Kéry Miroslav

Zapojenie prevodníka uhla natočenia hriadeľa selsynu na časový interval

Načítavanie...

Číslo patentu: 219570

Dátum: 30.09.1985

Autor: Kéry Miroslav

Značky: natočenia, časový, hriadeľa, zapojenie, selsynu, prevodníka, interval

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevodníka uhla natočenia hriadeľa selsynu na časový interval, s riadeným oscilátorom, pri ktorom sa rieši podstatné skrátenie času potrebného na vzorkovanie výstupných napätí selsynu. Podstatou vynálezu je, že sínusový výstup (SIN) prispôsobovacieho obvodu (2) selsynu (1) je cez prvý kombinovaný spínač (8) pripojený na vstup prvého integrátora (4), kosínusový výstup (COS) je cez druhý kombinovaný spínač (10) pripojený na vstup...

Zapojenie prevodníka goniometrickej funkcie uhla natočenia hriadeľa selsynu na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 214920

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kéry Miroslav

Značky: kmitočet, natočenia, hriadeľa, selsynu, goniometrickej, zapojenie, prevodníka, funkcie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie prevodníka, ktorý umožňuje priamy prevod sínu alebo kosínu uhla natočenia hriadeľa selsynu na kmitočet. Podstata spočíva v prevode podielu amplitúd statorového a budiaceho napätia selsynu na kmitočet pomocou analógovej deličky. Analógová delička je zapojená z integrátora vybaveného vstupným a nulovacím spínačom, komparátora a monostabilného klopného obvodu. Statorové a budiace vinutie selsynu sú na vstupy deličky...

Zapojenie modulačných a demodulačných obvodov pre obojsmerný sériový simplexný prenos informácií napájacím vedením medzi hlavným a vedľajším zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 214919

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kéry Miroslav

Značky: obvodov, demodulačných, simplexný, informácií, medzi, zapojenie, prenos, zariadením, napájacím, modulačných, vedením, vedľajším, hlavným, sériový, obojsmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie modulačných a demodulačných obvodov pre obojsmerný sériový simplexný prenos informácií napájacím vedením medzi hlavným a vedľajším zariadením, napríklad medzi číslicovým meracím prístrojom a jeho externou zobrazovacou a ovládacou jednotkou. Prenos informácií je založený na prerušovaní napájacieho prúdu. Výkonová časť hlavného i vedľajšieho modulátora pozostáva zo spínacieho tranzistora zapojeného do série s diódou,...