Kladders Heinrich

Kartuša na kvapalinu, jej použitie a odoberací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 286702

Dátum: 26.02.2009

Autori: Kladders Heinrich, Wuttke Gilbert, Fiol Andreas, Zierenberg Bernd, Hochrainer Dieter, Schyra Micheal, Eicher Joachim, Hausmann Mathias, Geser Johannes

MPK: A61J 1/05

Značky: kartuša, použitie, prístroj, kvapalinu, odoberací

Zhrnutie / Anotácia:

Kartušou (1) je trojvrstvová nádobka, ktorá pozostáva z deformovateľného vrecka (6), ktoré obsahuje kvapalinu, z tvarovo stálej nádobky (5) a z tuhého kovového puzdra. Kartuša je uvoľniteľne spojená s odoberacím prístrojom. Kartuša môže byť vybavená mikrootvorom, ktorým sa dá nastaviť čas vyrovania tlaku medzi kartušou a okolím. Kartuša je vhodná na vodné a alkoholové kvapaliny, ktoré obsahujú farmakologicky aktívnu účinnú látku. Kvapalina v...

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku pre dvojitú nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286476

Dátum: 20.10.2008

Autori: Kladders Heinrich, Wuttke Gilbert, Zierenberg Bernd, Eicher Joachim, Hausmann Mathias, Essing Martin, Hochrainer Dieter

MPK: B65D 83/00, B05B 11/00

Značky: dvojitú, nádobu, tlaku, vyrovnávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na medicínske kvapaliny sa používajú dvojité nádoby, ktoré pozostávajú z vnútornej nádoby (2) a vonkajšej nádoby (1) tesnej proti difúzii. Pri odoberaní kvapaliny sa vnútorná nádoba deformuje. Na vyrovnanie tlaku medzi plynovým priestorom (15), ktorý sa nachádza medzi vnútornou a vonkajšou nádobou, a okolím dvojitej nádoby je potrebné zariadenie tlaku, ktorým sa súčasne udržiava strata kvapaliny difúziou z deformovanej vnútornej nádoby čo...

Nádobka na medicínsku kvapalinu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285572

Dátum: 12.03.2007

Autori: Geser Johannes, Kladders Heinrich, Zierenberg Bernd, Freund Bernhard, Hochrainer Dieter, Essing Martin, Reinecke Holger, Eicher Joachim

MPK: B65D 75/52, B65D 83/14

Značky: nádobka, použitie, kvapalinu, medicínsku

Zhrnutie / Anotácia:

Ako primárne balenie na kvapaliny sa použijú fóliové vrecká, ktoré umožnia odoberať kvapalinu bez väčšieho vynaloženia sily. Na medicínsku kvapalinu sa uvádza plynotesná a kvapalinotesná nádobka, ktorá je skladovateľná mnoho mesiacov. Nádobka pozostáva zo stlačiteľnej fólie, na ktorej je umiestnená tvarovo stála príruba (12). Táto príruba je vyhotovená na nastoknutie na odoberacie hrdlo (67). Nádobka sa môže nachádzať v tvarovo stálom puzdre...

Zariadenie na odoberanie tekutiny z uzavretej nádoby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285287

Dátum: 18.09.2006

Autori: Geser Johannes, Kladders Heinrich

MPK: B65D 77/06, B65D 51/16, B67D 5/01...

Značky: použitie, odoberanie, nádoby, uzavretej, tekutiny, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na odoberanie tekutiny z uzavretej nádoby (1), ktorá má v prenosnom prístroji premenlivú priestorovú polohu, treba urobiť opatrenia, aby sa tekutina mohla odoberať nerušene a podľa možnosti úplne. Uzavretá nádoba (1) sa vybaví pórovitým zásobným médiom (5) s otvorenými pórmi, ktoré sa vyhotoví ako teleso z jedného kusa. Výhodne vyplňuje len časť nádoby, nachádza sa prinajmenšom v oblasti konca odoberacieho hrdla (4) a dotýka sa prinajmenšom...

Uzáver a nádoba s týmto uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282888

Dátum: 02.12.2002

Autori: Eicher Joachim, Bachtler Wulf, Freund Bernhard, Kladders Heinrich, Jaeger Joachim

MPK: B65D 51/16, A61J 1/00

Značky: týmto, nádoba, uzáver, uzáverom

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver (1) na tesnenie nádob (3) bez plynových bublín, kde uzáver (1) vytláča pri nasadzovaní na hrdlo nádoby malú časť obsahu nádoby a súčasne umožňuje v nádobe zachytenému plynu unikať jedným alebo viacerými odvzdušňovacími otvormi (6) predtým, ako uzáver (1) dosadne do polohy, v ktorej uzatvára uvedenú nádobu.

Separátor k práškovým inhalátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280338

Dátum: 08.02.1995

Autori: Gupte Arun Rajaram, Kladders Heinrich

MPK: A61M 15/00

Značky: práškovým, inhalátorom, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor je určený ako nadstavec na zariadenia na práškovú inhaláciu, ktorý slúži na oddeľovanie častíc, ktoré sa z inhalovateľných častíc aerosólu, pripravovaného v takomto zariadení, nedostanú do pľúc. Základným prvkom separátora je komora (5), spôsobujúca také usmerňovanie aerosólu, aby sa hrubšie práškové podiely usadili a/alebo rozdrobili, a ktorá má zariadenie na pripojenie k inhalátoru, ako aj náustok (8).

Inhalačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278780

Dátum: 09.09.1993

Autori: Kladders Heinrich, Ruthemann Hans-dieter, Karttunen Kauko Pekka Juhani, Auvinen Raimo Kusti Antero, Gupte Arun Rajaram, Zierenberg Bernd, Vidgren Mika Tapio

MPK: A61M 15/00

Značky: prístroj, inhalačný

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačný prístroj bez hnacieho prostriedku s práškovou účinnou látkou pozostáva zo zásobníka (1) a z otočného dávkovacieho prostriedku (3) s jednou alebo väčším počtom dávkovacích komôr (4), pričom v určitej polohe sa zo zásobníka (1) plní dávkovacia komora (4) a v ďalšej polohe sa odobraná dávka rozpráši do vdychovaného vzduchu. Inhalačný prístroj je vybavený náustkom (5) na aktívnu inhaláciu, so vzdušným kanálom (6) na rozptýlenie dávky...