Kiss Štefan

Materiál na mechanickú protikoróznu ochranu produktovodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286098

Dátum: 21.02.2008

Autori: Stejskal František, Kiss Štefan, Janotka Ivan

MPK: F16L 58/00, C04B 28/00

Značky: materiál, produktovodov, mechanickú, protikoróznu, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa práškové cementové kompozity, ktoré sa používajú ako plnivo viazané medzi dve geotextílie zo syntetických vlákien, vytvárajúce spolu bandáž sendvičového typu na mechanickú a protikoróznu ochranu produktovodov. Práškový cementový kompozit je dvoj- alebo viaczložková zmes pozostávajúca z Portlandského cementu a vápenato-horečnato-aluminosilikátovej prímesi s možnou parciálnou náhradou prímesi práškovým organickým materiálom. Obsah...

Geosyntetická rohož s vysokým tesniacim účinkom proti kvapalným a plynným škodlivinám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4181

Dátum: 01.07.2005

Autori: Baslík Radovan, Černá Želmíra, Papajová Vladimíra, Janotka Ivan, Kiss Štefan

MPK: B32B 13/14, E02D 31/00

Značky: plynným, škodlivinám, rohož, geosyntetická, proti, vysokým, účinkom, tesniacim, kvapalným

Text:

...zo syntetických vlákien sa nanesie zmesná náplň obsahujúca v hmotnostnom pomere 60 hmotnostných percent práškového bentonitu a 40 hmotnostných percent práškového atapulgitu. Koeficient priepustnosti náplne v 10 percentnom hmotn. roztoku chloridu sodného je 2,0 x 10 a v nezávadnej vode 1,8 x 10 m . s. Pre porovnanie je koeficient priepustnosti jednozložkovej bentonitovej náplne v 10 percentnom roztoku hmotn. chloridu sodného 3,0 x 109 m ....

Rohož na technické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 693

Dátum: 05.01.1995

Autori: Janotka Ivan, Papajová Vladimíra, Kiss Štefan, Černá Želmíra, Baslík Radovan

MPK: B32B 18/00

Značky: technické, rohož, účely

Text:

...na obr. 1 je priećny rez rohožou tvorenou dvoma geotexttliami a medzivrstvou zmesi, pritom geotextílie sú vzájomne spojene pomocou vlákien, vzájomne pretiahnutých vpichovanim.Na obr. 2 je znázornený priećny rez rohožou, kde zmes je uloženáNa obr. u je znázornený priečny rez rohožou, tvorenou hydrofobnouMedzi dve geotextilie L a 2 vytvorenej z polyetylénových vlákiensa nenesie zmes 2, obsahujúcaSeotextilie 1 a 1 sú po nanesení zmesi navzájom...

Zariadenie pre ovplyvňovanie tuhnutia roztaveného kovu, najmä pri zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246014

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rajeáni Ján, Graeev Viktor Alexaddovie, Liševie Nina Alexejevna, Kiss Štefan

MPK: B23K 25/00

Značky: ovplyvňovanie, roztaveného, kovů, zváraní, najmä, zariadenie, tuhnutia

Text:

...plynulého odl-ieva-nia a pretavovania kovov .sa osvedčilo technológia ovplyvňovanie .kryštalizácie tuhnúceho kovu dvojicou magnetických polí podľa ČSSR AO čí-s. 170 919, zariadeniam podľa ČSSR AO číslo 171943, pozostávajúceho z dvoch pólovýscvh nastavcov eielttnomagnetu s dvojicou cievok navinutých okolo daných. polovýoh enástavcov, ktoré boli umiestené po bokoch içryštazlizátora, v tesnej blizkosti tohoto, v -tekutej oblasti...

Aditivovaný parafín odliaty do valčekov štandardných rozmerov pre doúpravu bavlnených šijacích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252876

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bustínová Bronislava, Všetečková Marta, Markušovská Elena, Strečanský Michal, Blažej Anton, Hodul Pavel, Čechovič Rudolf, Kiss Štefan, Antoš Kamil

MPK: D06M 13/02

Značky: doúpravu, rozmerov, bavlněných, štandardných, odliaty, aditivovaný, valčekov, šijacích, nití, parafín

Text:

...aditioovaný .parafín, pozostávajúci z 95 hmotuoetnýcłi dielov vyššíoh mastných alkolliolov s priemernou dĺžkou reťazca C 12), oxyetylovaných v priemere 3. .móimi etylénoxidu pri cievkovvaní nití na konečný formát, a to otieraním prevíjanej .nite o povrch valčeka zhotoveného z atditivovanélho Iparafínu. Množstvo nánosu doopravy - 2,73 °/o - sa stanovila gravimetricky z hmotnostného rozdielu vzoriek .pred a po extrakcii. Sklz upravenej...

Vodiace zariadenie pre výrobu jadrových priadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231060

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kojnoková Anna, Jančia Branislava, Kiss Štefan, Ágh Ladislav, Braciník Bohdan

MPK: D01H 13/06

Značky: jadrových, výrobu, zariadenie, priadzí, vodiace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre výrobu jadrovej priadze na krúžkovom dopriadacom stroji a rieši spôsob zabezpečenia dokonalého opriadania syntetického hodvábu strižovými vláknami. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na šanžírovacej lište v prietahovom poli dopriadacieho stroja je nastaviteľne upevnený nosník, v ktorom sú vložené nosné ramená nesúce vodič predpriadze a vodiacu kladku na vedenie syntetického hodvábu. Syntetický hodváb je vedený v...