Kizlink Juraj

Sposob chemickej modifikácie epoxidovaného sójového oleja esterifikovaného butanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260279

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kizlink Juraj, Sedlář Jiří, Špirk Eugen, Citovický Pavol, Rattay Vladimír, Chrástová Viera

MPK: C08F 8/04

Značky: esterifikovaného, oleja, modifikácie, chemickej, butanolom, spôsob, epoxidovaného, sójového

Text:

...antistatickým, .antibakteriálnym, môžu to byť retardéry .tvorenia, prípadne látky mierne toxické alebo zapachajúce. Látky možno tpútat relatívne stálymi väzba-mi ako sú uamirny, alkoholy alebo s možnosťou ich rozštiepenia a. uvoľneirina tix-ovanej látky, ako sú -karboxylove kyseliny.Predpokladá sa, že podľa vynálezu modifíkovaný epoxidovaný a butanolom esterifikovtaný sójový olej, ktorý i naďalej zostáva kvapalným produktom, by sa pridával do...

Spôsob prípravy verbenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268571

Dátum: 14.03.1990

Autori: Haruštiak Milan, Ilavský Ján, Cvengrošová Zuzana, Kizlink Juraj, Hutník Juraj, Hronec Milan, Obložinský Anton

MPK: C07C 49/627, C07C 13/42

Značky: spôsob, verbenonu, přípravy

Text:

...ohinolín, tero. aminy atč, npâsobujú okrem nbpríjemmej práce aj nároěnejěiu zdravotná ochranu pracovníkov.V niektorých postupoch Je i značná ekonomická náročnoet epoaobená hlavne likvidáciou odpadov u prevádzkou technologického zariadenia.Uvedené nedostatky sú zčaeti odstránené sposobom prípravy verbenőnu z alfa-pinénu oxidáoiou kyslíkom za prítomnosti kntalyzátora pri teplote 50 až 80 °C počas Q až 12 hodín podla vynálezu, ktorého podstatou...

Sposob prípravy kopolyméru styrén-maleinanhydrid alebo alfa-metylstyrén-maleinanhydrid

Načítavanie...

Číslo patentu: 259598

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rattay Vladimír, Chrástová Viera, Kizlink Juraj, Citovický Pavol, Godályová Viera

MPK: C08F 222/08, C08F 255/02

Značky: spôsob, styrén-maleinanhydrid, přípravy, alfa-metylstyrén-maleinanhydrid, kopolymerů

Text:

...a-metylstyrén v zmesi s maleinanhydridom spôsobuje, že sa vo velkej prevahe tvorí nenaviazawný kopolymér. Príznakuomnevhodne voleného pomeru objemu rozpúšťadla k ostatným zložkám systému je tuhá finálna vzorka po polymerizácii, ktorá je obtiažne spracov-atelná. Pri výbere rozpúšťadla monomérov je výhodné používat benzén, toluén a iné látky, v ktorých sa nenaviazaný polymér nerozpúšta. Technika vytvárania peroxidických centier na povrchu...

Sposob izolácie organických látok a katalyzátora z vod použitých v procese prípravy ropnej živíce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259596

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kopernický Ivan, Hronec Milan, Kizlink Juraj, Ilavský Ján, Mikulec Jozef

MPK: C02F 1/04, C02F 1/26

Značky: spôsob, použitých, katalyzátora, látok, ropnej, izolácie, živice, přípravy, procese, organických

Text:

...ktoré je obvykle nižšie alko 2, upraví na hodnotu vyššiu ako 7, s výhodou na 7,5 až 9, čimkatalyzátor vyzráža «ako tuhý hydroxid hlinitý. Ako zásadu je možné použit hydroxidy alebo uhličitony alktalických kovov alebo kovov alkalických zemín, a to vo forme vodných roztokov alebo ako tuhé lát-ç ky. -Wä-Ěĺ gNajčastejšie sa jpoužíva hydroxid alebo uhličitan sodný vo forme 5 až 30 0/0 hmot. vo forme vodného roztoku. Počas pridávania zásady...

Sposob chemickej modifikácie izotaktického práškového polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259591

Dátum: 17.10.1988

Autori: Citovický Pavol, Ondáš Miroslav, Kizlink Juraj, Rattay Vladimír, Chrástová Viera

MPK: C08F 255/02, C08F 222/08

Značky: polypropylénu, izotaktického, chemickej, práškového, modifikácie, spôsob

Text:

...byt v ňom rozpustný pripad použitia etylacetátu .alebo dioxánu alebo nerozpustný a vylučuje sa do heterogénnej Iázy benzén, toluénj. Reakcia má exotermlcký charakter, preto je nutné udržiavať konštantnú teplotu reakcie a pracovať s možnosťou návratu destilujúceho rozpúšlšadla.Neipodarilo sa významne obmedzit tvorbu nenaviazaného kopolyméru bez toho, aby sa neznížlla tvorba naviuazaného kopolyméru. Pri optimallzácii procesu očkovania sa...

