Kellner Michal

Spôsob výroby nízkotoxického lepidla so zníženým obsahom melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262629

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lipka Radislav, Kováč Jozef, Kellner Michal, Sabadoš Július, Lichvár Milan

MPK: C09J 3/16

Značky: nízkotoxického, melaminu, výroby, zníženým, spôsob, lepidla, obsahom

Text:

...prídavkom alkálii.Takto separatne pripravené adičnokondenzačné, resp. adičné produkty sa v druhom stupni.zmiešajú vo vzájomnom hmotnostnom pomere 4 až 99 dielov močovino-formaldehydového adičnéhoa/alebo adičnokondenzačného produktu na 1 diel adičnokondenzačného produktu formaldehydua amoniaku s kontaktujú sa pri teplote 60 až 430 °C pri pH 4 až 13 s výhodou 5,8 na kondenzač ný produkt o viskozite 15 až 300 mPa.s. Vzniknutý kondenzačný...

Prípravok redukujúci únik formaldehydu z aglomerovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258202

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C08K 3/38

Značky: únik, aglomerovaných, prípravok, materiálov, formaldehydu, redukujúci

Text:

...formaldehydu pod 10 mg fd/100 g abs. suchej drevotrieskovej dosky.Postupy výroby podľa A 0 197 514, A 0 189 229, usp 3 816 376, USP 3 830 782, zssn Pat.,496 191 a BP 1 376 365 chránia výrobu pojidlá so zníženým únikom formaldehydu, resp. jeho úpravu, ale spoľahlivo dosiahnutie triedy E-1 nezabezpečujú, resp. dochádza k zhoršeniu fyzikálne-mechanických vlastnosti DTD.Podobne postupy výroby lepidla, alebo prípravy lepiacej zmesi na báze UF...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov so špecifickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 257363

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lipka Radislav, Mesiarčík Gustáv, Kováč Jozef, Kellner Michal, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan

MPK: C08G 12/12

Značky: spôsob, výroby, specifickými, vlastnosťami, kondenzátov, močovinoformaldehydových

Text:

...aparáie s formaldehydil, ktorého pH bolo upravené prídavkoin hydroxidu alkalického kovu, hydroxidu alkalických zemin,alebo sodnou solou kyseliny boritej, alebo jej derivátov s výhodou tetraboritanom sódným na hodnoty pH 3,5 až 8,0 s výhodou 4,5 a pevnej močoviny. Tento predkondenzát sa clávkuje clo tlakového reaktora, kde prebieha prvý stupeň kondenzácie.V druhom reakčnom stupni prebieha ďalšia kondenzäcia pridavaného vodného roztoku...

Zařízení pro rozdružování, zejména radioaktivního materiálu a hlušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240812

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kellner Michal, Janoška Milan, Lichvár Milan

MPK: B07C 5/346, B65G 53/60

Značky: hlušiny, rozdružování, radioaktivního, zařízení, zejména, materiálů

Text:

...osovém řezu a na obr. 4 průtokové těleso v čeľñím pohledu.Zařízení prorozdružování sestává ze základového tělesa-3 ° 240 312 lg, ve kterém je vytvořena tlaková komora ll napojené na přívod lg tlakového kapalného média. V čelním otvoru 11 základoveho tělesa lg je uloženo průtokové těleso Ag s täsněním 51, uzavírající výstupní část tlakové komory ll. Protilehlá část tlakové komory ll je zakončena uzavírací membránou gg,přiléhající v jedné z...

Způsob výroby čistých alkyl-terc.alkyletherů a uhlovodíkových rafinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241108

Dátum: 15.12.1987

Autori: Longauer Karol, Lipka Radislav, Zeman Svatopluk, Kellner Michal

MPK: C074 3/04, C07C 41/06

Značky: alkyl-terc.alkyletherů, způsob, rafinátu, uhlovodíkových, výroby, čistých

Text:

...alespoň do dvou vrstev, ze kterých se používá alespoň jedna k absorpci vestavu pokud možno zbaveném alkanolu, zatímco druhá vrstva, která již byla uvedena ve styk s alkanolem, se zařazuje do proudu výohozíoh uhlovodíků pro postup podle vynálezu za účelem desorpce.včas, před dosažením takovéhoto nasycení alkanolem, kdy lze ještě s jistotou zahránit prüchodu alkanolu absorpční vrstvou, se uvedené obě absorpční vrstvy přemístí, takže nyní se...

