Kellner Josef

Pletotkaná stuha

Načítavanie...

Číslo patentu: 258583

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kellner Josef, Zmatlík Václav, Jíša Miloslav, Žid Jaromír

MPK: D04B 39/06

Značky: stuha, pletotkaná

Text:

...a jednak druhými uzavřenými vratnými očky z prvé útkové nitě.Pro výrobu stuh podle vynálezu je využito dvou pletařských osnovních vazeb, to je vzorového zdvojeného řetízku, které se vzájemně střídají v tvorbě vratných oček.Stuha podle vynálezu má pevné kraje a to bez použití závěrných krajových útků. To umožňuje výrobu stuh při stejné spotřebě materiálu všech útkových nití a to znamená, že mohou být nasnovány na jedné soustavě sekcionálních...

Způsob analýzy indolu a indolylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236173

Dátum: 01.12.1987

Autori: Halámek Emil, Kellner Josef, Přikryl František, Souček Jan, Kremlička Antonín

MPK: G01N 21/25

Značky: indolu, způsob, indolylalkylaminů, analýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení stávajících metod stanovení indolu a indolylalkylaminu způsobem analýzy, který zabezpečuje vyšší selektivitu a dovoluje stanovit desetiny mikrogramů účinné složky ve vzorku. Uvedeného účelu se dosáhne působením tetrajodfluoresceinu v tlumivém roztoku o pH 2 až 4 na vzorek indolu a indolylalkylaminu, například indolu a N, N, -diethyllysergamidu, až se objeví červenofialové zbarvení nebo fluorescence, odlišné od...

Způsob kontroly tepelného zpracovánÍ ložiskové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241267

Dátum: 01.09.1987

Autori: Soueek Jan, Kellner Josef

MPK: G01N 27/00

Značky: způsob, kontroly, ložiskové, oceli, tepelného, zpracování

Text:

...zpracování hotových součástí valivých ložisek vyrobených z ložiskové oceli podle vynálezu poskytuje ve srovnání se všemi dosud používanými způsoby kontroly objektivní informaci kvantitativního charakteru. Nevyžaduje destrukci součástí a je méně pracný a náročný na čas, než většina doposud používaných způsobů kontroly. Při jeho automatizaci jej bude možné použít pro statistickou až stoprocentní výstupní kontrolu tepelného zpracování součástí...

Vzduchová tepelně izolační vrstva, zejména obvodového pláště hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 241263

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kueera Bohumil, Halámek Emil, Tesárek Jioí, Poikryl František, Kremlieka Antonín, Kellner Josef, Soueek Jan

MPK: E04B 1/78

Značky: tepelně, vzduchová, obvodového, zejména, pláště, izolační, vrstva

Text:

...u známých systémů nelze.Příkladně provedení vzduchové tepelné izolační vrstvy,zejmé-na obvodového pláště hal podle vynálezu je schematíoky znázorně no na připojeném výkrese, kde jsou zobrazeny axonometrické pohledy na svislé řezy obvodovým plaštěm e tepelné izolační vrstvou.Podle vyobrazeni vzduchové tepelné izolační vrstva eeatává z řady těsně vedle sebe uložených a navzájem rovnoběžných nafouknutých hadioových dilů 1 s...

Způsob přípravy sulfonátů s karboxylátů (E)-3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239405

Dátum: 16.04.1987

Autor: Kellner Josef

MPK: C07D 307/58

Značky: e)-3-(hydroxymethylen)dihydro-2(3h)-furanonu, karboxylátů, způsob, přípravy, sulfonátů

Text:

...1, rerąylacetyl, netkansulfonyl, tritluormethensulfonyl, benzensulfonyl, -t-toluensultonyl, cimbrombenzensulronyl, hnaftelensulronyl nebo Z-nartalensultonyl, které jsou jednoduché e poskytují ze krátký reekční čee vysoké výtěłky konfiguračně čistých produktů. Slouěenirw obecného vzorce I lze pŕiprevit reakcí sodné soli J-(hydroswmetłwlerndiłąydro-Z(BłD-furanonue chloridy nebo bromidy nebo enhydridy karboxylovych nebo sulronových kyselín v...

