízení pro homogenizaci vysokoviskózních nebo sypkých hmot a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260812

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kaška Jiří, Kudrna Milan, Klejch Jiří, Šíma Milan, Lešek František

MPK: B01F 3/10

Značky: směsi, sypkých, vysokoviskozních, homogenizaci, zařízení, jejich

Text:

...stavěcí kroužek se stavěcím šroubem, na spodním konci spojkou pro upevnění míchadla a ve střední části zajištovacím kolíkem. Pomocí klínu je posuvně uchycena v ložiskovém pouzdru, které je pevně spojeno.s unášecím kolem napojeným na horní převodově kolo převodové hřídele. Míchad~ lo je v manipulační nádobě umístěno excentricky, nejlépev tečné poloze ke stěně nádoby a jeho průměr je 0,45 až 0,8 násobkem vnitřního průměru manipulační...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258071

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vogel Tomáš, Lohr Jiří, Kaška Jiří, Balcar Miroslav, Fencl Miloslav, Kohout Josef, Klejch Jiří, Matějíček Alois

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidových, přípravy, lisovacích, způsob

Text:

...předmětel je způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic, tvŕdidel, plniv s dalších aditiv, zejména pigmentů, barviv, změkčovsdel, stabi~ lisétorů, separátorů, retardérů hoření arkatelyzátorů. Podstata způsobu přípravy těchto lisovacích hmot spočívá v tom, že se nejprve práäkové složky udržované ve vířivém pohybu impregnují složkami pojivověho systému o teplotě měknutí 30 až 270 °C ze skupiny zahrnující...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251735

Dátum: 16.07.1987

Autori: Matějíček Alois, Krejcar Emil, Klejch Jiří, Fencl Miloslav, Balcar Miroslav, Kohout Josef, Kaška Jiří

MPK: C08L 63/02

Značky: epoxidových, způsob, přípravy, lisovacích

Text:

...a tedy i lisovací hmota je jednotnější ve svých finálnich vlastnostech než ta, která je připravena např.podle citovaného západoněmeckého patentu. Přednosti připra vy parciálniho aduktu je zároveň i to, že ve formě pevné látky je ho možno připravit do zásoby a při teplotě do 20 °C ho uchovávat po dobu max. šesti měsíců.Obecný postup přípravy spočivá v tom, že se připraví pouze jeden typ parciálního aduktu nízkomolekulárni epoxidové...

Vodné disperzní nátěrové hmoty na bázi diepoxidových termoreaktivních práškových nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227254

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bárta Zdeněk, Svoboda Bohumil, Klejch Jiří, Jelínek Karek, Dlasková Marie

Značky: bázi, práškových, diepoxidových, termoreaktivních, disperzní, vodné, nátěrových, hmoty, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperzní nátěrové hmoty na bázi diepoxidových termoreaktivních práškových nátěrových hmot, vodných roztoků filmotvorných karboxylových kopolymerů, aditiv a případně pigmentů a/nebo plniv, vyznačující se tím, že sestávají ze 100 hmot. dílů termoreaktivních práškových nátěrových hmot na bázi diepoxidových pryskyřic dianového typu o epoxidovém ekvivalentu 0,05 až 0,12 molu/100 g, tvrdidel ze skupiny za hrnující polyaminy, polyguanidy a...

Způsob antikorozní ochrany povrchů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229475

Dátum: 01.03.1986

Autori: Drobný František, Mandík Lumír, Dlasková Marie, Klejch Jiří, Jelínek Karel, Svoboda Bohumil, Šíma Milan

MPK: C09D 3/727, C09D 5/08

Značky: ochrany, antikorozní, kovů, povrchu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spočívá v nanesení základní vrstvy nátěrové hmoty sestávající z termoreaktivního karboxylového kopolymeru připraveného kopolymerací (, (-nenasycených monokarboxylových kyselin s počtem uhlíkových atomů 3 až 4, alkylesterů těchto kyselin s počtem uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 8, hydroxyalkylesterů odvozených od těchto kyselin a dvojmocných alifatických alkoholů, s počtem uhlíkových atomů 2 až 3, akrylových monomerů ze skupiny...

Termoreaktivní vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi vodných systémů akrylových termoreaktivních kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226391

Dátum: 01.11.1985

Autori: Svoboda Bohumil, Bárta Zdeněk, Dlasková Marie, Drobný František, Klejch Jiří

Značky: hmoty, nátěrové, ředitelné, vodou, systému, termoreaktivní, bázi, kopolymerů, akrylových, vodných, termoreaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Termoreaktivní vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi vodných systémů akrylových termoreaktivních kopolymerů, organických rozpouštědel a případně aditiv, pigmentů a plniv, vyznačující se tím, že sestávají ze 100 hmot. dílů 10 až 35 % vodné disperze a/nebo vodného koloidního roztoku termoreaktivního karboxylového kopolyrneru, připraveného kopolymerací 5 až 10 % hmot. ?,ß- nenasycených monokarboxylových kyselin s počtem uhlíkových atomů 3 až 4,...

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225423

Dátum: 01.10.1984

Autori: Klejch Jiří, Hájek Karel, Klásek Antonín, Jelínek Karel, Luňák Stanislav, Smrčka Jindřich

Značky: kompozice, termoreaktivní, práškové, epoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice pro povrchovou úpravu nebo lepení na bázi epoxidových pryskyřic, tvrdidel, aditiv a případně pigmentů a/nebo plniv, vyznačující se tím, že obsahují na 100 hmot. dílů epoxidových pryskyřic o epoxidovém ekvivalentu 0,02 až 0,58 ekviv./100 g 2 až 200 hmot. dílů tvrdidel typu kyselých esterů vzorce I, kde R1 a R2 jsou alifatické, cykloalifatické, aromatické nebo alifatickoaromatické uhlovodíkové zbytky se...

Termoreaktivní práškové nátěrové nebo lepicí kompozice na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 214974

Dátum: 15.09.1984

Autori: Smrčka Jindřich, Hájek Karel, Klejch Jiří, Jelínek Karel, Svoboda Bohumil, Luňák Stanislav

Značky: bázi, kompozice, lepicí, nátěrové, termoreaktivní, pryskyřic, práškové, epoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká termoreaktivních práškových nátěrových nebo lepicích kompozic na bázi epoxidových pryskyřic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kompozice sestávají z epoxidových pryskyřic o mol hmotnosti 850 až 2000, z tvrdidel ze skupiny kyselých solí specifikovaných kovů a specifikovaných polykarboxylových kyselin nebo jejich směsí se solemi těchto kovů a monokarboxylových až trikarboxylových kyselin použitých k přípravě specifikovaných...

Vodné disperzní nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 217380

Dátum: 01.09.1984

Autori: Dvořák Adolf, Vašta Miroslav, Klejch Jiří, Hrdý Jaroslav, Svoboda Bohumil

Značky: hmoty, nátěrové, disperzní, tmely, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperzní nátěrové hmoty a tmely, zejména pro povrchovou úpravu kovových podkladů stříkáním. Tvoří je disperze termoreaktivních práškových nátěrových hmot na bázi e poxidových pryskyřic, nasycených polyesterů nebo akrylových polymerů funkčními skupinami ve vodných roztocích akrylových polymerů nebo kopolymerů nebo ve vodných roztocích jejich amonných či aminových solí. Jako aditiva mohou být přítomny ne1onogenní emulgátory,...