Pojivo slévárenské formovací a jádrové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236400

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lipka Radislav, Králík Josef, Ornst Jiří, Kellner Michal

MPK: B22C 1/22, B22C 1/16

Značky: pojivo, směsi, jádrové, formovací, slévárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo obsahuje kromě močovino-formaldehydového kondenzátu modifikátor průběhu vytvrzování a modifikátor rychlosti tepelné degradace. Jako modifikátor průběhu vytvrzování je možno použít polysacharidickou složku, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě pentaeritritolu. Polysacharidická složka je vodný roztok kondenzátů a autokondenzátů formaldehydu a acetaldehydu, s obsahem části neizolovaného pentaeritritolu a mravenčanů alkalických...

Spôsob výroby kondenzátov a/alebo polykondenzátov s močovinou a amoniakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252958

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lichvár Milan, Kováč Jozef, Kellner Michal, Sabadoš Július, Lipka Radislav

MPK: C09J 3/16

Značky: spôsob, výroby, kondenzátov, močovinou, amoniakom, polykondenzátov

Text:

...Prvý nedostatok sa dá odstranit tým, že lepidlo sa aditivuje priamo u výroby DTD pred jeho spracovaním. Avšak aj napriek úprave lepidla u výrobcu DTD, problém dodržania požadovaných pevnosti zostáva.Pri štúdiu možnosti prípravy lepidla na báze formaldehydu a močoviny a bez obsahu melamínu, ktoré by zaručilo výrobu DTD pod 10 Ing formaldehydu sme zistili, že podobný účinok ako s melamínom je možné dosiahnuť za určitých podmienok aj pri...

Lepiaca zmes na báze močovinoformaldehydovej živice se sníženým únikom formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251351

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kellner Michal, Lipka Radislav, Lipovský Ladislav

MPK: C09J 3/16, C08L 61/24

Značky: živice, lepiaca, báze, únikom, formaldehydu, močovinoformaldehydovej, sníženým

Text:

...Nishino, S. Jap. pat. 71 29 763 /197 l/ používal guanidin a jeho deriváty. Ludwig, C. a shout, A. USP 3 658 /1972/ používal Iignosulfonany /obdoba prípravku Sulfadit,ktorý navrhol Kubín a kol./. Higuchi, K. Jap. pat. 73 103 705 /l 975/ používal amoniak, fosforečnan amonný. Dimun a kol. /AO 239 368/ používal peroxidy. Dále byl navržen oxalátPodla tohoto vynálezu sa dosahuje zníženie úniku íormaldehydu tak, že sa k lepiacej zmesi pridá zmes...

Modifikátor močovinoformaldehydových kondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238978

Dátum: 01.07.1987

Autori: Polievka Milan, Lipka Radislav, Letz Štefan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Kellner Michal

MPK: C08L 61/24, B27N 3/06

Značky: modifikátor, močovinoformaldehydových, kondenzátov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikátora močovinoformaldehydových kondenzátov v lepidlach. Podstata vynálezu spočíva v použití oligomerov vzorca /-NH /CH2/5 CO -/n, kde n je 2 až 10. Vynález je možno využiť pri výrobe alebo aplikácii, močovinoformaldehydových lepidiel.

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238448

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kellner Michal, Kováč Jozef, Macko Robert, Lipka Radislav

MPK: C09J 3/14, C08L 61/10

Značky: výroby, spôsob, lepidiel, fenolformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel založený na reakcii fenolu a formaldehydu v zriedenom vodnom roztoku, kde ako katalyzátor je použitý hydroxid alkalických kovov, alebo alkalických zemín. Množstvo použitého hydroxidu sa rozdelí na dvakrát, čím sa vytvoria podmienky dobrej zvládnuteľnosti chemickej kondenzačnej reakcie a na záver pomôže disproporcionáciou znížiť obsah nežiadúcich monomérov. Mólový pomer fenolu a formaldehydu sa...

Spôsob odstraňovania formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234447

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fridrich František, Kovaĺ Eugen, Lichvár Milan, Procházka Bohumil, Berežný Viktor, Zeman Svatopluk, Lipka Radislav, Gaško Pavol, Dimun Milan, Kellner Michal

MPK: C07D 251/06, C07D 487/08

Značky: výroby, matečných, lúhov, spôsob, odstraňovania, dusitanov, cyklických, nitrózamínov, formaldehydu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov nitrozačným štiepením hexametyléntetramínu. Podľa predloženého postupu sa na matečné lhůy neupravené a/alebo upravené prídavkom hexametyléntetramín obsahujúcich roztokov v množstve 0,01 až 20 mólov hexametyléntetramínu na 1 mól prítomného dusitanu vo východiskových matečných lúhoch pôsobí pri teplote 0 až 150 °C, za atmosférického tlaku až...

