Kepplinger Werner

Spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalných predproduktov ocele a za tepla briketovaného železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281856

Dátum: 19.06.2001

Autori: Kepplinger Werner, Böhm Christian, Siuka Dieter, Schenk Johannes, Matzawrakos Panajiotis

MPK: C21B 13/14, C21B 13/00

Značky: výroby, predproduktov, briketovaného, železa, ocele, surového, tepla, kvapalného, kvapalných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Z predhrievacieho pásma (2) vystupujúci výstupný plyn sa prípadne po primiešaní časti redukčného plynu vystupujúceho z redukčného pásma (18) po čistení oxidom uhličitým odvádza na výrobu za horúca briketovaného železa, pričom sa prídavne jemná ruda v predhrievacom pásme (2) podrobuje predhriatiu, potom v najmenej jednom redukčnom pásme (18) sa podrobuje ďalekosiahlej dokončovacej redukcii a ďalej sa privádza do stláčacieho a briketovacieho...

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278936

Dátum: 08.04.1998

Autori: Ottenschläger Erich, Kepplinger Werner

MPK: C22B 5/16, C22B 5/10

Značky: kovových, spôsob, zliatin, vykonávanie, tohto, spôsobu, kovov, získavania, případně, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, najmä ferozliatin, pri ktorom sa redukujú oxidy kovov v redukčnej zóne vytvorenej z vrstvy uhlia, ktorou prúdi redukčný plyn. Kusový oxidický vsádzkový materiál sa za pôsobenia tiaže vedie vrstvou uhlia pozostávajúcou z troch pevných vrstiev A, B, C, pričom najspodnejšia vrstva A, kryjúca roztavenú zmes kovu a trosky, je vytvorená z odplyneného uhlia. Do strednej vrstvy B sa zavádza kyslík...

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278800

Dátum: 04.03.1998

Autori: Kepplinger Werner, Ottenschläger Erich

MPK: C22B 5/10, C22B 5/16

Značky: zliatin, případně, vykonávanie, spôsob, tohto, spôsobu, zariadenie, kovov, kovových, získavania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, najmä ferozliatin, pri ktorom sa redukujú oxidy kovov v redukčnej zóne, vytvorenej z vrstvy uhlia, ktorou prúdi redukčný plyn. Na získanie kovov, ktoré majú vysokú afinitu ku kyslíku, je vrstva uhlia vytvorená z troch pevných vrstiev A, B, C, pričom najspodnejšia vrstva A, kryjúca roztavenú zmes kovu a trosky, je vytvorená z odplyneného uhlia. Do strednej vrstvy B sa zavádza kyslík alebo plyn...

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278799

Dátum: 04.03.1998

Autor: Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/02, C21B 13/00

Značky: vykonávanie, spôsob, surového, taviacou, výroby, redukciou, zariadenie, železa, železných, tekutého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd s rôznou zrnitosťou, ktoré obsahujú podiel A so zrnami s priemerom menším ako 0,2 mm, pričom je ruda redukčným plynom predredukovaná, predredukovaný materiál je dokonale zredukovaný a v taviacom splyňovači roztavený na tekuté surové železo, pri ktorom sa predredukovaná frakcia A rudy vrstvami vetra redukčným plynom oddeľuje od frakcie B pozostávajúcej z častíc s väčšou...

Spôsob zhodnotenia odpadových alebo zvyškových látok obsahujúcich železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281417

Dátum: 08.03.1995

Autori: Tessmer Gero, Schrey Günter, Kepplinger Werner

MPK: C22B 7/02, C21B 13/14

Značky: látok, zvyškových, odpadových, obsahujúcich, zhodnotenia, železo, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob zhodnotenia odpadových alebo zvyškových látok obsahujúcich železo vo forme oxidov a/alebo obsahujúcich uhlík, hlavne zvyškových a odpadových látok pochádzajúcich z oceliarskeho priemyslu, pri použití spôsobu na výrobu kvapalného surového železa alebo oceľových polotovarov, pričom sa železná ruda v pásme priamej redukcie redukuje na železnú hubu, železná huba sa roztaví v pásme taviaceho splyňovania materiálu obsahujúceho uhlík...

Spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalných predproduktov ocele a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281329

Dátum: 07.09.1994

Autori: Böhm Christian, Kepplinger Werner, Matzawrakos Panajiotis, Siuka Dieter, Schenk Johannes

MPK: C22B 5/14, C21B 13/14

Značky: ocele, kvapalného, spôsob, kvapalných, železa, spôsobu, vykonávanie, predproduktov, zariadenie, tohto, surového, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že v tavnom splyňovacom pásme (I až IV) vytvorený redukčný plyn sa sčasti privádza do redukčného pásma priamo - a to bez čistenia - na vytvorenie vírivej vrstvy (18) a z ďalšej časti vytvorenej väčšími časticami pevnej látky sa privádza po čistení v horúcej cyklóne (25) redukčného pásma do lôžka vytvoreného v jeho spodnej časti. V zodpovedajúcom zariadení plynové potrubie (17) na redukčný plyn ústi prvým odbočovacím...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předslitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264273

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hauk Rolf, Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/00

Značky: surového, výroby, oceľových, železa, způsob, předslitin, tekutého

Text:

...přívod předem rerlukovaných častíc železa, jako je železná houba.Dále je v horní částí 1 .alespoň jeden odtah 5 k odvádění vytvoreného redukčního plynu. Ve střední částí 1 jsou vytvoreny pevné vrstvy I, II z hrubších častíc koksu. Rozttaivená lázeň, shnomažďující se pod pevnýmí vrstvami I, ll sestava z tekutého železa 6 a strusky 7, přičemž každá komponenta může mít svůj odpich. Do pevné vrstvy I není plyn ,přiváděm není tedy prcofuk-ována...

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl) piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245257

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tyihák Ernö, Mosse Madeleine, Kepplinger Werner, Mincsovics Emil, Blattner Rudolf

MPK: C07D 405/14

Značky: 1-(4-amino-6, alfa-formy, výroby, krystalické, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl, způsob, piperazinu, hydrochloridu

Text:

...qwo 3 -®opMa uonyqaemcz na p -®opMu rnnpoxnopnna I-(4-aMMHO-6,7-ĽMMGTOKOK-2-XEHEBOHHHEH)~ 4-ĺ 2 Qyponx)-nnnepasnna nymem nepenpucranmnsanm na naoammnonoro cnpma npu Harpenaann pacmsopa no II 5 ° C. M HHOÓOPOT, Kax npnseneno B npnmepe 4 TOTO me nawenma, narpesaunem BBBGCM 3-ěopmm rnnpoxnopmna I-(4-aMBO-5,7-ĽEMeTOKCE-2-XHBa 30 nEHKM)-4-(2-Qypoxn)-nnnepasnaa Taxme B naoammnonom cnnpre. onHERO ao 130 - I 32 ° C, nonyqamw...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelárenských předvýrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250697

Dátum: 14.05.1987

Autori: Papst Gero, Hauk Rolf, Kepplinger Werner, Nagl Michael, Langner Klaus, Seirlehner Leopold

MPK: C21B 13/00

Značky: způsobu, ocelárenských, způsob, zařízení, výroby, provádění, tekutého, surového, předvýrobků, železa, tohoto

Text:

...pomocnýml zařízeními.Obr. 2 diagram průběhu teplot v tavicím zplyiíovači při použití jednak vysoce hod 233537notného paliva, jinak méně hodnotného paliva.Tavicí zplynovač 1 ohnivzdorně vyzděný má dolní část 1, střední část 1 a rozšířenou horní část 1. Dolní část 1 je určena k shromaždlování roztaveného kovu a strussky a opatřena odpichy taveniny a strusky. Ve střední části 1 jsou upravena přívodní potrubí 2 kyslíku, jímž se vytvoří...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předběžných produktů a natavovací reduktor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250664

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kepplinger Werner, Hauk Rolf

MPK: C21B 13/00

Značky: tekutého, provádění, reduktor, výroby, způsobu, způsob, předběžných, surového, tohoto, natavovací, produktů, železa, oceľových

Text:

...reduktoru v m lze spočítat podle následujících vzorců.hl výška spodní druhé dmýchací roviny (m).C 1 z konstanta 0,20 až 0,30 m bezpečnostní hodnota, aby se zabránilo, aby tekutá struska se dostala do trysekj, C konstanta 2,98 -tg m. za předpokiadu hustoty tavby 7,6 ľtní, ,PV z tavící výkon t . h 1,TA odpichov interval h,DV průměr natavovacího reduktoru ml7 113 i h l 0,5 hyvýška horní první dmýchací roviny 111,C 3 z materiálová...