Kilian Pavel

Vertikální větrná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 269831

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kilian Pavel

MPK: F03D 7/06

Značky: větrná, vertikální, turbina

Text:

...jsou vnitřními konci uložena vertikálne výkyvně nd rotoru l pomoci závěsů 2. Nosné ramena Ž směřují od rotoru l šikmo dolů a opírají se o pevný doraz lg na rotoru l. Na každém listu 2 je pomocí závěsu § uloženo vertikálne výkyvně svým vnějšim koncem regulační táhlo A listu. Regulační táhlo A listu je svým.vnitřním konoem uloženo vertikálne výkyvně na rotoru l pomocí závěsu §. Rovněž regulační táhla A listů směřujíod rotoru l šikmo dolů. Závěsy...

Držák topného tělesa pro zvlhčovače dýchané směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264536

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kilian Pavel

MPK: A61M 15/00

Značky: držák, zvlhčovače, tělesa, dýchané, směsi, topného

Text:

...i snadné vysouvání a zasouvání varných nádob do stojanu i při ejich záměně.Příklady držá u topného tělesa pro zvlhčovače dýchané směsi podle vynâlezu jsou znázorněny na připojeném výkrese, na němžobr. 3 a 4 alternativní provedení držáku v nárysu.V rámu 1 blíže neznázorněného stojanu je pomocí šroubů 2 připevnčna svým prvním koncem planžeta 3. Směrem k druhému konci jsou na planžetě 3 vytvořeny čtyři ohyby 4. Za těmito ohyby 4, na druhém...

Zapojení aperiodického digitálního indikátoru hloubky amplitudové modulace vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262990

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kouba Jiří, Kilian Pavel

MPK: G01R 29/06

Značky: vysílačů, amplitudové, modulace, indikátoru, hloubky, zapojení, digitálního, aperiodického

Text:

...obvodem L, přepínačem g se vstupem pro amplitudově modulovaný signál, jehož výstup je připojen na první špičkový detektor 3 s následující prepustí 39, jejíž výstup je připojen jednak přes první kondenzátor 4 na první oddělovecí stupeň Ž, jednak přes druhý kondenzátor 2 na první stupeň komparátoru lg. Jehozszamm výstup je spojen přes oddělovací stupeň ll s prvním zesilovačem gg. Jeho výstup-je jednak spojen s druhým vstupem prvního...

Zapojení aperiodického digitálního indikátoru hloubky amplitudové modulace vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253534

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kilian Pavel, Kouba Jiří

MPK: G01R 29/06

Značky: aperiodického, hloubky, zapojení, modulace, digitálního, vysílačů, indikátoru, amplitudové

Text:

...logaritmický zesilovsč 1, na první vstup prvního kompsrátoru §. Výstup dolní pásmové propusti gg je připojon jednak na první vstup druhého komperátoru 19 jednak přes druhý kondenzátor 2 na druhý vstup druhého komperátoru lg. Jeho výstup je spojen jednakpřes druhý logaritmioký zesilovač 11 na druhý vstup prvního komparátoru §. Jeho výstup je spojen přes první delogaritmující stupeň lg na vstup anslogového převodníku 13. Jeho výstupy jsou...

Zapojení pro statistické rozlišení hudby a řeči

Načítavanie...

Číslo patentu: 238308

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kouba Jiří, Kilian Pavel

MPK: G01R 23/16

Značky: hudby, statistické, rozlišení, zapojení, reči

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podle vynálezu využívá četnosti výskytu nehlasných fonému tj. významotvorných hlásek řeči a charakteru jemné struktury hlasového signálu pro statistické rozlišení řeči a hudby pomocí implikace okamžitého rozdílu logaritmů špičkové a střední hodnoty signálů na integrační člen. Poměr nabíjecí a vybíjecí časové konstanty integračního členu je volen s ohledem na četnost výskytu těchto nehlasných fonémů.

Zařízení na úpravu kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241679

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kouba Jioí, Dostál Ivan, Valeeko Zdenik, Kilian Pavel

MPK: C02F 9/00

Značky: médií, zařízení, kapalných, úpravu

Text:

...a nakonec je upravené k-apalné médium odváděno výstupním kanalkem poslední hlavy kolony.Zmčnou tlaku kapalného média na vstupu do zařízení lze regul-ovat průtok upravovanébo média zařízením, a tím i výkon celého zařízení.Výhody zařízení podle vynálezu jsou jednak v použití stejně konstrukčně řešených,a tedy i záměiíných hlav kolon a dále v u 4níístění kolon ve dvou řadáchrčímž je utvořen kompaktííí, účinný a jednoduchý systém, který zaujíma...