Spôsob prípravy verbenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258634

Dátum: 16.09.1988

Autori: Obložinský Anton, Kríž Miroslav, Ilavský Ján, Hronec Milan, Kuruc Ľudovít, Kizlink Juraj, Cvengrošová Zuzana

MPK: C07C 49/623

Značky: verbenonu, spôsob, přípravy

Text:

...tvorba prakticky neúnosnä, pričom tieto podiely spôsobujú velké ťažkosti pri spracovaní reakčnej zmesi. Odstraňovanie reakčnej vody vhodným zariadením pôsobí priaznivo na priebeh reakcie. V reaktore musí byt taktiež aj značný rezervný priestor pre značnú penivosť oxidovaného pinénu a to 30 až 50 výšky stĺpca pinénu v násade. Použitý katalyzátor pre tento spôsob pripravy verbenönu je typu dipyridylkobaltdibromidu Py 2 CoBrz a je možné...

Spôsob stanovenia epoxidických skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231795

Dátum: 15.12.1986

Autori: Beniska Jozef, Citovický Pavol, Fančovič Karol, Kizlink Juraj, Rattay Vladimír, Malík Ján, Majer Josef, Mejzlík Jiří, Chrástová Viera

MPK: C08F 10/06, G01N 31/00, C08F 8/08...

Značky: stanovenia, skupin, epoxidických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru makromolekulárnej chémie. Týka sa stanovenia epoxidických skupín viazaných na práškovom izotaktickom polypropyléne s obsahom 0,5 až 2,0 % hmotnostných epoxidického kyslíka. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že 1 hmotnostný diel práškového izotaktického polypropylénu reaguje s 0,3 až 0,4 hmotnostných dielov látky obsahujúcej v molekule pohyblivý atóm vodíka viazaný na atóm dusíka alebo síry, s výhodou sukcínimidom,...

Stabilizovaný polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 233433

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rattay Vladimír, Kizlink Juraj, Mejzlík Jiří, Benč Gabriel, Brenner Rudolf, Sedlář Jiří, Žák Karol, Citovický Pavol, Chrástová Viera, Lesná Marie

MPK: C08L 23/06

Značky: polyetylen, stabilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný polyetylén obsahujúci 97 až 99 % hmot. polyetylénu s obsahom 0,1 až 0 2 % hmot. antioxidantov ako 2,6-ditercbutyl-4-metylfenolu alebo fenyl-etyl-fenyl-fosfitu a 1 až 3 % hmot. očkovaného polyetylénu obsahujúceho naviazaný UV stabilizátor zo skupiny látok zahrnujúcich sekundárne alicyklické amíny so stericky bráneným atómom dusíka ako je 1,7-bis-(3,3,5,5-tetrametyl-4-aza-cyklohexyl)-2-oxo-1,7-diazaheptán alebo...

Spôsob prípravy syntetických vlákien s antimikróbnou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220951

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lodesová Danica, Kmeť Júlián, Pikler Alexander, Longauerová Daria, Legéň Jaroslav, Kizlink Juraj, Gróf Ivan

Značky: antimikróbnou, účinnosťou, přípravy, spôsob, vlákien, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania syntetických vlákien. Rieši spôsob prípravy syntetických vlákien s antimikróbnou účinnosťou spočívajúci v pridaní 0,01 až 0,3 % hmotnostných butylderivátu kysličníka cíničitého všeobecného vzorca (R1)xSnyR2, kde Rl je butyl, R2 je kyslík, x je 2 alebo 3 a y je 2 k materiálu pre polyamidové, polyesterové, polyolefínové a polyvinylové vlákna, a to vo forme kvapaliny alebo prášku. Podstatou spôsobu je, že...

Esterový olej so zvýšenou oxidačne-termickou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226248

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kizlink Juraj, Hronec Milan, Štolcová Magda, Cvengrošová Zuzana, Malík Ľuboš, Ilavský Ján

Značky: zvýšenou, esterový, oxidačne-termickou, stabilitou

Zhrnutie / Anotácia:

Esterový olej so zvýšenou oxidačno-termickou stabilita vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,001 až 2,7 % hmotnostných komplexných zlúčenín cínu obecného vzorca I kde Rl a R2 sú alkylové skupiny s 3 až 15 atómmi uhlíka v molekule, ktoré môžu byť rôzne alebo rovnaké, R3 a R4, ktoré môžu byť rôzne alebo rovnaké, R3 a R4, ktoré môžu byť aj totožné sú buď alkylové skupiny s 3 až 15 atómami uhlíka, alebo skupiny typu -OOC-/CH2/x-C00= /CH2/y-CH3,...

