Kerekeš Ján

Dvojstenový stenový segment, a karoséria vozidla alebo kontajner s takýmto stenovým segmentom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11758

Dátum: 01.12.2009

Autor: Kerekeš Ján

MPK: B62D 33/04, B62D 33/023

Značky: stěnový, stenovým, takýmto, segment, segmentom, karoséria, kontajner, dvojstenový, vozidla

Text:

...príslušná vonkajšia a/alebo vnútorná strana stenového segmentu môže byť vytvorená čo možno najplochejšie.0007 Tiež je výhodou, keď sú vnútorné a/alebo vonkajšie kryty spojené so základnýmprofilom zváraním, Iepením a/alebo pomocou skrutkových alebo nitových spojov. Spojenia tohto druhu zaručujú bezpečnú súdržnosť, pričom zvlášť tie posledne uvedené spojenia umožňujú výmenu príslušných vnútorných alebo vonkajších krytov.0008 Rovnako je výhodné,...

Odstredivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262645

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kerekeš Ján

MPK: F16D 13/16

Značky: odstredivá, spojka

Text:

...teliesok v styku s hnaným bubnom.Výhodou odstredivej spojky podľa vynálezu je zamedzenie prešmykovania pri rozbehu a taktiež poklese otáčok pri nadmernom zatažení spojky. Takto sa vylučuje oteplovanie spojky a jej predčasné opotrabenie. spojka nie je citlivá na nečistotu a mastnotu na záberovej ploche hnaného bubna a môže pracovat aj v olejovom kúpeli. vonkajšie rozmery spojky sú pri danom výkone menšie oproti trecim odstredivým spojkam,...

Trecia odstredivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262623

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kerekeš Ján

MPK: F16D 13/10

Značky: trecia, odstredivá, spojka

Text:

...sa uvedie prostrednictvom výstupku A, vytvorenom na vstupnom hriadeli l, a pružiny Q, ktorá je uložená do medzery vzniklej medzi drážkou vytvorenou v náboji spojky §a výstupkomi,gde pohybu náboj §, na ktorom sú pomocou čapu 1 upevnené a pomocou pružiny g prichytené ramena g. ĺmajúce pomocou čapuä uchytené trscie segmenty g. Pri vošnobežných otáčkach, pri ktorých hnaci strojprekonáva iba zotrvačné sily hnacej časti spojky je pružinaäv...

Rozbehová spojka s pružiacimi účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 236826

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kerekeš Ján

MPK: F16D 1/02

Značky: rozbehová, spojka, pružiacimi, účinkami

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť počas prevádzky reguľovať dobu rozbehu rozbehovej spojky a taktiež súčasne meniť charakteristiku pruženia, teda tuhosť spojky. Takto je možné zabrániť prenosu torzných nárazov z hnaného na hnacie zariadenie, tiež zopnúť spojku v okamihu minimálneho zaťaženia hnacieho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne úpravou hnacej časti rozbehovej spojky (obr. 1). Segmenty (7) uložené po obvode hnacej časti spojky sú spojené s...

Rozbehová spojka s vonkajším ovládaním prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236824

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kerekeš Ján

MPK: F16D 1/02

Značky: spojka, rozbehová, prevádzky, vonkajším, ovládáním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť počas prevádzky regulovať dobu rozbehu rozbehovej spojky a tým zároveň chrániť poháňané zariadenie pred zopnutím spojky v okamihu nepriaznivých pracovných podmienok. Uvedeného účelu sa dosiahne konštrukčnou úpravou hnacej časti rozbehovej spojky s rozbehom riadeným pomocou pružín (obr. 1). Segmenty (7), uložené po obvode náboja (4) hnacej časti sa majú možnosť posúvať po drážkach vytvorených na čelnej strane...

Spôsob impregnácie predhydrolyzovaných štiepok

Načítavanie...

Číslo patentu: 228273

Dátum: 01.11.1985

Autori: Murín Ján, Geffert Anton, Trenková Mária, Novák Juraj, Bajmócziová Viera, Roth Harold, Geffertová Jarmila, Kerekeš Ján, Foltín Jozef

Značky: štiepok, spôsob, predhydrolyzovaných, impregnácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká spôsobu impregnácie predhydrolyzovaných štiepok sulfátovým várnym lúhom, určených na výrobu buničiny na ďalšie chemické spracovanie. Účelom vynálezu je zlepšenie impregnácie predhydrolyzovaných štiepok sulfátovým lúhom a zvýšenie kvality buničiny. Uvedený účel sa dosiahne tak, že predhydrolyzované štiepky, po kontinuálnej predhydrolýze, sa zmiešavajú so sulfátovým várnym lúhom, a roztokom, ktorý sa oddeľuje od naimpregnovaných...