Klátik Jaroslav

Zariadenie na reguláciu spalovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 260757

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dragúň Jozef, Klátik Jaroslav, Kopernický Ivan, Nikolov Boris, Vápeník Jaroslav, Enžl Jiří, Prechtl Ján

MPK: F23N 5/24

Značky: zariadenie, spaľovania, reguláciu

Text:

...v spaľovacích zariadeniach podľa vyná 4lezu je konštrukčné zjednodušenie prvkov technologickej pece nie je potrebná komínová klapka, pripadne klapky na spalinovom vedení a vedení spaľovacieho vzduchu-j a úspora energie na pohon spualinového a vzduchového ventilátora. Zo skúsenosti s dokonalým spaľovaním palív V spaľovacích zariadeniach Vyplýva, že najlepší priebeh spaľovania sa dosiahne V prípade, ak je obsah kyslíka V spalín-ach V...

Súbor stavebnicových súčiastok pre stavbu rozoberateľných upínacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246041

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopernický Ivan, Klátik Jaroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: stavebnicových, súčiastok, súbor, upínacích, zariadení, rozoberateľných, stavbu

Text:

....rez rovinou I-I z obr. 1 a na obr. 3 je priestorovo znázornený spojovací kameň. Na obr. 1 je znázornenáskladba. spodnej stavebąnicovej súčiastky 1 D, hornej stavebnicovej súčiastky 20, ktoré sú spojené spojovacim kameňom 30. Horná Stavebnicové súčiastka 20 napr. v prevedeni ako uhlové teleso .má rue dosadacej ploche 212 vytvorenú T-drážku 21, ktoré má úpevňovacie plochy B 2 sklonené, pričom je T-duräžka 21 rovnob-ežná s dosadacou plochou...

Spôsob spracovania odpadových plynov z výroby benzínov a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252961

Dátum: 15.10.1987

Autori: Uhlík Zdeno, Omyliak Pavol, Klátik Jaroslav, Klempa Vladimír

MPK: C10G 5/06

Značky: spôsobu, výroby, vykonávaniu, benzínov, plynov, spôsob, odpadových, spracovania, tohto, zariadenie

Text:

...z odlučovača 11 použit ako surovina pre výrobu etylénu a propylénu pyro~ lýzou 14. Odlučovač 11 je spojený potrubím so splyňovačom 18, v ktorom dochadza k výmene tepla medzi odpadovými plynmi o teplote 15 až 25 °C a ohrevným médiom, obvykle nízkotlakovou parou o teplote cca 150 °C alebo parným kondenzatom o teplote aspoň 80 °C 19. V splyňovači 18 nastáva dokonalé splynenie uhľovodíkov C 5, Cs, ktoré sa nedokonale odlúčili v odlučovači 11,...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244454

Dátum: 15.09.1987

Autori: Štefak Ján, Zoo Vincent, Jankech František, Klátik Jaroslav, Kirst Ivan

MPK: D04B 15/16, D04B 15/24

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...prvního pletacího systémuje vnitřní kroulek 2 opatŕen sesouvucími hranemiÍZL a 53 a vnější kroužek vysouvlcími monami 6 | o § 3 a v místě druhého pletaçího systému zesouvecími hrenemi 21 a 24, a vysouvacími hrnnemi §J a ü. V místě l a lg jsou potom zátažné body prvního s druhého plotaoího systłnu pro smer § rotačního platení e v místech I a l potom sdteiní bodypro vratný umpíetení. Víko 7 je uspoñádeno Výkyvné v rozmezí úhlu beta, jež...

Zariadenie na automatické rozdeľovanie dvoch vzájomne nemiešateľných kvapalín s rozdielnymi hustotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218649

Dátum: 01.06.1985

Autori: Klátik Jaroslav, Kopernický Ivan, Lalík Juraj, Dolák Karol, Novák Pavel

Značky: rozdielnymi, zariadenie, automatické, dvoch, rozdeľovanie, nemiešateľných, hustotami, kvapalín, vzájomne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na automatické rozdeľovanie dvoch vzájomne nemiešateľných kvapalín, ktoré majú rozdielne hustoty sa týka priemyslu spracovania ropy. Účelom vynálezu je zabránenie prieniku väčšieho množstva ropných látok do odpadových vôd z výrobní rafinérskeho podniku a zvýšenie spoľahlivosti mechanického čistenia zaolejovaných odpadových vôd. Uvedeného účelu sa dosiahne zaradením sifónového prepadu k oddeľovacej nádrži. Pri odvádzaní vodnej fázy z...