Způsob gravitačního lisování tvrdého tvarohu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239468

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kremlieka Antonín, Kellner Josef, Veverka Václav

MPK: A23C 19/024

Značky: lisování, způsob, gravitačního, provádění, způsobu, zařízení, tvrdého, tvarohu, tohoto

Text:

...není třeba kompresoru - elektrické energie. Navrhovaný způsob řeší pokrok výrobní technologic.Na výkruu obr. l je v närysu znásornäno zařízení pro grsviteční lisování. Napouätěcí nálevka L z neresováho materiálu, kuželového tvaru, horní průměr 600 mm připevnšná přírubou na novodurový válec z o průměru 200 mm a na dva díly perforovených válců 3 o stejnámprůměru, opláätäných nerezovým válcom A o průměru 400 mm, nepojenýoh ne tvarovací...

Antikorózní pigment s ftalanem vápenatým nebo ftalanem olovnatým nebo ftalanem hlinitým na bázi anorganických pigmentů a plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239461

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kellner Josef, Kalásková Olga, Halámek Emil, Soueek Jan, Veverka Václav, Tesárek Jioí, Kremlieka Antonín

MPK: C09C 1/40, C09C 1/14, C09C 1/02...

Značky: vápenatým, olovnatým, pigmentů, bázi, ftalanem, hlinitým, plniv, anorganických, pigment, antikorozní

Text:

...do pH 7 až 7,5. Uprevexąý produkt se jeň zfiltruje, nepz-omývá e, vysuěí se při teplote do 160 °C a pomele. Tento způsob je zvláště výhodný, protože neprodukuje rozpustná soli, čímž se uäetří promývací vody a nedocháziPři přípravě ftalanu aodného se nejvýhodněji vychází z arüąydridu kyseliny ftalové,ktorý se zneutralizuje při teplote 50 až 70 QC ve vodné euepenzi o koncentraci 50 až 1003/1 ekvivalentním množstvím hydroxid eodnáho o koncentraci...

Prostředek k medikaci krmiv pro hospodářská zvířata s růstově stimulačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239619

Dátum: 16.03.1987

Autori: Tesárek Jioí, Halámek Emil, Poikryl František, Soueek Jan, Kellner Josef

MPK: A61K 31/495, A23K 1/16, C07D 241/52...

Značky: hospodářská, zvířata, účinkem, prostředek, medikaci, stimulačním, krmiv, růstově

Text:

...povrchově aktivnich látek, jako jsou neionogenní,kationaktivní anebo anionaktivní tenzidy s dobrými emulgačnĺmi, dispergačními a smáčecimi vlastnostmi, popřipadě jejich směsi. Povrchově aktivní látky mohou také tvořit součást premixů a krmných směsi a mohou být zvoleny z velkého počtu známých sloučenin. Tenzidy se přidávaji v množství 0,5 až 10 kg na tunu krmiva.Aplikační formy synergické směsi podle vynálezu, jako jsou obvyklé veterinárni...

Vibrátor práškového dávkovače, zařízení k detonačnímu rozprašování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239329

Dátum: 15.11.1986

Autori: Poikryl František, Kellner Josef, Halámek Emil, Grmelová Vira, Soueek Jan

MPK: B05B 7/20

Značky: detonačnímu, práškového, vibrátor, zařízení, rozprašování, dávkovače

Text:

...wat-on.Cymàóćmn usodpereslm noácícsrerca Itepwemom, rne na m. ttoxasana cxeua ycwanonxn, na 41 Jamz - mn A, na qmr.3 - nm B.Ycraaomca compu CTOJI I c sarcpennennum Ha nem nosaropou 2 ttopomtconoro Marepnana, M 5011 3 n uexannau mópann. BHuoJmeHnHü a Bane ycTanonJxeHnoñ 13 nomnmnme 4 c Bosmoxaocrsm nosnpaTno-nocrynaremnoro nepeuemem oraocmemno nponomnoñ ocn ee ram 5, xecnco coemnenaoü 0 mm KOHIINJ co cronom Imsaropa 2, n my nonynąxmnpmecnäwł...

