Kennis Ludo Edmond Josephine

Gama-karbolín, spôsob jeho prípravy a kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285594

Dátum: 21.03.2007

Autori: Mertens Josephus Carolus, Kennis Ludo Edmond Josephine

MPK: A61K 31/435, A61P 25/00, C07D 471/00...

Značky: přípravy, spôsob, gama-karbolín, kompozícia, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Gama-karbolín vzorca (I), jeho N-oxidová forma, farmaceuticky prijateľná adičná soľ alebo stereochemicky izomérna forma, kde R1 je vodík, aryl alebo C1-6alkyl substituovaný arylom R2 je každý nezávisle halogén, hydroxyskupina, C1-6alkyl, C1-6alkoxyskupina alebo nitroskupina n je 0, 1, 2 alebo 3 Alk je C1-6alkándiyl a D je prípadne substituovaný nasýtený alebo nenasýtený dusíkatý heterocyklický radikál a aryl je prípadne substituovaný fenyl...

Tricyklický delta 3-piperidín, spôsob jeho prípravy, použitie a prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285585

Dátum: 14.03.2007

Autori: Van Den Keybus Frans Maria Alfons, Mertens Josephus Carolus, Kennis Ludo Edmond Josephine

MPK: A61K 31/425, A61K 31/42, A61K 31/415...

Značky: použitie, prostriedok, delta, tricyklický, obsahom, spôsob, přípravy, 3-piperidín

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidíny všeobecného vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, v ktorých Alk znamená alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka n znamená 1 alebo 2 X1 znamená -O-, -S(=O)- alebo -S(=O)2- každé R1 nezávisle znamená atóm vodíka, atóm halogénu, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, nitroskupinu, hydroxyskupinu alebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka D znamená pípadne...

Benzisoxazoly a fenoly ako alfa2-antagonisty, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285560

Dátum: 26.02.2007

Autori: Mertens Josephus Carolus, Pieters Serge Maria Aloysius, Kennis Ludo Edmond Josephine

MPK: C07D 209/00, A61K 31/44, A61P 25/00...

Značky: přípravy, prostriedok, benzisoxazoly, spôsob, alfa2-antagonisty, fenoly, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, kde Alk je 1,5-pentándiyl n je 1 alebo 2 p je 1 a q je 2 alebo p je 2 a q je 1 X je -O-, -S- alebo NH každé R1 je nezávisle vodík, halogén, C1-6alkyl, nitroskupina, hydroxyskupina alebo C1-4alkyloxyskupina D je prípadne subsituovaný benzofenón alebo 3-benzisoxazolyl, ktoré majú aktivitu antagonistu centrálneho...

Tricyklické delta3-piperidíny ako farmaceutiká a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285386

Dátum: 27.11.2006

Autori: Kennis Ludo Edmond Josephine, Mertens Josephus Carolus, Braeken Mirielle

MPK: C07D 307/00, A61K 31/4353, C07D 221/00...

Značky: farmaceutiká, spôsob, přípravy, delta3-piperidíny, tricyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tricyklické delta3-piperidíny všeobecného vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, kde Alk znamená alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka n znamená 1 alebo 2 X je -O-, -S-, -S(=O)- alebo -S(=O)2- každé R1 nezávisle znamená atóm vodíka, atóm halogénu, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, nitroskupinu, hydroxyskupinu alebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka D...

Piperidín-4-ylpyridazín-3-ylamínové deriváty ako rýchlo disociujúce antagonisty dopamínového 2 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9042

Dátum: 24.10.2006

Autori: Macdonald Gregor James, Van Den Keybus Frans Alfons Maria, Kennis Ludo Edmond Josephine, Langlois Xavier Jean Michel, Van Roosbroeck Yves Emiel Maria, De Bruyn Marcel Frans Leopold

MPK: C07D 401/12, A61P 25/00, A61K 31/501...

Značky: dopamínového, disociujúce, deriváty, piperidín-4-ylpyridazín-3-ylamínové, receptora, rýchlo, antagonisty

Text:

...uvažuje klozapín a kvetiapin. Tieto dve účinné látky majú najvyššiu rýchlosť dísociácie z tlopamínovýcłi D 2 receptorov a je pri nich najnižšie riziko indukcie EPS u ľudí. Naopak typické Lmtipsycltotiká súvisiace s vysokým výskytom EPS sú najpomalšic disociujťtce zmtagonisty tlopamínovćht) D 2 receptora. Preto identifikácia nových účinnýth látok na základe ich rýchlosti disocizicíc z D 2 rcceptora sa ttkazltje byt opodstatncnott stratégiou na...

Deriváty 1,2,3,4-tetrahydrobenzofuro[3,2-c]pyridínu, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty a ich použitie na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283621

Dátum: 29.09.2003

Autori: Love Christopher John, Kennis Ludo Edmond Josephine, Bischoff François Paul

MPK: A61P 25/24, A61K 31/4355, A61P 25/16...

Značky: tieto, výrobu, obsahujúce, použitie, 1,2,3,4-tetrahydrobenzofuro[3,2-c]pyridínu, deriváty, farmaceutické, přípravy, liečivá, spôsob, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich N-oxidy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, v ktorých každé R1 znamená nezávisle atóm vodíka, atóm halogénu, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, nitroskupinu, hydroxyskupinu alebo alkyloxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka Alk znamená alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka n znamená 1 alebo 2 D znamená prípadne substituovanú mono-, bi- alebo tricyklickú...

