Keldenich Jörg

2-Fenylsubstituované imidazotriazinóny, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287161

Dátum: 08.01.2010

Autori: Perzborn Elisabeth, Niewöhner Ulrich, Keldenich Jörg, Schlemmer Karl-heinz, Es-sayed Mazen, Schenke Thomas, Haning Helmut, Bischoff Erwin, Serno Peter, Nowakowski Marc, Dembowsky Klaus

MPK: A61P 13/00, A61P 15/00, A61K 31/5365...

Značky: použitie, liečivá, obsahujúce, spôsob, látky, výroby, 2-fenylsubstituované, tieto, imidazotriazinóny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2-fenylsubstituované imidazotriazinóny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, lieky s ich obsahom a ich použitie, najmä ako inhibítorov cGMP-metabolizujúcich fosfodiesteráz.

Dipeptoidné proliečivá a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16380

Dátum: 23.07.2008

Autori: Krenz Ursula, Hirth-dietrich Claudia, Keldenich Jörg, Albrecht-küpper Barbara, Diedrichs Nicole, Lerchen Hans-georg, Krahn Thomas

MPK: A61K 31/4439, A61P 9/00, C07D 417/12...

Značky: proliečivá, dipeptoidné, použitie

Text:

...jednak dovoľuje iba intravenózne podanie účinnej látky len v malých dávkach infúzne roztoky na báze fyziologických soľných roztokov s použitými solubilizujúcimi látkami sa dajú pripraviť len s veľkými ťažkosťami. Na druhej strane je sťažene í formulovanie do tabletovej formy. Cieľom tohto vynálezu preto bolo identifikovanie derivátov alebo proliečiv zlúčeniny (A), ktoré majú zlepšenú rozpustnosť v uvedených médiách a/alebo zlepšenú biologickú...

Substituované dihydropyrazolóny na liečenie kardiovaskulárnych a hematologických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14596

Dátum: 12.10.2007

Autori: Kolkhof Peter, Flamme Ingo, Ergüden Jens-kerim, Thede Kai, Wild Hanno, Beck Hartmut, Oehme Felix, Jeske Mario, Schuhmacher Joachim, Akbaba Metin, Keldenich Jörg, Stoll Friederike

MPK: A61K 31/495, A61K 31/41, A61K 31/435...

Značky: liečenie, substituované, kardiovaskulárnych, dihydropyrazolóny, hematologických, ochorení

Text:

...hypoxiou indukovateľným transkripčným faktorom (HIF). Pri faktore HIF ide o heterodirnémy transkripčný faktor, ktorý pozostáva z alfa- a beta-podjednotky. Sú opísanć tri HIF-alfa-izoformy, z ktorých HIF-l-alfa a HIF-2-alfa sú vysokohomológne a významné pre génovú expresiu indukovanú hypoxiou. Zatiaľ čo je tiež ako ARNT (aryl hydrocarbon receptor nuclear tianslokator) označovaná beta-podjednotka (od ktorej sú opísané dve ízoformy) konštitučne...

Heterocyklylamidom substituované imidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6751

Dátum: 14.02.2006

Autori: Paulsen Daniela, Kern Armin, Lang Dieter, Radtke Martin, Henninger Kerstin, Zimmermann Holger, Brückner David, Hendrix Martin, Rosentreter Ulrich, Keldenich Jörg

MPK: C07D 233/00, A61P 31/00, A61K 31/4164...

Značky: heterocyklylamidom, substituované, imidazoly

Text:

...aminokarbonylu a C 1-Cs-alkylaminokarbonylu,R 3 predstavuje fenyl, kde fenyl môže byt substituovaný 1 až 3 substituentami stým, že substituenty sú vybrané nezávislé jeden od druhého zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxylu, trifluórmétylu, difluórmetylu,trifluórmetoxylu, difluórmetoxylu, monofluórmetoxylu, trifluórmetyltlolu,Cą-Cs-alkylu a Crcs-QÍKOXVÍU, a ich solí, ich solvátov a solvátov ich solí.0007 Zlúčeniny podľa tohto...

Substituované dihydrochinazolíny s protivírusovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2086

Dátum: 17.04.2004

Autori: Nikolic Susanne, Baumeister Judith, Zimmermann Holger, Grosser Rolf, Wunberg Tobias, Nell Peter, Henninger Kerstin, Lang Dieter, Schohe-loop Rudolf, Reefschlager Jürgen, Betz Ulrich, Jeske Mario, Hewlett Guy, Lampe Thomas, Süssmeier Frank, Keldenich Jörg

MPK: A61K 31/517, A61P 31/00, C07D 239/00...

Značky: substituované, protivírusovými, vlastnosťami, dihydrochinazolíny

Text:

...mostík, ktorý je ľubovoľne substituovaný l alebo 2 metylovými skupinami, R 5 predstavuje alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl, karboxyl,aminokarbonyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl,halogén, kyano, hydroxy alebo nitro, R 7 predstavuje vodík, alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl,karboxyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl, halogén, kyano, hydroxy alebo nitro0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú zlúčeniny vzorca(I) a ich...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Schohe-loop Rudolf, Jensen Axel, Bender Wolfgang, Hewlett Guy, Nikolic Susanne, Betz Ulrich, Wunberg Tobias, Zimmermann Holger, Lampe Thomas, Lin Tse-i, Kleymann Gerald, Reefschlager Jürgen, Henninger Kerstin, Zumpe Franz, Keldenich Jörg

MPK: G01N 33/569, A61P 31/00

Značky: herpesvírusov, spôsob, replikácie, inhibície

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...