Zařízení k tvarování profilovaných skleněných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239328

Dátum: 15.11.1986

Autori: Procházka Miloslav, Halámek Emil, Poikryl František, Kellner Josef

MPK: C03B 13/14

Značky: výrobků, zařízení, profilovaných, tvarování, sklenených

Text:

...041 6. Jenny noamopuàn 3 -ix 45 yçrą Kanada 31 mm 7 1 sa mm zramópľlłłilł 3 mm 8, mropne cnodonuo .nexar na .name arena 5 n nepamamcs oąoąemenm mn .team crew 5 ymparm 9 u IU. mmm 7 I mmópvnm 8 mamu cum w womnula nmpennen mnou nemepnom npodunaom arenn. a rana na mmepranna z xamdponn em dome.boxe npoxouonm mepes xaamdpymnł mmm 8 cren.m co sme ocraercn mountain n dop-ra nom armanicz or nepuxan. Liz npêmrnpauenu 9 mm sa Randpyn nn nnmumeu...

Obinadlo a stroj k výrobě tohoto obinadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229016

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jošt Karel, Kellner Josef, Pavelka Ladislav, Mohelnický Josef, Tlapa Bohumír, Jíša Miloslav, Živný Vladimír, Matějka Josef Ing, Hájek František, Anderas Jiří, Žid Jaromír

MPK: D04B 39/06

Značky: obinadla, stroj, tohoto, obinadlo, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obinadla s výhodnými výrobně-ekonomickými a technickými parametry a stroje k jeho výrobě. Obinadlo je vytvořeno pletařskou osnovní vazbou (1) a skupinami (3) osnovních nití (4), umístěnými mezi sloupky (5) uzavřených oček (6) a provazujících se spojovacími kličkami (7), probíhajícími mezi sousedními sloupky (5) uzavřených oček (6), v plátnové vazbě, přičemž dvojice spojovacích kliček (7) téhož uzavřeného očka (6) provazuje v...

Způsob analýzy halogendibenzo-p-dioxinů kyselinou sírovou při spolupůsobení komplexu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 224275

Dátum: 15.12.1985

Autori: Veverka Václav, Přikryl František, Souček Jan, Kellner Josef, Halámek Emil

Značky: způsob, železa, spolupůsobení, kyselinou, halogendibenzo-p-dioxinů, komplexu, sírovou, analýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analýzy halogendibenzo-p-dioxinů kyselinou sírovou při spolupůsobení komplexu železa, vyznačený tím, že vzorek halogendibenzo-p-dioxinů, například 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-p-dioxinu, nebo 1,2,3,4 tetrachlorodibenzo-p-dioxinu se působí roztokem soli troj mocného železa v 50 až 75 % kyselině octové a 96% kyselinou sírovou kdy vzniká zbarvený produkt stanovitelný spektrofotometricky.

Zapojení pro měření úhlové rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 225581

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kellner Josef, Tušla Petr, Dvořák František, Peřina Jan

Značky: úhlové, zapojení, měření, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření úhlové rychlosti strojů s nerovnoměrným otáčivým pohybem, opatřených inkrementálním čidlem rychlosti vyznačené tím, že na výstup inkrementálního čidla rychlosti (IRC) je zapojen bistabilní klopný obvod (KO), na jehož výstupy jsou navzájem inversně zapojeny dva páry řízených elektronických spínačů (S1, S2 S3, S4), z nichž prvým je na vstupy páru čítačů (A, B) připojen generátor (G) frekvence, která je vyšší než frekvence...

Způsob analýzy substituovaných fenoxyoctových kyselin trifenylmethanovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225083

Dátum: 01.12.1984

Autori: Přikryl František, Veverka Václav, Souček Jan, Halámek Emil, Kellner Josef

Značky: analýzy, fenoxyoctových, trifenylmethanovými, substituovaných, způsob, kyselin, barvivy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analýzy substituovaných fenoxyoctových kyselin trifenylmethanovými barvivy vyznačený tím, že se na vzorek substituované fenoxyoctové kyseliny, například monohalogenfenoxyoctové, dihalogenfenoxyoctové a trihalogenfenoxyoctové působí vodným roztokem trifenylmethanového barviva o pH 6 až 9 a extrahuje se směsí uhlovodíkových lipofilních rozpouštědel, například chloridu uhličitého, chloroformu a 1,1',2,2'-tetrachlorethanu v objemovém poměru...