Alkylaminobenzotiazolový a -benzoxazolový derivát, spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutický prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282919

Dátum: 02.12.2002

Autori: Kennis Ludo Edmond Josephine, Pieters Serge Maria Aloysius, Mertens Josephus Carolus

MPK: A61K 31/42, A61K 51/04, A61K 31/425...

Značky: derivát, použitie, alkylaminobenzotiazolový, benzoxazolový, prostriedok, spôsob, báze, farmaceutický, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa alkylaminobenzotiazolové a -benzoxazolové deriváty so všeobecným vzorcom (I), ich N-oxidy, farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou a ich stereochemické formy, kde X je 0 alebo S n je 2, 3, 4 alebo 5 R1 je vodík, C1-6alkyl, C1-6alkoxy alebo halogén R2 je vodík, C1-6alkyl, fenyl, fenylC1-6alkyl alebo fenylkarbonyl R3 a R4 sú vzájomne nezávislé a sú vybrané zo súboru, ktorý obsahuje vodík, halogén, nitroskupinu, C1-6alkyl,...

1,2-Benzazoly a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280125

Dátum: 06.08.1999

Autori: Kennis Ludo Edmond Josephine, Vandenberk Jan

MPK: A61K 31/505, A61K 31/425, A61K 31/42...

Značky: báze, prostriedky, farmaceutické, 1,2-benzazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 1,2-benzazoly všeobecného vzorca (I), kde R je vodík alebo alkyl s 1 až 6 C R1 a R2 je nezávisle vždy vodík, halogén, OH, alkoxy s 1 až 6 C alebo alkyl s 1 až 6 C X je O alebo S Alk je alkándiyl s 1 až 4 C Q je zvyšok všeobecného vzorca (a) alebo (b), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nároku 1 a ich farmaceuticky vhodné adičné soli s kyselinami a farmaceutické prostriedky na ich báze. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) majú...

2,9-Substituované 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-óny, spôsob ich prípravy a antipsychotické farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279005

Dátum: 12.11.1991

Autori: Van Heertum Albertus Hendricus Marie Theresia, Vandenberk Jan, Kennis Ludo Edmond Josephine

MPK: A61K 31/505, C07D 471/04

Značky: farmaceutické, báze, přípravky, spôsob, přípravy, 2,9-substituované, 4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-óny, antipsychotické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,9-disubstituované 4H-pyrido[1,2-a]-pyrimidin-4-óny s všeobecným vzorcom (I), kde Alk predstavuje alkándiylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, D predstavuje bicyklický heterocyklus s všeobecným vzorcom a, b alebo c kde R1 predstavuje alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, hydroxyalkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, karboxaldehydovú skupinu, karboxylovú skupinu a alkylkarbonyloxyalkylovú skupinu s 1 až 10 atómami uhlíka v prvom...

Způsob výroby nových derivátů {[bis(aryl)mehylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238396

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vandenberg Jan, Mertens Josephus Carolus, Kennis Ludo Edmond Josephine

MPK: C07D 401/06, C07D 417/06

Značky: způsob, nových, bis(aryl)mehylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů {[bis-(aryl)methylen]-1-piperidinyl}-alkylpyrimidinonu obecného vzorce I jakož i jejich stereochemicky isomerních forem nebo jejich farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami tak, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II s piperidinem obecného vzorce III a popřípadě se vzniklá sloučenina obecného vzorce I převede reakcí s vhodnou kyselinou v terapeuticky vhodnou adiční sůl s kyselinou, a popřípadě se...

Způsob výroby derivátů 5H-thiazolo- a 5H-1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-onů a 3,4-dihydro-2H,6H-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazin-6-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227690

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mertens Josephus Carolus, Kennis Ludo Edmond Josephine

Značky: způsob, 3,4-dihydro-2h,6h-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazin-6-onů, derivátů, 5h-1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-onů, 5h-thiazolo, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález opisuje způsob výroby nových derivátů 5H-thiazolo- a 5H-1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-onů a 3,4-dihydro-2H,6H-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazin-6-onů, jejich farmaceuticky přijatelných adičních solí s kyselinami a jejich stereochemických isomerních forem. Tyto sloučeniny mají cenné farmakologické vlastnosti. Vyznačují se zvlášť silní psychotropní účinností, antihistamínovou a antiserotonínovou účinností.

Způsob přípravy derivátů chinazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223977

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kennis Ludo Edmond Josephine, Van Heertum Albert Henricus Maria Theresia, Vandenberk Jan, Van Der Aa Marcel Josef Maria Catherina

Značky: chinazolinu, způsob, derivátů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob přípravy derivátů chinazolinu obecného vzorce I a jejich farmaceuticky vhodných solí s kyselinami, kde Ar je aryl, X je substituent vybraný ze skupiny zahrnující (C=0, (CHOH, (CH-O-(CO)-Ra, (CH2, (C(O-alkyl)2, kde alkyl obsahuje 1 až 6 atomů uhlíku, O (C (CH2)q, (C=NOH a (C=N-NH2, O, kde Ra je atom vodíku nebo alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, q je celé číslo 2 nebo 3, R je atom vodíku, hydroxyl nebo alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, Alk...