Zařízení na regulaci teploty náběhového topného média ústředního vytápění směšováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 238110

Dátum: 16.02.1987

Autor: Kilian Pavel

MPK: F24H 9/20

Značky: regulaci, zařízení, media, ústředního, vytápění, topného, teploty, směšováním, náběhového

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení je vytvořit jednoduché zařízení, nezávislé na elektrické síti, které nepotřebuje další výkonový člen na ovládání regulačního ventilu a jež je přitom velmi citlivé a vykazuje malé zpoždění regulace, přičemž umožňuje změnu průběhu regulace teploty náběhového topného média. Uvedeného cíle se dosáhne zařízením obsahujícím uzavřenou nádobu se vstupem kotlového média, se vstupem vratného topného média a s výstupem náběhového topného...

Zařízení na synchronizaci sklápění listů rotoru svislé větrné turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247633

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kouřil Jan, Hradil Josef, Kilian Pavel

MPK: F03D 7/02

Značky: listů, synchronizaci, zařízení, svisle, větrné, turbiny, rotoru, sklápění

Text:

...v axonometrickém pohledu.motor svisléhvětrné turbíny obsahuje tři nosné ramena 2, upevnené na hžídíali . uloženém otočné neznázorněným způsobem. Na konci každého nosného ramene g je upevněna vidlice g. V každé vidlici 3 je na čepu i sklopně ve vertikální rovině uložen llstg.Těliätě listů 5 se nalézá pod jejich neznázorněnými osami sklápění, to jevpodć-čepy 1. Kolem hłžídele ł je otočné uložen synchronizační disk g. Na každém listu g je...

Zařízení na posuv středního a upínacího mechanismu do záběru s unášečem ohebných disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234099

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kilian Pavel, Hradil Josef

MPK: G11B 17/02

Značky: upínacího, posuv, záběrů, unášečem, ohebných, mechanismu, středního, disků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit zařízení jednoduché, pohotové a snadno ovladatelné. Uvedeného cíle se dosáhne novou konstrukcí se středicím a upínacím mechanismem, uloženým otočně a osově suvně na rámu a souose s unášečem ohebných disků, který je otočně uložen na rámu, s přítlačným ústrojím středicího a upínacího mechanismu v poloze. Na rámu je uspořádán pružný závěs, na němž je otočně uložen středicí a upínací mechanismus a který je spražen s...

Zařízení na ovládání letu podvěsného kluzáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223922

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kilian Pavel

Značky: kluzáku, podvěsného, ovládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ovládání letu podvěsného kluzáku s ovládacím rámem a s radiálně uspořádanými konci křídla, v jejichž flexibilním potahu jsou vějířovitě uspořádány spíry a pod každým koncem křídla na náběžném nosníku podpěra, výkyvná směrem k flexibilnímu potahu, vyznačené tím, že každá podpěra (3) je spřažena s vlastním mechanismem k jejímu výkyvu, spřaženým s ovládačem na ovládacím rámu.

Zařízení zabraňující poškození ohebného disku diskové paměti při upínání v unášecím zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225562

Dátum: 30.09.1985

Autori: Hradil Josef, Kilian Pavel

Značky: zabraňující, disků, diskové, poškození, pamětí, zařízení, ohebného, unášecím, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduchou konstrukci uvedeného zařízení, s maximální spolehlivostí, snadnou ovladatelností a malých rozměrů, zabraňující poškození ohebného disku nejen při jeho upínání v unášecím zařízení, nýbrž i při jeho uvolňování a vyjímání. Uvedeného cíle se dosáhne novou konstrukcí zařízení s výkyvnou blokovací západkou směřující do vstupní části vkládací štěrbiny unášecího zařízení pro obálku s ohebným diskem a s rukojetí...

Zapojení na spínání induktivní zátéže

Načítavanie...

Číslo patentu: 219232

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hradil Josef, Kilian Pavel

Značky: spínání, zapojení, induktivní, zátěže

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit zapojení na spínání induktivní zátěže, umožnit rychlejší opakované spínání induktivní zátěže a usnadnit připojování dalších induktivních zátěží. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením na spínání induktivní zátěže, v němž je k prvnímu pólu zdroje stejnosměrného napětí připojen jedním koncem vybíjecí člen, sestávající z vybíjecího odporu a vybíjecí diody v sérii, jehož druhý konec je připojen jednak přes kondenzátor a...