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222090

Dátum: 15.07.1985

Autori: Citovický Pavol, Chrástová Viera, Majer Josef, Fančovič Karol, Rattay Vladimír, Maňásek Zdeněk, Kizlink Juraj, Mejzlík Jiří, Štaudnerová Anna, Durmis Július, Mikulášová Darina

Značky: dusíkatých, spôsob, fixácie, nízkomolekulárnych, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok obsahujúcich substituovateľné atómy dusíka, zvolených zo súboru zahrňujúceho amoniak, aminozlúčeniny obsahujúce 1 až 2 primárne a/alebo sekundárne aminoskupiny viazané k alifatickému reťazcu s počtom uhlíkových atómov 1 až 18, aromatické primárne alebo sekundárne amíny a alkylované deriváty piperidínu alebo piperazínu, na polypropylén, polyetylén alebo polyvinylchlorid modifikovaný naočkovaním...

Spôsob fixácie nízkomolekulových látok na polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 218602

Dátum: 01.06.1985

Autori: Citovický Pavol, Rattay Vladimír, Lesná Marie, Majer Josef, Maňásek Zdeněk, Kizlink Juraj, Chrástová Viera, Švec František, Mikulášová Darina, Mejzlík Jiří

Značky: látok, nízkomolekulových, spôsob, polyméry, fixácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie makromolekulových látok. Modifikácia polypropylénových. polyetylénových a polyvinylchloridových fólií, vlákien a prášku s obsahom 9,3 až 14,2 hm. % naviazaného poly-[2,3-epoxypropylmetakrylátu] so zlúčeninami obsahujúcimi 1 až 4 reaktívne vodíkové atómy viazané na kyslíku, primárnom a sekundárnom dusíku alebo síre, ktoré sa nachádzajú v alifatickom alebo alicyklickom reťazci, na alicyklickom reťazci, alebo na...

Esterový olej so zvýšenou oxidačne-termickou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226290

Dátum: 15.04.1985

Autori: Štolcová Magda, Hronec Milan, Cvengrošová Zuzana, Ilavský Ján, Malík Ľuboš, Kizlink Juraj

Značky: stabilitou, oxidačne-termickou, esterový, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Esterový olej so zvýšenou oxidačne-termickou stabilitou vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,001 až 2,5 % hmotnostných komplexnej zlúčeniny cínu obecného vzorca I kde X je atóm síry alebo kyslíka, R1 a R2 sú alkylové alebo arylove skupiny s 3 až 12 atómami uhlíka v molekule, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, R3 je alkylová alebo RC00- skupina s l až 6 atómami uhlíka, prípadne halogénia a n je 0 až 50 doplnených do 100 % hmotnostných esterovým...

Spôsob prípravy kombinovaných organociničitých zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 216891

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kizlink Juraj, Špirk Eugen, Rattay Vladimír

Značky: spôsob, kombinovaných, organociničitých, přípravy, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kombinovaných organociničitých zlúčenín pre tepelnú stabilizáciu polyvinylchloridu. Spôsob prípravy spočíva v reakcii dialkylcínoxidu, kde alkyl je butyl alebo oktyl s monoesterom maleinovej kyseliny a 2-alkoxyetylalkoholu v molárnom pomere 1:1 v prostredí aromatických rozpúšťadiel, v inertnej atmosfére, s výhodou v atmosfére dusíka, pri teplote 40 až 60 °C a ďalej v reakcii tohoto produktu s esterom kyseliny...

Spôsob izolácie butylciničitých zlúčenín z alkylácie cínu alebo chloridu ciničitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 218093

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rattay Vladimír, Kizlink Juraj

Značky: chloridů, alkylácie, cíničitého, spôsob, butylciničitých, izolácie, zlúčenín, cínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob izolácie butylciničitých zlúčenín z alkylácie cínu alebo chloridu ciničitého s prvotným oddelením tetrabutylcínu v prostredí alkoholu tak, že na zmes ostatných butylciničitých zlúčenín z alkylácie sa pôsobí alkalickými soľami kyseliny octovej. Získané acetáty sa delia ďalej destilačne tak, že zo zmesi sa oddelí dibutylcínacetát a v destilačnom zvyšku zostane tributylcínácetát.

Fungicídný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 213521

Dátum: 01.03.1984

Autori: Mišiga Stanislav, Kizlink Juraj, Košík Martin, Garaj Ján, Rattay Vladimír

Značky: prostriedok, fungicídný

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídný prostriedok s obsahom tributylcínditiokarbamátu obecného vzorca I kde Rl je akyl s počtom uhlíkov 1 až 4 a R2 je vodík alebo alkyl s počtom uhlíkov 1 až 4.