Spôsob výroby fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234416

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dimun Milan, Kudelás Boris, Truchlik Štefan, Fedák Ján, Procházka Bohumil, Tomis Bořivoj, Zeman Peter, Kellner Michal, Zeman Svatopluk, Lipka Radislav

MPK: C08L 61/24, C05C 9/02

Značky: modifikovaného, močovinoformaldehydového, výroby, kondenzátu, fyzikálne, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu spôsobem pôsobenia na vodonerozpustný močovinoformaldehydový kondenzát, neizolovaný a/alebo vopred izolovaný z reakčnej zmesi jeho syntézy, pri teplote 3 až 103 °C vo vodnom prostredí sulfonovanými derivátmi lignínu v množstve 0,01 až 3 hmot. diely na 1 hmot. diel močovinoformaldehydového kondenzátu za nasledujúceho odstránenia tekavých podielov rezultujúcej...

Sposob výroby nízkotoxických trojzložkových polykondenzátov formaldehydu, močoviny a melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248596

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kellnerová Vlasta, Bodorík Gustáv, Kováč Jozef, Žedényi Mikuláš, Kellner Michal, Bodajla Michal, Lichvár Milan, Lipka Radislav, Kudelás Boris, Mesiarčík Gustáv

MPK: C08G 12/12, C08G 12/32, C08L 61/24...

Značky: nízkotoxických, spôsob, polykondenzátov, výroby, močoviny, melaminu, trojzložkových, formaldehydu

Text:

...vstupný mőlový pomer močoviny a formaldehydu a po l min až 5s výhodou po 30 min. sa pridá melamín. pH reakěnej zmesi sa opäť skontroluáe a podľa potreby opäť upraví prídavkom alkálii na pred» píaanů hodnotu.Táto zmes sa čerpe do diskontinuálneho a/alebo kontinuálneho jedno, alebo viacstupñového reaktora kde pri teplote 85 ul 30 ° 0 prebieha kondenzáeia formaldehydu, moöoviny a melamínu na trojzloža kový polykondenzát.Kondenzačný stupeň...

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230306

Dátum: 15.10.1986

Autori: Dimun Milan, Lipka Radislav, Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Ferenčík Ján, Kellner Michal

MPK: C07D 487/18

Značky: výroby, lúhov, spôsob, hexametyléntetramínu, spracovania, matečných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu, získaného amoniakalizáciou vodných roztokov formaldehydu, na polykondenzačné živice a/alebo amónne soli, vyznačujúci sa tým, že na matečné lúhy z výroby hexametyléntetramínu vo vodnom reakčnom prostredí aspoň s jednou zlúčeninou s pohyblivým atómom vodíka všeobecného vzorce kde X je kyslík alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 a R2 je...

Spôsob výroby nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231215

Dátum: 15.06.1986

Autori: Fridrich František, Zeman Svatopluk, Šubert Jiří, Kellner Michal, Procházka Bohumil, Barňák Štefan, Lipka Radislav, Dimun Milan, Mikel Miroslav, Tomis Bořivoj, Fedák Ján, Foniok Rudolf, Gaško Pavol

MPK: C08K 5/34

Značky: výroby, spôsob, nadúvadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nadúvadiel na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, s obsahom dezodorantu, vyznačujúci sa tým, že na miešanú vsádku nadúvadla, respektíve jeho zložky, sa pôsobí tekutými reaktívnymi kondenzátmi, pripravenými kondenzáciou aspoň jednoho amidu, tioamidu, alebo amidínu všeobecného vzorca I kde X je kyslík, síra alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 a R2 je zbytok...

Spôsob výroby vysokoreaktívnych močovinoformaldehydových kondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226922

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lipka Radislav, Mesiarčík Gustáv, Bodajla Michal, Kellner Michal

Značky: kondenzátov, spôsob, výroby, močovinoformaldehydových, vysokoreaktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoreaktívnych močovinoformaldehydových kondenzátov pre použitie v drevárskom a nábytkárskom priemysle vyznačujúci sa tým, že sa nechá reagovať formaldehyd s obsahom stabilizačného metanolu 0,01 až 3,5 % hmotnostných s výhodou 1,5 % hmotnostných a močovina, pričom po predbežnej adícii sa produkt kontinuálne kondenzuje v tlakovom kontinuálnom zariadení, v prvom stupni v mólovom pomere močovina : formaldehyd 1 : 1,8 až 1 : 2,2,...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov uvoľňujúcich veľmi malé množstvo formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229417

