Keldenich Jörg

2-Fenylsubstituované imidazotriazinóny, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287161

Dátum: 08.01.2010

Autori: Bischoff Erwin, Perzborn Elisabeth, Serno Peter, Keldenich Jörg, Schlemmer Karl-heinz, Niewöhner Ulrich, Nowakowski Marc, Es-sayed Mazen, Schenke Thomas, Dembowsky Klaus, Haning Helmut

MPK: A61P 13/00, A61P 15/00, A61K 31/5365...

Značky: použitie, spôsob, tieto, imidazotriazinóny, obsahujúce, 2-fenylsubstituované, výroby, látky, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2-fenylsubstituované imidazotriazinóny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, lieky s ich obsahom a ich použitie, najmä ako inhibítorov cGMP-metabolizujúcich fosfodiesteráz.

Dipeptoidné proliečivá a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16380

Dátum: 23.07.2008

Autori: Krenz Ursula, Lerchen Hans-georg, Keldenich Jörg, Albrecht-küpper Barbara, Diedrichs Nicole, Krahn Thomas, Hirth-dietrich Claudia

MPK: C07D 417/12, A61K 31/4439, A61P 9/00...

Značky: proliečivá, dipeptoidné, použitie

Text:

...jednak dovoľuje iba intravenózne podanie účinnej látky len v malých dávkach infúzne roztoky na báze fyziologických soľných roztokov s použitými solubilizujúcimi látkami sa dajú pripraviť len s veľkými ťažkosťami. Na druhej strane je sťažene í formulovanie do tabletovej formy. Cieľom tohto vynálezu preto bolo identifikovanie derivátov alebo proliečiv zlúčeniny (A), ktoré majú zlepšenú rozpustnosť v uvedených médiách a/alebo zlepšenú biologickú...

Substituované dihydropyrazolóny na liečenie kardiovaskulárnych a hematologických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14596

Dátum: 12.10.2007

Autori: Ergüden Jens-kerim, Oehme Felix, Jeske Mario, Kolkhof Peter, Beck Hartmut, Stoll Friederike, Flamme Ingo, Wild Hanno, Thede Kai, Keldenich Jörg, Schuhmacher Joachim, Akbaba Metin

MPK: A61K 31/495, A61K 31/435, A61K 31/41...

Značky: substituované, liečenie, ochorení, dihydropyrazolóny, hematologických, kardiovaskulárnych

Text:

...hypoxiou indukovateľným transkripčným faktorom (HIF). Pri faktore HIF ide o heterodirnémy transkripčný faktor, ktorý pozostáva z alfa- a beta-podjednotky. Sú opísanć tri HIF-alfa-izoformy, z ktorých HIF-l-alfa a HIF-2-alfa sú vysokohomológne a významné pre génovú expresiu indukovanú hypoxiou. Zatiaľ čo je tiež ako ARNT (aryl hydrocarbon receptor nuclear tianslokator) označovaná beta-podjednotka (od ktorej sú opísané dve ízoformy) konštitučne...

Heterocyklylamidom substituované imidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6751

Dátum: 14.02.2006

Autori: Hendrix Martin, Rosentreter Ulrich, Kern Armin, Zimmermann Holger, Radtke Martin, Brückner David, Lang Dieter, Paulsen Daniela, Henninger Kerstin, Keldenich Jörg

MPK: C07D 233/00, A61K 31/4164, A61P 31/00...

Značky: heterocyklylamidom, imidazoly, substituované

Text:

...aminokarbonylu a C 1-Cs-alkylaminokarbonylu,R 3 predstavuje fenyl, kde fenyl môže byt substituovaný 1 až 3 substituentami stým, že substituenty sú vybrané nezávislé jeden od druhého zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxylu, trifluórmétylu, difluórmetylu,trifluórmetoxylu, difluórmetoxylu, monofluórmetoxylu, trifluórmetyltlolu,Cą-Cs-alkylu a Crcs-QÍKOXVÍU, a ich solí, ich solvátov a solvátov ich solí.0007 Zlúčeniny podľa tohto...

Substituované dihydrochinazolíny s protivírusovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2086

Dátum: 17.04.2004

Autori: Zimmermann Holger, Schohe-loop Rudolf, Reefschlager Jürgen, Nikolic Susanne, Lang Dieter, Lampe Thomas, Henninger Kerstin, Hewlett Guy, Wunberg Tobias, Baumeister Judith, Nell Peter, Süssmeier Frank, Betz Ulrich, Jeske Mario, Keldenich Jörg, Grosser Rolf

MPK: C07D 239/00, A61P 31/00, A61K 31/517...

Značky: vlastnosťami, substituované, protivírusovými, dihydrochinazolíny

Text:

...mostík, ktorý je ľubovoľne substituovaný l alebo 2 metylovými skupinami, R 5 predstavuje alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl, karboxyl,aminokarbonyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl,halogén, kyano, hydroxy alebo nitro, R 7 predstavuje vodík, alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl,karboxyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl, halogén, kyano, hydroxy alebo nitro0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú zlúčeniny vzorca(I) a ich...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Keldenich Jörg, Kleymann Gerald, Lin Tse-i, Lampe Thomas, Nikolic Susanne, Schohe-loop Rudolf, Henninger Kerstin, Jensen Axel, Hewlett Guy, Zimmermann Holger, Reefschlager Jürgen, Wunberg Tobias, Bender Wolfgang, Betz Ulrich, Zumpe Franz

MPK: A61P 31/00, G01N 33/569

Značky: herpesvírusov, replikácie, inhibície, spôsob

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...