Kirst Ivan

Spôsob odstraňovania polymérnych a uhlíkatých úsad z destilačných kolón pyrolýznych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252875

Dátum: 15.10.1987

Autori: Metke Marian, Nikolov Boris, Tesař Ilja, Kirst Ivan, Hlinšťák Karol

MPK: C10G 9/12

Značky: destilačných, uhlíkatých, polymérnych, spôsob, produktov, kolon, pyrolýznych, úsad, odstraňovania

Text:

....priblížil profilu .pri normálnom udeetilačrnom .režime,pričom celkové .množstvo .materiálu .dávIk-o 4Výhodou spôsobu .odot-raňovania úsad z udelstilačných kolón podľa uvynálezu je zníženie .strát .deficitných ropných surovín a .predĺženie fondu .pracovnej doby zariadenia.Po strate dellacej účinnosti prima-onej kolóny jednotky na výrobu o-lefinov v dosledku úsad jpolyrménnyoh. látok na eitážaoh sa aronraticlká frakcie, obsahujúca »hlavne...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244454

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klátik Jaroslav, Kirst Ivan, Jankech František, Štefak Ján, Zoo Vincent

MPK: D04B 15/16, D04B 15/24

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...prvního pletacího systémuje vnitřní kroulek 2 opatŕen sesouvucími hranemiÍZL a 53 a vnější kroužek vysouvlcími monami 6 | o § 3 a v místě druhého pletaçího systému zesouvecími hrenemi 21 a 24, a vysouvacími hrnnemi §J a ü. V místě l a lg jsou potom zátažné body prvního s druhého plotaoího systłnu pro smer § rotačního platení e v místech I a l potom sdteiní bodypro vratný umpíetení. Víko 7 je uspoñádeno Výkyvné v rozmezí úhlu beta, jež...