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kellner Michal, Lipka Radislav, Žedényi Mikuláš

MPK: C08G 12/12

Značky: kondenzátov, uvoľňujúcich, malé, množstvo, velmi, spôsob, výroby, formaldehydu, močovinoformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov, ktoré uvolňujú veľmi malé množstvo formaldehydu pri svojej aplikácii v drevárskom a nábytkárskom priemysle. Výrobky lepené týmito kondenzátmi uvoľňujú 10 mg formaldehydu/100 g abs. suchej drevotrieskovej dosky podľa medzinárodne platnej metodiky FESYP, ktorá je založená na extrakcii formaldehydu z výrobku toluénom a následným jeho stanovením podľa známych metód. Spôsob...

Spôsob výroby zosieťovaných močovinoformaldehydových kondenzátov vo forme prášku a/alebo šupiniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220964

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kellner Michal, Lipka Radislav, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: výroby, šupiniek, zosieťovaných, formě, prášků, močovinoformaldehydových, kondenzátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby sypkých práškov a/alebo šupiniek s obmedzenou rozpustnosťou vo vode spracovaním roztokov alebo suspenzií pojidiel na báze močovinoformaldehydových kondenzátov. Podstatou vynálezu je katalyzovaná tepelná expozícia pojidla v medznej vrstve alebo vo vznose po dobu nepresahujúcu 2 minúty za nasledujúceho spracovania živice mechanickým rozrušením a triedením.

Spôsob výroby priemyselných hnojív so zníženou spekavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225026

Dátum: 15.02.1986

Autori: Milichovský Miloslav, Zeman Svatopluk, Lipka Radislav, Tomis Bořivoj, Ferenčík Ján, Kellner Michal, Dimun Milan

Značky: spekavosťou, priemyselných, hnojiv, výroby, zníženou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby priemyselných hnojív so zníženou spekavosťou spojený s modifikáciou antispekavou prísadou, vyznačujúci sa tým, že na hnojivo alebo jeho zložky sa pôsobí reakčnými produktami sulfonovaných zlúčenín lignínu s reaktívnymi kondenzátmi, pripravenými kondenzáciou aspoň jednoho amidu, tioamidu alebo amidínu obecného vzorce kde X je kyslík, síra alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 s R2 je zbytok...

Účinná zložka nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225417

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zeman Svatopluk, Lipka Radislav, Šubert Jiří, Dimun Milan, Kellner Michal, Mikel Miroslav

Značky: zložka, účinná, nadúvadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia dinitrózotetrahydroimidazo 4,5-d -imidazol-2,5-/1H,3H/-diónov ako účinnej zložky nadúvadla, ktorá umožňuje získanie makromolekulárneho alebo príbuzného materiálu s potrebnými charakteristikami ako je hustota, tepelná vodivosť, dielektrické ukazovatele, schopnosť pohlcovať mechanickú alebo akustickú energiu apod.

Modifikované močovinoformaldehydové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 225416

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zeman Svatopluk, Kellner Michal, Lipka Radislav, Dimun Milan, Žedényi Mikuláš

Značky: modifikované, močovinoformaldehydové, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované močovinoformaldehydové lepidlo, zaisťujúci znížený vývoj formaldehydu pri vytvrdzovaní, obsahujúce lepidlovú zmes a modifikátory zo skupiny termodynamicky nestabilných zlúčenín dusíka, najm( alifatických a aromatických azozlúčenín, hydrazidov kyselín, organických azidov, nitro a nitro-zoamínov, amónnych solí kyseliny uhličitej a jej derivátov.

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov so zníženým únikom formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235386

Dátum: 15.02.1984

Autori: Lipovský Ladislav, Macko Robert, Mesiarčík Gustáv, Gaško Pavol, Kellner Michal, Lipka Radislav, Kudelás Boris

MPK: C08G 12/12

Značky: formaldehydu, výroby, kondenzátov, zníženým, spôsob, únikom, močovinoformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov uvoľňujúcich malé množstvo formaldehydu používaných v drevárskom a nábytkárskom priemysle. Využíva sa zníženého mólového pomeru vstupných surovín za špecifických reakčných podmienok. Pracuje a dvojstupňovo, pričom prvý stupeň je tlakový a východzí mólový pomer vstupných surovín močoviny a formaldehydu je 1 : 1,30 až 1 : 1,80, pri teplote 90 až 160 °C, tlaku 0,0001 až 1 MPa, pri pH 3,5 až 8,0....