Kertész Marianna

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264319

Dátum: 12.07.1989

Autori: Bohus Péter, Pavliscsák Csaba, Ferenczi Attila, Dombay Zsolt, Nagy József, Magyari István, Tóth Oszkár, Tóth András, Bihari Ferenc, Grega Erzsébet, Inczédy Péter, Kertész Marianna, Wohl László, Tasi László, Vitányi Judit

MPK: A01N 43/52, A01N 47/14

Značky: fungicidní, prostředek, synergický

Text:

...filmotvorný nebo adhezní polymer, jako je vodná disperze kopolymeru viny 1 acetát-vinylversatát a/nebo barvivo typu rhodamin.Synergická směs podle vynálezu se používá s výhodou ve formě vodných suspenzí, jejichž koncentrace se voli v závislosti od toho, zda se použiji k mořeni osiva nebo k postřikuProstředky podle vynálezu jsou bliže objasněny v následujících příkladech, na které se však neomezují.Pro moření osiva se připravĺ filmotvorný...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Vitányi Judit, Grega Erzsébet, Inczédy Péter, Magyari István, Nagy József, Kertész Marianna, Pavliscsák Csaba, Dombay Zsolt, Tóth András, Tóth Oszkár, Wohl László, Ferenczi Attila, Tasi László, Bohus Péter, Bihari Ferenc

MPK: A01N 47/14, A01N 43/32

Značky: obilí, potírání, onemocnění, několikasložkový, synergeticky, houbových, prostředek

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Způsob výroby trans 1- [ 4- (2-dimethylaminoethoxy )fenyl] -1, 2-difenyl-1-butenu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242010

Dátum: 15.09.1987

Autori: Magyari István, Nagy Mihály, Homeyer Berhard, Kertész Marianna, Inczédy Péter, Bihari Ferenc

MPK: A61K 31/135, C07C 93/14

Značky: trans, 2-dimethylaminoethoxy, 2-difenyl-1-butenu, způsob, výroby, fenyl

Text:

...dvě krystalízaoe postačují k získání trans-iziomeru, který obsahuje méně než 1 pnocento cis-izromeru. Také množství doposud nezpracovatelného odpadu z krystalízace se významné snižuje. Take vyšší výtěžek sloučeniny vzorce I patří k výhodám nového způsobu výroby této sloučeniny.Do skleněného kotlíku obsahu 20 l, opatřeného míchadlem, zpětným chladíčem s chlorkalciovým uzávěrem, teploměrem a přikapávací nálevkou se umístí 138 g hořčíku pro...

Pružný rebrovaný plechový plášť, najmä kostra elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240487

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kertész Marianna, Magyari István, Inczédy Péter, Nagy Mihály

MPK: B21D 11/20

Značky: rebrovaný, kostra, najmä, plášť, pružný, točivého, plechový, elektrického, stroja

Text:

...rebra medzi zvarom a pätou rebra na celkovej potrebnej detormácii plechového rebnovaného plášte pri nalisovani statorovéh-o zväzku do kostry. Podstata vynález-u spočíva v tom, že vnútorné steny rebier plechového rebrovaného plášte sú navzájom spojené odporovým zvanom, ktorého zvarová šñovka másvoj najbližší bod ku povrchu zväzku, na ktorom je nalisovaný pružný rebrovaný plášť, vo vzdialenosti danéjwzťahoms hrúbku steny rebra . b ~...

Nosník nápravy nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245271

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eifert Gyula, Kertész Marianna, Halász Edit, Küronya István, Bihari Ferenc, Stanek Jószef

MPK: B60B 35/08

Značky: nápravy, nákladních, nosník, automobilů

Text:

...mnm co cmemennem om oepennnm nnx nocnenymmero pasmemennx npnnonaĽJH nonyqeazx Toqnux KoHTypoB Bmrnóa B óaxxe Mocwa eme no BHDMóasmz Bunonaamwca ®acoHHme Bmpesu, B KOTOpH 8 nocne Burnóanua BcTaBnHmmoH TaKHa 3 HBaSMHe KHMHBHEux ®opMH,.oóecneqnBammeň Toqaym uocanxy, rnasnym POHB Mrpaew nepexonnoñ pannyc Memny HPHMOŽ H BHPHYTOŽ qacTLm óanxn MOCTa. Hpmsnaxm Msoópewenna cocrosr B TOM, qro nepexonnoñ panmyc ycwaHaBĽMBa 6 TCH B sasncnmocrm OT...

Pneumatický ejektor pro základkové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Wuerzer Bruno, Spiegler Wolfgang, Bihari Ferenc, Kertész Marianna

MPK: E21F 15/08

Značky: základkové, potrubí, pneumatický, ejektor

Text:

...nagnenme B TpaHGHOpTHOM Tpyóonpoeone npenumaew Lasneama cmaworo Bosnxa, aannaxoqaaa cmecb HpMHMMaGT auacwnqnuñ sneMeHT IO K xecmnoñ nepçopnponannoñ nnacTHHe 1, a npopesn Il Hanexüo nepenpunammh ca. Taumm oöpasom, nponmxnoaenne üacrmu aaxnanoqnoü omecn B Kopnyc 5 nongmmnoro ycTpoñcTBa nonnocmbm Mcnnmqeao. B aTcM cuyqae vxcrcmoqena z noyxaua cmamoro EOBIWXE B Tpancnopwnuü Tpyóonponon.Hpn oumeum .IĽaBJIGI-IIIH B samanoqnom rpyóonpoaona no...