Kiss Arpád

Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278980

Dátum: 08.05.1996

Autori: Menyhart Štefan, Ferenci Michal, Kiss Arpád, Pokorný Peter

MPK: C05B 19/02, C05C 1/02, C05G 5/00...

Značky: priemyselných, granuláciu, zariadenie, hnojiv

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív miešaním recyklovaného prašného podielu s taveninou alebo brečkou hnojivých solí a prípadne ďalšími médiami (parou, vodou, amoniakom) v dvojzávitovkovom granulátore a následným dogranulovaním v granulačnom bubne alebo sušiacom bubne so vstupnou časťou upravenou ako granulátor. Zariadenie pozostáva zo sériovo zapojeného dvojzávitovkového a bubnového granulátora, pričom výstupná časť dvojzávitovkového...

Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269700

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kiss Arpád, Ondruš Štefan, Šesták Tomáš, Waradzin Walter, Ferenci Michal

MPK: B01J 19/00, B01J 2/00

Značky: zariadenie, chladenia, spôsob, materiálov, fluidnej, granulovaných, vrstvě, uskutočneniu

Text:

...vzduchu spôsobom (bez nutnosti regenerácia výparníka), čo znamená nižšiu energetickú spotrebu. Ďalšouvýhodou je, že takto odvodnený vzduch pri vyššej teplote netreba kvő 1 izníženiu relativnej vlhkosti následne ohrievač napr. parným kaloriférom, ale postačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pri doprave vzduchu ventilátormi a znamená vlastne energetickú úsporu a tým vyšší účinok predloženeho...

Zariadenie na výrobu kvapalných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 256178

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krajčí Pavol, Novosad Milan, Kiss Arpád

MPK: C05C 9/00, C05C 1/00

Značky: hnojiv, zariadenie, výrobu, kvapalných

Text:

...regulácia dávkovanie surovín. Riešenie vylučuje možnost zatuhnutia v zmiešarvacej častí pri výpade dodávky niektorej z rozhodujúcich surovín s vyšším bodom tuhnutia, alebo regulačnej vody.Na pripojenom obrázku je znázornená zariadenie pre .prípravu podľa -vynálezu, ktorý objasñuje podstatu vynálezu. Do zmiešavača surovín 1 sa dávkuje cez .rúru 12 hnojivý roztok CA, rúrou 13, hnoji-vý roztok CB a rfrrou 14 procesová -~ regulačná ~ voda. Horúca...

Způsob přípravy 4”-epi-9-deoxo-9a-methyl-9a-aza-9a-homoerytbromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 241099

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kiss Arpád

MPK: C07H 17/08, A61K 31/71

Značky: přípravy, způsob, 4''-epi-9-deoxo-9a-methyl-9a-aza-9a-homoerytbromycinu

Text:

...a jedním eskvivalentem kyseliny mravenčí v lnertnim rozpouštědle při 2 D až 100 °C.Výhodným rozpouištědlem je chloroíorm. V tomto rozpouštědle se reakční složky s výhodou smísí při teplotě místnosti a pak se zahřívají k varu pod zpětným chladičem pro dokončení reakce..Alternatívne se methylace sloučeniny vzorce V 1 na IV provádí oxidativním chrá~ něním dimethylaminoslklupiny na odpovída jící N-oxid za současné tvorby 9 a-N~hydro~...

Kolo pro vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241097

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kiss Arpád, Marek Tibor, Krajeí Pavol

MPK: B60B 3/00

Značky: vozidla

Text:

...průměr dna 14 přibližně radiálně vnitřnimu průměru pláště u patek 3. Na ~opačné straně leží v prodloužení dna 14 axialně směrem ven ochranný prsten-ec 15, který je součástí j-áľlku a. přechází přímo v misku 16 ráiku.-násobku tloušťky patky 3, aby bylo ~ dost místa pr-o vsazení patky 3 a případně nástrojů při montáži.V důsledku pl-ochěho tvaru .prohl-oube-ní 13 .a bočního uložení misky 16 vzniká optimální prostor pro umístění brzdových...

Zariadenie na zníženie prirodzenej segregácie granulovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238871

Dátum: 15.05.1987

Autori: Iván Július, Kiss Arpád, Szöcs Ladislav

MPK: B65G 65/28

Značky: granulovaných, zníženie, segregácie, prirodzenej, materiálov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podľa vynálezu, má za účel zabezpečiť zníženie prirodzenej segregácie granulovaných materiálov pri ich zavážaní do skladu sypaním z výšky, s možnosťou ovplyvnenia tvaru vznikajúcej haldy. Zariadenie pozostáva z paraboloidickej rozdelovacej hlavice umiestnenej pod prívodným potrubím materiálu a posúvateľnej vo vertikálnom smere pomocou skrutky v matici, okolo ktorého je pripevnený rozmetací koš, spojený s prívodným potrubím materiálu...

Způsob přípravy derivátů thiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241096

Dátum: 13.06.1985

Autori: Hajnoš Jozef, Kiss Arpád, Iván Július Ing Vleany, Iván Július, Krajeí Pavol, Majer Jozef, Longauer Karol, Endel Adrián, Šesták Tomáš

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: způsob, přípravy, thiazolidinu, derivátů

Text:

...sloučenm obecného vzorce I, pripravených způsobem podle ixynálezu, se zkolumá těmito způsoby.Tuto zfkoušku jako první popsal Shay -a kol. v roce 1945 Gastroenterology 56, str. 5 až N 13, 1945. Samičky krysy H-Wistar o hmotnosti 120 až 150 g se nechají 24 hodiny hladovět. Vodu mají k dispozici podle libosti. Vrátník pylorus se zviřaitům podváže v mírné ethenové narkóze. V průběhu operace se podáva zkoušená látka. Za čtyři hodiny po ošetrení...